Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Təsdiq edirəm: «Maliyyə və maliyyə institutları» kafedrasının müdiri i e. d.Ə.Ə.Ələkbərov Sillabus Semestr: VYüklə 151,45 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü151,45 Kb.
#296
növüDərs
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Təsdiq edirəm:

«Maliyyə və maliyyə institutları» kafedrasının müdiri

i.e.d.Ə.Ə.Ələkbərov

Sillabus

Semestr: V

Fənn: Bank işi

Kredit həcmi: 4 (dörd kredit)

Hazırladı: dos. Bəşirov Rafiq Alim oğlu

Müəllim haqqın­­da məlumat

Dərs saatları

İrtibat məlumat
Mühazirə

Seminar

Ofis saatı

Telefon

E-poçtu

Dos.Bəşirov R.A

30

30
0503324790
Kurs: 4 kredit, 15 həftə, 4 saat

Prerekviziti: Pul və banklar
Fənn haqqında məlumat

1.Fənnin məqsədi: Bank işi fənni praktiki fənndir. Maliyyə fakultəsinin tələbələrinə tədrisində əsas məqsəd iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunu, bankların təşkili, idarə edilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yaradılması və ləğvi, bank əməliyyatlarının yerinə yetirilmə qaydalarını öyrətmək, hüquqi və fiziki şəxslərlə kreditlərin verilməsi və rəsmiləşdirilməsinin aparılma qaydasını öyrətməkdir.

2.Tədrisin nəticəsi: Bank işi fənni tədris olunduqdan sonra maliyyə fakultəsinini tələbələri bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi vərdişlərinə nail olurlar.

3.Əsas biliklər: İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafında bank xidmətlərindən: hesablaşmaların aparılması, kreditlərin verilməsi və geri qaytarılması, bankın investisiya, qiymətli kağızlarla və bankın digər aktiv əməliyyatlarından istifadə etmək bilikləri əldə ediləcəkdir.
4.Yiyələnməlidir: Bank işi fənninin tədrisindən sonra tələbələr bank əməliyyatlarının (kreditləşmə, hesablaşma, resurs yaratmaq) sərbəst yerinə yetirilməsi qaydalarına yiyələnməlidir.

5.Postrekvizit: Banklarda uçot.

Ədəbiyyat

1.Əsas ədəbiyyat:

1.Azərbaycan Respublikasının «Səhmdar cəmiyyətlər haqqında» Qanunu 1994

2.Valyuta Tənzimlənməsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı 21 oktyabr 1994

3.Qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.Bakı 14 iyul 1998

4.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı 2000

5.Azərbaycan Respublikasının «Bank və bank fəaliyyəti haqqında» Qanunu Bakı 2002

6. «Milli Bank haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı

22 dekabr 2004

7.Azərbaycan Respublikasının «Banklar haqqında Qanunu» 30 mart 2004

8.Ş.Ə.Abdullayev., R.V.Əsgərova. «Bank işi» dərslik 2009

9. Ş.Ə.Abdullayev «Azərbaycanda Bank sistemi və bank resurslarının idarə olunması» Bakı 2001-ci il

10. Ş.Ə.Abdullayev «Kommersiya banklarının əməliyyatları» Bakı 2004-cü il

11.Z.F.Məmmədov «Pul,kredit və banklar» Bakı 2004-cü il

12. Z.F.Məmmədov «Bank fəaliyyətinin əsasları» Bakı 2013

13.R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2007

14. R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2014 İnteraktiv dərs vəsaiti

15. R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2016 Dərslik

16.E.M.Sadıqov. «Bank əməliyyatları» Bakı 20102.Əlavə ədəbiyyat:

1.Г.Белоглазова, Л.Кроливецкая. Банковское дело. Санкт Петербург 2008 г

2. Л.Кроливецкая. Банковское дело. Санкт Петербург 2010 г

3.Е.Жарковская, И.Аренде. Банковское дело. Санкт Петербург 2010 г

4.Журнал: «Банковское дело» Москва (каждый месяц).

5. Журнал: «Бизнес и банки» Баку (каждый квартал)6. Журнал: «Банковские услуги» Москва (каждый месяц).
Fənnin təqvim-tematik planı

Həftə

Mövzu

Mühazirə

Seminar

Kitabın bölmələri

TSC

TMSC

1

Azərbaycanın bank sistemi

2

2

I bölmə2

Bankların passiv əməliyyatları

4

4

M 53

Bankların hesablaşma əməliyyatları

4

4

M 64

Bankların aktiv əməliyyatları

6

6

M 7,85

Bankların investisiya əməliyyatları

2

2

M 106

Bankların valyuta əməliyyatları və kapital bazarında fəaliyyəti

2

2

M 11,127

Bankların vasitəçilik əməliyyatları

2

2

M 148

Bank menecmenti və marketinqi, korporativ idarəetmə

2

2

M 159

Bank fəaliyyətində risklər

2

2

M 1610

Banklarda uçot işinin təşkili

2

2

M 1711

Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili

2

2

M 18


Cəmi:

30

30İmtahan ballarının qiymətləndirilməsi

Kurs işi: 10

Sərbəst iş: 10

Dərsə davamiyyət: 10

Məşğələ

Həftə

Praktiki məşğələ

Ballar

1-ci

Azərbaycanın bank sistemi
2-ci

Bankların xüsusi vəsaitləri
3-cü

Bankların depozit əməliyyatları və resursların idarə edilməsi
4-cü

Ödəniş sisteminin təşkili və formaları
5-ci

Nağsız hesablaşmaların formaları və aparılma qaydaları
6-cı

Bankların aktiv əməliyyatlarının ümumi xarakteristikası və növləri
7-ci

Banklarda kreditləşmə işinin təşkili
8-ci

Banklarda kreditin verilməsi və geri qaytarılma qaydaları
9-cu

Bankların investisiya əməliyyatları
10-cu

Bankların valyuta əməliyyatları və kapital bazarında fəaliyyəti
11-ci

Bankların vasitəçilik əməliyyatları
12-ci

Bank menecmenti və marketinqi, korporativ idarəetmə
13-cü

Bank fəaliyyətində risklər
14-cü

Banklarda uçot işinin təşkili
15-ci

Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili

TMSC

Həftə

TMSC

BallarTSC

Həftə

TSC

Ballar

4-cü

Azərbaycanın bank sistemi
5-ci

Mərkəzi bank və kredit təşkilatlarının fəaliyyəti
6-cı

Bankların passiv əməliyyatları
7-ci

Bankların hesablaşma əməliyyatları
8-ci

Bankların aktiv əməliyyatları
9-cu

Banklarda kreditləşmə əməliyyatları
10-cu

Bankların investisiya əməliyyatları
11-ci

Bankların valyuta əməliyyatları və kapital bazarında fəaliyyəti
12-ci

Bankların vasitəçilik əməliyyatları
13-cü

Bank menesmenti və marketinqi, korporativ idarəetmə

Mühazirələrin aparılma qaydaları: Bank işi fənninin proqramına uyğun, proqramda nəzərdə tutulmuş məsələlərin şərh edilməsi, interaktiv qaydada tədris olunacaq, bəzi hallarda dialoq qaydasında aparılacaqdır.

Seminarların aparılma qaydaları: Qoyulmuş sualların tələbə tərəfindən şərh edilməsi, testlərin cavablandırılması və işgüzar oyunlar qaydasında qurulur.

Akademik davranış qaydaları: Mühazirə zamanı tələbələr mühazirəyə diqqətlə qulaq asmalı, lazımi qeydiyyat aparmalı, anlaşılmayan məsələlərin araşdırılması məqsədi ilə mühazirənin sonunda suallar verməlidirlər. Məşğələlərdə qoyulmuş sualların araşdırılmasında fəal iştirak etməli, başa düşülməyən məsələlər dialoq qaydasında izahlanmalıdır. Vaxtında təqdim edilməyən sərbəst işlər qəbul edilməyəcəkdir.
Hazırladı: dos.Bəşirov R.A

Sellabus kafedrada təsdiq olunub
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Təsdiq edirəm:

«Maliyyə və maliyyə institutları» kafedrasının müdiri

i.e.d.Ə.Ə.Ələkbərov

Sillabus

Semestr: V

Fənn: Bank işi

Kredit həcmi: 4 (dörd kredit)

Hazırladı: dos. Bəşirov Rafiq Alim oğlu

Müəllim haqqın­­da məlumat

Dərs saatları

İrtibat məlumat
Mühazirə

Seminar

Ofis saatı

Telefon

E-poçtu

Dos.Bəşirov R.A

30

30
0503324790
Kurs: 4 kredit, 15 həftə, 4 saat

Prerekviziti: qeyri-ixtisas

Fənn haqqında məlumat

1.Fənnin məqsədi: Bank işi fənni praktiki fənndir. Maliyyə fakultəsinin tələbələrinə tədrisində əsas məqsəd iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunu, bankların təşkili, idarə edilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yaradılması və ləğvi, bank əməliyyatlarının yerinə yetirilmə qaydalarını öyrətmək, hüquqi və fiziki şəxslərlə kreditlərin verilməsi və rəsmiləşdirilməsinin aparılma qaydasını öyrətməkdir.

2.Tədrisin nəticəsi: Bank işi fənni tədris olunduqdan sonra maliyyə fakultəsinini tələbələri bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi vərdişlərinə nail olurlar.

3.Əsas biliklər: İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafında bank xidmətlərindən: hesablaşmaların aparılması, kreditlərin verilməsi və geri qaytarılması, bankın investisiya, qiymətli kağızlarla və bankın digər aktiv əməliyyatlarından istifadə etmək bilikləri əldə ediləcəkdir.
4.Yiyələnməlidir: Bank işi fənninin tədrisindən sonra tələbələr bank əməliyyatlarının (kreditləşmə, hesablaşma, resurs yaratmaq) sərbəst yerinə yetirilməsi qaydalarına yiyələnməlidir.

5.Postrekvizit: Banklarda uçot.

Ədəbiyyat

1.Əsas ədəbiyyat:

1.Azərbaycan Respublikasının «Səhmdar cəmiyyətlər haqqında» Qanunu 1994

2.Valyuta Tənzimlənməsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı 21 oktyabr 1994

3.Qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.Bakı 14 iyul 1998

4.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı 2000

5.Azərbaycan Respublikasının «Bank və bank fəaliyyəti haqqında» Qanunu Bakı 2002

6. «Milli Bank haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı

22 dekabr 2004

7.Azərbaycan Respublikasının «Banklar haqqında Qanunu» 30 mart 2004

8.Ş.Ə.Abdullayev., R.V.Əsgərova. «Bank işi» dərslik 2009

9. Ş.Ə.Abdullayev «Azərbaycanda Bank sistemi və bank resurslarının idarə olunması» Bakı 2001-ci il

10. Ş.Ə.Abdullayev «Kommersiya banklarının əməliyyatları» Bakı 2004-cü il

11.Z.F.Məmmədov «Pul,kredit və banklar» Bakı 2004-cü il

12. Z.F.Məmmədov «Bank fəaliyyətinin əsasları» Bakı 2013

13.R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2007

14. R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2014 İnteraktiv dərs vəsaiti

15. R.A.Bəşirov «Bank işi» Bakı 2016 Dərslik

16.E.M.Sadıqov. «Bank əməliyyatları» Bakı 20102.Əlavə ədəbiyyat:

1.Г.Белоглазова, Л.Кроливецкая. Банковское дело. Санкт Петербург 2008 г

2. Л.Кроливецкая. Банковское дело. Санкт Петербург 2010 г

3.Е.Жарковская, И.Аренде. Банковское дело. Санкт Петербург 2010 г

4.Журнал: «Банковское дело» Москва (каждый месяц).

5. Журнал: «Бизнес и банки» Баку (каждый квартал)6. Журнал: «Банковские услуги» Москва (каждый месяц).

Fənnin təqvim-tematik planı

Həftə

Mövzu

Mühazirə

Seminar

Kitabın bölmələri

TSC

TMSC

1

Azərbaycanın bank sistemi

2

2

M 12

MBNP və Mərkəzi Bank

2

2

M 2,33

Kredit təşkilatları bank sitsteminin əsas həlqəsi kimi

2

2

M 44

Bankların passiv əməliyyatları

2

2

M 55

Bankların hesablaşma əməliyyatları

2

2

M 6
6

Bankların kreditləşmə əməliyyatları

2

2

M 7,8,97

Bankların investisiya əməliyyatları

2

2

M 108

Bankların valyuta əməliyyatları

2

2

M 119

Bankların qiymətli kağızlarla əməliyyatları

2

2

M 1210

Bankların vasitəçilik əməliyyatları

2

2

M 1411

Bank menecmenti və marketinqi

2

2

M 1512

Bank fəaliyyətində risklər

2

2

M 1613

Banklarda korporativ idarəetmə

2

2

M14

Banklarda uçot işinin təşkili

2

2

M 1715

Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili

2

2

M 18


Cəmi:

30

30
İmtahan ballarının qiymətləndirilməsi

Kurs işi: 10

Sərbəst iş: 10

Dərsə davamiyyət: 10

Məşğələ

Həftə

Praktiki məşğələ

Ballar

1-ci

Azərbaycanın bank sistemi
2-ci

MBNP və Mərkəzi Bank
3-cü

Kredit təşkilatları bank sitsteminin əsas həlqəsi kimi
4-cü

Bankların passiv əməliyyatları
5-ci

Bankların hesablaşma əməliyyatları
6-cı

Bankların kreditləşmə əməliyyatları
7-ci

Bankların investisiya əməliyyatları
8-ci

Bankların valyuta əməliyyatları
9-cu

Bankların qiymətli kağızlarla əməliyyatları
10-cu

Bankların vasitəçilik əməliyyatları
11-ci

Bank menecmenti və marketinqi
12-ci

Bank fəaliyyətində risklər
13-cü

Banklarda korporativ idarəetmə
14-cü

Banklarda uçot işinin təşkili
15-ci

Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili

TMSC

Həftə

TMSC

BallarTSC

Həftə

TSC

Ballar

4-cü

Azərbaycanın bank sistemi
5-ci

MBNP və Mərkəzi Bank
6-cı

Kredit təşkilatları bank sisteminin əsas həlqəsi
7-ci

Bankların passiv əməliyyatları
8-ci

Bankların hesablaşma əməliyyatları
9-cu

Bankların kreditləşmə əməliyyatları
10-cu

Bankların investisiya əməliyyatları
11-ci

Bankların valyuta və qiymətli kağızlarla əməliyyatları
12-ci

Bankların vasitəçilik əməliyyatları
13-cü

Bank menesmenti və marketinqi, korporativ idarəetmə

Mühazirələrin aparılma qaydaları: Bank işi fənninin proqramına uyğun, proqramda nəzərdə tutulmuş məsələlərin şərh edilməsi, interaktiv qaydada tədris olunacaq, bəzi hallarda dialoq qaydasında aparılacaqdır.

Seminarların aparılma qaydaları: Qoyulmuş sualların tələbə tərəfindən şərh edilməsi, testlərin cavablandırılması və işgüzar oyunlar qaydasında qurulur.

Akademik davranış qaydaları: Mühazirə zamanı tələbələr mühazirəyə diqqətlə qulaq asmalı, lazımi qeydiyyat aparmalı, anlaşılmayan məsələlərin araşdırılması məqsədi ilə mühazirənin sonunda suallar verməlidirlər. Məşğələlərdə qoyulmuş sualların araşdırılmasında fəal iştirak etməli, başa düşülməyən məsələlər dialoq qaydasında izahlanmalıdır. Vaxtında təqdim edilməyən sərbəst işlər qəbul edilməyəcəkdir.
Hazırladı: dos.Bəşirov R.A

Sellabus kafedrada təsdiq olunub

Yüklə 151,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə