Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləriYüklə 24,99 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü24,99 Kb.

AYNUR SABİR qızı MƏMMƏDOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoruAzərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri” ETL-in kiçik elmi işçisi.
İş telefonu: 012-538-02-23

İmeyl: yunur77@gmail.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1975-ci il yanvarın 23-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1981-1991-ci illərdə Bakı şəhəri 252 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1991-1996-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 1997-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Subaydır.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999-2005-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dissertantı olub.

 • 2016-cı ildə «Kitabi-Dədə Qorqud» motivli çağdaş bədii ədəbiyyatın dili və üslubu» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-2004-cü illərdə BDU-nun «Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri» ETL-də böyük elmi işçi(0,5ştat)

 • 2004-cü ildən BDU-nun «Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri» ETL-də kiçik elmi işçi (tam ştat)

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan dili (fonetika, leksika, morfologiya və sintaksis)

 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu.

 • KİV-lərin dil və üslub xüsusiyyətləri.

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2001, Bakı, Prof. M. M. Əlizadənin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə respublika elmi konfransı.

 • 2008, Bakı,“Yazıçı və zaman” Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.

 • 2008, Bakı,“Azərbaycan filologiyasının aktual prob­lemləri” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları.

 • 2009, Москва,“Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук”Международная научно–прак­тическая конференция «Современные проблемы гуманитарных и естест­венных наук»

 • 2010, Bakı, “Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxe­tiplər”, IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları.

 • 2011, Bakı, Prof. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər» mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2013, İstanbul,VIII.Milletlerarası Türkoloji Kong­resi: İstanbul Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi-Türkiyyat Araştırmaları Ens­ti­tüsü, Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2015, Bakı, Кitabi-Dədə Qorqud» və Türk dünyası:«Kitabi-Də­də Qorqud»un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.

 • 2015, Antalya, Altay Toplulukları Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi, Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2018, Bakı,Bəkir Cobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan dili:dünən və bu gün» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • 2007, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyya­tında «Kitabi-Dədə Qorqud» motivlərinə qayıdış»// AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, № 7, s. 170-178

 • 2009, “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli çağdaş bədii əsərlərdə leksik-üslu­bi vasitələr// AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, №7, s. 68-78

 • 2009, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli əsərlərdə arxaizmlərin üslubi// Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 4, s. 20-26

 • 2010, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli çağdaş bədii əsərlərdə antonim­lərin işlənmə xüsusiyyətləri// Elmi Xəbərlər, № 1, ADU, s.144-150

 • 2010, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli ədəbi əsərlərdə bədii təyin və bədii xitabların rolu haqqında// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2, Mütərcim, s.42-50

 • 2010, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli bədii əsərlərdə mübaliğə­lərin üslubi özəllikləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 4, s.14-22

 • 2012, Bakı, Kitabi-Dədə Qorqud» motivli bədii əsərlərdə metaforların üs­lu­bi imkanları// Dil və ədəbiyyat,:Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 4 (84), s.235-238

 • 2014, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud”motivli çağdaş bədii əsərlərdə omonim və çoxmənalı sözlərin üslubi xüsusiyyətləri // AMEA Folklor İnstitutu, «Dədə Qorqud» Elmi-ədəbi toplu, № 4 (53) s. 3-12

 • 2015, Bakı,”Кitabi-Dədə Qorqud “motivli əsərlərin müasir dövrə aid lek­sik xüsusiyyətləri // Pedaqoji Universitet Xəbərləri:Humanitar elmlər böl­məsi, № 2, s.218-221

 • 2016, Киев, Лексико-стилистические особенности метонимий в совре­мен­ных художественных произведениях по мотивам эпоса «Кита­би-Деде Коркут» Наукове видання //«Мова I Культура».Випуск18,Том II.(177) с. 153-162

 • 2017, Bakı, «Кitabi-Dədə Qorqud» motivli çağdaş bədii əsərlərdə köhnəlmiş sözlərin üslubi relevantlığı// Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarına həsr olunmuş xüsusi buraxılış.“Yazıçı”jurnalı №1(168). s. 31-33
İCTİMAİ FƏAİYYƏTİ  

 • 2015-ci ildən BDU-da Sessiya müddətində imtahanların gedişi ilə əlaqədar olaraq fəaliyyət göstərən Qərargahın üzvü.


Yüklə 24,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə