Bddk ve teknoloji A. Türkay varliYüklə 457 b.
tarix15.01.2018
ölçüsü457 b.


BDDK VE TEKNOLOJİ


SUNUM İÇERİĞİ • KURUMSAL e- DÖNÜŞÜMKURUMSAL e- DÖNÜŞÜM

 • Kurumsal ihtiyaçların entegre ve esnek bir biçimde sağlanması,

 • Kurum içi iletişim seviyesinin artırılması,

 • İş verimliliği ve etkinliğinin yükseltilmesi,

 • İş maliyetinin düşürülmesi

 • Kurum içi görev ve sorumlulukların netleşmesi

 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik altyapısının oluşturulmasıKURUMSAL İNTRANETİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Kontrol mekanizmaları kullanılarak süreçlere ilişkin veri girişinden kaynaklanan hataların önlenmesi,

 • Personelin süreçlerle ilgili işlem yapabilmeleri ve kişisel bilgilerini raporlayabilmeleri,

 • Yöneticilerin süreçlerle ilgili sorgulama ve raporlama yapabilmesi,

 • İnsan kaynağı ve zaman konusunda tasarruf sağlanmasıİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ -KİMLİK BİLGİLERİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ -İZİN BİLGİLERİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ -MAAŞ İŞLEMLERİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ -EMEKLİLİK İŞLEMLERİİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ -PERFORMANS YÖNETİMİEĞİTİM YÖNETİMİ UYGULAMASI

   • Tüm çalışanlara eğitim etkinliklerinin duyurulması ve katılım talebi yapabilmesi ile faaliyetlerde şeffaflık,
   • Personelin eğitim bilgilerinin sorgulanması, raporlanması ve gelecekteki eğitim planlamaları için ışık tutması,
   • Performans bütçe uygulamasına geçiş kapsamında eğitim harcamalarının kontrol edilebilmesi


EĞİTİM YÖNETİMİ UYGULAMASI - DUYURU/BAŞVURU (YURTİÇİ vs YURTDIŞI)EĞİTİM YÖNETİMİ UYGULAMASI -EĞİTİM FAALİYETLERİ KATILIM BİLGİLERİMALİ VE FİZİKİ KAYNAK YÖNETİMİ UYGULAMASI

   • Personelin süreçlerle ilgili (Araç istek, harcırah bildirim) işlem yapabilmeleri ve kişisel bilgilerini raporlayabilmeleri,
   • Kaynak tahsis, kullanım ve tüketiminin raporlanabilmesi
   • Performans bütçe uygulamasına geçiş kapsamında harcamaların kontrol edilebilmesi
   • Demirbaş zimmet takibinin etkin biçimde yapılması


MALİ VE FİZİKİ KAYNAK YÖNETİMİ UYGULAMASI -HARCIRAHMALİ VE FİZİKİ KAYNAK YÖNETİMİ UYGULAMASI -DEMİRBAŞ ZİMMET ve DURUM TAKİP UYGULAMASIBİLGİ TALEBİ ve ŞİKAYET YÖNETİMİ UYGULAMASI

   • Bilgi talepleri ve şikayetlerin sorgulanabilmesi ve raporlanabilmesi,
   • Yönlendirme ve cevaplanma işlemlerinin otomasyonu ile hızlı bir işlerliğe kavuşulması


BİLGİ TALEBİ ve ŞİKAYET YÖNETİMİ UYGULAMASI -ŞİKAYET YÖNETİMİ UYGULAMASI (1.387 adet 2005 yılı)BİLGİ TALEBİ ve ŞİKAYET YÖNETİMİ UYGULAMASI -BİLGİ TALEBİ UYGULAMASI (WEB) (1.691 adet 2005 yılı)KAMU KURUMLARIYLA İLİŞKİLER VE EŞGÜDÜMBİLGİ PAYLAŞIMI VE TEKNOLOJİ

 • T.C. MERKEZ BANKASI

 • T.M.S.F

 • T.Ü.İ.K.

 • T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 • AMAÇ

  • RAPORLAMA YÜKÜNÜN AZALTILMASI
  • STANDARTLAŞMA
  • VERİ KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME
  • İŞLETME MALİYETİ MİNİMİZASYONU
  • BİLGİ KULLANIMINDA VERİMLİLİK ARTIŞI
  • vb.
 • YÖNTEM

  • WEB SERVİSLERİ
  • DOĞRUDAN ERİŞİM (RİSKLER)


e-İMZA

 • HEDEFLER

  • e-devlet ve e-imza
  • Yaşayan bilişim süreçleri ile uyum
  • Yeterli yasal altyapı
  • Kamu sektörü-özel sektör faaliyetlerinde kullanım
  • Gerçek kişi hayatında benimsenme (kamu desteği)
  • Birlikte işleyebilen (Interoperable)
  • Geride kalınan bilişim seviyesi açığını kapatmak için sıçrama yapmak
 • AŞILMASI GEREKEN SORUNLAR

  • İmzalanacak doküman formatı
  • E-İmzalı arşiv dosyalarının doğrulama süreçleri
  • Sil dosyalarına erişim


BANKALARLA İLİŞKİLER ve e- DÖNÜŞÜMBANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ / BVTS -BAŞLANGIÇ VE MEVCUT DURUM

 • TCMB Protokolü 2000 +…

 • Mart 2003’ten itibaren bankalardan doğrudan veri alımı

 • MEVCUT DURUM

 • Bankalardan 75 form (Aralık 2002)

 • Katlım bankalarından (ÖFK) 67 form (Ocak 2005)

 • Yurtdışı ortaklık ve off shore şubelerden 16 form (Haziran 2005)

 • Faktöring, finansal kiralama ve tüketici finansman şirketlerinden 25 form (Mart 2006)

 • Bir yıl içinde katılım bankaları dahil tüm bankalardan toplam 29.690 adet form

 • Yılda yaklaşık 6 GB hacminde veri akışı ve bilgi üretimiBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -FORM TRANSFER SÜRECİBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -KONTROL VE GERİ BİLDİRİM SÜRECİBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -KONTROL VE GERİ BİLDİRİM SÜRECİ – İÇ KONTROLLER

 • Banka raporlamalarının mantıksal ve sayısal iç tutarlılığının sağlanmasıBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -KONTROL VE GERİ BİLDİRİM SÜRECİ – ÇAPRAZ KONTROLLER

 • Banka raporlamalarının birbirleri arasındaki uyum ve tutarlılığının sağlanmasıBVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -KONTROL VE GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

 • SAĞLANAN YARARLAR

  • Veri kalitesinde artış
  • Daha süratli raporlama
  • Telefon trafiğinin asgariye indirilmesi
   • Kişi başına günlük yaklaşık 30 görüşme (10 kişi x 30 görüşme/gün=300 görüşmelik telefon trafiği)
  • Etkin ve süratli iletişim
   • Yılda yaklaşık 240.000 adet otomatik e-posta gönderimi (aylık 20.000)
   • Banka içi hiyerarşinin sürece katılımı
  • Yazışma trafiğine son


BVTS – BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ -KİLİT UYGULAMASI

 • Mart 2004’ten itibaren

 • Veri değişikliklerinin kontrol altına alınması

 • Form gönderiminin disipline altına alınması

 • Veri trafiğinin kontrol edilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması

 • Kurum ve banka içi süreçlerin tetiklenmesi

 • Değişiklik nedeni, değişikliğin içeriği ve etkisi ile asgari “C” kademe yetkilinin talebiBANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -BANKACILIK FİNANSAL PERFORMANS UYGULMASI (BAFPER)

 • Kuruluşlarla ilgili raporların hazırlanmasında harcanan süreyi asgariye indirmek

 • Raporların daha verimli şekilde hazırlanmasını sağlamak

 • Banka raporlarının hazırlık aşamasındaki standardizasyonu sağlamak

 • Önceki dönemlere ait banka raporlarına ulaşımı kolaylaştırmak

 • Raporların kendi içlerindeki tutarlılığı sağlamak. (Kuruluş payları, sıralamaları vs.)BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -BANKACILIK FİNANSAL PERFORMANS UYGULMASI (BAFPER)BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -YÖNETİCİ BİLGİ SİSTEMİ (MIS)/KURUM İÇİ HAFTALIK BULTENBANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -FİNANSAL ANALİZBANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -STRESS TESTİ

 • Kur, hisse senedi fiyatları, faiz oranları gibi piyasa verilerindeki değişim, kredi portföyünün performansı gibi değişkenler kullanılarak banka ve grupların farklı senaryolara karşı olan kırılganlık ve duyarlılık düzeyinin ölçümüBANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ -STRESS TESTİ-2YASAL SINIRLARIN TAKİBİ -ORTAKLIK YAPISI İZLEMEYASAL SINIRLARIN TAKİBİ -ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TAKİPKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – GÜNLÜK BANKACILIK SEKTÖR RAPORU, GÜNLÜK EKONOMİK RAPORKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – HAFTALIK BÜLTENKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – AYLIK BÜLTENKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ, İNTERNET ERİŞİM İSTATİSTİKLERİKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUKAMUOYUNU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE FİNANSAL BİLGİYE ERİŞİM (İSTATİSTİKLER) -BÜLTEN VE RAPORLAR – KREDİ KARTI FAİZ ORANLARIPROJELERPROJELER -BANKA DIŞI MALİ KURULUŞLAR RAPORLAMALARI

 • 88 Faktöring, 84 Finansal Kiralama ve 9 Tüketici Finansman Şirketlerinden Mart 2006 döneminden itibaren alınacak

 • Toplam 10 farklı tipte olmak üzere 25 rapor

 • Bankalarla aynı süreçler (BVTS, geri bildirim, kontroller, teknik altyapı)

 • Bu kuruluşlara ilişkin bilgilere de aylık bültende yer verilmesiPROJELER -ANALİTİK ALTYAPI

 • PERFORMANS RAPORLARI

 • ERKEN UYARI RAPORLARI

 • YÖNETİCİ BİLGİ SİSTEMİ (MIS)PROJELER -KURUMSAL E-DÖNÜŞÜM (e-BDDK)

 • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • e-İMZA UYUMLU DİGİTAL DOKÜMAN YÖNETİMİ

 • WEB ÜZERİNDEN SINAV BAŞVURU KABULÜ

  • MERNİS KİMLİK DOĞRULAMA
 • AKTİF İŞ GÜCÜ DURUM VE TAKİP UYGULAMASIPROJELER -KURUMSAL E-DÖNÜŞÜM (e-BDDK) UZAKTAN ERİŞİM PROJESİ (VPN)

 • AMAÇ

 • Kurum dışında bulunan personelin kurumsal bilgi sistemleri altyapısına güvenli erişimini

 • Veri trafiğinin kriptolanması

 • Sorgulama ve analiz imkânı

 • MEVCUT DURUM

 • Güvenli erişimi sağlayacak altyapı belirlenmiş servis ve uygulamalara erişilebilecek şekilde konfigüre edilmiştir.

 • Test aşaması tamamlanmış Kurum geneline yayma çalışmaları devam etmektedirPROJELER -UZAKTAN ERİŞİM PROJESİ-2GÜNCEL -BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

 • GEREKSİNİM

 • Finansal sistemin ve bankacılık sisteminin her aşamasında etkin ve yoğun bir şekilde kullanılması

 • Güvenli ve etkin bir iç kontrol mekanizmasında büyük önem taşıması

 • SÜREÇ

 • Bankalar ve Katılım Bankaları

 • Bağımsız Denetim Şirketleri

 • TÜRMOB

 • İlgili Kamu Kurumları (TCMB,DPT,TÜBİTAK-UEKAE)

 • Bankaların ve Katılım Bankalarının bilgi Sistemleri itibariyle genel bir görüntüsünü edinmek amacıyla sınırlı içerikli bir denetim planlanmış ve denetim faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.GENEL DEĞERLENDİRME

 • GENEL DEĞERLENDİRMETEŞEKKÜRLER

 • TEŞEKKÜRLERYüklə 457 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə