Capitolul 1Yüklə 332,15 Kb.
səhifə1/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
#28884
  1   2   3   4   5   6

TRIBUNALUL NEAMŢ

RAPORT DE BILANŢ 2011


Capitolul I
PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI

Activitatea desfăşurată de Tribunalul Neamţ în anul 2011, se circumscrie eforturilor generale pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor care privesc sistemul judiciar, realizarea unei activităţi judiciare la standarde ridicate, care să fie de natură a stabili locul şi rolul justiţiei în statul de drept.Tribunalul Neamţ desfăşoară activitatea de judecată în primă instanţă, ca instanţă de apel şi instanţă de recurs, în materie civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale, penală, comercială şi contencios administrativ, potrivit competenţelor conferite prin Cod procedură civilă, Codul de procedură penală şi legile speciale incidente, în raza teritorială a judeţului Neamţ.

În raport de aceste competenţe, Tribunalul Neamţ a fost structurat pe 3 secţii: Secţia Civilă şi Secţia Comercială şi de contencios administrativ şi fiscal – ambele în locaţia din B-dul Republicii nr. 16 a municipiului Piatra Neamţ şi Secţia penală – în locaţia în care se află şi conducerea instanţei şi departamentul economico – financiar şi administrativ, din B-dul Republicii nr.2 a aceluiaşi municipiu, în sediul închiriat din anul 2008, de la SC ROMTELECOM SA.

Este de menţionat că, începând din data de 01.10.2011, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.654 din data de 31.08.2011, a intervenit reorganizarea secţiilor civilă şi comercială şi de contencios administrativ în secţia I civilă şi respectiv Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Temeiul legal în baza căruia au fost reorganizate cele două secţii este art.225 alin.1 din Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.

La Tribunalul Neamţ, în prezent, sunt înscrise în statul de funcţii un număr total de 31 posturi de judecători, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, din care 15 posturi la Secţia civilă, 7 posturi la Secţia penală şi 9 la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi un număr de 4 asistenţi judiciari, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei I civile.

Personalul din structura compartimentelor auxiliare ale instanţei cuprinde: 36 posturi de grefieri, inclusiv grefierul statistician, 7 posturi specialişti IT, 8 posturi de grefieri arhivari, 3 posturi aprozi, 1 post de agent procedural, 3 posturi de şoferi – personal conex, 7 posturi de consilieri de probaţiune, 8 posturi de funcţionari publici şi 5 posturi personal contractual, astfel cum relevă - Anexa nr. 9.

În circumscripţia sa, Tribunalul Neamţ este chemat să deservească în teritoriu o populaţie stabilă de 566.740 locuitori – la data de 31.12.2007, care conform indicilor statistici a devenit la data de 01.07.2008 de 564.291 locuitori, la data de 01.07.2009 - 562.489 locuitori, la data de 01.07.2010 – 562.122 locuitori, iar la data de 560.755 şi are în raza sa de competenţă patru instanţe de fond:

- Judecătoria Piatra Neamţ – cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, având în circumscripţia sa – la data de 1 iulie 2007, municipiul Piatra Neamţ, oraşul Roznov şi 24 comune, potrivit anexei la HG. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii;

- Judecătoria Roman – cu sediul în municipiul Roman având în circumscripţia sa – la data de 31.12.2008 municipiul Roman şi 28 comune potrivit aceluiaşi act normativ;

- Judecătoria Târgu Neamţ – cu sediul în oraşul Târgu Neamţ, având în circumscripţia sa – la data de 31.12.2008 oraşul Târgu Neamţ şi 15 comune potrivit aceluiaşi act normativ;

- Judecătoria Bicaz – cu sediul în oraşul Bicaz având în circumscripţia sa – la data de 31.12.2008, oraşul Bicaz şi 11 comune potrivit aceluiaşi act normativ.


Capitolul II
ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI
II.1 Indicatori statistici relevanţi pentru activitatea instanţei
II.1.1 Volumul de activitate la nivelul instanţei

pe secţii/complete specializate/materii
Anul 2011, faţă de anul 2010 marchează o creştere a volumului de activitate al tribunalului, totalul cauzelor în soluţionare ridicându-se la 13.759 dosare, faţă de 12.062 în anul 2011, - aspecte relevate în ANEXA nr.2 - reprezentând o creştere cu 1697 dosare, care procentual reprezintă 14%. Numărul de cauze de soluţionat în creştere în cursul anului 2011 a fost determinat în principal, de creşterea numărului de dosare înregistrate în fond la secţia civilă, - în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale, creşterii însemnate a dosarelor nou intrate în fond - contencios administrativ si fiscal şi datorită creşterii stocului de dosare preluate din anul 2010 – stoc la începutului anului 2011 (4286 dosare) – o creştere de 1159 dosare faţă de stocul din anul 2009, preluat în anul 2010, care a fost de 3127 dosare.

Numărul de dosare de soluţionat menţionate anterior cuprinde şi dosarele de faliment, care sunt în număr de 1432 în anul 2011, faţă de 1311 dosare de faliment, în anul 2010, relevate în Anexa nr.1şi Anexa nr.2. Acestea comparativ cu anul 2010 indică o creştere de 9%, datorată, în principal, creşterii numărului de dosare preluate din anul anterior.

Fără luarea în calcul a dosarelor de faliment, se constată o creştere a volumului de activitate în anul 2011, cu 1576 dosare, fiind de soluţionat în acest an un număr de 12327 dosare, faţă de 10751 dosare de soluţionat în anul 2010. Procentual creşterea este 14,6%.

Desigur, semnificaţia acestei creşteri a volumului de activitate al instanţei trebuie privită şi în ansamblul indicilor calitativi realizaţi, raportat la complexitatea foarte ridicată a dosarelor pe materii şi obiecte distincte, după cum se va vedea în tratarea ulterioară, în condiţiile menţinerii la acelaşi nivel a resurselor umane, apreciate din punct de vedere cantitativ şi structural, care au fost în mod efectiv, antrenate în sistem.

Pentru a determina o imagine exactă asupra evoluţiei volumului de activitate pe anii 2001-2011 datele statistice sunt ilustrate în aceeaşi Anexele Nr. 1 şi 2.
A. Volumul de activitate la nivelul instanţei pe secţii
1. La secţia I civilă, volumul de activitate realizat în anul 2011 a crescut faţă de anul 2010 cu 17,7%, fiind de soluţionat 5864 dosare, din care nou înregistrate 3990 dosare, în toate cele trei stadii procesuale, la care se adaugă stocul iniţial de 1874 dosare, faţă de 4980 dosare de soluţionat în anul 2010 ( intrate 3542 dosare la care s-au adăugat 1438 dosare reprezentând stoc din anul 2009).

Volumul de activitate pe stadii procesuale

la secţia I civilă
Pentru judecata în fond
Numărul de dosare de soluţionat în fond la secţia I civilă a fost de 3426 dosare în anul 2011, faţă de 2903 dosare în anul 2010.

În ceea ce priveşte numărul de dosare înregistrate în anul 2011 acesta a crescut cu 257 dosare faţă de 2010, pe fondul creşterii numărului de dosare nou intrate în materia litigiilor de muncă şi de asigurări sociale şi a creşterii stocului iniţial de la 884 în anul 2010, la 1150 dosare în anul 2011, rezultând o creştere a numărului de dosare de soluţionat în fond în materie civilă cu 18% faţă de anul precedent.În stadiul procesual al apelului
S-a constatat o creştere a volumului de activitate, de la 338 dosare de soluţionat în anul 2010, la 360 dosare de soluţionat în anul 2011, creştere de 6,5%, ca urmare, în special, a creşterii numărului de dosare nou intrate. În anul 2011 au fost înregistrate un număr de 294 dosare, faţă de 239 dosare în anul 2010. Stocul iniţial la începutul anului 2011 a fost de 66 dosare, respectiv 99 dosare în anul 2010.
În stadiul procesual al recursului

La secţia civilă, numărul de dosare de soluţionat a crescut, de la 1739 dosare în anul 2010, la 2078 dosare în anul 2011, creşterea fiind de 339 dosare, fapt datorat majorării numărului de dosare nou intrate care a fost în anul 2011 de 1420 dosare, faţă de 1284 dosare în anul precedent.


2. La Secţia penală, cauzele penale de soluţionat sunt în scădere – de la 1500 în anul 2010, la 1020 în anul 2011 ( - 480 cauze = - 32% ), în condiţiile scăderii în principal a numărului de dosare nou intrate apel de la 377 în anul 2010, la 32 în anul 2011 şi în recurs de la 589 în anul 2010 la 380 în 2011.
Volumul de activitate pe stadii procesuale

la secţia penală
Pentru judecata în fond
La secţia penală au fost de soluţionat în anul supus analizei un număr de 456 dosare, faţă de 428 dosare în anul 2010, o creştere cu 28 dosare, ceea ce reprezintă un procent de 6,5%. Numărul de dosare nou înregistrate a fost de 390, în anul 2011, faţă de 352 în anul 2010, rezultând o creştere cu 10,8 %, faţă de anul anterior.
În stadiul procesual al apelului
În anul de referinţă, au fost de soluţionat un număr de 129 dosare, faţă de 449 dosare în anul 2010, ceea ce constituie o scădere însemnată mai ales pe fondul scăderii numărului de dosare nou intrate, care a fost în anul 2011 de 32 dosare, comparativ cu anul anterior când numărul dosarelor nou intrate a fost de 377.
În stadiul procesual al recursului
În anul 2011 au fost de soluţionat un număr de 435 dosare, faţă de 623 dosare în anul 2010, reprezentând o scădere de 188 dosare, cu un procent de 30% faţă de anul anterior.
3. La Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, volumul de activitate înregistrează o creştere: de la 5582 cauze (din care 4075 nou intrate) pe total în anul 2010, inclusiv dosarele de faliment, la 6875 dosare în anul 2011, din care 4681 dosare nou intrate, reprezentând o creştere de 23,2%. Creşterea se datorează atât numărului de dosare nou intrate, de la 4075 în anul precedent la 4681 în anul de referinţă, creştere procentuală de 14,9%, cât şi stocului iniţial, care a crescut la începutul anului 2011 cu 687 dosare, faţă de stocul corespunzător începutului anului 2010.
Volumul de activitate pe stadii procesuale

la secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
În materie comercială, în fond
Au fost de soluţionat un număr de 1480 dosare în anul 2011, faţă de 2148 în anul 2010, rezultând o scădere de 668 dosare, -31% faţă de anul anterior. Numărul de dosare nou intrate fiind de 931 în anul supus analizei, faţă de 1944 în anul 2010.
În materie comercială, în apel

A crescut numărul de dosare aflate de rolul instanţei, de la 12 dosare în anul 2010 la 18 dosare în acest an.


În materie comercială, în recurs
A crescut numărul de dosare de la 390 în anul 2010, la 463 în anul 2011, ceea ce a reprezentat o creştere de 18,7% faţă de anul precedent, fapt datorat creşterii numărului de dosare nou înregistrate de la 285 în anul 2010, la 375 în anul 2011.
În concluzie, în materie comercială, pe toate cele trei stadii procesuale se constată o scădere cu 589 dosare a numărului de cauze de soluţionat, 2550 în anul 2010, la 1961 în anul 2011, datorat scăderii numărului de dosare nou intrate de la 2239 în anul 2010 la 1320 în acest an, în special sub aspectul dosarelor de nou intrate în fond.
În materie de contencios administrativ şi fiscal, în fond
S-a constatat o creştere semnificativă a numărului de dosare de soluţionat de la 826 cauze în anul 2010, la 2569 dosare în anul 2011, ceea ce reprezintă o creştere de 1743 dosare, şi un procent de 311% faţă de anul 2010, numărul de dosare nou înregistrate în acest an fiind de 2152 dosare, faţă de 594 dosare în anul 2010.
În materie de contencios administrativ şi fiscal în recurs
În această materie a crescut numărul de dosare de soluţionat de la 895 în anul precedent, la 913 în anul 2011, fapt datorat creşterii numărului de dosare preluate din anul precedent (273 în 2011 faţă de 188).
În concluzie, în materie de contencios administrativ şi fiscal pe cele două stadii procesuale se constată o creştere cu 1761 dosare de soluţionat, de la 1721 cauze în anul 2010, la 3482 în anul 2011.
B. Volumul de activitate pe complete specializate/materii
La secţia I civilă, la judecata în fond


 • Cauzele de minori şi familie de soluţionat au crescut de la 239 în anul în anul 2010, la 313 în anul 2011, procentul de creştere fiind de 30,9%, fapt datorat în atât creşterii numărului de dosare nou înregistrate de la 208 în 2010, la 231 în anul 2011, cât si preluării dosarelor din anul anterior.

 • În materia proprietăţii intelectuale activitatea a crescut de la 2 dosare în anul 2010 la 5 dosare înregistrate în anul 2011.

 • Numărul cauzelor având ca obiect litigii de muncă şi asigurări sociale a crescut cu 24,4% în anul 2011 - fiind de soluţionat un număr de 2869 cauze, faţă 2307 dosare în anul 2010. Astfel, în anul 2011 s-au înregistrat 1945 dosare, faţă de anul 2010, când s-au înregistrat 1552 dosare.

 • Celelalte dosare în materie civilă în fond – (ex. Lege nr.10/2001, Legea nr.248/2005, cererile de exequator, etc.) au scăzut în anul 2011 de la 355 dosare de soluţionat în anul 2010, la 239 dosare de soluţionat în acest an, fapt datorat în principal scăderii stocului iniţial, preluat din anul anterior, cât şi numărului de dosare nou intrate în special în materia cauzelor prevăzute de Legea nr.221/2009 şi Legea nr.248/2005.


La secţia I civilă, la judecata în calea de atac a apelului


 • Cauzele de minori şi familie în stadiul procesual al apelului au înregistrat o creştere în privinţa numărului de dosare de soluţionat care a fost în anul 2011 de 176, faţă de 154 dosare în anul 2010.

 • Celelalte cauze în materie civilă, în calea de atac a apelului, care se încadrează în categoria „alte cauze” s-a menţinut acelaşi număr de dosare, şi anume 184.


La secţia I civilă, la judecata în calea de atac a recursului


 • De menţionat este creşterea numărului de dosare de soluţionat în materia fondului funciar de la 401 dosare în anul 2010, la 628 în anul 2011, o creştere a numărului de cauze cu 227, din care nou înregistrate 478 în anul 2011, faţă de 298 în anul 2010, ceea ce reprezintă o creştere cu 60,4% a numărului de dosare nou intrate.

 • cauzele de minori şi familie, la secţia civilă, în calea de atac a recursului au fost de soluţionat un număr mai mare de dosare, şi anume 146 în anul 2011, faţă de 124 dosare în anul 2010. Cauzele nou intrate în anul 2011 au fost de 96 dosare, faţă de 84 în anul 2010, o situaţie relativ constantă, în această materie, în privinţa numărului de dosare nou înregistrate.

 • Categoria cauzelor care nu necesită specializare, în calea de atac a recursului au fost în anul 2011 de 1304, faţă de 1214 în anul 2010, ceea înseamnă o creştere cu 90 dosare.


La secţia penală, la judecata în fond


 • În materie de minori şi familie, numărul de dosare de soluţionat în acest stadiu procesual a fost de 12 dosare în anul 2011, faţă de 13 în 2010, situaţie relativ constantă.

 • În materie de corupţie, pentru fond o creştere a numărului de dosare de soluţionat de la 5 dosare, în anul 2010, la 10 dosare în anul 2011, 8 cauze nou intrate şi 2 aflate pe stoc din anul 2010.

 • În ceea ce priveşte cererile având ca obiect autorizarea interceptării convorbirilor sau comunicărilor audio sau video s-a constatat o creştere de la 81 în anul 2010, la 133 dosare în anul 2011, adică o creştere de 64,2 %.

 • Cauzele care nu necesită specializare în fond la secţia penală au fost în anul 2011 de 310 dosare, faţă de 329 în anul 2010, constatându-se o scădere cu 19 dosare.


La secţia penală, la judecata în calea de atac a apelului


 • În materie de minori şi familie, numărul de dosare de soluţionat în acest stadiu procesual a fost de 16 de dosare în anul 2011, faţă de 60 în 2010, datorită scăderii numărului de dosare nou înregistrate în anul de referinţă.

 • În calea de atac a apelului, în anul 2010 nu au fost înregistrate cauze de corupţie, faţă de 2 dosare în anul 2010.

 • Cauzele care nu necesită specializare au fost de 113 dosare în anul 2011, faţă de 387 cauze în anul precedent, o pondere din totalul cauzelor în acest stadiu procesual de 87,6%.La secţia penală, la judecata în calea de atac a recursului


 • în materie de minori şi familie în anul 2011 au fost de soluţionat un număr de 22 cauze, raportat la anul 2010, în care au fost de soluţionat 45 cauze.

 • cauze de corupţie, în acest stadiu procesual nu au fost înregistrate în anul de referinţă, şi nici în anul anterior.

 • în această cale de atac, au fost de soluţionat în anul 2011, un număr de 413 dosare, pentru care nu este necesară specializare, faţă de 578 dosare în anul 2010, ponderea acestora în numărul total de cauze fiind de 94,9%


La secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Numărul dosarelor în materie de contencios administrativ şi fiscal şi în materie comercială în cele două stadii procesuale – fond şi recurs – au fost relevate anterior.
Numărul dosarelor de faliment nou înregistrate în anul 2011 a crescut comparativ cu anul anterior, cu 34 dosare, de la 535 dosare la 569 dosare.
Numărul de dosare, având ca obiect lichidări şi dizolvări ale societăţilor comerciale, a înregistrat o uşoară scădere în anul 2011 fiind de 997 cauze, faţă de 1043 dosare în anul 2010, reprezentând 18,3% din totalul cauzelor de soluţionat ale Secţiei comerciale şi de contencios administrativ, pondere care nu cuprinde şi dosarele de faliment.

II.1.2. Încărcătura pe judecător
În condiţiile unui total de 27 de judecători ( care au desfăşurat activitate în mod efectiv întregul an 2011) – reţinând existenţa funcţiilor de conducere şi respectiv desfăşurarea activităţii în mod efectiv de către domnul judecător Silviu Ungureanu la Judecătoria Bicaz, existenţa concediului de creştere a copilului pentru doamna judecător Carmen Buzdea, ocuparea postului devenit vacant în anul 2010, la data de 15.03.2011, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare a doamnei judecător Caliopia Nica, faţă de volumul de activitate evidenţiat în - Anexa nr. 2, rezultă o încărcătură de 509 cauze pe un judecător,(inclusiv dosarele de faliment) faţă de 436,8 cauze/judecător în anul 2010, ceea ce semnifică o creştere procentuală de 18,16%.

Pentru perioada 2001 – 2010, evoluţia numărului mediu de cauze judecate este ilustrată în Anexa nr. 4.

În raport de volumul activităţii şi efectivul de judecători repartizat fiecărei secţii, încărcătura medie pe judecător realizată în anul 2011 a fost de 460 dosare la secţia I civilă faţă de 369 cauze în anul precedent, 859 dosare la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, faţă de 770 dosare în anul 2010 şi 170 dosare, faţă de 192 dosare în anul anterior la Secţia penală.

Nivelul creşterii încărcăturii pe judecător în anul 2011, faţă de anul 2010, este influenţată semnificativ de evoluţia volumului de activitate la Secţia comercială şi contencios administrativ, şi la secţia civilă, corelat cu scăderea a numărului de judecători care au funcţionat efectiv în cadrul Tribunalului Neamţ, respectiv 27.

Corespunzător volumului de activitate şi a încărcăturii pe judecător, în strânsă corelare cu complexitatea cauzelor în soluţionare, în cursul anului raportat, Colegiul de conducere al instanţei a dispus o distribuire pe secţii a judecătorilor – obiectiv permanent pentru o dimensionare cât mai reală a nevoilor secţiilor care a condus la un

efort echitabil al tuturor judecătorilor, ţinând cont şi de specificul fiecărei secţii.

Cu luarea în considerare a numărului de puncte realizate de fiecare judecător, în modalitatea de calcul prevăzută de Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe, pentru anul 2010, datele statistice sunt reliefate, conform Anexei nr.10. Din analiza acestei anexe se constată că un număr semnificativ de judecători (11 judecători) au depăşit numărul de puncte maxim necesar să fie soluţionate în cursul unui an, respectiv 5060 puncte.

II.1.3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii/complete specializate, în diferitele materii şi pe judecător
A.Indicele general de operativitate al instanţei
În anul 2011 s-a realizat un indice general de operativitate – care nu include dosarele de faliment – de 70,3%, faţă de 70,6% în anul 2010, ceea înseamnă o scădere cu 0,3%, astfel cum relevă ANEXELE 2 şi 3.

Dimensiunea reală a operativităţii relativ constantă în anul raportat, faţă de anul 2010, se cere privită în strânsă legătură cu modificarea structurală a categoriilor de cauze care au fost înregistrate în anul anterior faţă de cel supus analizei. Astfel, în anul curent au crescut numărul de cauze în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale, în fond la secţia civilă, a cauzelor din recurs, în materia fondului funciar la aceeaşi secţie, precum şi creşterea foarte mare a numărului de cauze nou înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal. Este de precizat totodată că, acestea din urmă cauze au intrat pe rolul secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal mai cu seamă în a doua parte a anului 2011, motiv faţă de care nu au putut fi soluţionate în anul de referinţă, determinând în mod direct şi o creştere a stocului de dosare.

De asemenea, se constată că în apel şi recurs a crescut la secţia I civilă numărul de cauze înregistrate, în materii care nu necesită specializare, ceea ce a condus în mod direct la creşterea gradului de complexitate a cauzelor de soluţionat.

Concomitent cu majorarea numărului de cauze de soluţionat pentru care gradul de complexitate este ridicat se constată că, în anul de referinţă, a scăzut numărul de cereri având ca obiect dizolvări şi lichidări ale societăţilor comerciale, care în anul anterior au reprezentat o pondere mai mare raportat la volumul total de activitate.

Mai mult, din analiza dinamicii numărului de dosare nou intrate, se constată că în trimestrul IV al anului 2011 au fost înregistrate 25% din totalul cauzelor, ceea ce a determinat imposibilitatea efectivă de soluţionare, aceste dosare având stabilit, conform parametrilor de repartizare în anul 2011, un sigur termen de judecată sau cel mult două, care nu permiteau administrarea probatoriului, mai ales la judecata în fond.

După cum evidenţiază şi volumul mediu al cauzelor judecate în perioada 2001 – 2011– Anexa nr. 4, în anul 2011, faţă de anul 2010, a crescut numărul de dosare soluţionate, fiind de 8630, care cuprinde şi dosarele de faliment. Astfel, la un volum mediu de cauze soluţionate, cu luarea în considerare a unui număr de 27 judecători – cu activitate efectivă şi completă de judecată – rezultă 320 cauze soluţionate/judecător. Se constată, aşadar, o creştere a numărului de dosare soluţionate faţă de anul anterior, când raportarea s-a efectuat cu luarea în considerare a unui număr de 28 judecători.


Numărul de cauze de soluţionat în anul 2011 este mai mare decât cel al cauzelor de aceeaşi natură, corespunzătoare ultimilor 10 ani.

În consecinţă, cauzele care au generat scăderea operativităţii sunt numai de ordin obiectiv, generate în principal de natura cauzelor şi complexitatea acestora, probatoriului amplu care trebuie administrat conform dispoziţiilor legale în vigoare şi momentul de înregistrare a cererilor introductive de instanţă, ca pondere mare în ultimul trimestru al anului.


B.Operativitatea pe secţii

În anul 2011, operativitatea realizată în soluţionarea cauzelor a fost de:


- la Secţia penală 91,3% pe total cauze, faţă de 85,5% în anul 2010;
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə