Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani / “Anatomiya ” fənnindən mühazirələrin mövzu planıYüklə 1,99 Mb.
səhifə5/63
tarix03.01.2022
ölçüsü1,99 Mb.
#50913
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Mövzuların adı

Saat

Mühazirə

Seminar

1.

“Azərbaycan tarixi” fənninə giriş. Azərbaycan qədim dövlətlər

2

4

2.

Azərbaycanda feodalizm münasibətlərin təşəkkülü

2

4

3.

Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində

2

4

4.

IX - XII əsrlərdə Azərbaycanda feodal dövlətlər

2

4

5.

Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə

2

4

6.

XV əsr Azərbaycan feodal dövlətləri

2

4

7.

Azərbaycan Səfəvilər dövləti

2

4

8.

Azərbaycan XVIII əsrdə

2

4

9.

Azərbaycanın bölüşdürülməsi

2

4

10.

Azərbaycan XIX əsrdə. Kapitalizm dövrü

2

4

11.

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı

2

4

12.

Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycanda ictimai-siyasi durum

2

4

13.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

2

4

14.

Azərbaycan Sovet imperiyasının tərkibində

2

4

15.

Azərbaycan Respublikası müstəqil inkişaf yollarında

2

4
Cəmi :

30

60

Histologiya, Embriologiya, Sitologiya ” fənnindən mühazirələrin mövzu planıMövzuların adı

Saat

1.

Sinir toxuması: histogenezi, quruluş-funksiya xüsusiyyətləri. Neyrosiylər. Qliositlər. Sinir lifləri. Sinir ucları.Sinapslar.Sinir impulusunun yaranma və ötürülmə xüsusiyyətləri, fasiləsiz və saltator tipli ötürmələr. Sinir toxuması haqqında müasir təsəvürlər, Holci və Kaxalın tədqiqatları. Sinir sistemi: inkişafı, ümumi quruluş-funksiya səciyyəsi. Onurğa beyni. Baş beyin kötüyü. Beyincik. Böyük beyin yarımkürələri. Modul haqqında müasir təsəvvürlər. Vegetativ sinir sistemi. Sinir sisteminin yaş dəyişiklikləri. Hemato-ensefalik (qan-beyin) baryeri.

2

2.

Duyğu üzvləri. Analizatorlar haqqında anlayış. Əsas analizatorlar. Qorxu üzvü və analizatoru. Görmə üzvü və analizatoru. Tor qışanın histofiziologiyası. Görmə resepsiyası. Sensoepitetial duyğu üzvləri: eşitmə, müvazinət. Dad üzvü və analizatoru. Təmas hissiyatının histofiziologiyası. Reseptor hüceyrələrin yeniləşməsi və bərpası xüsusiyyətləri. Yaş dəyişiılikləri.

2

3.

Humoral tənzim haqqında anlayış. Sekresiya prosesinin histofiziologiyası. Endokriniya, parakriniya, autokriniya.Endokrin vəzlər sistemi: ümumi quruluş-funksiya səciyyəsi, inkişafı. Epifiz. Hipotalamus.Hipofiz.Periferik endokrin vəzilər. Diffuz endokrin sistem. Yaş xüsusiyyətləri

2

4.

Ürək-damar sistemi: inkişafı, ümum quruluş-funksiya planı. Hemodinamik şərait və damar divarı quruluşu arasında qarşılıqlı əlaqələr. Ürək. Arteriyalar. Mikrosirkulyasiya şəbəkəsi. Kapilyarlar. Venoz şəbəkə. Anastomozlar.Ürək damar sistemi fəaliyyətinin sinir-humoral tənzimi. Yaş dəyişiklikləri. Regenerasiya xüsusiyyətləri.
5.

Qanyaranma: embrional və postembrional, qısa səciyyəsi. Qanyaradıcı üzvlər. İmmunitet, immun müdafiə reaksiyaları. İmmunositlər: təsnifatı, morfo-funksional səciyyəsi. İmmunoqlobulinlər və plazmatik hüceyrələr. Makrofaqlar sistemi. Qanyaranma və immun müdafiə sistemi üzvləri arasındakı funksional əlaqələr, T- və B-zonalr. Yaş dəyişiklikləri. Regenerasiya və involyusiya xüsusiyyətləri. Timiko-limfatik status haqqında anlayış.

2

6.

Dəri örtükləri sistemi: inkişafı, tərkib hissələri, funksiyaları. Dəri. Dəri türəmələri: teklər, dırnaqlar, piy və tər vəziləri. İnnervasiya, vaskulyarizasiya, yaş xüsusiyyətləri. Tənəfüs sistemi: inkişafı, tərkib hissələri, quruluş-funksiya səciyyəsi. Respirator şöbə. Hava-qan səddi (aero-hematik baryer). İnnervasiya, vaskulyarizasiya, yaş xüsusiyyətləri. Həzm sistemi. Inkişaf mənbələri. Ümumi quruluş planı. Həzm borusunun ümumi quruluş-funksiya səciyyəsi

2

7

Həzm sisteminin ön, orta və arxa şöbələri. Inkişafı, tərkibi. Ağız boşluğu üzvləri. Limfoepitetial halqa. Qida borusu. Mədə.Bağırsaqlar.Bağırsaqlarda həzm prosesinin histofiziologiyası.Qaraciyər: inkişası, quruluşu haqqında müasir təsəvvürlər, funksiyaalrı, qanla təchizatı. Mədəaltı vəzi. “Qastro-pankreatik sistem” haqqında analyış. Həzm borusunun innervasiya xüsusiyyətləri.

2

8.

Sidik-ifrazat sistemi:inkişafı, ümumi səciyyəsi. Böyrəklər: İlkin , birincili, son mərhələləri, quruluşu, funksiyaları, qanla təchizatı. Sidik əmələgətirici və sidik çöxarıcı hissələr. Sidik yaranmasının histofiziologiyası. Sidik axarları, sidik kisəsi, sidik kanalı. İnnervasiya, yaş xüsusiyyətləri. Qadın cinsiyytə sistemi:imkişafı, ümumi quruluş planı, funksiyaları, hormonal tənzimi. Yaş xüsusiyyətləri. Hemato-follikulyar və hemato-testikulyar beryerlər.

2
Cəmi:

16

“Histologiya, Embriologiya, Sitologiya ” fənnindən praktik məşğələlərin mövzu planıMövzuların adı

Saat

1.

Görmə üzvü. Dioptik və akkomodasion apart.

2

2.

Görmə üzvü. Reseptor aparat.

2

3.

Eşitmə və müvazinət üzvləri.

2

4.

Dəri

2

5.

Dəri törəmələri.

2

6.

Hipotalamus. Epifiz. Hipofiz.

2

7.

Qalxanabənzər vəzi. Qalxanabənzərətrafı vəzi

2

8.

Böyrəküste vəzilər.

2

9.

Ürək

2

10

Arteriyalar.

2

11

Mikrosirkulyator yataq dmarları

2

12

Venalar.Limfa damarları

2

13

Preparatırların qəbulu

2

14

Qırmızı sümük iliyi. Qanyaranma (geniş səciyyəsi)

2

15

Timus (çəngələbənzər vəzi)

2

16

Limfa düyünləri. Dalaq.

2

17

Burun boşluğu.Qoxu üzvü.Qırtlaq.Traxeya.Bronxlar.

2

18

Ağciyər

2

19

Dodaqlar.Damaqlar.Yanaqlar.Dil.Dad üzvü.

2

20

Dişlər

2

21

Ağız suyu vəziləri. Limfoepitetial halqa. Damaq badamcıqları.Qida borusu.

2

22

Mədə.

2

23

Nazik və yoğun bağırsaqlar. Soxulcanabənzər çıxıntı (appendiks)

2

24

Qaraciyər

2

25

Mədəaltı vəzi

2

26

Preparatların qəbulu

2

27

Böyrəklər

2

28

Sidik axarları, sidik kisəsi, sidik kanalı

2

29

Toxumluq (xayalar). Spermatogenez.

2

30

Xaya artımı. Toxumçıxarıcı yollar. Prostat vəzi.

2

31

Yumurtalıqlar.Ovogenez

2

32

Uşaqlıq boruları. Uşaqlıq.Uşaqlıq yolu.

2

33

Süd vəziləri.Cift

2

34

Preparatların qəbulu.

2
Cəmi

68Kataloq: uploads -> Innovasiyalar
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti MÜALİCƏ-profilaktika fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I –vi kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani 2010-2016 “Anatomiya I” fənnindən mühazirələrin mövzu planı
Innovasiyalar -> I V course / educ years The plan of lectures on medical biology and genetics for the students of I course of stomatology faculty
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti stomatologiya fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I – V kurs)
Innovasiyalar -> Azərbaycan tibb universiteti pediatriya fakultəSİ TƏDRİs plani 2010-2016 “Anatomiya I” fənnindən mühazirələrin mövzu planı

Yüklə 1,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə