Bart elektronika Horvatovac 41Yüklə 0,77 Mb.
səhifə1/8
tarix28.07.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#60835
  1   2   3   4   5   6   7   8

BART elektronika

Horvatovac 41

10000 Zagreb

Tel./Fax: 01/46 33 669

095/2266 885

098/9486 261


-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

- K A T A L O G -

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

POPIS UPUTA ZA IZRADU ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA

Nakon dugogodišnjeg rada sakupljen je iz vodečih stručnih časopisa velik

broj uputa za gradnju različitih elektroničkih uređaja. Uz shemu spoja

svaka uputa sadrži opis rada sklopa, izgled tiskane pločice, montažnu

shemu, specifikaciju materijala, a kod kompliciranijih uređaja dana je

i shema međusobnog povezivanja. Upute za izradu sklopova dovoljno su

opširne da se pomoću njih može bez poteškoća načiniti svaki sklop.

Vjerujemo da će ove upute dobro doći svim elektroničarima i amaterima

koji se bave elektronikom te učenicima strukovnih škola, posebno

prilikom odabira tema za završni stručni rad.


Uz kopiju uputa za gradnju može se naručiti i odgovarajuća tiskana

pločica ili "TRANSFER" folija sa izgledom tiskane pločice pomoću koje

se može vrlo jednostavno načiniti željena pločica. Uputa za rad sa

folijom priložena je uz svaku foliju.


Upute za izradu elektrončkih sklopova sakupljene su iz časopisa

"ELEKTOR" (kodna oznaka dana je samo brojevima), "ELRAD" (ispred

brojčane oznake nalazi se slovo X), iz časopisa "ERWO" (ispred

brojčane oznake nalazi se slovo W) i iz magazina "MAJSTOR" (ispred

brojčane oznake nalazi se slovo M). Dokumentacija iz časopisa Elektor i

Elrad su na njemačkom, a iz časopisa Erwo i Majstor na našem jeziku.


Svim budućim korisnicima uputa želimo uspjeh u izradi željenog sklopa !

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

- S A D R Ž A J -

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

+SA
1. KOMPLETI (KITOVI) "BART" BT

2. ALARMNI UREĐAJI AL

3. AUDIO AU

4. AUTO ELEKTRONIKA AE

5. FOTOGRAFIJA FO

6. IMITATORI IM

7. MAKETARSTVO MA

8. MJERNI INSTRUMENTI MI

9. MOTORI MO

10. NAPAJANJE NA

11. PRIJEMNICI PR

12. PRETVARAČI PT

13. PUNJAČI PU

14. RAČUNALA RA

15. RASVJETA RS

16. REGULATORI RE

17. SVJETLOSNI EFEKTI SV

18. TELEFON TE

19. VIDEO VI

20. OSTALO OS


DODATAK
21. POSTUPCI IZRADE

TISKANIH PLOČICA PI

22. MJERNI INSTRUMENTI ZA

MJERENJE DEBLJINE MT


======================== ALARMNI UREĐAJI ============================
+AL

730532 Alarmni uređaji za automobil sa tranzistorima ili CMOS

integriranim krugom (4011)

770448 Alarmni uređaj sa ultrazvukom (MA40L1, 741, 555)

820534 Alarmni uređaj za automobil (4024, 4093, BD136, BC140, BC547)

821128 Alarmni uređaj "Zerberus" za osiguranje stambenih prostorija,

automobila, plovila ... (LS7220, 4093, 4098, 4013)

840137 Detektor pokreta-indicira pokretanje objekata

(2x741, LM324, 4001, 78L15, 79L15) ** uz shemu spoja i opis

izrade uređaja nije dan izgled tiskane pločice!!**

840773 Alarmni uređaj za hladnjak-signalizira ako su vrata

otvorena duže vremena

841147 Imitator alarmnog uređaja sa LED diodom

850622 Infracrveni detektor za alarmne centrale

850950 Alarmni uređaj

- centrala

- jedinica osjetila

860130 Alarmni uređaj za automobil

- centralna jedinica

- jedinica tastature

8607111 Alarmni uređaj za osiguranje automobilskih radio prijemnika

870670 Pasivni infracrveni detektor za alarmne uređaje (PID 11)

870795 Sklop za elektroničku bravu i alarmne sisteme (tastatura sa

10 tipaka i integriranim krugom CD 4022)

X 870721 Elektroniča brava sa epromom

900662 Alarmni uređaj

900741 Automatsko elektroničko otvaranje ulaznih vratiju

947882 Sklop za uključivanje alarma pri prekoračenju

temperature PC računala

960432 Alarmni uređaj za indikaciju vode (4093)

970166 Sklop za automatsku indikaciju otvorenih vrata hladnjaka

(TLC271, TLC272)

970430 Alarmni uređaj za stan kontroliran mikrokontrolerom PIC16C84

970614 Jednostavan alarmni uređaj za zaštitu predmeta

(TL 074, TL081)

970976 Elektronička brava-pritiskanjem određene kombinacije tipaka

sklop proizvodi impuls koji otvara električnu bravu

(4068, 4093, 4538, 4017)

990124 PIC-Alarm; alarmni uredaj sa PIC-om koji se programira

pomocu PC racunala (PIC16C84, 4096, 7805, BC547 - potreban

program za programiranje PIC-a: EPS986519-1)

001122 Elektronički sklop za aktiviranje dvaju releja pomoću ključa

baziranog na poznatom integriranom krugu iButton tvrtke

Dallas (BC547, 7805, AT90S1200 - potrebni programi:

EPS 000089-41 i EPS 000089-11)

021064 Alarmni uređaj za motocikle sa daljinskim upravljačem

- IC predajnik (CQW13, PIC16F84 programiran s EPS000191-11)

- Bazna stanica (BC547, BUK101, LM393, 78L05, PIC16F84

programiras s EPS000191-42, SFH5110-36)

-AL


============================ A U D I O =============================

+AU


710343 Predpojačalo sa regulatorima boje tona

710523 NF pojačalo 10...40W "EDWIN"-pojačalo je tako načinjeno

da nije potrebno nikakvo podešavanje!

71787022 Mikrofonsko predpojačalo

71121213 Dinamički ograničavač šuma

71121218 Stereo dekoder PLL

7201124 Visokokvalitetno predpojačalo sa regulacijom boje tona

7201133 Izlazno pojačalo sa predpojačalom i regulacijom boje tona

7202212 Jeka (sa spiralama)

7204426 Izlazno pojačalo sa reg. boje tona "EDWIN-2" (CA3046,

BC177, 2N1613, BD241/242)

7278730 HI-FI stereo pojačalo snage 3W

72121216 NF pojačalo "EQUA" (10...100W, k=0,007%)

7306644 Dinamički ograničavač šuma

7378780 Indikator balansa

770889 HI-FI izlazno pojačalo snage 20...50 W (LM391, BD139/140,

TIP2955/3055)

800356 Minijaturno mikrofonsko predpojačalo i izlazno pojačalo

(TAA 611B)

800360 "Digitalno" NF pojačalo snage 3W

800769 Mini pojačalo snage 1,25 W (LM386)

810128 200W NF izlazno pojačalo

(CA3130, 2 x BD249C i 2 x BD250C) - I.dio

810441 200W NF izlazno pojačalo - II. dio

810146 Četverokanalni mješač audio signala

810220 Udvostručavač frekvencije za el. gitaru

810644 SCRAMBLER - sklop za izobličenje signala

810723 HI-FI stereo predpojačalo (TDA 1054)

810782 PEAK - indikator za zvučničke kutije

810817 Generator tona frekvencije 440 Hz kontroliran kvarcom za

podešavanje muzičkih instrumenata (točnost +/- 0,05 Hz)

811128 HIGHT BOOST za bas gitaru

811148 Pojačalo za telefon (LM386)

820442 120 W NF izlazno pojačalo (BD67B, BD66B)

820538 Visokokvalitetno predpojačalo za gitaru

820722 Supermalošumno MD/MC predpojačalo

821230 2x140W NF izlazno pojačalo sa mosfet izlaznim tranzistorima

(2 x 2SK125 i 2 x 2SJ50)

830141 Elektronički sklop za zakašnjeno uključivanja zvučnika na

NF izlazni stupanj - II. dio

831274 " - III. dio

830238 Visokokvalitetno NF predpojačalo - I. dio

830346 " - II. dio

830438 " - III. dio

830458 INTERLUDE predpojačalo za

visokokvalitetno NF predpojačalo - I dio

830531 " -II. dio

830544 MAESTRO - daljinsko upravljanje infracrvenim svjetlom

predpojačala INTERLUDE (pojačanje, regulacija boje tona,...)

- I. dio


830640 " - II. dio

830762 " - III. dio

830247 Stereo pojačalo za slušalice u klasi "A"

830339 Elektonička indikacija izlaznog stupnja sa LED diodama

830644 Analizator spektra audio signala

- jedinica filtra

- jedinica pobude

- jedinica komparatora

830730 PDM NF pojačalo u mosnom spoju

830812 Mikrofonsko pojačalo sa regulacijom boje tona (LM387)

831124 Elektronički generator takta - "metronom"

831226 Izrada HI-FI zvučničke kutije sa 3 zvučnika i pasivnim

skretnicama

831266 Phaser-sklop za zvučne efekte

840160 STEREO-SIMULATOR

- napajanje

- jedinica filtera

- jedinica dinamičkog ograničavača šuma

840348 Analizator spektra NF signala I. dio

- filterska jedinica

- napajanje

840450 Analizator spektra NF signala II. dio

- jedinica pokazivača

- centralna jedinica

840564 Analizator spektra NF signala III. dio

- generetor šuma

840556 NF-izlazno pojačalo snage 2x70W sa MOSFET tranzistorima

u izlaznom stupnju

840936 Elektronička skretnica za aktivne zvučničke kutije

841038 MD predpojačalo sa simetričnim ulazom

841138 HI-FI NF izlazno pojačalo snage 12W sa elektronkama

850140 Subsonikindikator

850150 Univerzalno predpojačalo sa jekom (mikser) za el. gitaru

850158 NF hibridno pojačalo snage 30W (STK 077)

850247 Mikrofonsko predpojačalo za simetrične linije

850366 NF pojačalo u klasi A ili AB snage do 70W

850732 Disko mikser za audio signale

850742 Audiotester (NF milivoltmetar sa audio generatorom)

850777 Disko VU metar

- jedinica VU metra

- jedinica LED pokazivača

850789 Mini pojačalo (LM 1895)

850802 Mikrofonsko pojačalo sa mogučnošću potiskivanja šuma

- simetrični mikrofon

- asimetrični mikrofon

850812 HI-FI pojačalo za slušalice (LF 356)

850934 Samogradnja zvučničke kutije za zvučnicima "KEF"

- jedinica skretnica

851022 LESLEY (elektronička simulacija rotirajućeg zvučnika)

851224 Samogradnja aktivne zvučničke kutije

- jedinica elektroničkih skretnica

851240 Elektronička zaštita aktivnih zvučničkih kutija

X850132 Mini audio mikser signala

X850169 Univerzalna aktivna frekvencijska skretnica

X850222 500 W MOSFET NF izlazno pojačalo - I. dio

X850457 500 W MOSFET NF izlazno pojačalo - II. dio

X850237 Predpojačalo za piezokeramičku zvučnicu

X850522 NF pojačalo snage 20 W u "A" klasi

X850536 Digitalna jeka - I. dio

X857892 Digitalna jeka - II. dio

X850651 De-Voicer

X850628 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - I. dio

X857836 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - II. dio

X850955 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - III. dio

X851058 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - IV. dio

X851161 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - V. dio

X851265 Visokokvalitetno modularno predpojačalo - VI. dio

X8578112 Sklop za zaštitu zvučnika

X850920 Izrada zvučničke kutije za frekvencije niže od 100 Hz

X850936 Prijenosno ozvučenje s napajanjem iz akumulatora od 12 V

X851122 NF pojačalo sa elektronkama za elektrostatske slušalice

X851158 Mikrofon - FADER

X851226 STEREO-EQUALIZER

X851278 Sklop za simetriranje NF signala

860134 HI-FI stereo pojačalo za automobil snage 2x18W

860232 NF izlazno pojačalo za automobil snage 100W (TDA 2030)

860452 Prijenosni modularni mješač audio signala (I. dio)

- mikrofonski i linijski modul

- ulazni stereo modul A

- ulazni stereo modul B

- napajanje

860549 Prijenosni modularni mješač audio signala (II. dio)

- izlazni modul A

- izlazni modul B

860632 Prijenosni modularni mješač audio signala (III. dio)

- izlazni modul C

860532 HI-FI NF izlazno pojačalo snage 2x250W (k<0,01%) (I. dio)

- sklop izlaznog pojačala

860624 HI-FI NF izlazno pojačalo snage 2x250W (II. dio)

- jedinica napajanja i zaštite

860566 EQUILIZER za električnu gitaru

860730 Mikrofonsko pojačalo s mogučnošću pojačanja određenog dijela

spektra

8607115 FUZZ za el. gitaru860938 Visokokvalitetno stereo pojačalo za slušalice

(sa napajanjem)

861132 Visokokvalitetno univerzalno predpojačalo - I. dio

- jedinica konektora

- relejna i ispravljačka jedinica

861258 Visokokvalitetno univerzalno predpojačalo - II. dio

- ulazna jedinica

861274 Sedam kanalni univerzalni mješač NF signala (mikser)

- jedinica mješača

- napajanje

- pojačalo za slušalice

X860136 Pojačalo za gitaru - I. dio

X860257 Pojačalo za gitaru - II. dio

X860356 Pojačalo za gitaru - III. dio

X860141 Način izrade zvučničke kutije "OSCAR"

X860228 Ograničavač šuma

X860339 Izrada zvučničke kutije sa pasivnim skretnicama

X860420 Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - I. dio

X860558 Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - II. dio

X860660 Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - III. dio

X867893 Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - IV. dio

X861236 Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - V. dio

X860444 Analizator izlaznog signala NF pojačala

X867830 Samogradnja zvučničke kutije "ETON 200 hex"

X867834 Digitalna elektronička jeka

X861022 HI-FI izlazno pojačalo sa elektronkama - I. dio

X61120 HI-FI izlazno pojačalo sa elektronkama - II. dio

X861043 Elektronički bubnjevi

X861140 Izrada zvučničke kutije "ACR BK202"

X861231 Elektronički uređaj za zvučne efekte (Chorus, Flanging,

i Phasing)

870234 NF predpojačalo sa elektronskim cijevima (I. dio)

- jedinica pojačala

- jedinica prednje ploče

870356 NF predpojačalo sa elektronskim cijevima (II. dio)

- napajanje

- upravljačka jedinica

870368 VU metar (U 2066 ili U 2067)

870370 Djelitelj frekvencije za el. gitaru (sa običnom dobiva se

zvuk bas gitare)

870434 Interkom za motoriste

870462 Razvodnik za MIDI signale

870536 BI-FAZER, uređaj za zvučne efekte

870636 HI-FI mikrofonsko pojačalo za simetrične mikrofone

870717 Regulacija boje tona, balansa i pojačanja u stereo izvedbi

(TCA 5500)

870739 Stereo pojačalo za slušalice sa ispravljačem i

stabilizatorom napajanja

870924 Elektronički sklop za zakašnjelo uključivanje zvučnika

870952 Aktivni trokanalni elektronički filter za zvučnike

870960 Pojačalo za slušalice sa VMOS tranzistorima i TL 071

871170 Magnetofonsko stereo pojačalo za snimanje i reprodukciju

(TDA 1002)

X87015 "GRAPHIC"-Equalizer

X87016 Interkom

X870218 Aktivna elektronička skretnica za audio signale - II. dio

X870248 Stereo simulator (sklop za dobivanje pseudo stereo zvuka

iz mono signala)

X870236 Elektronički dvotonski generator zvuka

X870330 Ograničavač šuma za kasetne magnetofone

X870336 Digitalno kašnjenje audio signala - I. dio

X870450 Digitalno kašnjenje audio signala - II. dio

X870551 Digitalno kašnjenje audio signala - III. dio

X870364 Stereo pojačalo 2x60W sa elektronkama - I. dio

X871164 Stereo pojačalo 2x60W sa elektronkama - II. dio

X870422 Uređaj za obradu MIDI signala

X870436 Elektronička zaštita zvučnika

X870444 Izrada zvučničke kutije "Multicel-Tower"

X870527 Interface "MIDI TO DRUM"

X870619 "SOUNDPROCESSOR" - I. dio

-mikroprocesorom kontrolirani uređaj za tonske efekte

(Wah-Wah, Verzerrer, Phasing, Echo, Shifting,...)

X877888 "SOUNDPROCESSOR" - II. dio

X870728 Izrada elektrostatske zvučničke kutije (I. dio)

X870952 Izrada elektrostatske zvučničke kutije (II. dio)

X870736 14 kanalni mješač audio signala

X870935 Mini elektronički klavir

X871026 Uređaj za memoriranje NF signala (do 10 sekundi)

X871246 Sintetizator zvuka za C64

X871263 "MIDI interface" za C64

880224 Stereo ograničavač za HI-FI uređaje

880248 Izobličavač zvuka električne gitare (VERZERRER)

880250 Uređaj za prijenos mikrofonskog signala neosjetljiv na

vanjske smetnje

- mikrofonsko pojačalo

- prijemnik

- napajanje

880256 Generator zvuka za 8 oktava sa priključkom na I/O sabirnicu

880324 Digitalni prijenos audio signala svjetlovodom (I. dio)

- predajnik

880451 Digitalni prijenos audio signala svjetlovodom (II. dio)

- prijemnik

- napajanje

- jedinica preklopnika

880370 MIDI davač heksadecimalnog koda za upravljanje MIDI uređajima

880432 NF izlazno pojačalo snage 40W (k<0,01%) (2N3055, BD139/140)

880458 Univerzalno hibridno pojačalo snage 55 do 150W (STK 40XX)

880558 Postupak izrade aktivne zvučničke kutije (mehanička izvedba!)

880626 Uređaj za prijenos NF signala infracrvenim svjetlom

- predajnik

- prijemnik sa pojačalom za slušalice

880756 Grafički ekvilajzer (TL072)

880790 IC-NF pojačalo snage 150W (LM 12)

8807100 Sklop za automatsko podešavanje glasnoće

880948 Univerzalno visokokvalitetno predpojačalo za CD

- napajanje

- upravljačka jedinica

- linijsko pojačalo

881125 NF HI-FI izlazno pojačalo snage 200W (I. dio)

- jedinica 1

- jedinica 2

881274 NF HI-FI izlazno pojačalo snage 200W (II. dio)

- sklop za zaštitu

- ispravljač

881132 Predpojačalo za kondenzatorski mikrofon

881160 MINI - MIDI klavijatura

890134 PDM-NF pojačalo

890222 HARMONIC ENHANCER (modifikator NF spektra) za el. gitaru

(NE5534, TL072, BF264, BC547, BC550, BC560)

890247 MIDI-CONTROL

- jedinica prednje ploče

- centralna jedinica

890252 Univerzalni regulator boje tona (TL 071)

890718 X-Y pokazivač za audio signale

890720 Visokokvalitetni uređaj za jeku

890730 Ultra malošumno mikrofonsko pojačalo (SSM 2015)

890732 Stereo pojačalo za slušalice sa SCART ulazom

890735 MIDI-INTERFACE za AMIGA računalo

890926 Babyphon-elektronički sistem za prijenos NF signala preko

gradske mreže

- predajnik

- prijemnik

890930 Elektronička sklopka koja se uključuje audio signalom, a

isključuje se sama nakon 5 do 8 minuta

891120 CMOS predpojačalo - I. dio

- predpojačalo

- upravljačka jedinica

891274 CMOS predpojačalo - II. dio

- kontrolna jedinica

X891224 NF-Scanner - I. dio

X900178 NF-Scanner - II. dio

- jedinica prednje ploče i ulaznog pojačala

X900263 NF-Scanner - III.dio

- analogni dio

X900386 NF-Scanner - IV. dio

891267 IC-NF izlazno pojačalo snage 2x30W (TDA 4935)

900230 Sklop za otklanjanje mikrofonije u audio sistemima

900252 Univerzalni uređaj za jeku

900328 Audio predpojačalo (TDA 1524)

900420 Mini audio pojačalo s napajanjem od 12V snage 2x17W

(TDA 7374)

900522 Predpojačalo za magnetofon

900659 Kompresor za mikrofon mono/stereo

900730 PHASER za električnu gitaru

901022 Ultrastabilno HI-FI pojačalo snage 60-200W (k<0,0006% pri

50W)- (MAT02, MAT03, BD140, BD139, BD679, BD911, BD912,

BC880, LF411) I. dio

901158 Ultrastabilno HI-NF pojačalo... II. dio

- podešavanje i povezivanje pojačala

910134 Ultrastabilno HI-FI pojačalo... III. dio

- napajanje

901124 Malošumno NF-MD predpojačalo

901272 Dvožični mikrofon sa kompenzacijom akustične povratne

veze - sklop se može koristiti kao dobar interfon!

X900133 RIAA predpojačalo

X900250 NF - Bas - pojačalo u kutiji od 19''

X900433 Profesionalni eliminator šuma iz NF signala

X900556 NF-izlazno pojačalo snage 50 ... 150W

X900678 20 kanalni audio analizator

X900733 MOSFET-NF izlazno pojačalo snage 190W

X901018 NF izlazno pojačalo sa elektronkama u klasi A snage 10W

910214 Visokokvalitetno predpojačalo "BELCANTO" (I.dio)

- jedinica prednje ploče

910360 Visokokvalitetno predpojačalo "BELCANTO" (II. dio)

- centralna jedinica

910322 MC (Moving-Coil) predpojačalo

910334 MIDI - PROGRAM - CHANGER

910519 SUBWOOFER (aktivni) sa nacrtima zvučničke kutije (I. dio)

910668 SUBWOOFER (aktivni) sa nacrtima zvučničke kutije (II. dio)

- izlazni stupanj

910632 Uređaj za simetriranje audio signala (otklanjanje brujanja!)

917837 Elektronička zaštita zvučnika kod NF pojačala

917854 Indikator maksimalne snage NF pojačala

9178116 Pojačalo za telefon

9178121 70W - MOSFET - NF pojačalo

911033 Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 50W (I. dio)

- jedinica naponskog pojačala

- jedinica pojačala snage

911152 Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 50W (II. dio)

- sklop zaštite

- napajanje

911052 AUDIO - SCRAMBLER

X910147 NF-izlazno pojačalo snage 50W

X910628 NF-pojačalo sa elektronkama

W0506 Pojačalo snage 20 W u A-klasi

W0844 Pojačala srednje snage (I. dio)

W0940 Pojačala srednje snage (II. dio)

W1141 Pojačala srednje snage (III. dio)

W1245 Eliminator mikrofonije

W1345 Vrhunsko predpojačalo (I. dio)

W1660 Vrhunsko predpojačalo (II. dio)

W1644 Vrhunsko predpojačalo (III. dio)

W1442 Niskošumno predpojačalo

W1442 Jednostavno NF-pojačalo

W1457 Mikrofonsko predpojačalo s kompresorom

W1746 BBD-odjek i efekti (elektronička jeka)

W1753 RIAA karakteristika-neposredno

W1843 Skretnica za dvostazne aktivne boksove

920232 Indikator izobličenja za NF pojačala (CLIPPING-INDIKATOR)

927840 Izlazno pojačalo snage 40 W ( TDA 2030+BD 712 i BD 711)

9278124 Sklop koji omogučava prijenos audio signala kroz duge linije

9278130 Pojačalo snage 60 W (LM 391-80)

920932 DIN-CHINC-adapter

921010 The Audio-DAC/28-bit/8-fach-Oversampling (I. dio)

921166 " (II. dio)

- napajanje

- osnovna ploča

921266 The Audio-DAC/28-bit/8-fach-Oversampling (III. dio)

- centrala

921034 Sound-Sampler za Amigu

921124 THE CURRENT - AMP - visokokvalitetno NF izlazno pojačalo za

zvučnike impedancije od 0,4 do 8 Ohma (I. dio)

921270 " (II. dio)

- jedinica pojačala

- jedinica zaštite

921154 Scrambler (izobličavač signala)

930160 Stereo dekoder sa mini pojačalom za FM prijemnike

(TEA5581, TDA7053, 7808)

930232 Elektronički uređaj za prijenos diditalnog audio signala

preko koaksialnog ili optičkog voda (TORX173, TLC272,

74HCU04, 74HC86, 74HC74, 74HC4046, 74HC4040)

940208 Sklop za kopiranje digitalnih audio kazeta - I. dio

940364 " - II. dio

940256 MIDI-pokazivač kanala

940320 Visokokvalitetno NF pojačalo - I. dio

940670 Visokokvalitetno NF pojačalo - II. dio

940418 Visokokvalitetno pojačalo za slušalice

947834 Mini aktivna zvučnička kutija

947837 Elektronički mikrofon za telefonski aparat

947844 Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 30...56W

947895 Quadrogong

947896 Visokokvalitetno audio predpojačalo (THD =0,00005%)

947898 Aktivna dubokotonska zvučnička kutija

940926 Izrada otvorenih zvučničkih kutija sa pasivnim skretnicama

940952 MIDI-pedala

941014 NF pojačalo 2 x 200W za automobil

941134 Interfon sa samo jednim spojnim vodom

950110 Mini-Audio-DAC za CD

950126 Pretvornik ultrazvuka u čujni spektar

950154 Dolby-Surround dekoder (I. dio)

950214 " (II. dio)

950268 MIDI-MULTIPLEXER

950330 NF izlazno pojačalo snage 30 W za automobil (TDA 1560Q)

950574 MIDI-analizator

950664 Mini pojačalo za gitaru

957826 Razvodnik audio signala koji se prenose optičkim vlaknom

957832 NF izlazno pojačalo snage 50 W sa LM 3876


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə