Azərbaycan respublikasinin maliYYƏ naziRLİYİ QƏrar № q-02Yüklə 2,16 Mb.
səhifə16/17
tarix16.06.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

10. Ehtiyatların uçotu:

10.1.

Material ehtiyatlarının alınması üzrə;

121 № li hesabın müvafiq subhesabları

301, 302, 309

10.2.

Material ehtiyatlarının təsərrüfat üsulu ilə əldə edilməsi üzrə;

121 № li hesabın müvafiq subhesabları

122

10.3.

Alınmış malların məsrəflərə silinməsi üzrə;

122-1

121 № li hesabın müvafiq subhesabları

10.4.

Alınmış xammalın məsrəflərə silinməsi üzrə;

122-2

121 № li hesabın müvafiq subhesabları

10.5.

Alınmış materialların məsrəflərə silinməsi üzrə;

122-3

121 № li hesabın müvafiq subhesabları

10.6.

İşçi heyətinə əməyin ödənişi üzrə və ona bərabər tutulan məbləğlərin hesablanması üzrə;

122-4

307, 308-2

10.7.

Hesabat ilinin sonunda hesablanmış amortizasiya məbləğləri üzrə;

122-5

232, 235, 237, 242

10.8.

Xidmətlərin (işlərin, məhsulların) ödənilməsi üzrə;

122-9

301, 302, 304, 305, 308-3, 309

10.9.

Xidmətlərin (işlərin, məhsulların) göstərilməsi (görülməsi, hazırlanması) ilə bağlı məsrəflərin xərc kimi tanınması üzrə;

703, 733, 743 № li hesabın müvafiq subhesabları

122

10.10.

Məhsulların istehsalı ilə əlaqədar məsrəflərin hazır məhsul kimi tanınması üzrə;

124

122

10.11.

Təsərrüfat üsulu ilə tikinti müqavilələrinə əsasən görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərlə bağlı məsrəflərin tanınması üzrə;

123

121-1, 121-2, 121-3, 126, 301, 302, 304, 305, 307, 308-2, 308-3, 309

10.12.

Podrat üsulu ilə tikinti müqavilələrinə əsasən görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərlə bağlı məsrəflərin tanınması üzrə;

123

305

10.13.

İstehsal olunmuş hazır məhsullara görə məsrəflərin tanınması üzrə;

124

123

10.14.

Satılmış hazır məhsullara görə xərcin tanınması üzrə

701, 731. 741

124

10.15.

Uzunmüddətli aktivlər və ehtiyatların satış üçün nəzərdə tutulması üzrə;

125

Uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlər üzrə hesabların müvafiq subhesabları

10.16.

Uzunmüddətli və qısamüddətli  aktivlərin satılması üzrə;

631-1

125

10.17.

Satış üçün nəzərdə tutulan uzunmüddətli və qısamüddətli  aktivlərin təşkilatın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə geri qaytarılması üzrə;

Uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlər üzrə hesabların müvafiq subhesabları

125

10.18

Digər ehtiyatların alınması üzrə;

126

301, 302, 309

10.19

Digər ehtiyatların məsrəflərə silinməsi üzrə;

122-3

126

10.20.

Ehtiyatların dəyərinin azaldılmasına görə düzəlişlərin müəyyən edilməsi üzrə;

127

121, 124, 125,126

10.21.

Ehtiyatların dəyərinin azaldılmasına görə düzəlişlərin xərcə silinməsi üzrə;

701, 702, 703, 731, 732, 733, 741, 742. 743

127

11. Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin uçotu

11.1.

Verilmiş qısamüddətli borclar üzrə;

133

101, 103, 104, 105

11.2.

Verilmiş qısamüddətli borcların qaytarılması üzrə

101, 103, 104, 105

133

11.3.

Digər qısamüddətli investisiyaların verilməsi üzrə;

134

101, 103, 104, 105,

11.4.

Verilmiş digər qısamüddətli investisiyaların qaytarılması üzrə

101, 103, 104, 105,

134

11.5.

Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlərin verilməsi üzrə;

135

133, 134

11.6.

Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlərin hesabat dövrünün xərclərinə aid edilməsi üzrə;

701, 702, 703, 731, 732, 733, 741, 742. 743

135

12. Sair qısamüddətli aktivlərin uçotu

12.1.

Sifarişçi tərəfindən verilmiş qısamüddətli avanslar üzrə;

143

101, 103, 104

12.2.

Verilmiş qısamüddətli avanslar üzrə xidmətlərin (işlərin, məhsulların) tam və ya qismən qəbul edilməsi üzrə;

301, 302. 304. 305,  307, 308, 309

143

12.3.

İlin sonunda sifarişçi tərəfindən həyata keçirilən artıq ödəmələr üzrə;

143

301, 302. 304. 305,  307, 308, 309

12.4.

Təhtəlhesab şəxslərə hesablanmış təhtəlhesab məbləğlər üzrə;

144

101, 103

12.5.

Təhtəlhesab şəxslərdən təhtəlhesab məbləğlərə görə hesabatın təqdim olunması üzrə;

121, 122. 126. 231. 234. 241, 251

144

12.6.

Digər qısamüddətli aktivlərin alınması üzrə;

145

301. 302, 309

12.7.

Digər qısamüddətli aktivlərin silinməsi üzrə;

122-9

145

13. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin uçotu

13.1.

Verilmiş uzunmüddətli borclar üzrə;

222

103, 104, 105

13.2.

Verilmiş digər uzunmüddətli investisiyalar üzrə;

223

103, 104, 105

13.3.

Verilmiş uzunmüddətli borclara, verilmiş digər uzunmüddətli investisiyalara görə düzəlişlərin müəyyən edilməsi üzrə;

224

222, 223

13.4.

Verilmiş uzunmüddətli borclara, verilmiş digər uzunmüddətli investisiyalara görə düzəlişlərin hesabat dövrünün xərclərinə aid edilməsi üzrə;

701, 702, 703, 731, 732, 733, 741, 742, 743

224

13.5.

Verilmiş uzunmüddətli borcların, verilmiş digər uzunmüddətli investisiyaların qaytarılması üzrə;

103, 104, 105

222, 223

14. Torpaq, tikili və avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlərin uçotu

14.1.

Torpaq, tikili və avadanlıqların kapital qoyuluşu nəticəsində əldə edilməsi üzrə;

231

233

14.2.

Torpaq, tikili və avadanlıqların malsatan və sair kreditorlardan əldə edilməsi üzrə;

231

301, 309

14.3.

Torpaq, tikili və avadanlıqların əvəzsiz olaraq əldə edilməsi üzrə;

231

631-3

14.4.

Satış məqsədi ilə saxlanılan torpaq, tikili avadanlıqların “Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər” hesabına keçirilməsi üzrə;

125

231

14.5.

Eyni zamanda, satış məqsədi ilə saxlanılan torpaq, tikili və avadanlıqların istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləği qədər azaldılması üzrə;

232

125

14.6.

Satılmış torpaq, tikili və avadanlıqların dəyərinin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.7.

Əvəzsiz verilmiş torpaq, tikili və avadanlıqların xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.8.

Tam aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş torpaq, tikili və avadanlıqların silinməsi üzrə;

232

231

14.9.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş torpaq, tikili və avadanlıqların dəyərinin xərcə silinməsi üzrə;

741, 742, 743

231

14.10.

Eyni zamanda, aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş torpaq, tikili və avadanlıqların istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləğinin silinməsi üzrə;

232

741, 742, 743

14.11.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş torpaq, tikili avadanlıqların silinməsi nəticəsində  kapital ehtiyatlarının azaldılması üzrə;

535

801

14.12.

Hesabat dövrünün sonunda (dekabr ayının sonuncu iş günü) əldə olunmuş tikili və avadanlıqlara görə amortizasiya məbləğlərinin hesablanması üzrə;

122-5

232

14.13.

Podrat üsulu ilə torpaq, tikili avadanlıqların əldə edilməsi üzrə;

233

301, 305, 309

14.14.

Təsərrüfat üsulu ilə torpaq, tikili avadanlıqların əldə edilməsi üzrə;

233

121, 126, 301, 305, 307, 308,  309, 335

14.15.

Podrat və ya təsərrüfat üsulu ilə hazırlanmış torpaq, tikili avadanlıqların sifarişçi tərəfindən uçotda (balansda) əks etdirilməsi üzrə;

231

233

14.16.

Bioloji aktivlərin kapital qoyuluşu nəticəsində əldə edilməsi üzrə;

234

234-3

14.17.

Bioloji aktivlərin malsatan və sair kreditorlardan əldə edilməsi üzrə;

234

301, 309

14.18.

Bioloji aktivlərin əvəzsiz olaraq əldə edilməsi üzrə;

234

631-3

14.19.

Satış məqsədi ilə saxlanılan bioloji aktivlərin “Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər” hesabına keçirilməsi üzrə;

125

234

14.20.

Eyni zamanda, satış məqsədi ilə saxlanılan bioloji aktivlərin istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləği qədər azaldılması üzrə;

235

125

14.21.

Satılmış bioloji aktivlərin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.22.

Əvəzsiz verilmiş bioloji aktivlərin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.23.

Tələf olmuş və tam amortizasiya olunmuş bioloji aktivlərin  silinməsi üzrə;

235

234

14.24.

Tələf olmuş bioloji aktivlərin dəyərinin xərcə silinməsi üzrə;

741

234

14.25.

Eyni zamanda, tələf olmuş bioloji aktivlərin istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləğinin silinməsi üzrə;

235

741, 742, 743

14.26.

Tələf olmuş bioloji aktivlərin silinməsi nəticəsində  kapital ehtiyatlarının azaldılması üzrə;

535

801

14.27.

Hesabat dövrünün sonunda (dekabr ayının sonuncu iş günü) əldə olunmuş bioloji aktivlərə görə amortizasiya məbləğlərinin hesablanması üzrə;

122-5

235

14.28.

Podrat üsulu ilə əldə edilməsi üzrə;

234-3

301, 309

14.29.

Təsərrüfat üsulu ilə bioloji aktivlərin əldə edilməsi üzrə;

234-3

121, 301, 307, 308,  309, 335

14.30.

Podrat və ya təsərrüfat üsulu ilə əldə olunmuş bioloji aktivlərin sifarişçi tərəfindən uçotda (balansda) əks etdirilməsi üzrə;

234

234-3

14.31.

İnvestisiya məqsədli daşınmaz əmlakların kapital qoyuluşu nəticəsində əldə edilməsi üzrə;

236

238

14.32.

İnvestisiya məqsədli daşınmaz əmlakların malsatan və sair kreditorlardan əldə edilməsi üzrə;

236

301, 309

14.33.

İnvestisiya məqsədli daşınmaz əmlakların əvəzsiz olaraq əldə edilməsi üzrə;

236

631-3

14.34.

Satış məqsədi ilə saxlanılan investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların “Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər” hesabına keçirilməsi üzrə;

125

236

14.35.

Eyni zamanda, satış məqsədi ilə saxlanılan investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləği qədər azaldılması üzrə;

237

125

14.36.

Satılmış investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların dəyərinin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.37.

Əvəzsiz verilmiş investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların dəyərinin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

14.38.

Tam aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların silinməsi üzrə;

237

236

14.39.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların dəyərinin xərcə silinməsi üzrə;

741, 742, 743

236

14.40.

Eyni zamanda, aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləğinin silinməsi üzrə;

237

741, 742, 743

14.41.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların silinməsi nəticəsində kapital ehtiyatlarının azaldılması üzrə;

535

801

14.42.

Hesabat dövrünün sonunda (dekabr ayının sonuncu iş günü) investisiya məqsədli daşınmaz əmlaklara görə amortizasiya məbləğlərinin hesablanması üzrə;

122-5

237

14.43.

Podrat üsulu ilə investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların əldə edilməsi üzrə;

238

301, 305, 309

14.44.

Təsərrüfat üsulu ilə investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların əldə edilməsi üzrə

238

121, 126, 301, 305, 307, 308,  309, 335

14.45.

Podrat və ya təsərrüfat üsulu ilə hazırlanmış investisiya məqsədli daşınmaz əmlakların sifarişçi tərəfindən uçotda (balansda) əks etdirilməsi üzrə;

236

238

15. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu

15.1.

Qeyri-maddi aktivlərin kapital qoyuluşu nəticəsində əldə edilməsi üzrə;

241

243

15.2.

Qeyri-maddi aktivlərin malsatan və sair kreditorlardan əldə edilməsi üzrə;

241

301, 309

15.3.

Qeyri-maddi aktivlərin əvəzsiz olaraq əldə edilməsi üzrə;

241

631-3

15.4.

Satış məqsədi ilə saxlanılan qeyri-maddi aktivlərin “Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər” hesabına keçirilməsi üzrə;

125

241

15.5.

Eyni zamanda, satış məqsədi ilə saxlanılan qeyri-maddi aktivlərin istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləği qədər azaldılması üzrə;

242

125

15.6.

Satılmış qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

15.7.

Əvəzsiz verilmiş qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin xərcə aid edilməsi üzrə;

741, 742, 743

125

15.8.

Tam aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş qeyri-maddi aktivlərin silinməsi üzrə;

242

241

15.9.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin xərcə silinməsi üzrə;

741, 742, 743

241

15.10.

Eyni zamanda, aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş qeyri-maddi aktivlərin istifadə müddəti ərzində yığılmış amortizasiya məbləğinin silinməsi üzrə;

242

741, 742, 743

1511.

Aşılanmış və ya istifadəsi mümkün olmadığından yararsız hala düşmüş qeyri-maddi aktivlərin silinməsi nəticəsində  kapital ehtiyatlarının azaldılması üzrə;

535

801

15.12.

Hesabat dövrünün sonunda (dekabr ayının sonuncu iş günü) qeyri-maddi aktivlərə görə amortizasiya məbləğlərinin hesablanması üzrə;

122-5

242

15.13.

Podrat üsulu ilə qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə;

243

301, 309

15.14.

Təsərrüfat üsulu ilə qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə;

243

301, 307, 308, 309, 335

15.15.

Podrat və ya təsərrüfat üsulu ilə hazırlanmış qeyri-maddi aktivlərin sifarişçi tərəfindən uçotda (balansda) əks etdirilməsi üzrə;

241

243


Yüklə 2,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə