BiLİŞsel alanYüklə 83,76 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü83,76 Kb.
#32600

BİLİŞSEL ALAN

VEYSEL

Zihinsel beceriler gerektiren etkinliklerde desteklenmesi gerekmektedir.Basit zihinsel beceriler gerektiren komutları yerine getirebilmektedir.İstenilen nesne,eşya ve kişileri işaret eder ve tanır.Yardımla eşleştirme,gruplama işlemleri yapabilir.


BERKUN
1’den 7’e kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne göstermede ve ritmik sayma yapma konusunda henüz yeterli bir gelişme gösteremedi.Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak evde de bu kavramları oyunlaştırarak öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Evde bulunan materyalleri kullanarak, bu materyallerin sayı, şekil, renk özelliklerini vurgulayarak öğrenmesinin pekiştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kolaydan zora doğru ifadeler kullanmaya dikkat ediniz.


YUSUF

Sayı,nesne,durum,olay,öykü eşleştirme,gruplama ve sıralama yapma konusunda başarılıdır.Nesne,olay ve kişilere karşı farkındalığı yüksektir.Bazen dikkatini toplayarak odaklanma konusunda güçlükler yaşar.1den 20ye kadar ritmik sayma yapar.Renk,şekil,kavram konularında yaşından beklenen davranışları gösterir.Dikkatini arttıracak mandala,satranç vb evde yapılacak etkinliklerle desteklenmesi faydalı olur.

SÜMEYYE

Zihinsel becerileri yaşından beklenen düzeydedir.Dikkatli,algısı açık bir çocuktur.Hatırladığı şeyleri yeni durumlarda kullanır.1den 20ye kadar ritmik sayma yapar.Nesne ve ya varlığın rengi,şekli,sayısı,uzunluğu,büyüklüğü,kokusu,sesi,tadı,miktarı vb özellikleri söyler.Nesne,varlık ve olayları sıralama,eşleştirme,gruplama konularında başarılıdır.Zaman bildiren kavramları kullanır.Problemi söyleR ve çözüm üretir.Atatürkün değerli bir insan olduğunu ve getirdiği yenilikleri,yeniliklerin önemini söyler.ECRİN
Zihinsel becerileri yaşından beklenen düzeydedir.Nesne,sayı,olay,durum,varlıklar arasında gruplama,eşleştirme,sıralama konusunda aile ortamında desteklenmesi gelişiminin devamlılığı açısından önemlidir.1den 20ye kadar yardımla da olsa ritmik sayma yapar.Algısı yüksek bir çocuktur.Problem çözme konusunda bağımsızlık geliştirmesi için desteklenmesi gerekmektedir.Atatürkün değerli bir insan olduğunu ve yaptığı yenilikleri söyler.Zaman bildiren kavramları kullanır.

DERYA
Dikkat edilmesi gereken nesneyi,durumu,olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor.Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor.Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor.Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1’den 10’a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor.1’den 20’ye kadar ritmik sayma yapabiliyor.Geometrik şekilleri tanıyarak daire,kare,üçgen,dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebiliyor

ALPER

Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir. Algıladıklarını ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme-gruplama-sıralama gibi etkinlikleri yapabilmektedir.Olayları her yönüyle değerlendirmeye çalışır.1den 20ye kadar ritmik sayma yapar.Problemi söyleme ve problemi yaratıcı bir şekilde çözme konularında oldukça başarılıdır.DİLARA

Zihinsel faaliyetlerde yaşından beklenen gelişimi göstermiştir.1den 20ye kadar ritmik sayma yapar.Sorulan sorulara özgün cevaplar verir.Gruplama ve eşleştirme konularında başarılıdır.Sıralama yapma konusunda henüz yeterli değildir..Problem çözme konusunda çok başarılı değildir.Aile tarafından bağımsız olarak problem çözme konusunda desteklenmesi faydalı olur.Atatürkün değerli bir insan olduğunu söyler.Atatürkün getirdiği yenilikleri ve yeniliklerin anlamını söyler.

EMİNENUR
Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b. çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen resmin ayrıntılarına dikkat eder ve açıklar. Dün, bugün,yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır,yaşantısından örnekler verir.Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder. Atatürkün değerli bir insan olduğunu söyler.Atatürkün getirdiği yenilikleri ve yeniliklerin anlamını söyler.

ALİMİRZA
Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir. Algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme-gruplama-sıralama gibi etkinlikleri çok rahatlıkla yapabiliyor.Zaman bildiren kavramları doğru kullanmaya çalışır.Yaratıcı ve ilginç fikirler üretmeye çalışır.Problemi belirleyip çözüm üretir.


İSA

Yaşına uygun zihinsel becerileri gösteremese de ilerleme kaydetmiştir.Zihinsel beceri gerektiren eşleştirme-gruplama gibi etkinlikleri yapabiliyor.1den 10 a kadar sayıları tanır.Problemi söyler ve problemin çözümü için yetişkinlerden yardım ister.


MUSA

Yaşına uygun zihinsel becerileri gösteremese de ilerleme kaydetmiştir.Zihinsel beceri gerektiren renkleri tanıma,sayı sayma,gruplama,eşleştirme,sıralama konusunda ailesi tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.Dikkatini belli bir olay,durum,nesne,varlık üzerinde canlı tutmada zorlanır.

İBRAHİM

Yaşına uygun zihinsel becerileri göstermektedir.Sorulan sorulara yaratıcı ve özgün cevaplar verir. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1’den 10’a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor.1’den 20’ye kadar ritmik sayma yapabiliyor.Geometrik şekilleri tanıyarak daire,kare,üçgen,dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebiliyorCEYLİN

Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Yönlendirmelerle daha rahat yapabiliyor. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilme, olayları oluş sırasına göre sıralayabilme, nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapmada desteklenerek yapabiliyor.

YALÇIN

Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1’den 10’a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor.1’den 20’ye kadar ritmik sayma yapabiliyor. Problemi belirleyip çözüm üretir. .Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır.


DİL GELİŞİMİ

CEYLİN


Kendini ifade etmekten hoşlanır.Nezaket bildiren sözcükleri kullanır.Hatalı olduğu durumlarda kendini ifade edemez.Arkadaşlarıyla sorun yaşayıp çözemediğinde iletişimi kesme yoluna gider.Dil becerilerine dayalı etkinlikleri çok sever ve başarılıdır.Özgün hikaye ve drama oluşturmada başarılıdır.Sesin geldiği yönü söyler ve verilen sese benzer sesler çıkarır.Görsel materyalleri inceler ve bunlara ilişkin sorulara ilginç cevaplar verir.

İBRAHİM


Konuşurken ses tonunu ayarlamada zorluk yaşar.Hatalı olduğu durumlarda düşük bir ses tonuyla konuşurken öfkeli ve ya heyecanlı olduğu durumlarda sesini farkında olmadan yükseltir.Aile tarafından bu konuda yapıcı ve doğru bir şekilde sözel uyarılarda bulunularak desteklenmesi faydalı olur.Günlük yaşamsal deneyimlerini paylaşmaktan ve nezaket bildiren sözcükleri kullanmaktan hoşlanır.Sesin geldiği yönü,kaynağını belirler ve verilen sese benzer sesler çıkarabilir.

ALİ MİRZA

Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor. Nadiren bazı kelimelerin telaffuzunda zorlanıyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerinin üzerinde performans gösteriyor.Günlük deneyimlerini anlatmaktan çok hoşlanıyor.

DİLARA


Konuşurken ses tonunu ayarlamada güçlük yaşar.Genellikle düşük bir ses tonuyla konuşur.Nezaket bildiren sözcükleri kullanır.Arkadaşlarıyla iletişim kurarken kendini ifade etmekte ve ya doğru bir şekilde ifade etmekte zorluk yaşar.Sorununun ne olduğunu arkadaşına tam olarak ifade edemediği için bazen problem yaşayabilir.Sesin geldiği kaynağı söyler.Genellikle cümle ve kelimeleri çok düzgün kullanmaya çalışır.Bazı yöresel deyimlerden kaynaklanan yanlış kelime ve harf kullanımı yapsa da düzeltmeye özen gösterir.

ECRİN


Nezaket bildiren sözcükleri kullanmaktan ve günlük yaşamsal deneyimlerini paylaşmaktan hoşlanır.Dilsel becerilere dayalı etkinliklerde başarılıdır ve bu etkinlikleri yaparken çok mutlu olur.Düzgün cümleler kullanmaya özen gösterir.Görsel materyalleri inceler ve bu materyallere dayalı sorulara özgün cevaplar verir.Sesin kaynağını bilir,verilen sese benzer sesler çıkarır.Arkadaşlarıyla sözel iletişimi kuvvetlidir.Genellikle olaylara karşı yapıcı ve sevecen bir iletişim gerçekleştirmeye çalışır.

EMİNENUR


Üstlendiği role uygun konuşur, sesin kaynağını, geldiği yönü ve özelliğini söyleyebilir, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır, görsel materyalleri inceler ve özenle kullanır, yeni sözcüklerin anlamını sorar, sohbete katılır, belli bir konuda konuşmayı başlatır, sürdürür konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanır. Ev telefonu ve ev adresi öğrenimi konusunda desteklenmelidir.

DERYA


Cümlelerinde çünkü,daha sonra gibi bağlaçlar kullanır.Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar.Duygularını ifade eder.Sesin kaynağını söyler ve verilen sese benzer sesler çıkarır.Görsel materyalleri kullanarak olay,öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.Dilsel becerilere dayalı etkinliklerden hoşlanır.Bazen ses tonunu farkında olmadan yükseltir.Bazı harf ve kelimeleri kullanırken yanlışlıklar yapabilir.Bu konuda aile tarafından olumlu yönde desteklenmesi faydalı olur.

SÜMEYYE


Görsel materyalleri inceler ve bu materyallere dayalı sorulara özgün cevaplar verir.Sesin kaynağını bilir,verilen sese benzer sesler çıkarır.Arkadaşlarıyla sözel iletişimi kuvvetlidir.Genellikle olaylara karşı yapıcı ve sevecen bir iletişim gerçekleştirmeye çalışır. Nezaket bildiren sözcükleri kullanmaktan ve günlük yaşamsal deneyimlerini paylaşmaktan hoşlanır.Dilsel becerilere dayalı etkinliklerde başarılıdır ve bu etkinlikleri yaparken çok mutlu olur.

VEYSEL


Dil gelişimi yaşıtlarından çok geride kalmıştır.Bu konuda terapi alması uygun olur.

İSA


Dil gelişimi ilerleme kaydetmekle beraber yaşından beklenen düzeyde değildir.Kelime ve cümle kurma konusunda gelişme göstermiştir.Nezaket bildiren sözcükleri kullanmaktan hoşlanır.

MUSA


Dil gelişimi ilerleme kaydetmekle beraber yaşından beklenen düzeyde değildir.Kelime kullanımı gelişmekle birlikte cümle kurma konusunda henüz yeterli gelişimi gösterememiştir.Dil terapistinden yardım alınması yararlı olacaktır.

ALPER


Bazı harf ve kelimeleri kullanırken yanlışlıklar yapabilir.Bu konuda aile tarafından olumlu yönde desteklenmesi faydalı olur.Özellikle kahverengi sözcüğünü söylerken doğru telaffuzda zorlanır.Görsel materyalleri inceleyerek bunlara ilişkin sorulara özgün cevap verir.Nezaket bildiren sözcükleri kullanmaktan ve günlük yaşamsal deneyimlerini paylaşmaktan hoşlanır.Sesin kaynağını söyler ve verilen sese benzer sesler çıkarabilir.
YUSUF

Görsel materyalleri inceleyerek bunlara ilişkin sorulara cevap verir.Nezaket bildiren sözcükleri kullanmayı ve günlük yaşamsal deneyimlerini paylaşmayı çok sever.Dil gelişimi bir önceki eğitim dönemine göre büyük ölçüde gelişim göstermiştir.Cümle,kelime ve harf kullanımı daha düzgün.Kelimeleri oluşturken önceden çok sık takılabiliyordu ama artık nadiren bu davranışı sergiliyor.Dinlemeyi de anlatmayı da çok sever.Nadir de olsa arkadaşı tarafından çok üzüldüyse kendini ifade edemeyip ağlama davranışı sergileyebilmektedir.

YALÇIN

Özgün hikayeler anlatmayı çok sever.Kendini rahatlıkla ifade eder ve nezaket bildiren sözcükleri söyler.Türkçe dil etkinliklerinde oldukça başarılıdır.BERKUN

Basit şakalar yapmaktan ve günlük deneyimlerini anlatmaktan hoşlanır.Sesin kaynağını söyler ve verilen sese uygun sesler çıkarır.Cümle kurma konusunda başarılıdır.Kendini ifade etmekten hoşlanır.Hatalı olduğu durumlarda kendisini ifade etmekten kaçınır.Heyecanlı olduğunda ses tonunu ayarlamakta güçlenir ve farkında olmadan yüksek sesle konuşur.Nezaket bildiren sözcükleri kullanmayı sever.Taklit yeteneği vardır.Görsel materyalleri inceleyerek bunlara ilişkin sorulara cevap verebilir.

ÖZBAKIMBECERİLERİ
CEYLİN

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Bazen yardıma ihtiyacı olabiliyor.Aile tarafından bu becerileri bağımsız gerçekleştirme konusunda desteklenmelidir.Her yiyecekten yeterli miktarda tüketme konusunda sıkıntı yaşıyor.Aile tarafından porsiyon küçültme ve sevdiği yiyeceklerle harmanlama yapma yoluyla desteklenmesi faydalı olur.


İBRAHİM

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği,diş fırçalama vb temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Bağımsız olarak giyinebiliyor.Yiyecek ve içecek temizliğine fazla özen göstermez.Bu konuda desteklenmesi yararlı olur.Yiyecek ve içeceklerini genellikle ayrım yapmadan yer-içer.Peynir ve yumurta tüketmekten hoşlanmaz.Yeterli miktarda yiyecek tüketmekte zorlanır.Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunması faydalı olur.

ALİ MİRZA

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği,diş fırçalama vb temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Temizlik malzemelerini doğru kullanıyor.Yiyecek-içecek ayrımı fazla yapmaz ama yeterli miktarda yiyecek tüketmekte zorlanır.Bağımsız giyinebilir.Tehlikeli durumları bilir ve kendini korumaya çalışır.Herhangi bir tehlike anında büyüklerinden yardım ister.Okuldaki eşyalarını temiz ve düzenli tutar.Sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekleri tüketmemeye özen gösterir.


DİLARA
El-yüz yıkama,tuvalet temizliği,diş fırçalama vb temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Temizlik malzemelerini doğru kullanır.Okuldaki eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.Dinlendirici etkinliklere katılır.Beslenme sofrasında görgü kurallarına uyar ve uygun araç-gereçleri kullanır.Sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınır.Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

ECRİN


Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, El-yüz yıkama,diş fırçalama,tuvalet alışkanlığı konularında gayet başarılı.Bağımsız olarak giyinme konusunda destek vermelisiniz.Beslenme konusunda çoğu zaman seçici davranıyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunması faydalı olur.Sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınıyor.

EMİNENUR


El-yüz yıkama,tuvalet temizliği,diş fırçalama vb temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Temizlik malzemelerini doğru kullanır.Okuldaki eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.Dinlendirici etkinliklere katılır.Beslenme sofrasında görgü kurallarına uyar ve uygun araç-gereçleri kullanır.Sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınır.Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterir.
DERYA

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Yemek seçmiyor.Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor,tabağındakileri bitirebiliyor.Bazen peynir konusunda seçici davranabiliyor.


SÜMEYYE

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Yemek seçmiyor.Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor,tabağındakileri bitirebiliyor.Bazen peynir konusunda seçici davranabiliyor.

VEYSEL

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulama konusunda yardıma ihtiyaç duyar.Kendi başına yemek yiyebilir.Yemek seçebilmektedir.Temizlik becerilerini tek başına gerçekleştiremese de kişisel temizliğe ve çevre temizliğine özen gösterir.Bağımsız olarak giyinebilir.İSA

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip-çıkarabiliyor.Büyük tuvalet temizliğine fazla dikkat etmiyor.Büyük tuvalet temizliği konusunda evde aile tarafından desteklenmesi faydalı olur.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Yeterli miktarda ve yiyecek ayrımı yapmadan beslenmeye özen gösterir.Tehlikeli durumları söyler ve tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.Okuldaki eşyalarını temiz ve düzenli kullanmaya çalışır.

MUSA

Yeterli ve dengeli beslenme yapma konusunda yeterli gelişimi göstermemektedir.Bu konuda aile tarafından desteklenmesi faydalı olacaktır. El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip-çıkarabilir.Tuvalet temizliği konusunda aile tarafından desteklenmesi faydalı olacaktır.Dinlendirici etkinliklere katılır.ALPER

Okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.Okuldaki eşyaları toplama,katlama,yerleştirme konusunda olumlu davranışlar geliştirmiştir. El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Hasta olduğu zamanlar haricinde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösteriyor. Tehlikeli durumları söyler ve tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

YUSUF

Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterir.Okuldaki eşyalarını temiz ve düzenli tutar.Dinlendirici etkinliklere katılır.Beslenme yaparken görgü kurallarını uygulamaya özen gösterir. El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip-çıkarabiliyor.Sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler yemekten kaçınır.Tehlikeli durumları söyler ve tehlikeli durumlardan uzak durur.Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.YALÇIN

Yiyecekleri ayırt etmeden ve yeterli miktarda tüketme konusunda gelişme gösterdi.Evde de desteklenmesi davranışın pekişmesini sağlamakta faydalı olacaktır. Okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.Okuldaki eşyaları toplama,katlama,yerleştirme konusunda olumlu davranışlar geliştirmiştir. El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Tehlikeli durumları söyler ve tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

BERKUN

El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Büyük tuvalet temizliğini tam olarak gerçekleştiremiyor.Bağımsız olarak tuvalet temizliğini yapabilmesi konusunda aile tarafından desteklenmesi faydalı olacaktır. Tehlikeli durumları söyler ve tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.


SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
CEYLİN

Yaratıcı ve hayal dünyası zengin bir çocuktur.Hatalı olduğu durumlarda sessiz kalır ve kendini ifade edemez.Arkadaşlarına karşı yardımsever ve sevecen bir tutum sergiler.Bazen oyun kurallarını uygulamada problem yaşarsa arkadaşlarına karşı olumsuz davranışlar sergileyebilir.Arkadaşlarıyla sorun yaşadığında birebir çözümlemek yerine ebeveyn ve ya büyüklerinden yardım ister.Sınıf düzenini sağlama ve kişisel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorumluluk almada istekli değildir.Ailesi tarafından ev ortamında yaşına uygun sorumluluklar verilerek kendi sorunlarını kendisinin çözmesi noktasında bağımsız bırakılarak desteklenmesi gerekmektedir.

İBRAHİM

Arkadaşlarına karşı yardımsever ve ilgili bir çocuktur.Bazen arkadaşları hoşlanmadığı bir davranış sergilediğinde farkında olmadan sesini yükseltebilmektedir.Grupta liderliği üstlenebilir ve gerektiğinde lideri takip eder.Hareketli ve ilginç bulduğu etkinlikleri uygulamada daha isteklidir.Sorumluluk almayı sever ve aldığı sorumlulukları yerine getirir.


ALİ MİRZA

Duygularını ifade eder.Arkadaşlarıyla iletişimi kuvvetlidir.Arkadaşlarının hatalarını öne çıkarmayı sever.Bu konuda yaptığının yanlış olduğu vurgulanarak aile tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.Yetişkin denetiminin olduğu durumlarda sınıf kurallarını başarıyla uygular fakat yetişkin denetimi olmadığında gerektiği gibi davranma konusunda beklenmeyecek olumsuz tepkiler verebilmektedir.Farkındalığı yüksek ve detayları yakalamayı seven hassas bir çocuktur.Grupta lideri takip edebilir ve gerektiğinde liderliği üstlenebilir.

DİLARA

Liderliği üstlenmek yerine lideri takip etmeyi sever.Sınıf kurallarına uygun davranışlar sergiler.Arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurma konusunda gelişme gösterdi.Genellikle liderliği üstlenmek yerine lideri takip etmekten hoşlanır.Erkek ve kız arkdaşlarından oluşan özgün dramalar üretip oynamayı sever.Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılır.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranır.


ECRİN

Özgün bir şiir, öykü, hikâye tamamlama vb. etkinlikler istendiği zaman yerine getirebilmektedir.


Hatalı olduğu ya da utandığı durumlarda iletişim kurmakta güçlük yaşar.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilir.Liderliği üstlenmek yerine lideri takip etmeyi sever.Hayali oyunlar oynamaktan hoşlanır.Sınıf kurallarını uygulama konusunda gelişme göstermiştir. Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılmaktadır.Sorumluluk almaktan hoşlanmaz.

EMİNENUR


Liderliği üstlenmekte ve lideri izlemektedir. Alınan kararlara bağlı kalmaktadır. Gerektiğinde nazik olmayı ve özür dilemeyi bilmektedir. Duygularının nedenlerini ve sonuçlarını uygun bir dil ile söylemektedir.Özgün bir şiir, öykü, hikâye tamamlama vb. etkinlikler istendiği zaman yerine getirebilmektedir. Arkadaşlarının hatalarını öne çıkarmayı sever.Bu konuda yaptığının yanlış olduğu vurgulanarak aile tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.Meraklı,araştırmacı ve detaylara önem veren bir yapısı vardır.Bu özellikleri doğru bir şekilde değerlendirilerek yönlendirilirse faydalı olur.

DERYA


Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor.Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor.Oyunlarda bazen liderliği üstleniyor, bazen lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor.Hata yapabileceğini kabul ederek kendi hatalarını söyleyebiliyor.Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor.Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
SÜMEYYE

Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor.Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor.Arkadaşlarıyla sorununu çözemediğinde sorunun çözümü için yetişkinlerden yardım ister.Haksızlığa uğradığında biraz fazla olumsuz tepki gösterir.

VEYSEL

Duygularını bedensel hareketlerle ifade eder.Üzüntü,öfke,kızgınlık durumlarda ağlayarak,mutlu olduğunda da çırpınarak tepki gösterir.Arkadaşlarıyla iletişimi genellikle olumludur.Kendi kişisel ihtiyaçlarını istekli toplar fakat bulunduğu çevreyi temiz ve düzenli tutma konusunda desteklenmesi gerekmektedir.Grupla oyun etkinliklerine istekli olarak katılır.Masa etkinliklerinde dikkatini canlı tutmada yeterince başarılı olmadığı için uzun süre katılım sağlayamaz.İSA

Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor. Başkalarının haklarına özen gösterir. Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Hata yapabileceğini kabul ederek kendi hatalarını söyleyebiliyor

MUSA

Liderliği üstlenmekte ve lideri izlemektedir. Olumlu ve rahatsız edici duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranmakta zorlanır. Masa etkinliklerinde dikkatini canlı tutmada yeterince başarılı olmadığı için uzun süre katılım sağlayamaz.Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor.

ALPER


Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor. Liderliği üstlenmekte ve lideri izlemektedir. Olumlu ve rahatsız edici duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor.Bazen arkadaşı İbrahim ile sınıf dışı nedenlerden kaynaklanan küskünlükler yaşayabiliyor.Arkadaşı konuşmaya ve oynamaya çalıştığı halde onunla iletişim kurmaktan kaçınıyor.Öğretmeninin birebir konuşmasıyla durum sona eriyor fakat bu durum dönem dönem tekrar ediyor.Bu konuda ebeveyninin çocukla konuşması faydalı olacaktır.
YUSUF

Başkalarının hakları olduğunu söyler.Başkalarının haklarına saygı gösterir.Fiziksel ve duyuşsal özelliklerini söyler.Grupta lideri takip eder ve uyumlu bir grup ise liderliği de üstlenebilir. Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.

YALÇIN

Başkalarının haklarına özen gösterir.Haksızlığa uğradığında hakkını arar.Grupta liderliği üstlenir ve gerektiğinde lideri takip eder.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranabiliyor.Arkadaşlarının arasına yeni katıldığı halde arkadaşlarına ve sınıf kurallarına uyum sağlamada oldukça başarılı.Sandalyesinde güzel oturma konusunda aile tarafından da desteklenmesi daha iyi olur.BERKUN

Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranmakta zorlanır. Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebilir. Başkalarının hakları olduğunu söyler.Başkalarının haklarına saygı gösterir.Fiziksel ve duyuşsal özelliklerini söyler.Grupta lideri takip eder ve uyumlu bir grup ise liderliği de üstlenebilirPSİKOMOTOR
CEYLİN

Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketi yapar,yürür,koşar.Belli bir yüksekliğe tırmanabilir ve uygun şekilde aşağı inebilir.El becerisi gerektiren bazı araçları kullanabilir.Kesme,katlama,yapıştırma vb el becerisi gerektiren etkinlikleri gerçekleştirebilir.Malzemelere elleriyle şekil verir.


İBRAHİM

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede bu eğitim döneminde daha başarılı ve yaşından beklenilen düzeyde.

ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

ALİ MİRZA


Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.
DİLARA
Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.Makas kullanımında desteklenmesi gerekiyor.
ECRİN

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.Yaratıcı resimler yapar.

EMİNENUR

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

DERYA

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.SÜMEYYE

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.


VEYSEL

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama gibi büyük kas becerilerini rahatlıkla yapabiliyor.Malzemeleri yan yana dizer,takar.Kalem tutma,resim yapma,malzemeye elleriyle şekil verme gibi küçük kas becerileri az da olsa gelişme göstermiştir.Makas kullanma konusunda beceri kazanamamıştır.Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.Bedenini kullanarak sözel yönergelere uygun olmasa da ritim çalışması yapabilir.

İSA

Küçük kas becerilerine dayalı kalem tutma,resim çizimi makas kullanımı,malzemelere elleriyle şekil verme konusunda gelişme göstermiştir.Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.Basit dans adımlarını gerçekleştirebilir.Isınma ve soğuma hareketlerini öğretmen rehberliğinde yapma konusunda sözer yönergelere bedeniyle uyum sağlamada problem yaşar.Büyük kas becerilerine dayalı etkinliklerde(yürüme,koşma,atlama vb.)başarılıdır.
MUSA

Isınma ve soğuma hareketlerini öğretmen rehberliğinde yapma konusunda sözel yönergelere bedeniyle uyum sağlamada problem yaşar.Büyük kas becerilerine dayalı yürüme,koşma,atlama,yuvarlanma vb konularda başarılıdır.Nesneleri yan yana dizer,takar. Küçük kas becerilerine dayalı kalem tutma,resim çizimi makas kullanımı,malzemelere elleriyle şekil verme konusunda gelişme göstermiştir.Müzik ve ritm eşliğinde dans eder.

ALPER

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.


YUSUF

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.


YALÇIN

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

BERKUN
Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede sabırsız hareket ettiği ve sıkıldığı için başarısız olabiliyor.Bu konuda desteklenmesi gerekiyor.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
BERKUN

Genellikle arabalariyapı-inşa oyuncakları ilgisini çeker.Berkun büyüyünce polis olmayı düşünmektedir.

YALÇIN

Dünyadaki iyi insanları kötülerden korumak için asker olmayı düşünmektedir.Genellikle fen-doğa köşesi oyuncaklarıyla ve arabalarla oynamaktan hoşlanır.CEYLİN

Ceylin insanları eğitmek için büyüyünce öğretmen olmak istiyor.Genellikle evcilik köşesi oyuncaklarıyla oynamaktan hoşlanır.

DİLARA

Dilara büyüyünce insanları iyileştirmek için doktor olmak istemektedir.Genellikle drama etkinliklerine dayalı oyuncaklar ve evcilik köşesi oyuncaklarıyla oynamaktan hoşlanır.EMİNENUR İsa büyüyünce insanları korumak için polis olmak istiyor.Genellikle arabalar,Legolar ve drama oyuncakları ilgisini çeker.
Eminenur öğretmenlerin her şeyi bilmesinden hoşlandığı için büyüyünce öğretmen olmak istiyor.Evcilik köşesi oyuncakları,mutfak eşyaları,drama ve fen doğa oyuncakları ilgisini çekiyor.

İSA


İsa büyüyünce insanları korumak için polis olmak istiyor.Genellikle arabalar,Legolar ve drama oyuncakları ilgisini çeker.

MUSA


Musa büyüyünce insanları korumak için polis olmayı düşünüyor.Genellikle arabalar,hareketli oyunlar ve yapı-inşa malzemeleri ilgisini çekiyor.

İBRAHİM


İbrahim insanları korumak için büyüyünce jandarma olmayı düşünüyor.Yapı-inşa malzemeleri,arabalar ilgisini çekiyor.

ALPER


Alper büyüyünce polis olmayı düşünüyor.Drama oyuncakları,fen-doğa merkezine ait materyaller,tahta bloklar ve lobutlar ilgisini çekiyor.

YUSUF


Yusuf büyüyünce yangınları söndürmek için itfaiyeci olmayı düşünüyor.Drama oyuncakları,fen-doğa merkezine ait materyaller dikkatini çekiyor.Özellikle doğaya karşı çok ilgisi var.

SÜMEYYE


Sümeyye hayvanları iyileştirmek için veteriner olmayı düşünmektedir.Özellikle evcilik oyuncakları,drama oyuncakları ve fen-doğa merkezine ait oyuncaklar dikkatini çekmektedir.

ECRİN


Ecrin bale dansını çok sevdiği için büyüyünce balerin olmak istiyor.Evcilik oyuncakları,drama oyuncakları,hikaye kitaplarına karşı çok ilgisi vardır.

DERYA


Derya insanları iyileştirmek için büyüyünce doktor olmayı düşünmektedir. Evcilik oyuncakları,drama oyuncakları ilgisini çeker.

Yüklə 83,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə