##Bölmə: Azərbaycan ##Qrup №: 501 qiyabi ##Fənnin adıYüklə 0,75 Mb.
səhifə1/12
tarix22.02.2020
ölçüsü0,75 Mb.
#102147
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


##Fakültənin adı: Filologiya

##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup №: 501----------qiyabi

##Fənnin adı: Müasir ədəbi proses (ən yeni mərhələ)

##Müəllimlərin adı: b/m.Babayeva Məlahət , dos.Təranə Əzimova

##Kafedra müdiri: prof. H. Ə. Qasımov

##İşçi qrupu: Prof. M. Allahmanlı, dos. T. Y. Rəhimli

##num= 1// level= 1// sumtest=9 // name= Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı” fənninin predmeti, məqsəd və vəzifələri xxx //


1. Aşağıdakı əsərlərin janrlarına və adlarına görə uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. Roman

II. Povest

III. Hekayə

1 - ”Cəlaliyyə”, 2. “Torpaq”, 3. “Dədə palıd”, 4. “İlk qazanc”, 5. “Qətl günü”, 6. “Ayaqqabı”, 7. “Vahimə”, 8. “Səs”, 9. ”Günah duası”

A) I - 5, 4, 6; II - 2, 3, 8; III - 7, 1, 9

B) I - 5, 8, 9; II - 1, 2, 3; III - 4, 6, 7

C) I - 5, 1, 4; II - 2, 3, 5; III - 7, 8, 9

D) I - 6, 7, 8; II - 3, 4, 5; III - 1, 2, 9

E) I - 5, 6, 8; II - 2, 3, 4; III - 1, 7, 9

2. Əsərlərin mövzuları və janrları arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. Müasir həyatdan bəhs edir.

II. Qədim və orta əsrlər həyatından bəhs edir.

III. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərindən bəhs edir.

1 - Ə. Cəfərzadə. Bakı - 1501. ,

2 - T. Hüseynov. Gecə məhkəməsinin hökmü. 3. Ç. Hüseynov. Fətəli fəthi. 4. İ. Əfəndiyev. Geriyə baxma, qoca. 5. Anar. Otel otağı. 6. F. Eyvazlı. Qaçaq Kərəm. 7. Y. İsmayılov. “Ağ yapıncı”.

A) I - 1, 2; II - 3, 6; III - 5, 4, 7

B) I - 2, 5; II - 1, 7; III - 3, 4, 6

C) I - 7, 6; II - 5, 4; III - 1, 2, 3

D) I - 4, 6; II - 1, 5; III - 2, 3, 7

E) I - 6, 7; II - 1, 3; III - 2, 4, 5

3. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən yeni mərhələsinə hansı onilliklər daxildir?

1 - 1980 - cı illər;

1 - 1990 - cı illər; 3. 2000 - ci illər; 4. 1970 - ci illər; 5. 1960 - cı illər; 6 - 2010 - cu illər

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 5, 4

D) 4, 1

E) 3, 6

4. Patriarxallığın şəcərə xəttini əks etdirmək mənasında aşağıda adları verilən roman qəhrəmanlarının ardıcıllığı hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - S. Azərinin “ Dalanda ” romanında Qafar

2 - M. İbrahimovun “ Böyük dayaq”romanında Rüstəm kişi

3 - İ. Şıxlının “ Dəli Kür”ündə Cahandar ağa

4 - F. Kərimzadənin “ Qarlı aşrım”ında Kərbəlayi İsmayıl

5 - İ. Şıxlının “ Ölən dünyam” romanında Ömər koxa

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 3, 4, 5, 2, 1

C) 3, 5, 4, 1, 2

D) 4, 3, 5, 2, 1

E) 2, 5, 3, 4, 1

5. Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansılar XX əsrin 80 - ci onilliyini ictimai - siyasi baxımdan xarakterizə edə bilər?

1 Hakim partiya yenidənqurma və aşkarlıq siyasətini irəli sürdü.

2 Cəmiyyətdə söz, fikir azadlığı bərqərar oldu.

3 Milli mənlik şüuru, ictimai özünüdərk yeni bir vüsətlə inkişaf etməyə başladı.

4 Sovet siyasi rejiminin laxlaması və süquta doğru getməsi aydınlaşdı.

5 “Siyasi yumşalma dövrü” başladı .

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 5

6. İnsan amilinin, şəxsiyyət başlanğıcının ön mövqeyə keçməsi prosesi bir sistem halında ilk dəfə XX əsrin hansı onilliyində və yaxud onilliklərində özünü qabarıq büruzə verdi?

1 - 60 - ci illərdə; 2. 40 - cı illərdə; 3. 50 - ci illərdə; 4. 70 - ci illərdə; 5. 80 - ci illərdə; 6. 90 - cı illərdə; 7. 2000 - ci illərdə

A) 2, 1

B) 3, 1

C) 4, 5

D) 5, 6

E) 6, 7

7. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı bu romanlardan hansıları ədəbiyyatımızda insan amilinin, şəxsiyyət başlanğıcının ilk bədii ifadəsini verən əsərlər kimi xüsusi fərqləndirir?

1 - “Yanar ürək”, 2. “İdeal”, 3. “Qətl günü”, 4. “Böyük dayaq”, 5. “Qara daşlar” 6. “Ölüm hökmü”, 7. “Qılınc və qələm”, 8. “Dəli Kür”, 9. “Xudafərin körpüsü”, 10. “Söyüdlü arx”, 11. “Körpüsalanlar”, 12. “Yeraltı çaylar dənizə axır”, 13. “Açıq kitab”, 14. “Bir gəncin manifesti”, 15. “Ayrılan yollar”

A) 2, 3, 6

B) 1, 4, 5

C) 7, 8, 9

D) 10, 14, 15

E) 11, 12, 13

8. Milli şüurun oyanmasına təkan verən bu əsərlərin yazıldığı onilliklərə uyğun olaraq xronoloji ardıcıllığını göstərən cərgəni müəyyənləşdirin.

1 - C. Bərgüşad. “Siryilmiş qılınc”

2 - B. Vahabzadə. “Gülüstan”

3 - X. R. Ulutürk. ”Afrikanın səsi”

4 - Ç. Hüseynov. ”Fətəli fəthi”

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 1, 4

C) 3, 2, 1, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 2, 4, 3, 1

9. Milli tarixi yaddaşın bərpasına istiqamətlənən bu əsərlərin yazılış xronologiyasının düzgün verildiyi cərgəni tapın.

1 - M. Süleymanlı “Köç”

2 - Ç. Hüseynov. ”Fətəli fəthi”

3 - İ. Şıxlı. “Ölən dünyam”

4 - İ. Əfəndiyev. ”Geriyə baxma, qoca”

A) 1, 2, 3, 4

B) 4, 1, 2, 3

C) 1, 4, 3, 2

D) 4, 1, 3, 2

E) 2, 4, 1, 3


Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə