Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemekYüklə 446 b.
səhifə1/13
tarix31.10.2017
ölçüsü446 b.
#23838
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Yerel Yönetim hukukunun ana çerçevesini Anayasa belirlemektedir. 1982 Anayasa’sının 127. maddesinde yerel yönetimler tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, bir mekanda yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarının karşılamasını sağlayan tüzel kişilik yerel yönetimdir.

 • Yerel Yönetim hukukunun ana çerçevesini Anayasa belirlemektedir. 1982 Anayasa’sının 127. maddesinde yerel yönetimler tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, bir mekanda yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarının karşılamasını sağlayan tüzel kişilik yerel yönetimdir."Yerel yönetim, yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine ve refahına ilişkin yerel hizmetleri görmek üzere kurulan; bu hizmetleri, genel yetki ile, kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren; hiçbir ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; işleyişinde açıklığı, şeffaflığı insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, yetkilerin yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir yönetimdir.

 • "Yerel yönetim, yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine ve refahına ilişkin yerel hizmetleri görmek üzere kurulan; bu hizmetleri, genel yetki ile, kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren; hiçbir ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; işleyişinde açıklığı, şeffaflığı insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, yetkilerin yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir yönetimdir.

Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek,

 • Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek,

 • Hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakEn az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan,

 • En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan,

 • Bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan;

 • Kanunlarla verilen görev ve  sorumlulukları yerine getiren,

 • Yetkileri kullanan;

 • İdarî ve malî özerkliğe sahip ,

 • Karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi

Belediye sınırları içinde olma

 • Belediye sınırları içinde olma

 • Bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıkta olma

 • Son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olma

 • Bu koşulları taşıyan il  belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.

 • Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.

 • İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır.

 • İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.Bu madde ile tüm belde belediyeleri büyükşehir belediyelerinin denetimi altına girdi.

 • Bu madde ile tüm belde belediyeleri büyükşehir belediyelerinin denetimi altına girdi.Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesine katılmak isterse:

 • Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesine katılmak isterse:

 • Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

 • Katılma kararı, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine, büyükşehir belediye meclisi tarafından alınır.a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşleriyle büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

 • a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşleriyle büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.b) Çevre düzeni plânına uygun olarak, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

 • b) Çevre düzeni plânına uygun olarak, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə