Bati edebiyati ve edebi akimlarYüklə 173,87 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü173,87 Kb.
#83267

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR


BÖLÜM 33

TEST 1


1.

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

 1. Sappho

 2. Aiskylos

 3. Homeros

 4. Aisophos

 5. Vergilius


2.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 1. Realizm ve natüralizm akımlarında sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizlemez.

 2. Natüralizm dendiğinde akla ilk gelen isim Fransız yazar Emile Zola'dır.

 3. Klasisizm akımı eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almıştır.

 4. Klasisizm akımının temsilcilerinden olan La Fontaine, "fabl"lartyla tanınır.

 5. Parnasizm akımı, adını eski Yunan'da ilham perilerinin oturduğuna inanılan "Parnas" adlı dağdan alır.

3.


Yapıtlarında sadece seçkin, üst tabakadan kahramanlara yer veren sanatçıları hep eleştirdim. Bence sanatçı ideal insana değil, acayip, gülünç, kaba, çirkin, kötü yönleri de olabilen, güzellikleri yanında bu özellikleri de taşıyan insana yer vermelidir. Sanatçı, tabiatta ve hayatta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getirmeli, iyi, kötü, ak-kara çatışması doğrultusunda eserini yazmalıdır. "Üç Silahşörler", saydığım bu özelliklerin hepsini barındırdığından en beğendiğim romandır.

Böyle düşünen biri aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden söz ediyor olabilir?

 1. Klasisizm

 2. Romantizm

 3. Realizm

 4. Parnasizm

 5. Futurizm


4.

Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için söylenemez?

A) Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almıştır.

B) Sanatçı, eserlerinde kimliğini, kişiliğini gizlemez.

C) 17. yüzyılda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'ya yayılmıştır.

D) Düşüncelere akıl ve sağduyu egemendir.

E) Sadece soylu ve seçkin insanları ele alır.


5.

"Balzac, Gustave Flaubert, Tolstoy"Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı ulustan sanatçılar olmaları

B) Hem roman hem tiyatro türünde eserler vermeleri

C) Eserlerinde hayal gücünü ve duyguları ön planda tutmaları

D) Aynı edebi akımdan etkilenmeleri

E) Romanı bir deney aracı, sanatçıyı da bilim adamı kabul etmeleri


6.

Sefiller'de insanın düşüşünü ve yükselişini, Gariot Baba'da fedakârlık ve nankörlüğü, Robinson Crusau'da tek başına da olsa insanın başarma çabasını görüp yaşam deneyimlerimiz çoğalır.Bu parçada adı geçen üç eserin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

 1. Victor Hugo - Balzac - Daniel de Foe

 2. Lamartine - Gustave Flaubert – Stendhal

 3. Alphonse Daudet - Moliere – Cervantes

 4. Cengiz Aytmatov - Ernest Hemingway –Gogol

 5. Goncourt Kardeşler - La Bruyere – Turgenyev
7.

Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Baudelaire - sembolizm

 2. Stendhal - realizm

 3. Schiller - romantizm

 4. Emile Zola - romantizm

 5. Racine - klasisizm

8.


Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenmediği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygulara önem veren romantizm, (I) akıl ve mantığı

ön plana çıkaran klasisizme (II) tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi olarak gören natüralizm, (III) açıklık ilkesine bağlı kalan sembolizm, (IV) geleneği reddeden futurizm (V) hep bir tepki kökenlidir.Parçada altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A)l. B)ll. C) III. D) lV. E) V.


9.

Romantizm akımı klasisizme tepki olarak doğmuştur. Romantik sanatçılar, hayal ve duyguyu ön planda tutmuş, eserlerinde duygu ve düşüncelerini coşkuyla dile getirmişlerdir. "Cromwell, Monte Kristo Kontu, Graziella" bu akımın temsilcileri kabul edilen sanatçılar tarafından yazılmış eserlerdir.Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A) Victor Hugo - A. Dumas - Lamartine

B) A.de Musset - A. Dumas - Chateaubriand

C) Victor Hugo - A.de Vigny - A. Dumas

D) J.J Rousseau - Lamartine - Victor Hugo

E) George Sand - Victor Hugo - Lamartine


10.

Realizm akımının şiire uyarlanmış şeklidir. Romantizmin aşırı duygusallık Özelliğine karşı pozitivizmin etkisiyle şiirde nesnellik görüşünü benimser. Eski Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş; Hint, Mısır gibi ülkelerin doğal görüntüleri ve kültürlerini ele alarak şiire egzotik bir hava katmıştır. "Sanat sanat içindir." görüşünü benimsediği için şiirde dil ve biçim kusursuzluğu önemlidir.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sürrealizm

 2. Sembolizm

 3. Parnasizm

 4. Naturalizm

 5. Klasisizm


11.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, farklı bir akımın temsilcisidir?

 1. Tolstoy

 2. Victor Hugo

 3. E. Hemingvay

 4. C. Dickens

 5. Balzac


12.

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

 1. Çiçero

 2. Theokritos

 3. Terentius

 4. Virgilius

 5. Horatius

13.


19. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü Fransız romancıdır. Başlangıçta bir profesörün "Ne iş yaparsan yap; ama edebiyat yapma." demesine rağmen o kendini yetiştirerek dünya edebiyatının zirvesine çıkmıştır. Realist romanın kurucusu sayılmasına rağmen eserlerinde romantik unsurlar da yer alır. Romanlarını 96 ciltlik "İnsanlık Komedisi" adı altında toplamıştır. Bunlar arasında "Goriot Baba" birçok dile çevrilmiştir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Balzac

 2. J.J Rousseau

 3. Alphonse Daudet

 4. Gustave Flaubert

 5. Victor Hugo


14.

Aşağıdaki Yazar Eser Türeşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


 1. Shakespeare / Hernani / Oyun / dram

 2. Dostoyevski Suç ve Ceza Roman

 3. Edgar Allan Poe / Annabel Lee / Şiir

 4. Balzac / VadidekiZambak /Roman

 5. Sophokles / Kral Oidipus / Oyun / trajedi


Batı edebiyatında Verlaine Türk edebiyatında Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim'in temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm B) Parnasizm

C) Realizm D) Natüralizm

E) Kübizm


16.

17. yüzyılda yaşayan İngilizlerin ünlü oyun yazarıdır. Oyunlarında insan psikolojisini derinlemesine yansıtmıştır. Dramda "Venedik Taciri", trajedide "Romeo ve Juliet", komedide "Yanlışlıklar Komedyası" gibi tanınmış birçok eserin sahibidir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. C. Dickens

 2. Shakespeare

 3. Schiller

 4. Byron

 5. J. Swift

17.


I. Emile Zola

II. Stendhal

III. Guy de Maupassant

IV. Balzac

V. Alphonse Daudet

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangi ikisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden farklıdır?


 1. I. ve II.

 2. I. ve V.

 3. II. ve IV.

 4. III. ve IV.

 5. III. ve V.


18.

1870'li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikayeci ve romancıların ortak çabalarıyla oluşan bir akımdır. Realizmin devamı ve gelişmiş şekli kabul edilir. Gözlemle birlikte bilimsel deney yöntemini uygular. Yazar, olayları bilim adamı gözüyle incelediği için hayatın her türlü çirkinliklerini anlatmaktan kaçınmaz. Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir? 1. Sürrealizm

 2. Natüralizm

 3. Romantizm

 4. Kübizm

 5. Klasisizm19.


I. Tolstoy - Suç ve Ceza - Romantizm

II. Baudelaire - Kötülük Çiçekleri - Sembolizm

III. Goethe - Faust - Romantizm

IV. Balzac - Goriot Baba - Realizm

V. Moliere - Cimri - Klasisizm

Yukarıda sıralanan "sanatçı-eser-edebi akım" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E)V.


20.

Dünya edebiyatında — türünün babası olarak Fransız yazar Montaigne gösterilirken, Don Kişot adlı eseriyle İspanyol yazar — modern romanın kurucusu sayılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 1. hikâye - Boccacio

 2. trajedi - Shakespeare

 3. macera romanı - Jules Verne

 4. deneme - Cervantes

 5. dram - Victor Hugo


21. Aşağıdakilerden hangi ikisi Yunan edebiyatında trajedi türünün önde gelen sanatçılarıdır?

 1. Homeros - Sappho

 2. Sappho - Herodotos

 3. Sokrates - Aristophanes

 4. Sophokles - Aiskylos

 5. Eflatun - Euripides


22.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

 1. Madam Bovary

 2. Hamlet

 3. Ecinniler

 4. Savaş ve Barış

 5. David Copperfield

23.


1738-1832 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü — şair, oyun, roman yazarı. O, adını "Faust" adlı eseriyle duyurdu. Schiller'le arkadaş olup saray tiyatrosunu birlikte yönetti. İnce, usta bir dile sahiptir. Dizelerinde hiciv, mizah, derinlik, akıcılık, coşkunluk vardır. Mevlâna'ya hayranlığı yüzünden Farsça öğrendiği ve Müslüman olduğu söylenir. Eserleri arasında Doğu-Batı Divanı, Roma Mersiyeleri bulunan yazar, — akımı içinde yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?

 1. Rus - realizm

 2. Fransız - sembolizm

 3. İngiliz - natüralizm

 4. Alman - romantizm

 5. İtalyan - klasisizm


24.

Aşağıdaki terin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı milletten olan sanatçılar birlikte verilmiştir?

 1. Dante - Sappho - Montaigne

 2. Gustave Fiaubert - Balzac - Stendhal

 3. Byron - Daniel Defoe - Turgenyev

 4. Dostoyevski - Tolstoy - Stendhal

 5. J. Steinbeck - J. London - Edgar Allan Poe


25.

Aşağıdakilerden hangisi trajedi yazarı değildir?

 1. Moliere

 2. Corneille

 3. Sophokles

 4. Racine

 5. Aiskylos


Yüklə 173,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə