Beden eğİTİMİ ve spor öĞretmenliĞİ Lİsans programi ders iÇERİkleriYüklə 113,65 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü113,65 Kb.
növüYazı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ
I. SINIF

I YARIYIL
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2)


Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

Genel Jimnastik (1-2-2)


Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.

İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi (4-0-4)


İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

Basketbol (2-2-3)


Basketbolün tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

Yüzme* (2-2-3)


Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)


Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)


Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
II. YARIYIL
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (1-2-2)


Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.

Artistik Jimnastik (1-2-2)


Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel beceriler.

Atletizm (2-2-3)


Koşu, atma, atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi ve becerileri.

Doğa Sporları* (1-2-2)


Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilgi ve becerisi. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması(Trekking, Orienteering, Dağcılık, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik,Yelken).

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)


Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)


Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Temel Müzik Eğitimi (1-2-2)


Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
II: SINIF

III. YARIYIL
Egzersiz Fizyolojisi (2-2-3)


İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.

Ritm Eğitimi ve Dans (1-2-2)


Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.

Hentbol (2-2-3)


Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

Bilgisayar I (2-2-3)


Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Yabancı Dil I (3-0-3)


Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
IV. YARIYIL
Antrenman Bilgisi (2-2-3)


Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.

Futbol* (2-2-3)


Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

Halk Oyunları (2-2-3)


Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.

Bilgisayar II (2-2-3)


Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Yabancı Dil II (3-0-3)


Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Özel Eğitim* (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)


Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

III: SINIF

V.YARIYIL
Psikomotor Gelişim (3-0-3)


Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Fiziksel Uygunluk (2-2-3)


Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.

Voleybol (2-2-3)


Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi (2-0-2)


Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)


Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)


Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2-2-3)


Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

VI. YARIYIL
Beceri Öğrenimi (3-0-3)


Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.

Egzersiz ve Beslenme (2-0-2)


Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.

Eğitsel Oyunlar (1-2-2)


Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)


Beden Eğitimi ve Sporun öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin beden eğitimi öğretimine uygulanması, beden eğitimi ve spor alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Yıllık, ünite ve günlük plan türleri, Micro öğretim beceri ve uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Etkili İletişim* (3-0-3)


Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).Okul Deneyimi (1-4-3)


Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

IV. SINIF

VII.YARIYIL
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (1-2-2)


Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.

Drama* (2-2-3)


Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın gençlere ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)


Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)


Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Rehberlik (3-0-3)


Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

VIII. YARIYIL
Araştırma Projesi* (2-2-3)


Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma.

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (3-0-3)


Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)


Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.


SEÇMELİ DERS TANIMLARI

DOĞA SPORLARI (SEÇMELİ)

I. SINIF II. YARIYIL
Trekking (1-2) 2
Trekkingin Tanımı; Trekking Öncesinde, Uygulama Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler; Trekking İçin Gerekli Malzemeler; Sırt Çantası ve İçinde Bulunması Gereken Malzemeler; Giysilerin Özellikleri; Ayakkabı Özellikleri; Uyku Tulumları: Özellikleri ve çeşitleri; Matların Özellikleri; Çadırlar: Çeşitleri ve özellikleri; Yön Saptama Yöntemleri: Pusula, GPS, Kutup yıldızı, Güneş, Saat; Trekking Esnasında Hava Koşullarına Göre Karşılaşılan Sorunlar.

Dağcılık (1-2) 2
Çevre Bilinci, Yürüyüş Bilgisi ve Tekniği , Çadır Kurma ve Çadır İçi Yaşam, Ekip Oluşumu ve Uyumu , Lider Kavramı, Kamp Malzemelerinin Tanıtımı, Dağda Giyim Tekniği, Çanta Yerleştirme, Dağda Beslenme ve Sıvı Alımı S.Organizasyon, Ödev Konusu ve Anlatımı Kaya Tırmanışı Uygulama Final (uygulama ve teorik), Hafta Sonu Pratik Uygulaması Kaya Tırmanışı, Hafta sonu Uygulaması Kamp ve Yürüyüş

İzcilik (1-2) 2
İzciliğin amacı, izci sözü, izci türesi ve parolalarının açıklanması, izciliğin tarihçesi, izcilik metodu, izci armaları, izcilikte sınıf çalışmaları ve uzmanlıklar, izcilikte yerel, ulusal ve uluslar arası organizasyonlar, bir izci ünitesinin oluşması: küçük izcilik, izcilik, ergin izcilik. İzcilikte teknik bilgiler.
Kano ve Rafting (1-2) 2
Kano Sporunun Türkiye'de ve Dünyadaki Gelişimi; Türkiye'deki Kano Yarışmalarının Düzenlendiği Merkezler; Kurul ve Yönetmelikler; Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı; Küreğin Özellikleri; Yarışmalarda Kullanılan Teknelerin Özellikleri; ICF Kuralları; Kano Yarış Kategorileri ve Mesafeleri: Durgun su sürat yarışı, Akarsu slalom yarışı, Akarsu serbest iniş yarışı, Maraton yarışı, Yelkenli kayak yarışı; Kano Polo Müsabakası; Program ve Yarışlar; Raftingde kürek çekme teknikleri, ivinti teorisi, rafting malzemeleri, rafting ekibi yönetimi ve eğitimi, güvenlik ve acil durum formaliteleri, liderlik, işaretler.
Yelken (1-2) 2
Yelken sporunun tanımı ve tarihçesi; yelken sporunun türkiye’de ve dünyadaki gelişimi; kullanılan malzemelerin tanıtımı; ısaf kuralları; olimpik kategoride yelkenli tekne sınıfları: finn, 470, flying dutchman, tornado, star, soling, mistral olympic one design; yelken teknelerinin sınıflandırılması: sabit omurgalı tekneler, salma omurgalı tekneler, çok gövdeli tekneler, sail boards; orsa; apaz; pupa; gezi yelkenciliği; yarış yelkenciliği; program ve yarışlar: yarışlara katılma hakkı, ödüller.
Snowboard (1-2) 2
Snowboardun Türkiye ve dünyadaki tarihçesi ve gelişimi, snowboard temel teknikleri, düşme teknikleri, snowboard malzemelerinin tanıtımı, zemin hakkında genel bilgiler.

Kampçılık (1-2) 2
Kampçılık Nedir; Dünyada kampçılığın doğuşu ve yayılışı, Türkiye'de kampçılık, kampçılıkta kullanılan malzemeler, Haberleşme; Teknik İz İşaretleri ve Doğayı Tanıma Teknikleri; Yön bulma, Gençlik Kampları ve Çeşitleri; Kamplarda görev yapan geçici personel, Eğitim şefi, Lider, Gurup başı, Kamp müdürü, Kamplarda Yapılan Faaliyetler; Gençlik Kampı Yönergesi; Pratik İlk Yardım Bilgileri.

Orienteering (1-2) 2
Orienteering tanımı, amacı ve kapsamı; çevreci bir spor olarak orienteering: ilköğretim okullarında öğretimi, turizmde öğretimi; uluslararası orienteering haritasının özellikleri; orienteering pusulasının kullanımı; yarışma için parkur belirleme: arazi özellikleri, "ıof" parkur hazırlama prensipleri; kontrol noktalarının özellikleri; "clue" kartları nedir? ve özellikleri nelerdir?; zımbalama tanımlamaları: IOF onaylı sistemler nelerdir?; klasik iğneli zımba, "emıt" elektronik zımbalama ve zamanlama sistemi; sportident sistem tanımları; orienteering yarışması: ekipman özellikleri; yarışmacı özellikleri; uluslararası yarışma kuralları ve hakem bilgisi.

Kano (1-2) 2
Kano sporunun Türkiye'de ve dünyadaki gelişimi; Türkiye'deki kano yarışmalarının düzenlendiği merkezler; kurul ve yönetmelikler; kullanılan malzemelerin tanıtımı; küreğin özellikleri; yarışmalarda kullanılan teknelerin özellikleri; ICF kuralları; kano yarış kategorileri ve mesafeleri: durgun su sürat yarışı, akarsu slalom yarışı, akarsu serbest iniş yarışı, maraton yarışı, yelkenli kayak yarışı; kano polo müsabakası; program ve yarışlar.
Bisiklet (2-1) 2
Bisiklet ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

Yamaç Paraşütü (1-2) 2
Yamaç paraşütünün Türkiye ve dünyadaki tarihçesi, yamaç paraşütünün tanıtımı (kubbe, askı ipleri, taşıyıcı kolonlar, harnes), aerodinamik, uçuşta acil durumlar (asimetrik kapanma, önden kapanma, derin stall, tam stall, spin, kıravat, ip atması, yedek açma).

Doğa Eğitimi (1-2) 2
Kış kampçılığı ve doğa yürüyüşü, araç-gereç, kar türleri ve özellikleri, çığ ve oluşumu, karlı alanlarda barınak yapma, karlı zeminlerde tırmanış.

Rüzgar Sörfü (1-2) 2
Rüzgar sörfüne giriş ve tanımlar, rüzgar sörfü sınıfları, rüzgar sörfünde kullanılan araç-gereçler ve donanım bilgisi, seyir tipleri, kontra ve dönüşler, seyir öncesi hazırlıklar, düğüm bilgisi, bosfor rüzgar cetveli ve rüzgar yönleri, basit denizcilik kuralları ve çalışma teknikleri.


SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ)

( III. YARIYIL)

Eğitim Felsefesi (2-0) 2
Eğitim ve felsefe, eğitim ve insan, felsefi akımların eğitime etkisi, eğitim felsefesinin insan yetiştirme anlayışı ve eğitim programlarına etkisi.

Eğitim Sosyolojisi (2-0) 2
Sosyoloji ile ilgili kavramlar, sosyolojinin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, sosyal değişme, sosyal norm ve roller, aile, eğitim, kültür ve toplum, Türk milli eğitim sisteminin başlıca eğitim sorunları, bu sorunların sosyal boyutunun ele alınması, Türk toplumunun sosyal yapı ve özellikleri yönünden incelenmesi.

Türk Eğitim Tarihi (2-0) 2
Eğitim ile İlgili Genel Kavramlar; Osmanlıdan Devralınmış Olan Eğitim Kurumları; Kurtuluş Savaşı Döneminde Azınlık ve Yabancı Okulların Durumu; Tevhid-i Tedrisat; Atatürk'ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri; Cumhuriyet Döneminde İlköğretimde, Ortaöğretimde, Yüksek Öğretimde, Mesleki ve Teknik Eğitimde, Özel Eğitimde Yenilik ve Gelişmeler; Köy Enstitülerinin Kuruluşu; Cumhuriyet Dönemi Yabancı Uzmanların Türk Eğitimiyle İlgili Rapor ve Görüşleri; Cumhuriyet Dönemi Eğitimciler Eğitimimizdeki Yerleri 17-12 Eylül 1980 Rejiminin Eğitim, Öğretmenler Konusundaki Görüşleri; Cumhuriyet Dönemi Eğitiminin Genel Değerlendirmesi

Eğitim Ekonomisi (2-0) 2
Kalkınma ve ekonomi ilişkisinden hareketle, eğitim ve ekonomi ilişkisinin kurulması, toplumun ihtiyacı ve bu ihtiyacın eğitim planlarına yansıması, toplumsal örgütlerdeki hareketlere örnek verilerek açıklanması, eğitim programlarda yapılan maliyet analizi boyutu yani maliyet / yarar boyutu üzerinde yoğunlaşılması.

Eğitimsel Liderlik (2-0) 2
Eğitimde Liderliğin Doğası ve Liderlik Kuramları; Kültürel Liderlik; Moral Liderlik; Öğretimsel Liderlik: Öğretmenin liderlik özellikleri, Sınıfta kümeler oluşturma, Eğitsel çalışmaların örgütlenmesi, İletişim düzeneklerinin oluşturulması ve öğretim yöntemlerinin etkin kullanımı; Öğrenen Liderler; Yeni Liderlik Kuramları ve Eğitimsel Liderlik: Eğitim Liderliği araştırmalarının irdelenmesi, Eğitim liderliği araştırmalarında temel eğilimler.

Eğitim ve Kalkınma (2-0) 2

Kalkınmanın tanımı, eğitimin tanımı, kalkınma ile eğitimin ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insangücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim-plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ve iktisadi kalkınma, Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma, kaynak dağılımı ve eğitim hizmeti.
SEÇMELİ II ( MESLEK BİLGİSİ)

(VIII. YARI YIL)
Karşılaştırmalı Eğitim (2-0) 2
Karşılaştırmalı Eğitim ve Gelişimi, Amaçları; Eğitime Etki Eden Etmenlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi; Karşılaştırmalı Eğitimde Kabul Edilen Ortak Kurallar; Karşılaşılan Sorunlar; Karşılaştırmaya Temel Olmak Üzere Türk Eğitim Sisteminin Genel Bir İnceleme ve Değerlendirmesi ile Çeşitli Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Kaynaştırma Eğitimi (2-0) 2
Normalleştirme, bütünleştirme ve kaynaştırma kavramları ve kaynaklarının açıklandığı ve kaynaştırmanın diğer yönetsel düzenlemeler içindeki yeri ve özelliklerinin betimlenmesi ve yaygın olarak kullanılan destek özel eğitim hizmetlerinin betimlenmesi.

İnsan Hakları ve Demokrasi (2-0) 2
Hak ve ödevler: doğal haklar, ödevler ve insan hakları; demokrasi ve insan hakları kavramlarının ortaya çıkışı ve gelişmesi; demokrasinin temel ilkeleri; demokrasinin temel ilkeleri; insan hakları boyutları; insan hakları ile ilgili temel belgeler; bireye demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması; eğitim hakkı, öğretmenleri için demokrasi ve insan hakları eğitimi; okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları; okul çevresini demokratik hale getirme.

Eğitim Yönetimi ve Denetim (2-0) 2
Kuramın tanımı ve işlevleri, yönetim ve örgüt kuramları, klasik ve neoklasik kavramlar, sistem kuramları, yeni kuramlar; yönetim kuramlarının eğitim yönetimine yansımaları; eğitim örgütlerine ilişkin kuramsal çözümlemeler, eğitim denetiminin temel ilkeleri, ülkemizde bazı ülkelerde eğitim denetimi ilkeleri, Türk eğitim sisteminde denetimin yapısı uygulamaları ve çağdaş eğitim denetimi modelleri.
SEÇMELİ I-II (GENEL KÜLTÜR)

(III. – VIII. YARI YIL)
Bilim ve Teknoloji (2-0) 2
Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin toplum ve doğa ile etkileşimlerinin araştırılması, bilim ve teknolojinin toplumsal değişiklikleri nasıl etkilediği ve/veya toplum yapısının bilim ve teknolojinin oluşumundaki rolü.
Kültür Tarihi (2-0) 2
Kültür Kavramı ve Kuramı: Kültürel içerik; İlişkiler ve Süreçler: Biyolojik evrim, Ekonomik yapı, Toplumsal yapı, Düşünsel yapı; Uygar Toplum Aşamaları: Kültürel evrim ve Devrimler, Paleolitik toplumlar, Mezolotik toplumlar, Neolitik yapı, Irklar; Akrabalık, Soy, Evlilik; Neolitik Toplumun Yapısı: Çoban toplumlar, Çiftçi toplumlar, Ekonomik yapı, Toplumsal yapı, Düşünsel yapı, Klan, Aşiret, Kabile; Köy Toplumları; Kent Toplumları; Ulusal Toplumlar; İmparatorluklar; Kültürel Gelişmeler; Kentlerin Gelişimi ve Kent Kültürü; Sanayi Devrimi: Yeni üretim biçimlerinin toplumsal ve ekonomik ilişkiler üzerindeki etkisi.

Rekreasyon Yönetimi (2-0) 2
Beden Eğitiminde, rekreasyon ile ilgili, temel teorilerin, kavramların, tanımların, yeni yaklaşımların ve rekreasyon liderlik becerileri hakkında bilgi sahibi olma, rekreasyonun beden eğitiminde ve organizasyonlarda ve iş yaşamındaki önemini anlayabilme. Rekreasyon etkinliklerinin programlanmasında, yönetiminde ve planlanmasında öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmaları.
Sosyal Antropoloji ve Spor (2-0) 2
Kültür ve toplum oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini ve kültürden kaynaklanan sorunların ilk toplumlardan gelişmiş toplumlara kadar uzanan tarihsel boyut içinde inceleyerek spor olgusu ile bağ kurulması
Toplum Psikolojisi ve Spor (2-0) 2
Toplumların yapılarını oluşturan öğeler, bu öğelerin toplumların niteliklerini etkileri, sporun toplumların niteliklerine bağlı olarak gelişmesi, farklı toplumsal yapılara göre sporun kazandığı anlam, spor dallarının toplumsal yapılarının niteliklerine etkileri.

SEÇMELİ III( ALAN SEÇMELİLERİ)

(VII. YARIYIL)

Spor Psikolojisi (2-0) 2

Psikoloji biliminin doğası, spor psikolojisine genel bakış, kişilik, zihinsel süreçler, güdülenme, yarışma ve yarışma kaygısı, saldırganlı, grup süreçleri v.b., çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal,  bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim; öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları (Davranışçı, bilişsel kuramlar özellikle yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme kuramları vb.), etkili öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörler; motivasyon, bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları.


Spor Sosyolojisi (2-0) 2
Sosyoloji, Toplum- Bilim – Spor, Birey ve Toplum, Sosyal Yapı, Spor Sosyolojisi, Sosyolojik Açıdan Spor, Spor ve Toplumsal Yaşam, Spor Sosyolojisinin İşlevleri, Spor Sosyal Grupların incelenmesi.

Spor Tarihi Felsefesi ve Olimpizm (2-0) 2
Felsefenin tanımı, Felsefenin öğeleri, Felsefi ekoller, Spor Felsefesi ve çalışma alanları, kişisel felsefe geliştirmede temel adımlar, olimpizm anlayışı, olimpizmin temelleri, dünyada olimpizm anlayışına bakış.


Rekreasyon Eğitimi (3-0) 3
Rekreasyon eğitiminin tanımı, temelleri, yeni kavramları ve yeni yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma, rekreasyonun eğitiminin temel eğitim sisteminde ve beden eğitimindeki önemini anlayabilme. Rekreasyon etkinliklerinin okullarda, doğada, toplumsal içerikli organizasyonlarda, turizmde ve özel sektörlerde programlanmasında, yönetiminde ve planlanmasında öğrencilerin bilgi ve farklı bakış açısı kazanmaları.

Okulöncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (3-0) 3
Okul öncesi eğitim kurumlarında hareket eğitimi; etkinliklerin yapılabileceği salonun özellikleri; araç-gereç ve alanları; araçla ve araçta egzersizler, etkilikler, uygulamalar; oyunlar. 3-6 yaş grubu çocukların hareket gelişimine uygun egzersizler ve uygulamalar; oyunlar (sportif oyunlara hazırlayıcı antrenman oyunları; sportif oyunlar; müzikli oyunlar ve uygulamalar).Okul öncesi eğitimde hareket eğitiminin özel öğretim yöntemleri nelerdir? Motorsal öğrenimde basamaklar (metodik yollar); motor yeteneklerin kazandırılmasında izlenecek yollar; hareket eğitiminde izlenecek yollar; oyun eğitimi ve öğretiminin esasları nelerdir? Hareket eğitimi (beden eğitimi) etkinliğinin yıllık planını hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikler
Sporda Etik (3-0) 3
Etik kavramına genel bir bakış, yönetim alanındaki etik konular, fair play ve doping gibi spor etiğini ilgilendiren güncel konular. sporda etik ve ahlaki sorunlar bu derste araştırılıp tartışılır. Öğrenciler kendi felsefi değerleri doğrultusunda etik karar verme süreci konusunda tecrübe edinirler.

SEÇMELİ I-II (ALAN BİLGİSİ)

(IV-V. YARIYIL)

Satranç (2-2) 3
Satrancın tarihçesi, satranca giriş: kalenin, piyonun, vezirin, şahın, at ve filin hareketlerinin inlenmesi, taşların alınışı, büyük ve küçük rok hareketlerinin inlenmesi, notasyonun tanımı, aletlerin karşılaştırmalı değerleri, zorunlu hamle, açmaz, çifte şah çekme kavramlarının inlenmesi, genel oyun kurallarının inlenmesi; oyun kazanma ile ilgili temel çalışmalar: açık ve kapalı hatların inlenmesi, tek kale oyun sonlarının inlenmesi, iki kale oyun sonlarının inlenmesi, piyon finalleri, kazanca giden yollar; mat problemlerinin çözümü: bir hamlelik mat problemlerinin inlenmesi, iki hamlelik mat problemleri ve çözümlerinin inlenmesi.


Briç (2-2) 3
Briçe giriş: tarihçe; temel kavramlar: arttırma, oyun, puan sayma, açılış konuşmaları; artırmanın amaçları; bir sanzatü açısına yanıtlar; ek puanların sayılması; bir renk açısına yanıtlar; açanın repidleri; deklaranın oyunu; üste konuşmalar; uyandırma konturları; iki trefl açışı; zayıf konuşmalar; sanzatü yapısı; stayman konvansiyonu; minör renk yanıtları; yükseltmeden sonraki konuşmalar; şilem konuşmaları; savunma oyunu.

Bilardo
Tarihçesi: Türkiye'de bilardo, dünyada bilardo; oyun kuralları: tekli ve çiftli müsabakalarda; malzemenin tanıtılması: ıstaka, top, masa, kıyafet; saha ölçüsü; teknik terimlerin açıklanması, turnuva çeşitleri: türkiye şampiyonaları, dünya şampiyonaları, takımlar avrupa kupaları, balkan şampiyonaları; hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.
Masa Tenisi (2-2) 3
Tarihçesi: Türkiye'de masa tenisi, dünyada masa tenisi; oyun kuralları: tekli ve çiftli müsabakalarda; malzemenin tanıtılması: raket, top, file, kıyafet; saha ölçüsü; teknik terimlerin açıklanması: forehand, backhand, forehand kesik, backhand kesik, şut, spin, servis; turnuva çeşitleri: türkiye şampiyonaları, dünya şampiyonaları, takımlar avrupa kupaları, balkan şampiyonaları; hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.
Tenis (2-2) 3
Tenis; tarihçesi: Türkiye'de tenis, dünyada tenis; oyun kuralları: tekli ve çiftli müsabakalar; malzemenin tanıtılması: raket; top, file, kıyafet; saha ölçüsü: teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması; teknik terimlerin açıklanması: forehand, backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis; dereceli turnuvalar: 1.derece turnuvalar, 2.derece turnuvalar, klasman turnuvaları; hakemlik bilgisi

Güreş (2-2) 3
Genel açıklamalar: oyun, teknik, hareket, taktik, temel hareketler, teknik elemanlar, aktif savunma, pasif savunma, güreşte oyunlar: güreşte rakibe karşı duruş şekilleri, tekten dalış oyunları, çiftten dalış oyunları, dana bağı oyunları, çengel oyunları, yanbaş oyunları, koldan çekerek dalış oyunları, tek ve çift koldan dönüş oyunları, kapan oyunları, kafa kol oyunları, salto oyunları, yer güreşin yer güreşinde üstte yapılan oyunlar: künde oyunları, iç sarma oyunları, çırpma oyunları, bohça oyunları, köprüde tutuş ve yeniş şekilleri; güreş kuralları.

Ritmik Cimnastik (2-2) 3
Antrenman amaç ve ilkelerinin yaş gruplarına göre analizi; okul öncesi, temel eğitim dönemi, gelişim dönemi, müsabaka ve ön müsabaka dönemi; disiplinlerin teknik analizi: ip, top, kurdele, çember ve lobut da fırlatmalar, tutuşlar, çevirmeler, salınımlar, sekizler; temel vücut hareketleri, sıçrama ve atlamalar, dengeler, dönüşler, dalgalanmalar, pre-akrobatik hareketler; müzik; kareografi; değerlendirme kurallarının inlenmesi; hakemlik bilgileri; seminer.

Badminton (2-2) 3
Badminton oyununun Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, badminton sahasının alan ölçüleri ve kuralları, ayak hareketleri, paslaşma, servis, smaç, vuruşlar, badmintonda hücum ve savunma, badminton oyunu kural bilgisi edinme, tekli ve eşli müsabaka sistemlerini bilme ve uygulama.
Step-Aerobik (2-2) 3
Aerobik ve stepin fiziksel yararları; aerobiğin diğer fitness aktiviteleri ile karşılaştırılması; gerekli malzemeler: uygun kıyafet, çevresel durum, müzik ve yardımcı araçlar, aerobik fitness seviyesinin belirlenmesi: düşük-orta-yüksek seviyeler; aerobik ve step hareketleri: adımlamalar ve kayma, kol hareketleri, müzik-hareket uyumu ve çeşitli bağlantılar; ısınma ve soğuma çeşitleri; seviyeye göre program hazırlama; örnek programlar; bireysel ve grup olarak seri hazırlama.

Korfbol (2-2) 3
Korfbolun Türkiye ve dünyadaki tarihçesi, korfbol oyun kuralları, temel teknik ve taktikler, hakemlik ile ilgili genel bilgiler.

Bocce (2-2) 3
Bocce oyun kuralları. saha ölçüleri. temel atışlar.temel tekniklerin geliştirilmesi. müsabaka organizasyonlarının tanıtımı.

Tekvando (2-2) 3
Tekvando sporunun tarihçesi, federasyon yapılanması, uluslar arası müsabaka kuralları, müsabaka temel teknik ve taktiklerinin incelenmesi.

Modern Dans (2-2) 3
Tanım; tarihi gelişim; ritm ve hareket: müzik ve hareketin analizi: müziğin yapısı ile ilgili ritm bilgileri, ritm çalışmaları; dans ile ilgili adımlamalar, yürüyüşler, sekmeler, sıçramalar, galoblar, uzanmalar, dönüşler, düşüşler, çeşitli hareket bağlantıları; mimik çalışmaları; kareografi; müzik: müzik ve hareket bağlantısı, dans kombinasyonları, ferdi ya da grup ile birlikte çeşitli kompozisyon oluşturma
Latin Dansları

Salsa, Latin Pop, Merengue, Bachata danslarının tanımları; tarihi gelişimleri; ritim çalışmaları; dans çeşitleri ile ilgili adımlamalar,yürüyüşler,mimik çalışmaları; koreografi; müzik: müzik ve hareket bağlantısı, dansların farklı kombinasyonları, ferdi yada grup ile birlikte çeşitli kompozisyon oluşturma


Squash (2-2) 3
Dünyada ve Türkiye'de squash; squash sporunda salonların tanıtılması: salon, duvarlar, parke yapımı, ölçüleri, özellikleri; salonların ısıtılması, havalandırılması ve aydınlatılması. servis çeşitleri, servisteki vücut pozisyonları, vuruş çeşitleri, vuruşlardaki vücut pozisyonları, oyun alanı ve malzeme bilgisi, oyun ile ilgili öneriler, squash oyununun genel kuralları, squash oyununun amerikan kuralları, squash teknik taktik gelişimi için alıştırma şekilleri.


Karete-Do (2-2) 3
Karetenin Türkiye’deki ve dünyadaki tarihçesi ve gelişimi, karete temel teknikleri ve taktikleri, karete malzemeleri hakkında bilgiler, uluslararası müsabaka kuralları.
Judo (2-2) 3
Judo sporunun uygulanma deneyimi üzerine bir kısım özel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretimi ve pekiştirilmesi,

Yüzme II (Orta Düzey) (2-2) 3
Dünya genelinde yüzme sporunda başarılı olan ülkelerin yüzmeye başlama teknikleri ve nedenleri. Sırtüstü Yüzme Tekniğinin Analizi; Vücut Pozisyonu, Başın Durumu, Nefes Alıp-Verme Hareketi, Ayak Vuruşu Hareketi, Elin Pozisyonunun İnlenmesi ve Toparlanma Hareketi. Sırtüstü Yüzme Tekniğinde Meydana Gelebilecek Hatalar ve Düzeltilmesi. Yüzme Sporunda Can Güvenliğini Sağlayıcı Tedbirler, Cankurtaranın Önemi ve boğulma sırasında yapılması gereken hareketler, Sığ ve Derin Suların Cankurtarma açısından Özellikleri, Suya Rizikolu ve Rizikosuz Atlama.

Yüzme III (İleri Düzey ve Can Kurtarma) (2-2) 3
Kurbağalama ve kelebek tekniği: mekanik analizleri; kurbağalama ve kelebek tekniğinin öğretilmesi, yüzdürülmesi; bu tekniği öğrenen bireylerin anatomik yapılarının tekniğe uygun olmasının önemi; dört tekniğe dönük cimnastik çalışmaları; kas gruplarına dönük kara çalışmaları, su içindeki alıştırmalar; sporcuların sualtı ve su üstü hareket analizleri; kurbağalama ve kelebek tekniğinin start şekiller, dört teknik üzerinden teknik kondisyonu artırıcı çalışmalardan örnekler, mesafe ve teknik arasındaki ilişki; yüzmenin biyomekaniğinin inlenmesi, fizik kanunlarıyla ilişkilerinin değerlendirilmesi

Spor ve Rahatlama Teknikleri (2-2) 3
Rahatlama teknikleri kavramı hakkında bilgi sahibi olma ve kavramları anlama, rahatlama tekniklerinin spor uygulamalarındaki önemini kavrama, meditasyon, konsantrasyon, dereceli gevşeme teknikleri, yoga ve rahatlamada müzik kullanımı gibi teknikleri anlama ve sportif uygulamalarda kullanabilme.
Kayak (2-2) 3
Kayak sporunun Dünya ve Türkiye’deki tarihi gelişimi, kayak ile ilgili temel taktik - teknik uygulamalarının ve teorilerinin verilmesi, yarışma kural bilgisinin kavratılması.

Eskrim (2-2) 3
Eskrimin tarihçesi, kuralları, dalları,(flöre, epe ve kılıç) temel teknik ve taktik bilgisi ve öğretim becerileri.
Trampolin (2-2) 3

Branşın tarihçesini, trampolin aletinin teknik özellikleri, yarışma kuralları, trampolinde yapılan temel hareketlerin (oturmalar, burgular,öne saltolar,geriye saltolar, çoklu saltolar…) öğrenilmesini ve öğretilmesini içermektedir.


Çim Hokeyi (2-2) 3
Hokey branşının tanımı, tarihsel gelişimi, oyun kuralları, hokey branşına özgü ısınma ve streching, hokey branşında öğretim ilke ve yöntemleri, hokey branşının teknikleri ve taktiksel oluşumu.


SEÇMELİ IV (ALAN SEÇMELİLERİ

(VIII. YARIYIL)
Çocuk, Spor ve Yetenek Seçimi (3-0) 3
Çocuk ve spor üzerine görüşler, çocuk gelişimi (somatik, motork, duyusal ve sosyal yönleriyle) hareket eğitimi ve çocuklarda antrenman (çocuk antrenmanının amacı, içeriği, aşamaları, tehlike ve riskleri), kondisyonel motorik özellikleri ve antrenman önerileri, psikomotor özellikler ve eğitimi, çocuk antrenmanlarının periyotlaması, çocuk ve müsabaka, yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri, yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri.

Herkes İçin Spor (3-0) 3
Herkes için spor yaklaşımı ve dünyadaki gelişimi, katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler; fiziksel uygunluk, sağlık, kaliteli yaşam tarzı ve barış, dostluk ve centilmenlik (fair-play), kaliteli yaşlılık gibi yaklaşımların herkes için spordaki yeri ve önemi, dünyada yapılan ilgili projelerin ve uygulamaların örneklerinin incelenmesi

Yaşlılarda Spor (2-0) 2
Yaşlı insanların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönlerinin incelenmesi, yapabilecekleri spor etkinlikleri ile ilgili genel bilgilendirme ve uygulama becerilerinin öğrenimi ve öğretimi, Yaşlılık döneminde spor yapmanın şekilleri, fonksiyonların kazandırılması ve performansın düzenlenmesi, uygun antrenman yöntemlerinin saptanması, rahatsızlıklarda spor yaptırma şekilleri ve kişilerin spor yapma alışkanlıkları.
Kadın ve Spor (2-0) 2
Bayan Sporcuların Gelişmesinde Sosyo-Kültürel Etkenlerin Önemi: Bayan sporcu tanımı, Cins ve cinsiyet kavramlarının tanımı; Bayan ve erkek sporcuların arasındaki motivasyonel, Entellektüel başarı ve sosyal davranış farklılıklarının incelenmesi; Tarihsel Süreç İçerisinde Bayan Sporcular: Olimpiyatlarda Bayan Sporcular; Bayanların Spora Yönlendirilmesinde Ailenin Rolü; Toplumsal Açıdan Bayan Sporcular ve Engellemeler: Sosyal faktörler, Durumsal ve çevresel faktörler, Kişilik faktörleri; Sosyalizasyon.
Medya ve Spor (2-0) 2
Sporun kitle iletişim araçlarında yer alış biçimi ve yoğunluğu, Kitle iletişim araçlarında konu ve içerik olarak spor, Kitle iletişim araçlarında spor haber ve yorumları, Sporun görsel olarak yer alışı, Kitle iletişim araçlarında sporun amaç ve işlevleri, Spor gazetelerinin ve gazeteciliğinin genel yapısı, Sporsuz televizyon ve basın, Spor fotoğrafçılığı ve spor fotoğrafları, Spor belgeselleri, Yerel televizyonlarda sporun ele alınışı ve yansıtılışı.
Spor Masajı (3-0) 3
Masajın tanımı ve tarihçesi; masajın fizyolojik, patolojik, mekanik ve refleks etkileri; masajın genel ilkeleri, indikasyonları ve kontraindikasyonları; masajın dozajı ve etkileri; dünyada kullanılan masaj teknikleri; öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; mekanik masaj yöntemleri; masaj uygulamaları: alt sırt masajı, üst sırt masajı, boyun masajı, el masajı, önkol masajı, kol masajı, ayak masajı, bacak masajı, uyluk masajı, yüz masajı, karın masajı.


İlkokullarda Beden Eğitimi (3-0) 3
İlköğretim birinci ve ikinci kademede yer alan öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda beden eğitimi öğretim ilke ve prensipleri, sınıf ortamı oluşturma, teknoloji kullanımı, beden eğitimi yöntem ve tekniklerinin bu yaş düzeyindeki öğrencilere uygulanması ve yorumlanması v.b. gibi konuları içermektedir.

Yüklə 113,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə