Obiectivele îNVĂŢĂrii prin cooperareYüklə 476 b.
tarix18.08.2018
ölçüsü476 b.OBIECTIVELE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE

 • OBIECTIVELE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE

 • Valorizează schimburile intelectuale şi verbale, intensifică procesarea informaţiei şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile celorlalţi.

 • Munca în echipă constituie un stimulent intelectual şi declanşator al schimbului de opinii şi de informaţii.

 • Favorizează schimbul de idei şi discuţia, adică toate condiţiile care contribuie la educarea spiritului critic, a obiectivităţii şi a reflexiunii discursive.

 • Analiza critică a soluţiilor emise dezvoltă capacităţile de autoevaluare a participanţilor.

 • Încurajează la elevi o atitudine deschisă, bazată pe iniţiative personale.

 • Favorizează implicarea intensă a elevilor în rezolvarea sarcinilor de învăţare

 • Sociabilitatea, acomodarea în roluri diferite, deprinderi ale conduitei disciplinate, deprinderi organizatorice, iniţiativă, formarea şi stabilizarea unor trăsături de personalitate.

 • Contribuie la rezolvarea conflictelor pe baza respectului mutual şi conduce la formarea moralei autonome în opoziţie cu morala heteronomă.REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ATUNCI CÂND SE ORGANIZEAZĂ ÎNVĂŢAREA PE ECHIPE:

 • REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ATUNCI CÂND SE ORGANIZEAZĂ ÎNVĂŢAREA PE ECHIPE:

 • Elaborarea unui plan de lucru în care se trec: elementele importante de studiat, sarcinile fiecărui membru, subtemele, aplicaţiile, locul de desfăşurare etc.

 • Explicaţiile profesorului asupra importanţei temei de studiu şi a avantajelor muncii în grup pentru rezolvarea ei.

 • Oferirea elevilor spre rezolvare a unei sarcini relevante din punct de vedere cognitiv şi social.

 • Optarea pentru un număr optim de membri în grup (4-5) şi crearea unor echipe eterogene.

 • Crearea posibilităţii membrilor echipei de a fi consiliaţi.

 • Crearea unei atmosfere propice de lucru şi a unui spaţiu adecvat.

 • Explicarea modului de evaluare a muncii colective şi a fiecărui membru în parte.Metodă care presupune exploatarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme(descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează).

 • Metodă care presupune exploatarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme(descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează).

Este prin excelenţă o metodă de învăţare prin cooperare ce promovează spiritul critic şi învăţarea eficientă.

 • Este prin excelenţă o metodă de învăţare prin cooperare ce promovează spiritul critic şi învăţarea eficientă.

 • Numele provine din specificul metodei în care soluţiile/produsele minţilor elevilor reuniţi în grupuri sunt expuse ca într-o galerie de artă, urmând ca ele să fie evaluate de toţi elevii clasei.

 • Demers:

 • După ce au fost organizaţi în grupuri de 4-5, elevii primesc spre rezolvare o sarcină/problemă, care se pretează la mai multe căi de abordare/rezolvare.

 • Produsul muncii fiecărui grup se concretizează într-o imagine, schemă, diagramă, inventar de idei, exprimate grafic pe o coală de hârtie sau un carton, realizându-se ceea ce se numeşte un poster.

 • Posterele se expun pe pereţii salii de clasă, ca într-o expoziţie.

 • Sub îndrumarea profesorului, grupurile trec pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile propuse, pentru a face comentarii, observaţii, propuneri.

 • La sfârşit, fiecare grup revine la propriul poster, analizează comentariileConstituirea grupurilor de 3-4 elevi

 • Constituirea grupurilor de 3-4 elevi

 • Atribuirea unui număr fiecărui membru al grupului

 • Enunţarea unei întrebări sau prezentarea unei probleme

 • Formularea în mod individual a unui răspuns sau identificarea unei soluţii

 • Se discută în grup răspunsul fiecăruia şi se formulează un răspuns al grupului, profesorul spune un număr, iar elevul care posedă acel număr va prezenta clasei soluţia/discuţiile din grupul său. Sugestii metodice: - Se scrie pe tablă sau pe hârtie toate opiniile grupurilor şi apoi se dezbat cu toată clasa.

 • - Se evidenţiază cu elevii asemănările şi deosebirile dintre opinii şi elevii vor fi lăsaţi să opteze pentru opinia care este susţinută de cele mai solide argumente.Etapa organizării colectivului în 2 grupe egale (2 rânduri de scaune)

 • Etapa organizării colectivului în 2 grupe egale (2 rânduri de scaune)

 • Etapa prezentării şi explicării problemei

 • Etapa de lucru în perechi

 • Etapa analizei ideilor şi a elaborării concluziilor

 • Teme de studiu: rezolvări de probleme de pe o fişă, exerciţii, fişe cu diverse sarcini de lucru.

 • Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se schimbarea partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei.

 • Avantaje: este o metodă interactivă de grup; stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt; dezvoltă inteligenţa logică-matematică, inteligenţa interpersonală.Este folosită pentru a determina indivizii să-şi schimbe perspectiva de gândire, să ia în vedere şi alte puncte de vedere.

 • Este folosită pentru a determina indivizii să-şi schimbe perspectiva de gândire, să ia în vedere şi alte puncte de vedere.

 • Este o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.

 • Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul.

 • Metodologia:

 • Se împarte clasa în grupuri de 6.

 • Se împart cele 6 pălării:

 • a) câte 1 în fiecare grup (elevii grupului cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări

 • b) câte 6 de culori diferite în fiecare grup, fiecare interpretează un rol • Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate.

 • – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului.

 • Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite.

 • Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor.

 • Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative.

 • Pălăria galbenă este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează finalul.


Yüklə 476 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə