BiRİNCİ DÖnem ders KoduYüklə 167,32 Kb.
səhifə1/4
tarix10.08.2018
ölçüsü167,32 Kb.
  1   2   3   4

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİamblemimiz.bmpdeü amblemi.bmp

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİBİRİNCİ DÖNEM

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1001

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

2

2

6

Bu dersin temel amacı, algoritma temel kavramlarını ve bileşenlerini örnek bir programlama dili de kullanarak etkin bir şekilde öğretmektir. İçerilen konular; Temel Algoritma Kavramları, Algoritma Tasarlama, Temel Programlama Kavramları, Temel Veri Yapıları, Altprogramlar ve Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Karakter Dizisi İşlemleridir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1003

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

2

2

3

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar donanımı, aritmetiği ve mimarisi, bilgisayar ağları, işletim sistemleri, web tasarımı ve betik dilleri hakkında temel bilgileri vermektir. İçerilen konular; Bilgisayar donanım ve yazılımı hakkında temel bilgiler, bilgisayar aritmetiği, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, temel UNIX sistem bilgisi, web sayfa tasarımıdır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1005

AYRIK VE KOMBİNASYONAL MATEMATİK

3

0

3

Bu dersin amacı, ekonomi bilimi hakkında temel bilgiler vermek ve ekonominin temel kavramlarını anlatmaktır. Ders ekonomi biliminin konusu, metodolojisi ve temel kavramlar, ekonominin temel sorunları, ekonomik sistemler, fiyat teorisi ve makro ekonomiye giriş konularını içermektedir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1101

Proje tabanlı öğrenme

2

2

4

Bu dersin amacı, öğrencilerin, o dönemde aldıkları dersleri bütünleştirmeye yönelik projeleri gerçekleştirmek üzere, takımlar halinde çalışarak, edindikleri teknik bilgileri uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Öğrenciler bir yarıyılda en az iki projeyi 3-5 kişilik gruplarla tasarlayarak gerçekleştirirler. Proje konuları o dönem ders veren öğretim üyeleri tarafından ilgili dönem verilen dersleri en fazla kapsayacak konularda belirlenir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

MAT 1001

MATEMATİK I

4

0

5

Math 1001-1002 serisi Kalkülüs ün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Fonksiyonlar, limit ve süreklilik; Türev (Teğet Doğruları ve Eğimleri, Türev Alma Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeli Türevler Ortalama Değer Teoremi Kapalı Türev Alma Transandantal Fonksiyonlar Ters Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Hiperbolik Fonksiyonlar Türevin Uygulamaları, Bağımlı Oranlar); Belirsizlikler Ekstrem Değerler İçbükeylik ve Bükümler; Fonksiyonların Grafik Çizimi Ekstrem Değer Problemleri Doğrusal Yaklaşımlar; İntegrasyon Toplamlar ve Sigma İşareti Alan Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri Temel Teorem; Değişken Dönüşümü Yöntemi Düzlemsel Bölgelerin Alanları; Kısmi İntegrasyon Rasyonel Fonksiyonların İntegrali Ters Değişken Dönüşümü Düzensiz İntegraller İntegralin Uygulamaları; Dilimleyerek Hacim Bulma Yay Uzunluğu ve Yüzey Alanıdır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

PHY 1001

FİZİK I

3

2

5

Bu dersin amacı, öğrencilere Newton mekaniği konusunda klasik fizik ilkelerine dayanan kuramsal giriş ve temel uygulamalara genel bakış sağlamaktır. İçerilen konular; Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket. Hareket Kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesidir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

ATA 1001

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

Dersi amacı İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim aşamalarını öğrencilere kavratmaktır. İçerilen konular; Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet; Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi; Osmanlı Modernleşmesi; 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti ne yansımaları; Birinci Dünya Savaşı na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Mondros mütarekesi, Mustafa Kemal in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi; Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşmasıdır.

ikinci dönem

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1002

Algoritma ve programlama 2

2

2

7

Dersin temel amaçları programlama kavramını geliştirmek ve temel veri yapılarını probleme dayalı bir yaklaşım ile öğretmektir. İçerilen konular; Yığıt yapıları, Kuyruk yapıları, Bağlaçlı Listeler, Sıralama Teknikleri, Arama Teknikleri, Hash Yapılarıdır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1004

lineer cebir

2

0

3

Dersin amacı, temel lineer cebir konularını öğretmek, analitik düşünme ve problemleri analiz edebilme yeteneği kazandırmaktır. İçerilen konular; Matrisler, determinantlar, vektör uzayları, lineer dönüşümler ve Eigen value/eigen vector problemleri, linear denklem sistemleridir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1006

Teknik ingilizce

2

0

2

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar mühendisliği konularında İngilizce teknik rapor yazabilecek ve sunum yapabilecek derecede imla kurallarını bilmelerini, etik, kelime haznesi ve terminolojiye sahip olabilmelerini sağlamaktırDers Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 1102

Proje tabanlı öğrenme II

2

2

4

Bu dersin amacı, öğrencilerin, o dönemde aldıkları dersleri bütünleştirmeye yönelik projeleri gerçekleştirmek üzere, takımlar halinde çalışarak, edindikleri teknik bilgileri uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Öğrenciler 3-5 kişik gruplar halinde dönem süresince asgari 2 proje yapacaklardır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

MAT 1002

MATEMATİK II

4

0

5

Math 1001-1002 serisi Kalkülüsün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Sonsuz Seriler; Pozitif seriler için yakınsaklık testleri; Kuvvet, Taylor ve Maclaurin Serileri; Karesel ifadeler(Konikler); Vektörler ve üç boyutlu uzayda koordinat geometrisi; Üç boyutlu uzayda analitik geometri; Düzlemler, Doğrular ve Kuadratik yüzeyler; Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit ve süreklilik; Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Zincir kuralı; Doğrusal yaklaşım; Gradyant ve yönlü türevler; Kısmi türevin uygulamaları; Ekstrem Değerler; Sınırlı tanımlı fonksiyonların ekstrem değerleri; Lagrange çarpanları (kısıtlı ekstremler). Çok katlı integraller ve uygulamaları. Çizgi ve yüzey integralleri, Green Teoremi, Diverjans teoremi ve Stoke teoremidir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

PHY 1002

FİZİK II

3

2

5

Bu dersin ana amaçları, temel elektromanyetizma bilgisini kazandırmak, güçlü ve sistematik problem çözme yeteneklerini geliştirmek, fen bilimleri ve mühendislikteki ileri çalışmaları için taban oluşturmaktır. İçerilen konular; Elektrik alanlar: Coulomb yasası, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının elektrik alanı; Gauss yasası: Elektrik akı, Gauss yasası ve uygulamaları; Elektrik potansiyel: Potansiyel fark ve elektrik potansiyel, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının potansiyeli; Kapasitans ve dielektrikler: Kapasitans hesabı, Dielektrik içeren kapasitörler, Kapasitörde depolanan enerji; Akım ve direnç: Akım, direnç ve Ohm yasası, Elektriksel iletkenlik için model; Doğru akım devreleri: Elektromotor kuvveti, Kirchhoff kuralları, RC devreleri; Manyetik alanlar: Akım-taşıyan tele etkiyen kuvvet, Düzgün manyetik alandaki akım ilmeğine etkiyen tork; Manyetik alan kaynakları: Biot-Savart yasası, Ampere yasası, Manyetik akı, Madde içinde manyetizma; Faraday yasası: Hareketsel emk, Lenz yasası, İndüklenmiş emk ve elektrik alanlar; İndüktans: Öz-indüktans, RL devreleri, LC devrelerinde osilasyonlar; Alternatif akım devreleri: ac kaynakları ve fazörler, RLC devreleri, AC devresinde güçtür.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

ATA 1002

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

Dersin amacı Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olayları kavramaktır. İçerilen konular; Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri; Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar; Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler; Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları; Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür; Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası; Milli Şef Dönemi Türk iç ve dış politikası; Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs; 1960-1980 arası Türk iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeler; 12 Eylül den günümüze Türkiye’dir.

üçüncü dönem

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CME 2001

veri yapıları ve algoritmalar

2

2

6

Bu dersin amacı standart veri yapıları ve ilgili algoritmaları tanımlanabilmesi, very yapıları ile ilgili algoritmaların asimptotik davranışlarını tanımlanabilmesi, verilen bir mühendislik problemi için gerekli veri yapısı ve algoritmaların tanımlanabilmesi ve alternatif tasarımların birbirleri ile kıyaslanabilmesi için gerekli bilgi ve becerinin öğrenciye kazandırılmasıdır. İçerilen konular; Java ile Nesneye Yönelik Programlama, yığıt, kuyruk, liste, çırpı tablosu, ağaçlar, asimptotik notasyonlar, yinelenme bağıntıları, sıralamalardır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

CMe 2003

mantık tasarımı

2

2

7

Bu dersin amacı temel sayısal elektronik konularını ve sayısal mantık devreleri ile ilgili problemlerin çözülebilmesi için sayısal mantıkta kullanılan analitik teknikleri vermektir. İçerilen konular; Mantık ağları ve sadeleştirilmesi, Mantık kapılarıyla tasarım, Birleşimsel ve ardışıl devreler, Algoritmik durum makinaları, Eşzamanlı ardışıl ağlar, Sayıcılar, Kayan yazmaçlar, Analogtan sayısala ve sayısaldan analoğa çevrim yöntemleridir.


Yüklə 167,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə