Azepoks-1310 hs/1 Epoksi boya Ünvan: Bakı şəhəri, Albalıq qəs. Sifariş üçün əlaqə nömrəsiYüklə 82,78 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü82,78 Kb.
#11715REVIZIYA TARIXI : 01/01/2014AZEPOKS-1310 HS/1

Epoksi boya Ünvan:

Bakı şəhəri, Albalıq qəs.

Sifariş üçün əlaqə nömrəsi:

(+994 12)453 90 50

Fax: (+994 12)453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
İki komponentli epoksi resin əsaslı, sink tozu ilə zənginləşdirilmiş, yüksək qatı maddəli və az solventli ara qat və son qat boyadır. Səthlə mükəmməl adgeziyza yaradır, bir dəfəyə qalın qat vurmaq olur, ekstremal şəraitlərdə istismar edildikdə uzun müddət səthin korroziyadan qorunmasını təmin edir. Ətraf mühitin daim təsir göstərdiyi səthlər üçün nəzərdə tutulur.

_____________________________________________________________________

Tətbiq sahəsi:
Yeni tikilmiş iri və kiçik qabaritli metalkonstruksiyalarda, dəniz platformalarında, körpülərin və gəmilərin tikintisində, kranların,transporterlərin,neft-kimya zavodları avadanlıqların, sənaye və təmir olunan istehsalat sahələrində ara qat və son qat boya kimi istifadə edilə bilər.

Zavod şəraitində rənglənən konstruksiyaların tikinti-quraşdırma obyektlərinə nəqli zamanı boyanın sürtünmə və kiçik mexaniki təsirlərə qarşı müqaviməti yüksəkdir. Növbəti qatın obyektlərdə rənglənməsinə qədər metal səthini xarici təsirlərdən tam mühafizə edir.______________________________________________________________________
Texniki göstəricilər:
Rəngi: Rəng kataloqu

Parlaqlıq dərəcəsi: Qeyri parlaq

Quru çöküntü: 89±0,3% (ağırlıqca), 81±0,3% (həcmcə).

Qalınlıq: 125-200 mikron quru halda qalınlıq nəm

halda 155- 248 mikrona ekvivalentdir.

Nəzəri sərf norması: 6,45 m2/litr qalınlıq 125 mikron olduqda.

Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.

Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə,havasız püskürtmə,

yastı və diyircəkli fırça ilə


Quruma müddəti:

Növbəti qatın rənglənmə müddəti

Temperatur quruma tam quruma minimum maksimum

müddəti müddəti

_____________________________________________________________________

100С 90 dəqiqə 16 saat 16 saat 4- 6 ay

150С 75 dəqiqə 12 saat 12 saat 4- 6 ay

250С 45 dəqiqə 8 saat 8 saat 4- 6 ay

400С 30 dəqiqə 5 saat 5 saat 4- 6 ay
Tənzimləyici məlumatlar:

Alışma temperaturu: Əsas hissə Sərtləşdirici Qarışdırıldıqdan sonra

260C ≥ 900C 260CMəhsulun sıxlığı: A+B -1,67kq/l

UAB(uçucu üzvi birləşmələr) 163 q/l (UK-PG6/23(92))

Metal səthinin hazırlanması:

Lak-boya materialı çəkilməzdən əvvəl səth İSO 8504:1992 standartina uyğun işlənməli, toz hissəciklərindən təmizlənməli və quru olmalıdır.

Azepoks-1310 HS/1 mexaniki olaraq təmizlənmiş səthlərə də vurula bilər.

Abrazivlə təmizləmə

Abrazivlə təmizləmə dərəcəsi Sa2.5 (İSO 8501- 1: 1988). Metal səthin abrazivlə təmizlənməsi ilə rənglənməsi arasında yaranan vaxt intervalında metalın səthində oksidləşmə yaranarsa səthin yenidən standarta uyğun təmizlənməsi tələb olunur. Abrazivlə təmizləmə zamanı metalın səthində deffekt aşkarlanarsa həmin sahələr məcun ilə doldurulmalı, astar boya ilə rənglənməli və ya başqa üsulla hamarlanmalıdır.

Abrazivlə təmizləmə zamanı metalın səthində deffekt aşkarlanarsa həmin sahələr məcun ilə doldurulmalı, astar boya ilə rənglənməli və ya başqa üsulla hamarlanmalıdır.

Zavod şəraitində rənglənən metal.

Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın qaynaq tikişlərində və səthində kiçik deffektlər yaranarsa həmin hissələr Sa2.5 dərəcəsinə uyğun təmizlənməlidir. Əgər zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük deffektlər aşkar edilərsə səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməlidir.Rənglənmə Qarışdırılma qaydası. Məhsul iki komponentli olduğu üçün sifarişçiyə 2 qabda göndərilir. İstifadə zamanı komponentlər qarışdırılmalıdır. Qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərilən istifadə qaydasına əməl olunmalıdır.

Qarışdırılma ardıcıllığı:  1. Elektrik qarışdırıcı vasitəsi ilə əsas hissə olan A komponenti qarışdırılır.

  2. Elektrik qarışdırıcı vasitəsi ilə sərtləşdirici olan B komponenti qarışdırılır və A komponentinin üzərinə əlavə olunaraq tam birgə qarışdırılır.

Qarışdırılma nisbəti: A:B - 6 :1 (ağırlıqca) ; A:B - 3,11 : 1 (həcmcə)
Məhsulun yaşama müddəti: 100C 150C 250C 400C

1 saat 1 saat 1 saat 45 dəq


Təklif olunan rəngləmə qaydaları:

  1. Havasız püskürtmə, saplonun diametri 0.53-0.63 mm,rəngpüskürtmə zamanı mayenin təziqi 190 kq/ sm2-dən az olmamalıdır.

  2. Hava ilə püskürtmə, tapança De Vilbss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq E.

  3. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə yalnız kiçik hissələrdə 25-30 mikron qalınlıq almaq üçün.

Həlledici: Azpol Epoksi Thinner T14.

Təmizləyici: Azpol Epoksi Thinner T82.

Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsini borudan,tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanlıq Thinner T82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır. Artıq qalan qarışığın yenidən qablaşdırılmasına icazə verilmir. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları tələblərinə uyğun, tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalıdır.

Yuyulma qaydası. İş günü ərzində istifadə olunan lak-boya materialın həcmindən və başqa lak-boya materialından istifadə olunmasından asılı olaraq avalanlıq Thiner T 82 vasitəsi ilə yuyulub təmizlənməlidir.

Məhsulun xarakteristikası:

AZEPOKS-1310 HS/1 iki komponentli , sink tozu ilə zənginləşdirilmiş antikorroziv epoksi boyadır . Metal səthin kimyəvi aktiv mühitlə təmasda olmasının qarşısının alınması üçün ara qat və son qat boya kimi təklif olunur. Bəzi hallarda AZEPOKS-1310 HS/1 epoksi boyanın altından və üstündən başqa boya vurulmasına ehtiyac duyulmur. Növbəti qatın çəkilmə müddəti astar qata olan fiziki və kimyəvi təsirlərdən asılıdır. Metal səthə bir dəfəyə 200 mikron quru film qalınlığında vurulduqda korroziyaya qarşı güvənilən bir baryer qat yaradır. Boya Thinner T 14-lə durulaşdırıla bilər. AZEPOKS-1310 HS/1 vurulmuş səthə dekorativ görünüş tələb olunduqda üzərindən son parlaq qat kimi iki komponentli Azpoltan-3610 poliuretan boyanın vurulması tövsiyə edilir.

Növbəti qatın vurulması 4-6 ay müddətində həyata keçirilə bilər.

Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnalogiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 200 mikrondan artıq tələb olunursa hesblamalara əsasən nəm qatın qalınlığını dəyişməklə tələb olan quru qatın qalınlıgını nizamlamaq olar. Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmə zamanı tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat çəkmək lazımdır

Rəngləmə zamanı boya vurulan səthin temperaturu şeh düşmə nöqtəsində 30C yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.

Bütün epoksi boyalar kimi AZEPOKS-1310 HS/1 açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan mühafizə xüsusiyyələrinə təsir etmir.

AZEPOKS-1310 HS/1 boya atmosfer və rütubətli sahələr üçün istifadə edilə bilər.Mühafizə örtüyünün uzun ömürlü və parlaq olması tələb olunan hallarda növbəti qatın təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun seçilməsi vacibdir.

Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:

AZEPOKS-1310 HS/1 epoksi boya əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar da təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrılır. Belə hallarda xüsusi

qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:

Simvol: Xn,FTəhlükə xəbərdarlıqları:

R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi ≥ 260C

R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sğlamlığa ziyandır.

R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.

R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin

Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:

S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.

S 3/7/9 : Sərin yerdə , ağzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.

S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.

S 24/25: Göz ,üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.

S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.

S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla

yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidirMəhsulun qablaşdırılması:

18 litrlik qabda AZEPOKS-1310 HS/1 Əsas A komponenti 24kq/12,7 litr.

5 litrəlik qabda Sərtləşdirici B komponenti 4kq/4 litr.

Seriya № Birlikdə (A + B) cəmi : 28kq /16.7 litr.

Qablaşdırmadan sonra ümumi çəki: kq

A komponenti kq

B komponenti kq

İstifadəyə yararlılıq müddəti: 250C-də minimum 12 ay,sonra mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.

Saxlama şəraiti: Havalandırıcı ilə təmin olunan anbarlarda ,quru və qaranlıq yerdə, isti və alovdan uzaqda.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam tanış olmalıdır. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatlarla tanış olmaq vacibdir.


AZEPOKS -1310 HS/1
Address:

Albalilig settlement, Baku

Contact phones:

(+99412) 453 90 50

Fax: (+99412) 453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az

PRODUCT DESCRIPTION:
A low VOC, high solids, high build, two component, epoxy intermediate and top coating.
INTENDED USES
For use as a high build epoxy coating to improve barrier protection for a range of anti-corrosive coating systems in a wide range of environments including offshore structures, petrochemical plants, pulp and paper mills and bridges. Suitable for use in both maintenance and new construction situations as part of an anti-corrosive coating system.

PRODUCT INFORMATION
Colour color range.

Gloss level matte

Solid Content 81 ± 0.3 % by volume, 89 ± 0.3 % by weight

Typical Film Thickness 125-200 microns dry (155-248 microns wet)

Theoretical Coverage 6.45 m²/litre at 125 microns dft, allow appropriate loss factors

Practical Coverage Allow appropriate loss factors

Method of Application Air spray, Airless Spray, Brush, Roller
DRYING INFORMATION

Overcoating Interval with

recommended topcoats

Temperature Touch Dry Hard Dry Minimum Maximum10 °C 90 minutes 16 hours 16 hours 4-6 month

15 °C 75 minutes 12 hours 12 hours 4-6 month

25 °C 45 minutes 8 hours 8 hours 4-6 month

40 °C 30 minutes 5 hours 5 hours 4-6 month


REGULATORY DATA VOC 163 gr/l (UK-PG6/23(92))

Product Weight 1.67 kg/l

Flash point (Typical) Mixed 26 °C
Note: VOC values are typical and are provided for guidance purposes only. These may be subject to variation depending on factors such as differences in colour and normal manufacturing tolerances.


SURFACE PREPARATIONS
All surfaces to be coated should be clean, dry and free from contamination.

High pressure fresh water wash or fresh water wash, as appropriate, and remove all oil or grease, soluble contaminants and other foreign matter in accordance with SSPC-SP1 solvent cleaning.

Round all welds, sharp edges and prominences to a smooth curve and remove all weld spatter before blast cleaning. Abrasive blast clean to Sa2½ (ISO 8501-1:2007).Surface defects revealed by the blast cleaning process, should be ground, filled, or treated in the appropriate manner.
APPLICATION

Mixing

Material is supplied in 2 containers as a unit. Always mix a complete unit in the proportions supplied. Once the unit has been mixed, it must be used within the working pot life specified.

(1) Agitate Base (Part A) with a power agitator.

(2) Combine entire contents of Curing Agent (Part B) with Base (Part A) and mix thoroughly with power agitator
Mix Ratio A:B- 3.1:1( by volume), A:B- 6 :1 (by weight)

Working Pot Life

10°C 15°C 25°C 40°C

1 hours 1 hours 1 hours 45 minutes

Thinner

Use Azpol T14 only in exceptional circumstances. DO NOT thin more than allowed by local environmental legislation.Airless Spray

Tip Range 0.53-0.63 mm

Total output fluid pressure at spray tip not less than 190 kg/cm²
Brush

Application by brush is recommended for small areas only. Typically 25-30 microns can be achievedRoller

Application by roller is recommended for small areas only. Typically 25-30 microns can be achievedCleaner

Azpol Thinner T 82
Work Stoppages and Cleanup

Do not allow material to remain in hoses, gun or spray equipment. Thoroughly flush all equipment with

Azpol Thinner T82. Once units of paint have been mixed they should not be resealed and it is advised that after prolonged stoppages work recommences with freshly mixed units.

Clean all equipment immediately after use with Azpol Thinner T82. It is good working practice to periodically flush out spray equipment during the course of the working day. Frequency of cleaning will depend upon amount sprayed, temperature, relative humidity and elapsed time, including any delays. Do not exceed pot life limitations.


SAFETY

Symbol: Xn, F

Risk notifications: R 11-15-20/21/22

Safety notifications: S 16-20/21-24/25-38
Packaging

Unit Size Part A Part B

Vol/nett Pack Vol/nett Pack

16.7 L 12.7 L / 24 kg 18 L 4 L / 4 kg 5 L
Storage
Shelf Life 12 months minimum at 25°C. Store in dry, shaded conditions away from sourcesof heat and ignition.

AZEPOKS -1310 HS/1
Address:

Albalilig settlement, Baku

Contact phones:

(+99412) 453 90 50

Fax: (+99412) 453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az

PRODUCT DESCRIPTION:
A low VOC, high solids, high build, two component, epoxy intermediate and top coating.
INTENDED USES
For use as a high build epoxy coating to improve barrier protection for a range of anti-corrosive coating systems in a wide range of environments including offshore structures, petrochemical plants, pulp and paper mills and bridges. Suitable for use in both maintenance and new construction situations as part of an anti-corrosive coating system.

PRODUCT INFORMATION
Colour color range.

Gloss level matte

Solid Content 81 ± 0.3 % by volume, 89 ± 0.3 % by weight

Typical Film Thickness 125-200 microns dry (155-248 microns wet)

Theoretical Coverage 6.45 m²/litre at 125 microns dft, allow appropriate loss factors

Practical Coverage Allow appropriate loss factors

Method of Application Air spray, Airless Spray, Brush, Roller
DRYING INFORMATION

Overcoating Interval with

recommended topcoats

Temperature Touch Dry Hard Dry Minimum Maximum10 °C 90 minutes 16 hours 16 hours 4-6 month

15 °C 75 minutes 12 hours 12 hours 4-6 month

25 °C 45 minutes 8 hours 8 hours 4-6 month

40 °C 30 minutes 5 hours 5 hours 4-6 month


REGULATORY DATA VOC 163 gr/l (UK-PG6/23(92))

Product Weight 1.67 kg/l

Flash point (Typical) Mixed 26 °C
Note: VOC values are typical and are provided for guidance purposes only. These may be subject to variation depending on factors such as differences in colour and normal manufacturing tolerances.


SURFACE PREPARATIONS
All surfaces to be coated should be clean, dry and free from contamination.

High pressure fresh water wash or fresh water wash, as appropriate, and remove all oil or grease, soluble contaminants and other foreign matter in accordance with SSPC-SP1 solvent cleaning.

Round all welds, sharp edges and prominences to a smooth curve and remove all weld spatter before blast cleaning. Abrasive blast clean to Sa2½ (ISO 8501-1:2007).Surface defects revealed by the blast cleaning process, should be ground, filled, or treated in the appropriate manner.
APPLICATION

Mixing

Material is supplied in 2 containers as a unit. Always mix a complete unit in the proportions supplied. Once the unit has been mixed, it must be used within the working pot life specified.

(1) Agitate Base (Part A) with a power agitator.

(2) Combine entire contents of Curing Agent (Part B) with Base (Part A) and mix thoroughly with power agitator
Mix Ratio A:B- 3.1:1( by volume), A:B- 6 :1 (by weight)

Working Pot Life

10°C 15°C 25°C 40°C

1 hours 1 hours 1 hours 45 minutes

Thinner

Use Azpol T14 only in exceptional circumstances. DO NOT thin more than allowed by local environmental legislation.Airless Spray

Tip Range 0.53-0.63 mm

Total output fluid pressure at spray tip not less than 190 kg/cm²
Brush

Application by brush is recommended for small areas only. Typically 25-30 microns can be achievedRoller

Application by roller is recommended for small areas only. Typically 25-30 microns can be achievedCleaner

Azpol Thinner T 82
Work Stoppages and Cleanup

Do not allow material to remain in hoses, gun or spray equipment. Thoroughly flush all equipment with

Azpol Thinner T82. Once units of paint have been mixed they should not be resealed and it is advised that after prolonged stoppages work recommences with freshly mixed units.

Clean all equipment immediately after use with Azpol Thinner T82. It is good working practice to periodically flush out spray equipment during the course of the working day. Frequency of cleaning will depend upon amount sprayed, temperature, relative humidity and elapsed time, including any delays. Do not exceed pot life limitations.


SAFETY

Symbol: Xn, F

Risk notifications: R 11-15-20/21/22

Safety notifications: S 16-20/21-24/25-38
Packaging

Unit Size Part A Part B

Vol/nett Pack Vol/nett Pack

16.7 L 12.7 L / 24 kg 18 L 4 L / 4 kg 5 L
Storage
Shelf Life 12 months minimum at 25°C. Store in dry, shaded conditions away from sources of heat and ignition.


Kataloq: userfiles -> catalog

Yüklə 82,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə