°c dərəcə selsi µg/g Qramda mikroqramYüklə 23,53 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü23,53 Kb.
#105681

İXTİSARLAR

% Faiz


+/- Çox/az

° Dərəcə


°C Dərəcə selsi

µg/g Qramda mikroqram

µg/l Litrdə mikroqram

µm Mikrometr

2Ö İki ölçülü

3Ö Üç ölçülü

4Ö Dörd ölçülü

AÇG Azəri-Çıraq-Günəşli

AETC Azərbaycan Ekologiya və Texnologiya Mərkəzi

AGT Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə

ABƏŞ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti

PCƏƏAS Praktiki cəhətdən əsaslandırılmış ən aşağı səviyyə

AZN Azərbaycan manatı

AzQK Azərbaycanın Qırmızı Kitabı

ƏYMT Ən yaxşı mövcud texnologiya

OBT Oksigenə Bioloji Tələbat

BOEM Okeanın Enerjisinin İdarə Olunması İdarəsi

TTT Təshihedici tədbirlərə dair tələbnamələr

CH4 Metan

CITES Kökünü kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarət konvensiyası

CMST Dəniz Elm və Texnologiya Mərkəzi

sm/il İldə santimetr

CO Karbon oksidi, dəm qazı

CO2 Karbon qazı

OKT Oksigenə Kimyəvi Tələbat

NK Nazirlər Kabineti

CSAS Kanada Elm Məsləhət Katibliyi

kub d Kub düym

MTTS Mərkəzi Tullantı Toplanma Sahəsi

gün/il İldə günlərin sayı

dB re 1 µPa Bir mikropaskala nisbətdə desibel

dB Desibel

DQMMS Differensial Qlobal Mövqe Müəyyənləşdirmə Sistemi

HOO Həll olmuş oksigen

SHBRAMD Su Hövzələrinin Bioloji Resurslarının Artırılması və Mühafizəsi Departamenti

MİZ Müstəsna İqtisadi Zona

EİA Enerji İnformasiya Administrasiyası

ƏMTQ Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

ƏMMP Ətraf Mühitin Monitorinq Proqramı

NKTO Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar

AQS Avropa Qonşuluq Siyasəti

KDT Kiçik diapazonlu təsirlər

ƏMSSTQ Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi

ƏMSSİOMP Ətraf Mühit və Sosial Sahənin İdarə Olunması və Monitorinq Planı

ESİP Ekoloji və Sosial İdarəetmə Planı

ESİS Ekoloji və Sosial İdarəetmə Sistemi

ETS Ekoloji Texniki Sənəd

Aİ Avropa İttifaqı

FAO BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

BTHİQ Balıq Təsərrüfatlarının Hidroakustika üzrə İşçi Qrupu

qr/l Litrdə qram

ÜDM Ümumdaxili məhsul

İQ İstixana qazları

QBSP Qabaqcıl beynəlxalq sənaye praktikası

QBSQ Birləşmiş Millətlərin Ekoloji Proqramı, Qlobal Beynəlxalq Suların Qiymətləndirilməsi

DÜİST Dövlət Standartı (Rusiya Standartı)

Ha Hektar

HS Geniş tezlik diapazonunda eşitmə qabiliyyətinə malik balıqlar

SƏTƏM Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit

SƏTTƏM Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit

Hs Hers

IAGC Beynəlxalq Podratçı Geofiziklər Assossiasiyası

MOS Mühüm Ornitoloji Sahələr

EİQİ Ekoloji İdarəetmə və Qiymətləndirmə İnstitutu

BMK Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

BDT Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

BNQHA Beynəlxalq Neft və Qaz Hasilatçıları Assosiasiyası

BST Beynəlxalq Standartlaşdrma Təşkilatı

ITOPF Dənizin Çirklənməsi Zamanı Tanker Sahiblərinin Məsuliyyətlərinin Məhdudlaşdırılması üzrə Beynəlxalq Federasiya

IUCN Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi

BTMK Birgə Təbiəti Mühafizəsi Komitəsi

ƏBS Əsas Biomüxtəliflik Sahələri

KHs Kiloherts

Km Kilometr

Km/saat Saatda kilometr

Km2 Kvadrat kilometr

kVt Kilovat

KTAO Kiçik təhlükə altında olanlar

ÖK50 Materialın müəyyən müddət ərzində təsirə məruz qalan orqanizm növlərinin 50%-nə ölümcül təsir göstərməsi ilə nəticələnən konsentrasiyası.

LƏİM Logistika əməliyyatlarını idarəetmə məntəqəsi

AH Aşağı həssaslıq

m Metr


m/s Saniyədə metr

m3 Kub metr

m3/day Gündə kub metr

MYVK Maksimum yol verilən konsentrasiyalar

MARPOL Gəmilərdən çirklənmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiya, 1973-cü il, 1978-ci il tarixli protokolun əsasında düzəlişlər edilib

GDY Gəmi dizel yanacağı

ETSN Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

FHN Fövqəladə Hallar Nazirliy

MGO Az özlülüyə malik gəmi yanacağı

mm Millimetr

AM Anlaşma Memorandumu

MTP Materialların Təhlükəsizlik Pasportları

UH Uyğunsuzluq hesabatları

QHT Qeyri-Hökumət Təşkilatı

MGP Milli Göstərici Proqram

NOAA Okean və Atmosfer Araşdırmaları üzrə Milli Administrasiya

NOx Azot oksidləri

MP Milli park

MQ Milli qoruq

N və Q Neft və qaz

XKŞ Xarici kontinental şelf

ƏİOS Əməliyyatın İdarə Olunması Sistemi

NDQFCTP Neft Dağılmalarına Qarşı Fövqəladə Cavab Tədbirləri Planı

NDQCTP Neft Dağılmalarına Qarşı Cavab Tədbirləri Planı

TAS Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi

PXD Polixlordifenil

PDF Təhlükə Potensiallı Obyektlər

ppb Milyardda bir hissəcik

NG Normativ göstərici

HPBS Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Saziş

psi Kvadrat düymdə funt

EQDİ Eşitmə qabiliyyətinin daimi itkisi

R1 1-ci rüb

ÜQOB Üzmə qovucuğu olan balıq

ŞD Şahdəniz

DEE Dövlət Ekoloji Ekspertizası

STS Səsin təsir səviyyəsi

SO2 Kükürd qazı

SOCAR Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

SOPEP Neftlə Çirklənmənin qarşısının Alınması üçün Gəminin Fövqəladə Tədbirlər Planı

SOx Kükürd oksidləri

STS Səs təzyiqinin səviyyəsi

AYDS Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Sahəsi

KKÜM Karbohidrogen konsentrasiyalarının ümumi miqdarı

TSS Asılı bərk hissəciklərin ümumi miqdarı

EQMİ Eşitmə qabiliyyətinin müvəqqəti itkisi

BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

UNECE Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası

UNEP / GIWA Birləşmiş Millətlərin Ekoloji Proqramı, Qlobal Beynəlxalq Suların Qiymətləndirilməsi

UNESCO Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı

UÜB Uçucu üzvi birləşmələr

HN Həssas növlər

WDPA Qoruq Sahələr üzrə Ümumdünya Məlumat Bazası

TTTA Tullantının təhvil-təslim aktlarıμPa Mikropaskal

Yüklə 23,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə