Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə1/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54259
  1   2   3   4   5   6

Ümumi idarəetmə nəzəriyyəsi testlər


 1. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?

 1. Milli Məclisi

 2. Prezident

 3. Məhkəmələr

 4. Milli Məclis

 5. Konstitusiya məhkəmələri

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi keçə deputatdan ibarətdir ?

 1. 125

 2. 95

 3. 105

 4. 83

 5. 115

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları hansı seçki sistemi ilə seçilirlər ?

 1. Majoritar

 2. Proporsional

 3. Birbaşa

 4. Gizli

 5. Sərbəst

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

 1. 5

 2. 4

 3. 6

 4. 7

 5. Ömürlük

 1. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti necə müəyyənləşdirilir ?

 1. Hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.

 2. Seçkilər 3 aydan sonra keçirilir

 3. Müharəbə müvəqqəti dayandırılır

 4. Seçkilərin vaxtını saxlamaq olmadığı üçün müharəbə gedə-gedə keçirilir

 5. Seçkilər keçirililmə vaxtını Konstitusiya Məhkəməsi müəyyənlədirir

 1. Azərbaycan Respublikasının yaşı neçədən aşağı olmayan hər bir vətəndaşı qanunla müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər ?

 1. 25-dən

 2. 30-dan

 3. 18-dən

 4. 35-dən

 5. 21-dən

 1. Aşağıda göstərilənlərdən hansı deputat seçilə bilməzlər ?

 1. ali təhsilli

 2. icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən

 3. din xadimləri

 4. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən

 5. İkili vətəndaşlığı olan

 1. Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyünü hansı orqan yoxlayır və təsdiq edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 3. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 4. Dairə Seçki Məntəqəsi

 5. Məntəqə Meçki Məntəqəsi

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri nə zaman bitir ?

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yeni çağırışının ilk iclas günü

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə Seçkilər keçirilən gün

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkiləri nəticələri elan olunan gün

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yeni seçilən deputatları and içdikdən sonra

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının seçilməsinin 5 ili tamam olanda

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından çıxanların yerinə seçkilər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyət müddətinin bitməsinə hansı müddət qalanda keçirilmir ?

 1. 120 gündən az müddət qalarsa

 2. 90 gündə az müddət qalarsa

 3. 1 ildən az müddət qalarsa

 4. 6 aydan az müddət qalarsa

 5. Seçki keçirilmir həvalə olunur

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir ?

 1. 83

 2. 63

 3. 65

 4. 95

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan 13.Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edir.

 1. 83

 2. 63

 3. 65

 4. 95

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını hansı orqan müəyyən edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyalarını hansı orqanın tələbi əsasında çağırıla bilər ?

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

 3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsinin

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının

 1. 1, 2, 4 b) 1, 2, 3 c)1, 3, 5 d) 1, 3, 4 e) 2, 3, 4

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasının gündəliyini müvafiq olaraq onun hansı orqan müəyyənləşdirir ?

 1. Çağırılmasını tələb edənlər

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin125 deputatının

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyaları hansı hallarda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyasının qapalı iclası keçirilə bilər ?

 1. 83 deputatının tələbi ilə

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təklifi ilə

 3. Milli Məclisi sədrinin tələbi ilə

 4. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin tələbi ilə

 5. 95 deputatının tələbi ilə

 1. 1, 2 b) 1, 5 c) 2, 3, 5 d)1, 2, 3 e) 1, 3, 4

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatını cinayət başında yaxalanarsa onututan orqan bu barədə kimə xəbər verməlidir ?

 1. Baş prokurora

 2. Milli Milli Məclisin sədrinə

 3. Daxili İşlər Nazirinə

 4. Ədliyyə Nazirinə

 5. Prezidentə

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən kimin qərarı ilə xitam verilə bilər ?

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin

 2. Prezidentin

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Baş prokurorun

 5. Ədliyyə Nazirinin

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir ? (Biri yanlış cavabdı)

 1. əfv etmə

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri;

 3. referendum;

 4. fiziki və hüquqi şəxslərin ntell;

 5. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi;

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir: (Biri yanlış cavabdı)

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri təyin edilməsi

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili;

 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi;

 4. inzibati ərazi bölgüsü;

 5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət;

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Prezident

 3. Konstitusiya Məhkəməsi

 4. 125 deputat

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 1. Referendum seçkilərini kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Prezident

 3. Konstitusiya Məhkəməsi

 4. 125 deputat

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 1. Bələdiyyələrə seçkilərini və bələdiyyələrin statusunu kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Konstitusiya Məhkəməsi

 3. Prezident

 4. 125 deputat

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 1. Dövlət təltiflərini kim müəyyənləşdirir ?

 1. Milli Məclis

 2. Prezident

 3. Baş nazir

 4. Nazirlər kabineti

 5. Ədliyyə Nazirliyi

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə hansı məsələni həlli aiddir deyildir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını ləğv edir;

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili;

 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası ntellectu nümayəndəliklərinin təsis edilməsi;

 4. inzibati ərazi bölgüsü;

 5. dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi;

 1. Qanunlar qəbul edildiyi gündən hansı müddətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir ?

 1. 14 gün

 2. 3 gün

 3. 24 saat

 4. 56 gün

 5. 30 gün

 1. Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi gündən hansı müddətə təqdim edilir ?

 1. 24 saat ərzində

 2. 36 saat ərzində

 3. 48 saat ərzində

 4. 3 gün ərzində

 5. 12 saat ərzində

 1. Qanunun və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının özündə başqa bir qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qanun hansı müddətə qüvvəyə minir ?

 1. qərar dərc edildiyi gündən

 2. 24 saat ərzində

 3. 36 saat ərzində

 4. 48 saat ərzində

 5. 12 saat ərzində

 1. Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti hansı orqana mənsubdur ?

 1. Prezidentə

 2. Milli Məclisə

 3. 125 deputata

 4. Məhkəmələrə

 5. İcra hakimlərinə

 1. Yaşı neçədən aşağı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ntellect seçilə bilər ?

 1. 35-dən

 2. 25-dən

 3. 50-dən

 4. 30-dan

 5. 21-dən

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında, sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə neçə il müddətinə seçilir ?

 1. 5

 2. 4

 3. 6

 4. 10

 5. Ömürlük

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin............... səs çoxluğu ilə seçilir ?

 1. yarısından çoxunun

 2. 50 %-nin

 3. 63%-nin

 4. 78%-nin

 5. 49%-nin

 1. Əgər prezident seçkilərində səs çoxluğu səsvermənin birinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsvermənin ikinci dövrəsi nə vaxt keçirilir ?

 1. səsvermə günündən sonra ikinci bazar günü

 2. səsvermə günündən sonra 3 ay ərzində

 3. səsvermə günündən sonra 1 ay ərzində

 4. səsvermə günündən 30 günü ərzində

 5. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası müəyyənləşdirir

 1. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti necə müəyyənləşdirilir?

 1. hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.

 2. 1 il daha uzadılır

 3. 5 il daha uzadılır

 4. müvəqqəti sülh bağlanılıq və seçkilər keçirilir

 5. Prezidentin səlahiyyətləri müvəqqəti olaraq Baş nazirə keçir

 1. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti barədə qərar seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən hansı orqan tərəfindən qəbul edilir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 3. Milli Məclisin sədri

 4. Baş Nazir

 5. Müdafiə Naziri

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı səsvermə günündən sonra hansı müddətə rəsmən elan edir ?

 1. 14 gün

 2. dərhal

 3. 3 gün

 4. 5 gün

 5. 7 gün

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı hansı orqan rəsmən elan edir ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclis

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 4. Baş nazir

 5. Ali Məhkəmə
 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına nə zaman başlamış sayılır ?

 1. And içdiyi gündən

 2. Səsvermənin nəticələri elan olunandan dərhal sonra

 3. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 14 gün sonra

 4. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 3 gün sonra

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri nəticələri elan edəndən sonra

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə onun istefa ərizəsi hansı orqana təqdim olunur ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsinə

 2. Milli Məclisin sədrinə

 3. Milli Məclisə

 4. Baş nazirə

 5. Baş Prokurora

 1. Hansı orqan istefa ərizəsini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin özünün verdiyinə əmin olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin istefasının qəbul olunması haqqında qərar qəbul edir və həmin andan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdiyinə görə vəzifədən getmiş sayılır ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Ekspertiza məhkəməsi

 4. Baş nazir

 5. Baş Prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə hansı müddət ərzində növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkiləri keçirilir ?

 1. 120 gün

 2. 45 gün

 3. 30 gün

 4. 6 ay

 5. 90 gün

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə yeni Prezidenti seçilənədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini kim icra edir ?

 1. Baş Nazir

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Daxili İşlər Naziri

 4. Müdafiə Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə və baş naziri istefa verdikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra edir ?

 1. Milli Məclisin sədri

 2. Baş Nazir

 3. Daxili İşlər Naziri

 4. Müdafiə Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ağır cinayət törətdikdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə hansı orqanın verilən rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında irəli sürülə bilər ?

 1. Ali Məhkəməsinin

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş Nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ağır cinayət törətdikdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hansı müddətdə verilən rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında irəli sürülə bilər ?

 1. 30 gün

 2. 14 gün

 3. 45 gün

 4. 3 gün

 5. 7 iş günü

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının neçə səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırıla bilər ?

 1. 95

 2. 83

 3. 63

 4. 65

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırlaşdırılması qərarını kim imzalayır ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş prokuror

 4. Baş nazir

 5. Daxili İşlər naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırlaşdırılması haqqında qərarın imzalanmasına hansı müddə ərzində tərəfdar çıxmazsa, qərar qüvvəyə minmir ?

 1. 1həftə

 2. 3 gün

 3. 14 gün

 4. 1 ay

 5. 24 saat

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq hansı müddət ərzində qəbul olunmalıdır ?

 1. 2 ay

 2. 21 gün

 3. 1 ay

 4. 14 gün

 5. 3 gün

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri kim təyin edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri

 5. Seçkilər qəbul olunmuş qanuna əsasən təyin edilir

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar kim qəbul edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında qanunları kim imzalayır və dərc edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında əfv fərmanını kim imzalayır ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və hərbi vəziyyət kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunları ona təqdim olunmuş gündən başlayaraq hansı müddətə ərzində imzalayır ?

 1. 56 gün

 2. 14 gün

 3. 3 gün

 4. 21 gün

 5. 30 iş günü

 1. Əgər qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin etirazını doğurursa, o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə birlikdə hansı müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə qaytara bilər ?

 1. 56 gün

 2. 14 gün

 3. 3 gün

 4. 21 gün

 5. 30 iş günü

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları .......... səs çoxluğu ilə, 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları isə .......... səs çoxluğu ilə yenidən qəbul edərsə, belə qanunlar təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir ? (nöqtələrin yerinə rəqəmləri qoyun)

 1. 95, 83

 2. 85, 65

 3. 85, 83

 4. 91, 83

 5. 93, 85

 1. Azərbaycan Respublikasında hərbi vəziyyəti kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Müdafiə Naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hərbi vəziyyət elan etdiyi zaman bu barədə fərmanı hansı müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir ?

 1. 24 saat

 2. 6 saat

 3. 9 saat

 4. 12 saat

 5. Dərhal

 1. Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə vəziyyəti tətbiq edilməsi kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Səhiyyə Naziri

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Müdafiə Naziri
 1. Azərbaycan Respublikasının fövqəladə vəziyyət tətbiq edildiyi zaman bu barədə qəbul etdiyi fərman hansı müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir ?

 1. 24 saat

 2. 6 saat

 3. 9 saat

 4. 12 saat

 5. Dərhal

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə ............... Azərbaycan Respublikasının yaradır ?

 1. Nazirlər Kabinetini

 2. Milli Məclisi

 3. İcra hakimiyyətini

 4. Daxili İşlər Nazirliyini

 5. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının kimə tabedir və onun qarşısında cavabdehdi ?

 1. Prezidentə

 2. Milli Məclisin sədrinə

 3. Baş Nazirinə

 4. Nazirlər Kabinetinə

 5. Heç kimə

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını kim müəyyənləşdirir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Nə zaman Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə istefa verir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 14 gün sonra

 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 21 gün sonra

 4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 1 ay sonra

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 3 ay sonra

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə kim təyin edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Milli Məclisin 125 deputatı

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yaşı ....... aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir ?

 1. 30-dan

 2. 35-dən

 3. 25-dən

 4. 21-dən

 5. 45-dən

 1. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə yaşı .......... aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir ?

 1. 25-dən

 2. 30-dan

 3. 35-dən

 4. 21-dən

 5. 45-dən

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən................................. tərəfindən xitam verilə bilər ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Milli Məclisin 95 deputatı

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. İcra hakimiyyəti başçılarını kim vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Baş prokuror

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Yaşı neçədən aşağı olmayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali hüquq təhsilli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hakim ola bilərlər ?

 1. 30-dan

 2. 25-dən

 3. 35

 4. 21-dən

 5. Yaş önəmli deyil

 1. Hüquqşünas ixtisası üzrə neçə ildən artıq işləyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hakim ola bilərlər ?

 1. 5

 2. 10

 3. 7

 4. 15

 5. Müddət önəmli deyil

 1. Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət törətdikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının hansı orqanı qarşısında irəli sürə bilər ?

 1. Milli Məclisi

 2. Prezident Adminstrasiyası

 3. Konstitusiya məhkəməsi

 4. Baş nazir

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 91

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 42

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikası Apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 42

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəməsi və Apellyasiya başqa digər hakimlərin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir?

 1. 63

 2. 83

 3. 65

 4. 95

 5. 42

 1. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar ............ adından çıxarılır və onların icrası məcburidir.(Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Dövlətin

 2. Məhkəmənin

 3. Milli Məclisin

 4. Prokurorun

 5. Hakimin

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi neçə hakimdən ibarətdir ?

 1. 9

 2. 6

 3. 5

 4. 11

 5. 13

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin
 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin

 1. Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikasının ..................... vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Prezidenti

 2. Milli Məclisi

 3. Baş naziri

 4. Hakimlər Kollegiyası

 5. Ədliyyə naziri

 1. Azərbaycan torpağında bir vaxtlar yaranan güclü dövlətlər hansıdır ?

a) Manna, Atropatena və Albaniya

b) Urmiya, Həsənli qardaşları, Baxçasaray

c) Urartu, Eldəgizlər, Qaraqoyunlu

ç) Ağqoyunlu, Atabəylər, Yenilməzlər

d) Təbrizli, Mahallı, Gəncəbasar


 1. Manna dövlətinin idarəetmə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil idi ?

a) Ağsaqqallar Şurası

b) Xanın yaxın qohumları

c) həkimlər

ç) müəllimlər

d) hüquqşünaslar


 1. Azərbaycan dövləti nə vaxt kiçik xanlıqlara parçalanmışdır?

a) XVIII əsrin ikinci yarısından

b) XVIII əsrin birinci yarısından

c) XVII əsrin ikinci yarısından

ç) XVII əsrin birinci yarısından

d) XIX əsrin birinci yarısından


 1. Şimali Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti nə vaxt yaranıb?

a) 1918-ci ilin mayında

b) 1919-cu ilin iyununda

c) 1920-ci ilin aprelində

ç) 1917-ci ilin noyabrında

d) 1918-ci ilin iyulunda


 1. Şərqdə ilk demokratik respublika harada yaranıb?

a) Azərbaycanda

b) Türkiyədə

c) İranda

ç) Çində


d) Yaponiyada

 1. H.Əliyevin SSRİ tərkibində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr.

a) 1969-1982-ci illər

b) 1970-1981-ci illər

c) 1973-1982-ci illər

ç) 1969-1980-ci illər

d) 1969-1981-ci illər


 1. H.Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövr

a) 1993-2003-cü illər

b) 1992-2002-ci illər

c) 1993-2004-cü illər

ç) 1991-2003-ci illər

d) 1993-2002-cü illər


 1. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 1995-ci ilin 12 noyabrında

b) 1993-cü ilin 15 iyulda

c) 1994-cü ilin 22 avqustunda

ç) 1996-cı ilin 05 yanvarında

d) 1992-ci ilin 26 oktyabrında


 1. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası nə vaxt qüvvəyə minmişdir?

a) 1995-ci ilin 27 noyabrında

b) 1993-cü ilin 15 iyulda

c) 1994-cü ilin 12 noyabrında

ç) 1996-cı ilin 1 yanvarındad) 1992-ci ilin 18 oktyabrında

 1. Manna dövləti kim tərəfindən idarə olunurdu ?

 1. Hökmdar

 2. Şah

 3. Çar

 4. Padşah

 5. Kral

 1. Manna idarəetmə üsülu olaraq ............... bölünmüşdü (nöqtələrin yerinə büzgün cavabı qoyun)

 1. Mahallara

 2. Vilayətlərə

 3. Canişinliklərə

 4. Rayonlara

 5. Xanlıqlara

 1. Cənubi Azərbaycanda Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi altında Azadistan dövləti nə vaxt yaranmışdı ?

 1. 1920–ci ildə

 2. 1918-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1991-ci ildə
 1. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSRİ-nin partiya təşkilatına rəhbəri nə zaman seçilmişdi ?

 1. 1969-cu il 14 iyulda

 2. 1993-cü il 15 iyunda

 3. 1969-cu il 15 iyunda

 4. 1991-ci il 18 oktyabrda

 5. 1982-ci il 17 noyabrda
 1. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan rəhbəri nə zaman seçilmişdi?

 1. 1993-cü il 15 iyunda

 2. 1969-cu il 14 iyulda

 3. 1969-cu il 15 iyunda

 4. 1991-ci il 18 oktyabrda

 5. 1982-ci il 17 noyabrda

 1. İdarəetməyə elmi yanaşmanın banisi istehsalat təşkilatçısı, amerikalı mühəndis Frederik Teylor neçənci ildə yaşamışdır ?

 1. 1856 – 1915-ci illərdə

 2. 1556 – 1615-ci illərdə

 3. 1956 – 1995-ci illərdə

 4. 1906 – 1956-ci illərdə

 5. 1900 – 1955-ci illərdə

 1. Müasir idarəetmə elminin tarixi sayılan “Elmi idarəetmənin prinsipləri” adlı kitabını neçənci ildə çap olunmuşdur ?

 1. 1911- ci ildə

 2. 1901- ci ildə

 3. 1956-cı ildə

 4. 1995-ci ildə

 5. 1961-ci ildə

 1. Frederik Teylor təklif etdiyi “elmi idarəetmə” sistemini Teylor qısa şəkildə belə səciyyələndirir (biri yanlış cavabdır)

 1. Kütləvilik

 2. “Ənənəvi vərdişlər əvəzinə elm;

 3. Ziddiyyətlər əvəzinə harmoniya;

 4. Fərdi iş əvəzinə qarşılıqlı əməkdaşlıq;

 5. Məhsuldarlığın məhdudlaşdırılması əvəzinə maksimum məhsuldarlığa nail olunması; ayrılıqda hər bir fəhlənin maksimum əlyetərli məhsuldarlığına və maksimum şəxsi güzaranına qədər inkişaf etdirilməsi”.

 1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarəetmənin müxtəlif funksiyası vardır. Bu funksiyalar hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. elm

 2. planlaşdırma

 3. təşkiletmə

 4. aparıcılıq

 5. nəzarət

 1. Hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün gediləcək yol və davranışa nə deyilir ?

 1. Plan

 2. elm

 3. təşkiletmə

 4. aparıcılıq

 5. nəzarət

 1. Bir idarəedicinin irəli baxmasına və özünə uyğun olan variantların tapılmasına kömək edən bir prosesə nə deyilir ?

 1. Planlaşdırma

 2. Təşkiletmə

 3. Elm

 4. Aparıcılıq

 5. Nəzarət
 1. Müəssisənin məqsədinə çatmaq üçün bütün resurslardan istifadənin, vəzifələrin bölgüsünün, işçilər və bölmələr arasında əlaqələrin qurulmasına hansı prosses deyilir ?

 1. Təşkiletmə

 2. Planlaşdırma

 3. Elm

 4. Aparıcılıq

 5. Nəzarət

 1. İdarəedicinin əmr verdiyi, işçilərinin fəaliyyətinə təsir etməsi və onlara nə etmələrinə vacib olduğunu bildirməsi ilə əlaqəli bir idarəçilik fəaliyyətinə nə deyilir ?

 1. Aparıcılıq

 2. Təşkiletmə

 3. Planlaşdırma

 4. Elm

 5. Nəzarət

 1. Müəssisənin təyin etdiyi standartlardan qaçmamağı araşdıran və bu kənarlaşmaları azaltmağı və ya ortadan qaldırmağı məqsəd qoyan proses necə adlanır?

 1. Nəzarət prosesi

 2. Aparıcılıq

 3. Təşkiletmə

 4. Planlaşdırma

 5. Elm

 1. İdarəetmənin neçə əsas metodu vardır ?

 1. Üç

 2. İki

 3. Bir

 4. Dörd

 5. Beş

 1. İdarəetmənin əsas metodları hansılardır ?

1. inzibati,

2. metodiki

3. iqtisadi,

4. ntell-psixoloji5. elmi

a) 1, 3, 4 b)1, 2, 3 c)1, 3, 5 d) 2, 4, 5 e) 1, 2, 4 1. Mövcud hakimiyyət, nizam-intizam və cəza ilə əlaqədar olaraq heyətə idarəçilik təsirini həyata keçirilməsi qaydası dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

  1. İdarəetmənin inzibati metodu

  2. İdarəetmənin metiodiki metodu

  3. İdarəetmənin iqtisadi metodu

  4. İdarəetmənin ntell-psixoloji metodu

  5. İdarəetmənin elmi metodu

 1. İqtisadi metodlar idarə olunan obyektdə təsir neçə formada olur ?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. Collins” ingilis dili lüğəti liderliyi belə müəyyənləşdirir :

 1. komanda və qrupun rəhbəri

 2. qrupun əsl lideri

 3. qrupu ardınca aparmağı bacaran şəxs

 4. lider olma istedadına mlik olan şəxs

 5. öndər

 1. Müvəffəq olunmayacaq nəticəni əldə etmək üçün digərlərinə rəhbərlik etmək sənətinə nə deyilir ?

 1. Liderlik

 2. Öndərlik

 3. Rəhbərlik

 4. Qrup rəhbəri

 5. Başçı

 1. Yaxşı lideri necə olur ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Yaxşı lider qrupun başçısıdır

 2. Yaxşı lider hər bir işçi barədə gizli biliyə malik olur.

 3. Yaxşı lider hər bir işçinin güclü tərəflərini bilir.

 4. Yaxşı lider zəif tərəflərini bilir.

 5. Yaxşı lider zamanı bölməyi bilir.

 1. Liderlər insanlara nəyi etməli olduqlarını deyərək rəhbərlik etməməlidirlər. Əvəzində liderlər insanların onlara kömək etməyi istəmələrinə səbəb olmalıdırlar. Başqaları ntell onlara kömək etmək istədiyinizi düşündükdə onlar da öz növbəsində sizə yardım edəcəklər. Buna idarəetmdə nə deyilir ?

 1. Motivasiya etmək bacarığı.

 2. Özünü tanıma

 3. Emosional zəka

 4. Liderlik

 5. İdarəetmə və liderlik

 1. Liderliyin Təməl Ünsürləri hansılardır (Biri yanlışdır)?

 1. Risqə getməmək

 2. Hədəf

 3. Həvəs

 4. Bütünlük

 5. Maraq və meydan oxuma

 1. Müasir cəmiyyət üçün ən böyük üç təhlükə var ?

  1. Nüvə müharibələri

  2. Dünya səviyyəsində keçici xəstəliklər və aclıq

  3. Dünya müharibələri

  4. Kadr keyfiyyətsizliyi və lider əksikliyidir

  5. Terorizm
 1. 1, 2, 4 b) 1, 2, 3 c) 1, 4, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 3, 5
 1. Liderin fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Zəka,

 2. Yaş,

 3. Boy,

 4. Gözəllik,

 5. Etibarlı olmaq.
 1. Liderin zehni fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Yaş,

 2. Gözəl nitq mədəniyyəti,

 3. Zəka,

 4. Bilik,

 5. İntuisiya (yerinə görə düzgün qərar vermək ) bacarığı.

 1. Liderin xarakterik fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Zəka,

 2. Səmimiyət,

 3. Doğruluq,

 4. Açıq sözlülük,

 5. Özünə inamlı olmaq,

 1. Özünü tanımağın dört dərsi: (biri yanlış cavabdır)

 1. Özünüz özünüzə ən yaxşı tələbəiniz.

 2. Özünüz özünüzə ən yaxşı müəlllimsiniz.

 3. Məsuliyyəti almaq. Başqalarını günahlandırmamaq

 4. Öyrənmək istədiyiniz hər şeyi öyrənə bilərsiniz.

 5. Həqiqəti dərk etmək

 1. Öyrənmək üçün iki istiqamət: Özünü Tanı - .......... Tanı.(Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. Dünyanı

 2. Həyatı

 3. Kollektivi

 4. İnsanları

 5. İşlədiyin yeri


 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə