Birleşİm no : birleşİm tariHİ : 09/02/2016 Bİrleşİm no : / OTURUm no : 1Yüklə 112,87 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü112,87 Kb.
#75977

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

BİRLEŞİM NO : 1
BİRLEŞİM TARİHİ : 09/02/2016BİRLEŞİM NO : 1 / OTURUM NO : 1KARAR NO 126 :

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2016 tarih ve 89 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği'' tekrar görüşülmek üzere iade edilmiş olup, yönetmeliğin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 127 :

İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi 121 ada 2 nolu parsel ile ilgili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerini daha hızlı ve yerinde yapabilmesi için Şantiye Binası yapılması planlandığından, Hayrabolu Belediyesinin 03/12/2015 tarihli ve 68 sayılı meclis kararına istinaden iş bu parselin, 10 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 128 :

İlimiz, Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi 44 ada 47 nolu parsel ile ilgili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerini daha hızlı ve yerinde yapabilmesi için Şantiye Binası kurulması planlandığından, Muratlı Belediyesinin 03/12/2015 tarihli ve 100 sayılı meclis kararına istinaden iş bu parselin, 10 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 129 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1000 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 130 :

İlimiz, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, 722 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2015 tarih ve 1221 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu doğrultusunda görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 131 :

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince, Kent Estetik Kurulunda görev almak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden Cihan GAYGUSUZOĞLU oybirliği ile seçilmiştir.


KARAR NO 132 :

İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi 1174 ada, 2 nolu Saray Belediyesi adına kayıtlı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında spor tesisi alanında kalmakta olup, işbu parselde ''kapalı yarı olimpik yüzme havuzu'' yapılması planlandığından, Saray Belediyesinin 14.01.2016 tarihli ve 16 sayılı Meclis kararı ile söz konusu parselin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devredilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 133 :

İlimiz, Kapaklı İlçesi, Fatih Mahallesi, 771 ada, 7 nolu parselde, ''Depo Yapılması'' istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 134 :

Tekirdağ Valiliği İl Müftülüğü tarafından, Hürriyet Mahallesi 1047 ada, 90 parselde 2009 yılında başlayan Kur'an Kursu İnşaatı için yapılan yardım talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 135 :

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasından yapılmış olan işbirliği protokolü gereğince 15 Ekim 2015- 30 Nisan 2016 tarihleri arasında Tekirdağ İl Sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında başlatılan ''Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'' nda Belediyemiz tarafından ilave olarak miktar bakımından öğrenci başına en fazla atık pil toplayan ilk 3 okula verilecek ödül miktarının belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 136 :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 6360 sayılı yasa ile devrolan projelerden Malkara İçme Suyu İkmal İnşaatı için, İller Bankası tarafından 2.550.000,00 TL ek kredi tahsis edilmiştir. Söz konusu ek krediye dair, kredi sözleşmesinden kaynaklanacak her türlü ödeme yükümlülüğü hakkında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin garanti vermesi ve bu konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 137 :

İlimiz, Şarköy İlçesi, Mürefte Mahallesi, 2866, 2858 ve 2857 parsellere ilişkin hazırlanan ve 05.01.2016 tarih ve 9 sayılı Şarköy Belediye Meclis Kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin mar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 138 :

İlimiz, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, Maliye Hazinesine ait 499 ada 82 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 139 :

2016 Yatırım Programımızda yer alan ''Mezbaha Tesisi (Saray)'' projesi kapsamında İlimiz Saray ilçesi, Çayla Mahallesi, 1287 parsel nolu taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin sağlanması amacıyla, beyanlar hanesinde yer alan şerhin kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığının talep etmiş olduğu bedelin ödenmesi konusunda Saray Belediye Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 140 :

İlimiz, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, F19A20A2A ve F19A20A2D pafta, 282 numaralı parsele dair hazırlanan ve 14.01.2016 tarih 24 sayılı Saray Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 141 :

İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy Mahallesi, Çınarüstü Mevkii, 83 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ait Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 03/12/2015 tarih ve 129 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 142 :

İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Kiremitlik Mevkiinde bulunan liman tesislerine ait iskelenin fiili duruma uygun olacak şekilde doğu yönüne kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile birlikte Kurum görüşümüzün, 06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ'in yanı sıra 3194 sayılı İmar Kanunun 8 inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 143 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 144 :

Süleymanpaşa ilçesi için kullanım amacına uygun olarak ''sosyal kültürel tesis ve semt evi'' projesi yapılması planlandığından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının hissedar olduğu Gündoğdu Mahallesi 1524 ada 7 nolu parsel üzerinde ''sosyal kültürel tesis ve semt evi'' yapılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 145 :

Tekirdağ İli Hacıköy Mahallesi'nde bulunan Hacıköy Tesislerini'nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile yapılması planlanan protokolün imzalanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 146 :

52 ncisi düzenlenecek olan Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ''1. ALTIN KİRAZ BESTE YARIŞMASI" kapsamında jüri üyeleri huzur hakkı olan (kişi başı 1.000 TL), yarışmaya katılacak olan TRT ses sanatçıları ve saz sanatçılarına (7 kişi) 10.000 TL, yarışma sonucunda verilecek olan birincilik 6.000 TL, ikincilik 4.000 TL, üçüncülük 2.000 TL, mansiyon 1.000 TL, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü 1.000 TL, Altın Kiraz Jüri Özel Ödülünün 1.000 TL olarak belirlenmesi ve seçici kurul, TRT sanatçıları ve 20 kişilik ekibin konaklama ve ulaşım giderlerinin karşılanması, bu yarışma ile ilgili iş ve işlemlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca yerine getirilmesi ve yapılacak olan tüm giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bütçesinden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 147 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 3286 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 148 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1574 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 149 :

İlimiz, Çerkezköy İlçesi, Ambardere Mevkii, 1360,1361 ve 1353 nolu adaları kapsayan alanlara ilişkin hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 1317 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu doğrultusunda görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 150 :

İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Mahallesi 9088 numaralı parsele ait Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 128 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 151 :

İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, 141 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 1331 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunun görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 152 :

İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, 141 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2015 tarih ve 2799 sayılı kararı doğrultusunda düzenlendiği şekliyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 153 :

Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 25/11/2015 tarihli 2015/1422 ve 2015/1423 sayılı kararlarıyla, İlimiz, Çorlu İlçesi, Muhittin Mahallesi, 277 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, Çorlu Belediyesinin 05/12/2013 tarih ve 2013/246 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin alınan 09/09/2014 tarih 237 ve 243 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile bu kararlarla onaylanan plan değişikliklerine yapılan itirazların reddine ilişkin 10/12/2014 tarih 558 ve 559 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarının 277 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Sağlık Tesisi Alanı sınırının belirlenmesine ve Özel Sağlık Tesisi kullanım kararı getirilmesine ilişkin kısmının iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 154 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Hayrabolu Caddesi başlangıcına kadar olan Hükümet Caddesi'nin Büyükşehir Belediyemiz yol ağına alınmasıyla ilgili olarak 5216 Sayılı Kanunun 7 inci maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 155 :

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2449 ada, 1 nolu parselde, ''Tahıl Depolanmasına Yönelik Yapı'' yapılması istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 156 :

İlimiz, Kapaklı İlçesine bağlı Bahçeağıl Mahallesinde Kırklareli F19-B3 pafta ve 2280-2281 nolu parsellerde bulunan ''Mera'' niteliğindeki taşınmaza, Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinden gelecek evsel katı atıkların, ilimiz Süleymanpaşa İlçesine Bağlı Demirli Mahallesindeki düzenli depolama sahasına ulaştırılması için, kurulması planlanan transfer istasyonu için yapılacak olan tesisler Kamu Yatırımı niteliğinde olduğundan, tahsis amacının değiştirilerek, Maliye Hazinesi adına tescil işleminden sonra tahsisin transfer istasyonu olarak ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına geri dönüşümsüz olarak yapılması için kamu yatırımı kararı alınması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 157 :

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 159 sayılı kararı ile kabul edilen ''M Plakalı Araçlar Hizmet Yönetmeliği'' ile ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapılan sadeleştirme çalışmaları sonrasında hazırlanan Yönetmelik değişikliği talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 158 :

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ''Personel Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliği'' ile ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapılan sadeleştirme çalışmaları sonrasında hazırlanan Yönetmelik değişikliği talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 159 :

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ''Okul Servis Araçları (J Plaka) Hizmet Yönetmeliği'' ile ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapılan sadeleştirme çalışmaları sonrasında hazırlanan Yönetmelik değişikliği talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 160 :

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 üyesi tarafından verilen önergede; 2016 Yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bütçesinden, Amatör Spor Kulüplerine dağıtılacak olan yardımın ne zaman dağıtılacağı ile ilgili konunun görüşülmesi talep edilmekte olup, önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 161 :

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 6 üyesi tarafından verilen önergede; Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından Ergene Derin Deniz Deşarjı A.Ş. işletmesinin yapmakta olduğu arıtılmış atık suların Marmara Denizine dişarj edilmesine yönelik işlemin başlamadan öncesi ve sonrasında Marmara Denizine etkilerinin araştırılması için proje yürütüleceği ve bu hususta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de katkılarının istenmekte olduğu belirtilmekte olup, konunun Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından araştırılması talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO 162 :

"Komisyonumuz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER ile toplanarak kamuoyunda farkındalık yaratmak ve halkı bilgilendirmek için Belediye-Üniversite işbirliği ile eğitim ve seminer çalışmalarının yapılabileceği hususunda mutabakat sağlandı. Konu hakkındaki Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şekilndeki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 163 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Süleymanpaşa İlçesinin seramik atölyesi meslek edindirme kursunun açılmasına ve ilçelerden gelecek talepler doğrultusunda ayrıca değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/v maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 164 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Esasları Yönetmeliğinin" Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki İçişleri Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Komisyon Raporunun reddine, Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 165 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; ''Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin'' sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki İçişleri Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 166 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; halen yürürlükte bulunan Ticari Plakalar (S-M-J-T) Plaka Yönetmeliklerinde işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için gerekli sadeleştirme ve Yönetmelik değişikliklerinin yapılmasına ve (S-M-J) Plaka Yönetmeliklerinin Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle kabulüne (T) Plaka Yönetmeliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 167 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "İl İçi Yolcu Taşıma Araçları (C Plaka) Hizmet Yönetmeliği" ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 168 :

"Talep; Komisyonlarımızda görüşülmüş olup; Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesi uygulama sürecinde tüm il genelinde çalışma ruhsatlarının üçer aylık periyotlarla geçici olarak talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 169 :

"Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte Ulaşım Komisyonunda görüşülmüş olup; İlimiz genelinde bulunan ve işletmeciliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan 7(yedi) adet Uluslararsı ve Şehirlerarası Yolcu Terminalleri (Saray, Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu terminalleri) ile işletmeye açılması planlanan Kapaklı ve Muratlı İlçe Terminalleri (Toplam 9 adet) işletilmesinin devri ile İlimiz sınırları içerisinde yeni yapılacak terminallerin yapım işinin Tekpark A.Ş.' ye devredilip devredilmeyeceğinin, devredilmesine karar verilmesi durumunda şirket tarafından işletilecek süre ile Belediye ye aktarılacak gelir oranlarının belirlenerek Terminallerin Tekpark A.Ş.'ye işletilmesinin devri ve yapımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğimizden gelecek görüşler doğrultusunda karar verilmek üzere Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 170 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; talep edilen değişiklikleri içeren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Terminali Yönetmeliğinin sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 171 :

"Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte Ulaşım Komisyonunda görüşülmüş olup; 1. Hukuk Müşavirliğince halihazırda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan otobüslerin TEKPARK A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, TEKPARK A.Ş.'nin 5018 sayılı Yasada belirtilen kamu idarelerinden olmaması ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin Devredilemeyecek Taşınırlar başlıklı 4'üncü maddesinde taşıt ve iş makinalarının bedelsiz devredilemeyeceğinin açık olarak düzenlenmiş olması nedeniyle mülkiyeti belediyeye ait otobüslerin TEKPARK A.Ş.'ye bedelsiz devrinin mümkün olamayacağı; bedel mukabili devir yapılabilmesi için ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa edildiğinden talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 172 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; edilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ''Okul Servis Araçları (J Plaka) Hizmet Yönetmeliği''nin 13.2 fıkrası, 18.7 fıkrası ve Geçici Madde (7) ile ilgili olarak hazırlanan Yönetmelik Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 173 :

Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte Ulaşım Komisyonunda görüşülmüş olup; 1. Hukuk Müşavirliğince müracaat sahibinin; 4736 sayılı yasa sonucu 65 yaş ve üzeri Türk Vatandaşlarının şehiriçi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sonucu oluşan zararlarının karşılanması; araç başına alınan yıllık ruhsat harcı, araç uygunluk belge ücreti, araçlara ait araç başı yıllık reklam izin belgesi ücreti, şoför tanıtım kartı ücreti, aylık gelirin % 2 oranında rüsum ücreti, ilan reklam vergisi, dükkân kirası ve işgaliye harcı ücretlerinin alınmaması yönünde taleplerinin olduğu anlaşılmıştır. 4736 sayılı yasa ile 65 yaş ve üzeri Türk Vatandaşlarının ücretsiz taşınması sonucu oluşan zararları hakkında müracaat sahibinin Tekirdağ İdare Mahkemesinde ve Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesinde davalar açtığı, Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu davanın reddedildiği, İdare Mahkemesinde açılan davada davacı tarafın Yürütmeyi Durdurma taleplerinin reddedildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 4736 sayılı yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanan yönetmelik 6 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4736 sayılı yasada 65 yaş ve üzeri ücretsiz taşımalardan dolayı özel şahıs veya şirketlerin uğradığı zararlar bakımından ilgili Bakanlıklarca destekleme ödemesi yapılacağı hükme bağlanmış ve Mezkur yönetmelik ile de destekleme ödemelerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Bu nedenlerle, müracaat sahibinin 65 yaş ve üzeri ücretsiz taşımalardan dolayı uğradığı zararlar yönetmelik gereği genel bütçeden sağlanacağından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca söz konusu talep hakkında işlem yapmak mümkün görünmemektedir. Müracaat sahibinin dilekçesinde belirttiği bir takım taleplerin konusunun ise vergi, resim ve harçlarla ilgili olduğu, bu konuların kanunla düzenleme altına alındığı dolayısı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına konu olabilecek tasarruflardan olmasının mümkün olmadığı; diğer bir kısım talepleri hakkında ise İdari Yargı'da dava açıldığı anlaşılmakta olup yargılamanın neticesinin beklenmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 174 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ''Personel Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliği''nin 10.2 fıkrası, 15.7 fıkrası ve Geçici Madde (8) ile ilgili olarak hazırlanan Yönetmelik Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 175 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 159 sayılı kararı ile kabul edilen ''M Plakalı Araçlar Hizmet Yönetmeliği'nin 9.2 fıkrası, 14.7 fıkrası ve Geçici Madde (5) ile ilgili olarak hazırlanan Yönetmelik Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 176 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 tarih ve 1024 sayılı kararı ile kabul edilen ''Ticari Taksi (T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''in 9.2 fıkrası, 14.7 fıkrası ve Geçici Madde (7) ile ilgili olarak hazırlanan Yönetmelik Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 177 :

"Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Çorlu İlçesi Toplu Taşıma İşletmeciliğinden elde edilen net gelirin Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılacak miktarın oran olarak belirlenmesi ile hangi dönemde yatırılacağının Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." "Talep; Ulaşım Komisyonu ile birlikte Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Çorlu İlçesi Toplu Taşıma İşletmeciliğinden toplam hasılatın (brüt) % 3 tutarının ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar TEKPARK A.Ş. tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gelir payı olarak aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Ulaşım Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 178 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi arasındaki Karagözgölü Dere ıslahı ve dere güzergahının peyzaj düzenlemesinin yapılabilmesi adına başlatılan proje çalışması kapsamında dere güzergahında bulunan PARK ALANI 1:10.000,00 m2, PARK ALANI-2:15.492,00 m2, PARK ALANI-3:1.709,00 m2 ve PARK ALANI 4:1.844,00 m2 yüzölçümlü alanların projenin bütünlüğünün bozulmaması ve tek tip projede çizilebilmesi adına park olarak kullanım hakkının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) fıkrasına göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesinin uygun bulunduğu Kapaklı Belediyesinin 06.10.2015 tarihli ve 221 sayılı Meclis Kararına istinaden bahsi geçen alanların park olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 10 yıllığına tahsis yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 179 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 224-225-670-668 adalar ile Uğur Mumcu Caddesi arasında kalan 13.850,00 m2'lik imar planında Park ve Oyun Alanı olarak ayrılan alan ile 7.396,12 m2'lik imar planında park olarak ayrılan alanların Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması amacıyla kullanım hakkının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin (h) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası ile 75 inci maddesinin (d) fıkrasına göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesinin uygun bulunduğu Kapaklı Belediyesinin 06.10.2015 tarihli ve 220 sayılı Meclis kararına istinaden söz konusu alanda Trafik Eğitim Parkı yapılmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 10 yıllığına tahsis yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 180 :

"Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2015 tarih ve 1145 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılında uygulanacak tarifelerin 22. sayfadaki " PROJE MÜELLİFLERİ İLE FENNİ MESULLERDEN ALINACAK ÜCRETLER" başlıklı bölümü C- maddesinin Fenni Mesuliyet (TUS) ilk kayıt ücreti (Her müellif için) şeklinde değiştirilmesi ve D- maddesi olarak D- Fenni Mesuliyet (TUS) kayıt yenileme ücreti: 50,00-TL şeklinde tarife eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 181 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; yeni yapılan Malkara Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan güzergahta bulunan taşınmazların Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan Leylek Pınar Caddesine isabet eden kısımlarının kamulaştırmasının 2016 Yılı Yatırım Programına ve Bütçe Programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/a, 7/e ve 7/g maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 182 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz genelinde yaşayan kadınların ve ailelerin sorunlarının çözümüne dönük, psikolojik danışmanlık hizmetinin yürütülmesi maksadıyla? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak? Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde hizmet verecek, üç (3) adet Kadın Danışma Merkezi açılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48'nci maddesine uygun olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 183 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; tüm il genelinde üçer aylık periyotlarda geçici olarak yenilenecek geçici çalışma izin belgeleri ve güzergah izin belgelerinin ücretlerinin 2016 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde belirtilen miktarın, her yenilemede 1/4'ünün tahsil edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 184 :

''Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 11 Kasım 2015 tarih ve 1145 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenen tarifedeki 4. Maddede geçen Alan Islahı Başvuru Ücreti m2 başına 0,50 TL olarak alınan ücretin imar planlı alanlar içerisinde yapılacak başvurularda uygulanmasına, Süleymanpaşa Belediyesinden gelen talep doğrultusunda 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu gereğince Toprak Koruma Kurulu tarafından onaylı Arazi Islah Projelerinde, Yasa Doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizce Düzenlenecek Hafriyat Toprağı Sahası Belgesi için Proje Kapsamında İçine Doldurulacak Dolgu Miktarına Göre 1. Maddede belirtilen Hafriyat Toprağı Sahası Belgesi Ücretinin uygulanmasına karar verilmiştir.'' Şeklinde Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 13. Dosyasının değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 185 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; yolcu terminallerinde arıza yapan araçların aracın tamiri için çıkışlarında ve günlük servisi biten araçlardan yolcusuz olarak son çıkışlarında ücret alınmaması talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir. 5216 sayılı yasanın 7/l maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 186 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 11.11.2015 tarihli ve 1145 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 2016 yılında uygulanacak Ücrete Tabi İşler Tarifesindeki Yolcu Terminalleri Ücret Tarifesinin sunulduğu biçimde ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 5216 sayılı yasanın 7/l maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 187 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Aralık 2015 Meclisinde meclisimizce onaylanan 2016 bütçesinde yer alan 32.000.000 TL İlçeler ile Büyükşehir Belediyesi ortak yatırım proje bedellerinin İlçe Belediyelerine dağılımının belirlenmesi talebi ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 188 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 189 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Kapaklı İlçesi, 332 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazının reddine oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Nevzat BAHAR, Orkun Ekrem YILMAZ, Ali Rıza ETİ, Selçuk GÜNDOĞAN, Serkan ERCİLİ, Vahap AKAY, Funda SERFİÇE, Nedim YILANCI, İmdat ÖZGÖR ve Ergun ER'in 10 ret oyuna karşılık, 26 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
KARAR NO 190 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Kapaklı ilçesine ait 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde 332 ada 2 ve 3 parsel malikinin itirazından kaynaklanan söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onaylanmasına Ersin ÇOLPAN'ın 1 ret oyuna karşılık, 5 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Nevzat BAHAR, Orkun Ekrem YILMAZ, Ali Rıza ETİ, Selçuk GÜNDOĞAN, Serkan ERCİLİ, Ersin ÇOLPAN, Vahap AKAY, Funda SERFİÇE, Nedim YILANCI, İmdat ÖZGÖR ve Ergun ER'in 11 ret oyuna karşılık, 24 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
KARAR NO 191 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 383, 384, 385, 386 ve 1042 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 192 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Gazimustafakemalpaşa Mahallesi, 423, 424, 425, 426 numaralı adaların arasında kalan alana ilişkin hazırlanan ve 03.12.2015 tarih ve 194 sayılı Çerkezköy Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 193 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının onaylanması talebinin kabulüne Halil İbrahim ERKAN ve Mustafa ÖZDEMİR'in 2 ret oyuna karşılık, 5 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Komisyon kararının reddine, Konunun görüşülmek üzere Süleymanpaşa Belediyesine iadesine oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 194 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 652 ada 4 nolu parsele ilişkin Çerkezköy Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 2015/196 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 195 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 404,405 ve 406 adalar arasında kalan alana ilişkin Çerkezköy Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 2015/195 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 196 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 654 ada 1 numaralı parsele ilişkin Çerkezköy Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 2015/193 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle kabulüne Ersin ÇOLPAN'ın 1 ret oyuna karşılık, 5 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Nevzat BAHAR, Ersin ÇOLPAN, Ali Rıza ETİ, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP, Serkan ERCİLİ, Akın YILMAZ, Orkun Ekrem YILMAZ ve Selçuk GÜNDOĞAN'ın 9 ret oyuna karşılık, 36 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
KARAR NO 197 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan 80 pafta, 876 ada, 22 parsel ve 80 pafta, 878 ada, 65 parsel numaralı taşınmazların OSB sınırı dışına çıkarılması talebinin uygun olduğuna; ancak OSB sınırı dışına çıkarılması durumunda 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının genel ilkeleri ile 2.73 ve 2.74 maddeleri uyarınca ve Başbakanlığın 2013/6 sayılı Genelgesi gereğince taşınmaz üzerinde herhangi bir sanayi tesisinin veya konut amaçlı binanın yapılmasının uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 198 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesindeki ekli krokide gösterilen boş sokağa ''Reşat KÖSEOĞLU Sokak'' isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 199 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz, Hayrabolu İlçesi, İlyas Mahallesi, 227 ada 1 parsele ilişkin Hayrabolu Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 200 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Şarköy İlçesi, Camikebir Mahallesi, 332 ada 146 parsele ilişkin Şarköy Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 201 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Malkara İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan ve 04.12.2015 tarih ve 310 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen söz konusu plan notu değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 202 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; edilen İlimiz Çorlu İlçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 1431 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9 ve10 numaralı parsellere ilişkin 11.02.2015 tarih ve 173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklini takiben hazırlanan, Çorlu Belediye Meclisinin 02.12.2015 tarih ve 188 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 203 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 205 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 206 ada 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellere ilişkin hazırlanan ve 02.12.2015 tarih ve 189 sayılı Çorlu Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 204 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2536 ada 14 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan ve 02.12.2015 tarih ve 507 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne Ersin ÇOLPAN (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/1 maddesi gereğince) ve Ahmet SARIKURT'un 2 ret oyuna karşılık, 4 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Nevzat BAHAR, Ersin ÇOLPAN, Ali Rıza ETİ, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP, Serkan ERCİLİ, Akın YILMAZ, Orkun Ekrem YILMAZ ve Selçuk GÜNDOĞAN'ın 9 ret oyuna karşılık, 35 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.


KARAR NO 205 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 343 ada 7 numaralı parsele ilişkin hazırlanan ve 03.12.2015 tarih ve 197 sayılı Çerkezköy Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin Halil İbrahim ERKAN ve Ensar SİVRİ'nin 2 kabul oyuna karşılık, Ersin ÇOLPAN, Mustafa ÖZDEMİR, Ahmet SARIKURT ve Oğuz ÇAKMAK'ın 4 ret oyu ile oyçokluğuyla reddine karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Nuh NUHOĞLU, Nedim YILANCI, İmdat ÖZGÖR, Erdoğan DEMİRCİ, Halil İbrahim ERKAN, Ömer CEBE, Bülent ERES, Cihan GAYGUSUZOĞLU, Yüksel BAYDARLI, Rasim YÜKSEL, Nafiz Selçuk GÜVENİLİR, Nazmi DUYGU, Funda SERFİÇE'nin (13) ret oyuna karşılık (28) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.


KARAR NO 206 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; edilen İlimiz Çorlu İlçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 1430 ada 2 ve 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne Ersin ÇOLPAN ve Mustafa ÖZDEMİR'n 2 ret oyuna karşılık, 3 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Akın YILMAZ, Ersin ÇOLPAN, Nevzat BAHAR, Hasan ERGÜN, Mustafa ÇETİN, Ali Rıza ETİ, Orkun Ekrem YILMAZ, Selçuk GÜNDOĞAN, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP ve Serkan ERCİLİ'nin (11) ret oyuna karşılık, (39) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.


KARAR NO 207 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çorlu İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin hazırlanan, 02.12.2015 tarih ve 2015/191 sayılı Çorlu Belediye Meclis Kararı ile kabul edildiği belirtilerek söz konusu plan notu değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 208 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 336 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz ile ilgili plan askı itirazının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Komisyon kararının reddine, komisyon çalışmalarının devamına, Akın YILMAZ, Ersin ÇOLPAN, Nevzat BAHAR, Hasan ERGÜN, Mustafa ÇETİN, Ali Rıza ETİ, Orkun Ekrem YILMAZ, Selçuk GÜNDOĞAN, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP ve Serkan ERCİLİ'nin (11) ret oyuna karşılık (39) kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.


KARAR NO 209 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Kapaklı İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi, F19B20C1D pafta, 363 numaralı parselin güneydoğusunda kalan tapudaki tescilsiz alana ilişkin hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 259 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 210 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 961 ada, 4 parselde bulunan taşınmaza "İlave Depo Binası" yapılma isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 211 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi, 19 Pafta, 3239 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün olumsuz görüşü nedeniyle reddine oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 212 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan Özel Proje Alanı-1 bölge sınırının değiştirilmesine yönelik 06.01.2016 tarih ve 33 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna ve görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 213 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Muratlı İlçesi, Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi, Muratlı ilçe sınırları içerisinde kalan 215, 372, 1725, 1726, 1740, 1765 parsellere ilişkin hazırlanan ve Muratlı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 94 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebi ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 214 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Hayrabolu İlçe Merkezi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 215 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 676 ada 2 parsele ve 677 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan ve 06.01.2015 tarih ve 19 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararı ile oybirliğiyle kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 216 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 387 ada 42 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 217 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz Marmaraereğlisi İlçesi, 335 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği uygunluk talebi ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 218 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 20 inci Bölge Müdürlüğünün yatırım programında yer alan ve Çorlu İlçesi sınırlarından geçen enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesine ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 219 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; edilen İlimiz Kapaklı İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 324 ada Bülent ECEVİT Parkının zamanında yapılabilmesi ve vatandaşın kullanımına bir an önce açılması için parkın hüküm ve tasarrufunun Kapaklı Belediye Başkanlığına verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 220 :

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Saray İlçesi Ayvacık Caddesi, Güneş Caddesi, Murat Giray Caddesi ve Vatan Caddesinin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna alınması talebi ile ilgili Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir." Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO 221 :

"Komisyonumuzca yerin sahibi ortakların yerin satışı ile ilgili bir düşüncelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir." Şeklindeki Araştırma Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Varol TÜREL

Büyükşehir Belediye Başkan V.

BİRLEŞİM NO : 1 / OTURUM NO : 2
KARAR NO 222 :

“Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 6360 sayılı yasa ile devrolan projelerden Malkara İçme Suyu İkmal İnşaatı için, İller Bankası tarafından 2.550.000,00 TL ek kredi tahsis edilmiş olup; söz konusu ek krediye dair kredi sözleşmesinden kaynaklanacak her türlü ödeme yükümlülüğü hakkında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin garanti vermesi ve bu konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


KARAR NO 223 :

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; "Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 1047 ada, 90 parselde 2009 yılında başlayan Kur'an Kursu İnşaat yapımı için 350.000,00.-TL karşılığı yardımda bulunulmasına" şeklinde değiştirilerek oylandı ve İsa KUNT, Nedim YILANCI, İmdat ÖZGÖR, Erdoğan DEMİRCİ, Ahmet SARIKURT, Bülent ERES, Halil İbrahim ERKAN, Funda SERFİÇE, Ergun ER, Gülferah GÜRAL ve Ömer CEBE'nin (11) ret oyuna karşılık (31) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.


KARAR NO 224 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 1- 5 Haziran 2016 tarihlerinde 52 ncisi düzenlenecek olan Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında ''1. ALTIN KİRAZ BESTE YARIŞMASI'' düzenlenmesi, bu yarışmaya son başvuru tarihinin 06 Mayıs 2016 tarihi olması, seçici kurul değerlendirmesinin 09-10 Mayıs 2016 tarihinde sonucun ve ödül töreninin festival kapsamında yapılmasına düzenlenecek olan yarışmanın jüri üyeleri huzur hakkı olan (kişi başı 1.000 TL), yarışmaya katılacak olan TRT ses sanatçıları ve saz sanatçılarına (7 kişi) 10.000 TL, yarışma sonucunda verilecek olan birincilik 6.000 TL, ikincilik 4.000 TL, üçüncülük 2.000 TL, mansiyon 1.000 TL, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü 1.000 TL, Altın Kiraz Jüri Özel Ödülünün 1.000 TL olarak belirlenmesi ve seçici kurul, TRT sanatçıları ve 20 kişilik ekibin konaklama ve ulaşım giderlerinin karşılanması, bu yarışma ile ilgili iş ve işlemlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca yerine getirilmesi ve yapılacak olan tüm giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bütçesinden ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Ersin ÇOLPAN'ın (1) ret oyuna karşılık, (45) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.


KARAR NO 225 :

Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlimiz, Kapaklı İlçesine bağlı Bahçeağıl Mahallesinde Kırklareli F19- B3 pafta ve 2280-2281 nolu parsellerde bulunan ''Mera'' niteliğindeki taşınmaza, Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinden gelecek evsel katı atıkların, ilimiz Süleymanpaşa İlçesine Bağlı Demirli Mahallesindeki düzenli depolama sahasına ulaştırılması için, kurulması planan transfer istasyonu için Seçilen alanın ''Mera'' vasfına sahip olması nedeni ile, 4342 sayılı Mera Kanunun 14. maddesinin c fıkrası ve Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin a fıkrasının 3. bendi gereğince, kalıcı yapılar yapılacağından ve yapılacak olan tesisler Kamu Yatırımı niteliğinde olduğundan, tahsis amacının değiştirilerek, Maliye Hazinesi adına tescil işleminden sonra tahsisin? transfer istasyonu olarak ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına geri dönüşümsüz olarak yapılması için kamu yatırımı kararı alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


Varol TÜREL

Büyükşehir Belediye Başkan V.\

Yüklə 112,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə