AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universitetiYüklə 16,35 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü16,35 Kb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ
_______________________ kafedrası üzrə ______ il doktorantının (dissertantının)
A t t e s t a s i y a s ı

_________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

_________________________________________

(təvəllüdü, milliyyəti)

İxtisas __________________________________________

(adı və şifri)

Elmi rəhbər __________________________________________

(elmi dərəcəsi və elmi adı)

__________________________________________


I.Doktorantın (dissertantın) fərdi planının yerinə

yetirilməsi vəziyyəti (doktorluq imtahanları)
Fənnin adı

Fərdi plan üzrə nəzərdə tutulan tarix

Faktiki imtahan verildiyi tarix

Qiymət

1.

Xarici dil


2.

İnformatika


3.

Fəlsəfə (dissertantlar üçün)


4.

Fərq imtahanı (iqtisadi təhsili olmayanlar üçün)


5.

İxtisasII. Doktorantların (dissertantların) elmi fəaliyyəti
Dissertasiya mövzusu ________________________________________________

_______________________________________________________________

Fərdi plan üzrə nəzərdə tutulan müdafiə müddəti ________________________

Dissertasiyanın hazır edilən bölmələri __________________________________

Dərc olunmuş məqalə, tezis və s. _______________________________________

Doktorantın (dissertantın) dissertasiya üzərindəki işi ilə əlaqədar çətinlikləri ____

________________________________________________________________
III. Doktorantın (dissertantın) pedoqoji fəaliyyəti


  1. elmi rəhbərin və digər müəllimlərin mühazirələrində iştirakı _____________

_______________________________________________________________

D/Fr/08


  1. tələbələrlə keçirilən məşğələlər ____________________________________

_______________________________________________________________

ç) doktorantın (dissertantın) özünün apardığı mühazirə və məşğələlər ________

__________________________________________________________________


  1. pedaqoji praktikanın digər formaları ________________________________


IV. Doktorantın (dissertantın) ictimai fəaliyyəti

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Elmi rəhbərin qərarı __________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

İmza _____________________

Tarix : “___” ______________ 20 il

Kafedranın qərarı: ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kafedra müdiri _____________

Tarix: “___” _______________ 20 ilFakültə elmi şurasının qərarı ___________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fakültə dekanı _________________

Tarix: “___” ______________20 il
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər
2015 -> Kompozisiya qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir? Özünü qoruma qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir?

Yüklə 16,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə