Bucim bursa Çimento Fabrikası A.ŞYüklə 6,55 Mb.
səhifə1/77
tarix17.07.2018
ölçüsü6,55 Mb.
#56933
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

TARİH :26/01/1998HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 26.01.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 26.01.1998 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1) Ödenmiş sermayenin 2.204.496.000.000,-TL. iç kaynaklardan (yeniden değerleme değer artış fonundan) karşılanmak üzere % 300 bedelsiz artırılarak 734.832.000.000,-TL.’ndan 2.939.328.000.000,-TL.’na yükseltilmesi,

2) Artırılacak sermayeye göre ana sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesi,

3) 1997 yılı faaliyetleri ile ilgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının 31.03.1998 Salı günü saat 14:30’da fabrikamızda yapılması kararlaştırılmıştır.

Yönetim kurulu toplantısında kabul edilen, şirketimizin 1998 yılı bütçesinde 1.350.000 ton yurtiçi ve 240.000 ton yurtdışı satış öngörülmüştür. Bu çerçevede 1998 yılı ciromuzun 21.3 trilyon ve vergi öncesi karımızın 7.6 trilyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.”

               
TARİH :27/01/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.01.1998 tarihli toplantısında, 1997 yılı karından %200 oranında nakit temettü dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

               
TARİH :20/02/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na 16.02.1998 tarihli başvurusu ile, 734.832 milyon TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2.939.328 milyon TL’ye artırmak amacıyla esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinde değişiklik talebinde bulunduğu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni’nden öğrenilmiştir.

               
TARİH :26/02/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Borsa Başkanlığı’nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 26.02.1998 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

T. Çimse İş Sendikası ile T. Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından, İşçi Sendikası grev, İşveren Sendikası lokavt kararı almıştır.

Konu ile Şirketimizin ilgisi bulunup, alınan karar İşverenler Sendikası’ndan 26 Şubat 1998 Perşembe günü saat 16:15’de öğrenilmiştir.”

               TARİH :03/03/1998
HABER:

ADANA

ADBGR

ADNAC

ASLAN

AFYON

BOLUC

AKCNS

BTCIM

BUCIM

CMENT

CIMSA

GOLTS

KONYA

MRDIN

NIGDE

UNYEC

Çimento müstahsilleri işverenleri Sendikası'nın 03.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İlgi: Üyemiz Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'ne muhatap 03.03.1998 gün ve 3431 sayılı yazınız.

Üyemiz Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin de dahil olduğu ve 33 çimento fabrikasını kapsayacak grup toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması konusunda muhatap işçi sendikası Türkiye Çimse İş Sendikası ile mutabakata varılmış olmakla birlikte resmi anlaşma (uzlaşma) tutanağı henüz imzalanmamıştır.

Tarafı olduğumuz toplu iş sözleşmesinin hukuken tamamlanabilmesi için uzlaşma tutanaklarının imzalanması gerekmektedir. Tutanaklar taraflarca imza altına alındığında, gecikmeksizin üyemiz çimento fabrikalarına gönderilecektir.”
TARİH :03/03/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben 03.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından alınmış olan grev ve lokavt kararının kaldırıldığını içeren 03.03.1998 tarih ve 3434 sayılı yazınız eki Reuters haberi bir duyum olarak tarafımızca da malumdur. Ancak taraflarca anlaşma ile ilgili protokol henüz imzalanmamıştır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikasının, protokolün imzasını müteakip Şirketimize vereceği bilgiye istinaden Borsa Başkanlığı’na derhal gerekli bilgiler verilecektir.”

               


BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 03.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile T. Çimse İş Sendikası arasında 01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlık, 03.03.1998 tarihinde Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası merkezinde toplanan tarafların uzlaşma zaptını tutmaları sonucunda anlaşma ile sona ermiştir.

Konu Şirketimize 03.03.1998 tarihinde saat 17:06’da faks ile bildirilmiştir.”

               TARİH :05/03/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 05.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında 01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerimize;

1998 yılı birinci altı ayında, 31.12.1997 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine % 100; ikinci altı ayında ise birinci altı ayda yapılan zammın % 10'u oranında zam yapılmıştır.

1999 yılı ise, birinci altı ayda; 31.12.1998 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 1998 yılının son altı aylık DİE Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi (Genel İndeks) artış oranına 10 puan, ikinci altı ayında ise mezkur indeksin 1999 yılı ilk altı aylık artış oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle bulunacak artış oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca toplu iş sözleşmesi ile işçilerimize verlimekte olan sosyal yardımlarda artışlar sağlanmıştır.”
TARİH :10/03/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 26.01.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 31.03.1998 tarihinde yapılacak olan 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 6. maddesinin ödenmiş sermayenin 734.832 milyon TL’den 2.939.328 milyon TL’ye yükseltilmesi, şirket maksat ve mevzuuna ilişkin 4. maddesinin ise oluşan ekonomik şartlar ve gelişmeler ışığında faaliyet konularının genişletilmesi amacıyla tadili konularının da görüşülmesine karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH :13/03/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin 13.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 12 Mart 1998 Perşembe günü yapılan 537 sayılı toplantısında Bursa’da kurulacak serbest bölge ile ilgili, sermayesi 15.000.000,-USD olarak tesbit edilen Buseb-Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’ne 150.000,-USD ile ortak olunması kararlaştırılmış olup taahhüt edilen sermayenin (%50’si) 75.000,-USD 13 Mart 1998 tarihinde , bakiye 75.000,-USD ise Nisan-Eylül aylarında (12.500,-USDx6 ay ) ödenecektir. ”

               
TARİH :31/03/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1997 yılı karından %200 oranında (1.000,-TL. nominal değerli bir hisse için 2.000,-TL) nakit kar payının 25.05.1998 tarihinden itibaren dağıtılmasına, ana sözleşmenin 6. maddesinin, ödenmiş sermayenin %300 bedelsiz artırılarak 734.832 milyon TL’den 2.939.328 milyon TL’ye yükseltilmesine, şirket maksat ve mevzuuna ilişkin 4. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı şekilde tadiline ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Semiha Feyha Duraner, İrfan Ünür’ün seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH :01/04/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 01.04.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

31.03.1998 tarihinde yapılan Şirketimiz olağan genel kurulu sonucunda oluşan Şirketimiz yönetim kurulu 31.03.1998 tarihli 538 nolu toplantısında görev taksimi yaparak, Ergun Kağıtçıbaşı'yı yönetim kurulu başkanlığına, Ahmet M. Uğur'u yönetim kurulu başkan vekilliğine oy birliği ile seçmiştir.”TARİH :13/04/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 13.04.1998 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.


TARİH:29/04/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 29.04.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Gintaş A.Ş. firmasına ait Bursa ve İnegöl'de hazır beton üretimi yapan iki tesisin müştemilatı ile birlikte 4.250.000 USD'na satın alınması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.”

               
TARİH:30/04/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 30.04.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Gintaş Hazır Beton Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.'nin tesis ve müştemilatının, Şirketimiz tarafından satın alınmasına ait sözleşme 28.04.1998 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme tutarı toplam 4.250.000 USD ilgili firmaya 08.05.1998 tarihinde 2.450.000 USD ve bakiye 1.800.000 USD 24.07.1998 tarihinde olmak üzere iki taksit halinde ödenecektir.”

               
TARİH:11/05/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 11.05.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Çimento torbalama ve yükleme kapasitesini artırmak ve döner fırınlarımızda rehabilitasyonu sağlamak amacıyla modernizasyon darboğaz giderme yatırımı çerçevesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden, sabit yatırım tutarı 500.000.000.000.-TL olan, 05.05.1998 tarih ve 55904 nolu yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Mezkür belgede yeralan teşviklere ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır

1) Yatırım İndirimi : % 100,

2) Gümrük Muafiyeti : % 100,

3) KDV Desteği : KDV oranı kadar.

Ayrıca teşvik belgesinde;

Yatırımın finansmanı : % 50 özkaynak, % 50 yabancı kaynak,

Yatırımın Başlama Tarihi : 19.03.1998

Yatırımın Bitiş Tarihi : 19.03.2000

Özel şartlarda sermayenin yatırım süresi sonuna kadar 250.000.000.000.-TL daha nakit olarak artırılması yer almaktadır.”TARİH:15/05/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin %300 bedelsiz artırılarak 734.832 milyon TL’den 2.939.328 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 01.06.1998-30.06.1998 tarihleri arasında Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Merkez/İst., Ankara, İzmir ve Bursa şubelerinde dağıtılacağı, dağıtıma 06.07.1998 tarihinden itibaren Pazartesi ve Çarşamba günleri şirket merkezinde devam edileceği, %200 oranındaki 1997 yılı nakit kar paylarının 1997 yılı kar payı kuponu karşılığında 25.05.1998-24.06.1998 tarihleri arasında Demirbank A.Ş.’nin Merkez-Heykel/Bursa ve Karşıyaka/İzmir, İnterbank A.Ş.’nin Merkez/Bursa, Kavaklıdere/Ankara, Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Merkez/İst., Bank Kapital A.Ş.’nin Merkez/İst., Körfezbank A.Ş. Merkez/Bursa., İstanbul’da Mecidiyeköy ve Kadıköy (Bostancı) şubelerinde dağıtılacağı, 25.06.1998 tarihinden itibaren dağıtıma şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

               
TARİH:28/05/1998
TAKASBANK A.Ş. DUYURUSU

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 25.05.1998 tarihinde başlayan %200 oranındaki temettü dağıtım işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 28.05.1998 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

               
TARİH:17/09/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 17.09.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin mevcut 1.727.880 ton/yıl çimento öğütme kapasitesini 1.196.800 ton/yıl ilave ile toplam 2.924.680 ton/yıla çıkaracak yeni bir çimento değirmeni tesisi ve 10.000 tonluk yeni bir çimento stok silosu için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden, toplam yatırım tutarı 3.204.040.000.000,-TL olan, 16 Eylül 1998 tarih ve 57211 nolu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Mezkür belgede yer alan teşviklere ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

1) Yatırım İndirimi : % 100

2) Gümrük Muafiyeti : % 100

3) KDV İstisnası

Ayrıca teşvik belgesinde;

Yatırım finansmanı : % 40 özkaynak, % 60 yabancı kaynak,

Yatırımın başlama tarihi : 07.08.1998

Yatırımın bitiş tarihi : 07.08.2000

Özel şartlarda sermayenin yatırım süresi sonuna kadar 1.281.616.000.000,-TL daha nakit arttırılması yer almaktadır.”

               TARİH:05/10/1998
HABER:

BUCIM

CEMTS

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 05.10.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Borsa'dan ekli liste muhteviyatı 01.09.1998/17.09.1998 tarihleri arasında bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait 25.009.000.000.-TL nominal değerinde hisse senedi satın alınmıştır. Bu nedenle ilgili Şirket'te iştirak tutarımız; 1.335.284.080.200.-TL'den 1.360.293.080.200.-TL'na iştirak payımız ise; %57.95'den %59.04'e çıkmıştır.”

               
TARİH:07/10/1998
HABER:

BUCIM

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 09.09.1998 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nde de ilan edilen, 27.08.1998 tarih ve DEDA-I-10/965-17763 sayılı yazısı gereği yayınlanan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 17.09.1998 tarihli yazısı Ek’tedir.

               
TARİH:09/11/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 09.11.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

29.08.1997 tarih ve 52052 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan "Tras Kırma ve Kurutma Tevsi ve Modernizasyon" yatırımımız 31.10.1998 tarihi itibariyle tamamlanmış olup; toplam 1.224.672.250.794,-TL üzerinden aktife alınmıştır.”

               
TARİH:07/12/1998
HABER:

BUCIM

CEMTS

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 07.12.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Borsa'dan, 02.10.1998/13.11.1998 tarihleri arasında, bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.995 Milyon TL nominal değerinde hisse senedi satın alınmıştır. Bu nedenle ilgili şirkette iştirak tutarımız 1.360.298.080.200 TL'den 1.386.288.080.200 TL'na; iştirak payımız ise %59.04'den %60.16'ya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgiler Ek’te verilmektedir.”TARİH:28/12/1998
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 28.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ödenmiş sermayenin 2.939.328 milyon TL (%100) iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 2.939.328 milyon TL'den 5.878.656 milyon TL'ye yükseltilmesine ve bu kararın Mart 1999'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:15/01/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 15.01.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında 01.01.1998-31.12.1999 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerimize,

01.01.1999-30.06.1999 dönemi için, 31.12.1998 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 1998 yılının son altı aylık D.İ.E Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi (Genel İndeks) artış oranı % 31'e 10 puan ilave edilmek suretiyle % 41 oranında zam yapılmıştır.”

               TARİH:03/02/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 2.939.328 milyon TL'den 5.878.656 milyon TL'ye yükseltilmesi ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 1998 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.03.1999 Perşembe günü saat 14:30'da İnegöl Yolu, Dedoruk Mevkii, Kestel, Bursa adresindeki Fabrika binasında yapılmasına karar verildiği bildirilmiş olup, sözkonusu maddenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

               

TARİH:04/02/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 03.02.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından %50 oranında (1.000 TL nominal değerli beher hisseye 500 TL) nakit temettü dağıtılmasının 25.03.1999 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:12/03/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 12.03.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 11.03.1999 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1999 yılı bütçesinde 1.350.000 ton yurt içi ve 300.000 ton yurt dışı satış öngörülmüştür. Bu çerçevede 1999 yılı ciromuzun 30,950 trilyon ve vergi öncesi karımızın 8,150 trilyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.”

               
TARİH:25/03/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 25.03.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından 1.763.596.800.000 TL tutarında (%60 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 600 TL) nakit kar payının 25.05.1999 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve ödenmiş sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 2.939.328 milyon TL'den 5.878.656 milyon TL'ye yükseltilmesine ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ergun Kağıtçıbaşı, Ali Hikmet Fidanlar ve Memduh Gökçe'nin seçilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:26/03/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 26.03.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

25.03.1999 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.1999 tarihli 557 nolu toplantısında görev taksimi yaparak Ergun Kağıtçıbaşı'yı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ahmet Muharrem Uğur'u Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine oy birliği ile seçmiştir.”

               
TARİH:01/04/1999
HABER:

BUCIM

CEMTS

Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.04.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. sahibi olduğu Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.’ne ait İMKB’nda işlem görmeyen 175.000.000 pay karşılığı 175.000.000.000,-TL. nominal değerdeki hisse senetlerini, İMKB’nda oluşacak fiyattan Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satmak istediklerini belirtmişlerdir.”

               
TARİH:07/04/1999
HABER:

BUCIM

CEMTS

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 07.04.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İMKB'ndan muhtelif tarihlerde satın aldığımız bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 51.004 lot hisse senedi 23.03.1999-24.03.1999 tarihleri arasında Ek’li listede belirtildiği veçhile satılmıştır. Bu işlemler sonucunda ilgili Şirkette iştirak tutarımız 1.386.288.080.200,-TL'ndan 1.335.284.080.200,-TL'na, iştirak payımız ise, % 60.16'dan % 57.95'e inmiştir.”TARİH:16/04/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 16.04.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“İlgi: 07.12.1998 tarih 8577 nolu yazımız.

K. Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan hisse senetlerinin iptali davasında; Bursa Asliye 1. Ticaret Mahkeme’sinin 1999/1004 dosya nolu nihai kararı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketinize ait 14. Tertip 11358 seri no 1998/8 kupon nolu 100.000.000 TL nominal değerli ve 14 Tertip 11359 seri no 1998/8 kupon nolu 100.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri ile ilgili davanın esası hakkında nihai karar verilmiş olduğundan yasa önünde mahkememizce verilen 04.12.1998 günlü ihtiyati tedbir kararı kalkmış bulunmaktadır.” ”

               TARİH:27/04/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 5.878.656 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin 09.04.1999 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:03/05/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 03.05.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

ilgi: 28.04.1999 tarih ve 2934 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ekinde gönderilen 01.01.1999-31.03.1999 Ara Dönemine ait Gelir Tablosu Dipnotları Madde 16'da; sehven Mart 1999 ayına ait satış miktarları yazılmıştır.

İlgili 3 aylık döneme ait satış miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
Satış Miktarları (Ton)

Mamul 1998/3 Aylık 1999/3 Aylık Değişim (%)

Klinker 0 0 0

Çimento 275.242.020 324.813.140 18,01 "

               
TARİH:04/05/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 03.05.1999 tarihli Günlük Bülten'de yayınlanan 01.01.1999-31.03.1999 dönemi gelir tablosu dipnotlarına ilişkin haberde Çimento Satış Miktarının birimi sehven Ton olarak yayınlanmış olup, doğrusu kilogramdır.

               
TARİH:11/05/1999
HABER:

BUCIM

CEMTS

Bursa Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 11.05.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina San. Tic. A.Ş.'ne ait 68.000 Lot hisse senedi; 20.04.1999 tarihinde, aşağıda belirtildiği veçhile satılmıştır. Bu işlemler sonucunda ilgili Şirkette iştirak tutarımız; 1.335.284.080.200,- TL'den

1.267.284.080.200,-TL'ye, İştirak payımız ise; %57.95'den %55.00'e inmiştir.

Satılan Hisse Senedi Miktar ve Fiyatı:

5.000 Lot x 6.200 TL

31.000 Lot x 6.100 TL

32.000 Lot x 6.400 TL”

TARİH:14/05/1999
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 2.939.328 milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak 2.939.328 milyon TL'den 5.878.656 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 8 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 25.05.1999-25.06.1999 tarihleri arasında dağıtılması, %60 oranındaki 1998 yılı nakit kar paylarının 1998 yılı kar payı kuponu karşılığında 25.05.1999-24.06.1999 tarihleri arasında ödenmesi işlemlerinin aşağıda belirtilen adreslerde gerçekleştirileceği, kar paylarının 25.06.1999, bedelsiz hisse senetlerinin ise 07.07.1999 tarihinden itibaren Fabrika Muhasebe Müdürlüğünde dağıtılmaya devam edileceği bildirilmiştir.

Kar payı dağıtımının yapılacağı adresler:

Demirbank: Bursa Merkez-Heykel Şubesi, İzmir Karşıyaka Şubesi

İnterbank : Bursa Merkez Şubesi, Ankara Kavaklıdere Şubesi

Bankkapital : Bursa Merkez Şubesi

Bayındırbank : Bursa Merkez Şubesi

T.E.B. : Bursa Merkez Şubesi, İstanbul Merkez (Salı Pazarı) Şubesi, İstanbul kadıköy ŞubesiBedelsiz hisse senetlerinin dağıtılacağı adresler:

T.E.B. : İstanbul Merkez (Salı Pazarı) Şubesi, Ankara Kavaklıdere Şubesi, İzmir Merkez Şubesi, Bursa Merkez Şubesi

               

Yüklə 6,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə