BiRLİk meclis karari karar tariHİYüklə 21,42 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü21,42 Kb.
#23169

BİRLİK MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 25 / 04 / 2013

KARAR NUMARASI : 2013 / 1-6

KONU : Birlik Uygulama yönetmeliği Hazırlanması.

33 Meclis Üyesi ile Meclis Toplantısı 25.04.2013 tarihinde Birlik Merkezi DSİ İşletme Lokali’nde yapıldı. 25.04.2013 tarihli Meclis Toplantısında 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 7. Maddesi (g) bendi ve Birlik Ana Statüsünün 60. Maddesi dayanarak hazırlanan Birlik Uygulama yönetmeliği aşağıdaki şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.T.C.

İZMİR İLİ

MENEMEN İLÇESİ

SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Birliğin adı

Madde 1- Birliğin adı Menemen Sol Sahil Sulama Birliği olup Kamu Tüzel Kişiliği' ne sahiptir. Birlik Ana Statü’de hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.
Birliğin amacı

Madde 2- Birliğin amacı; görev alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerine haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak arttırılmasını sağlamaktır.
Birliğin çalışma konuları

Madde 3- Birliğin çalışma konuları şunlardır;

a) Görev alanı içerisinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini usul ve esaslara uygun olarak yapmak.

b) Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek.

c) Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek.

ç) Devraldığı tesisi DSi'nin onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak.

d) Görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak.

e) Görev alanı içerisinde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli tedbirleri almak.

f) Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak.

g) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.

ğ) Ortak tesisler için DSİ'ce sarf olunan işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.

BİRLİK MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 25 / 04 / 2013

KARAR NUMARASI : 2013 / 1-6

Birliğin merkezi

Madde 4- Birliğin Merkezi; İzmir ili Menemen ilçesidir.
Birliğin Organları

Madde 5- Birliğin organları şunlardır;

  1. Birlik Meclisi

  2. Birlik Denetim Kurulu

  3. Birlik Yönetim Kurulu

  4. Birlik Başkanı’dır.


Birliğe devredilen görev ve hizmetler

Madde 6- Birliğin görevi; İşletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu devraldığı sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaç halinde DSİ Genel Müdürlüğü' nün uygun görüşüyle, mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmaktır.
Madde 7- Birlik Ana Statüsünün 8. Ve 58. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak su kullanıcıları ile Birlik arasında yapılması gereken sözleşmeler ile beyannameler her yıl (01-30 Haziran ) tarihleri arasında bir ay müddet içersinde verilir. Sözleşme yapmayan ve beyanname vermeyenlere 6172 sayılı kanunun 12.maddesinin 2.bendine göre işlem yapılır.
Madde 8- İşletme ve bakım ücreti, verilen beyannamedeki miktar göz önüne alınarak araziyi ekip sulayan kişilerle ve bu arazilerin tapu malikleri iş bu ücretten müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 9- En küçük alan birimi 0,1 dekardır.
Madde 10- Araziye aynı anda karışık bitkiler ekildiğinde sulama ücreti yüksek olan bitki tarifesi üzerinden tahakkuk ettirilir.
Madde 11- Ana kanal, tahliye kanalı, tersiyer kanal ve setdelerin, servis yollarının seyrini su kaçırarak veya bir nedenle bozanlar ve tersiyerlerden izinsiz yapı yapmak sureti ile ters tarafa su alanlar, Birliğin koruması altındaki DSİ’ye ait istimlâk alanlarına tecavüz edenler, kendi derin kuyusundan su çekip kanalları milleyen bunu temizlemeyenler; Su kullanıcılarının yanlış uygulamaları sonucu oluşan zarar ziyanlardan su dağıtım görevlisi durumu tutanak ile tespit eder. Birlik Başkanına iletir. Zarar ve ziyan miktarları Yönetim Kurulunu tarafından belirlenir. Suçun tekrarlanması halinde ise katlanarak ceza kesilmesine devam edilir.

Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan, sulama bittiğinde görevlilere haber vermeyip suyu boşa akıtan, birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar yönetim kurulu kararıyla idari para cezası verilir.Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; birlik üyesi olmayanlara suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar yönetim kurulu kararıyla idari para cezası verilir. Birlik tarafından verilen idari para cezaları muhatabınca bir ay içinde birliğe ödenir.

BİRLİK MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 25 / 04 / 2013

KARAR NUMARASI : 2013 / 1-6


Madde 12- Fide, fidan ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla sulanan parsele ait olduğu bitkinin su kulanım hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.
Madde 13- Çeltiğe su verilmez.
Madde 14- Gediz yatağından, tahliye kanallarından ve yer altı sularından motopomp ile sulama yapanlardan su kulanım hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.
Madde 15- Su kullanım hizmet bedelleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere Birlik Meclisi tarafından belirlenir.
Madde 16- Su kullanım hizmet bedellerinin tahsilat şekli, taksit miktarları ve tarihleri Birlik Meclisi tarafından belirlenir.
Madde 17- Beyanname vermeme cezasının oranı Birlik Meclisi tarafından belirlenir.
Madde 18- Birlik sulama suyuna kendi artezyen ve derin kuyu sularının karıştırarak sulama yapanlara Birlik ücret tarifesindeki ürün baz alınarak aynen uygulanır.
Madde 19- Su kullanıcılarına tahakkuk eden ücretlerin gecikme zamları 6183 Sayılı Amme Alacakları kanununa göre tahsil edilir.
Madde 20- Su kullanım hizmet bedelleri ile ceza tutarlarının tahsilinde 2004 Sayılı İcra İflas kanunu uygulanır.
Madde 21- Bu yönetmelik onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 22- Bu yönetmelik hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.


Recai ÖNAL Ferhat UYSAL İsmail BİLGİÇ

Meclis Başkanı Divan Kâtip Üye Divan Kâtip Üye
Yüklə 21,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin