Capitolul bugetul public și politica economicăYüklə 272,92 Kb.
səhifə1/5
tarix03.04.2018
ölçüsü272,92 Kb.
#46289
  1   2   3   4   5

RAPORT

privind realizarea obiectivelor derivate din PROGRAMUL DE GUVERNARE -2012

- Anexa1 -CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

Executia bugetara la nivelul judetului Bacau care presupune executia bugetului de stat, a bugetului asigurarilor de stat, a bugetului asigurarilor pentru somaj, a bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a bugetului local, a scos in evidenta ca pe total bugete in anul 2012 s-a inregistrat un deficit de 2080,131 milioane lei, astfel :buget de stat : - 938,863 milioane lei ;bugetul asigurarilor de stat : - 811,78 milioane lei ;bugetul asigurarilor pentru somaj : - 35,259 milioane lei ;bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate : -205,533 milioane lei ;bugete locale : +88,121 milioane lei .

Programul de încasări nete s-a realizat în anul 2012 in procent de 100,98 % pe total buget general consolidat, situaţia pe bugete fiind următoarea: bugetul de stat: 89,06 %;bugetul asigurărilor sociale de stat: 113,25 %; bugetul asigurărilor sociale de sanatate: 110,37 %;bugetul asigurărilor pentru somaj: 112,72 %.

Volumul încasărilor realizate la data de 31 decembrie 2012 ca urmare a aplicării modalităţilor de executare silită (157,68 mil.lei) reprezintă 12,32 % din totalul veniturilor realizate în această perioadă.

În perioada 01.01.2012- 31.12.2012 au fost aplicate urmatoarele măsuri de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală: 76.997 somaţii pentru suma de 368,45 mil. lei, suma realizată – 78,72 mil. lei; 22.470 popriri pe conturile bancare ale contribuabililor pentru suma de 144,25 mil.lei, suma realizată – 56,93 mil.lei; 4.031 popriri terţi pentru suma de 74,17 mil. lei, suma încasată – 17,20 mil. lei; 109 sechestre pe bunuri mobile pentru suma de 27,29 mil. lei, suma încasată – 0,24 mil. lei; 469 sechestre pe bunuri imobile pentru suma de 75,04 mil. lei, suma încasată – 0,26 mil. lei ; plaţi efectuate de debitori dupa instituirea sechestrelor pe bunuri imobile şi mobile, suma încasată – 4,33 mil. lei.

La data de 31 decembrie 2012 arieratele bugetare rămase de recuperat din cele aflate în sold la finele anului 2011 sunt în sumă totală de 45,46 mil. lei, astfel că obiectivul stabilit de A.N.A.F. pentru anul 2012 a fost realizat.

Măsurile de monitorizare zilnică, în mod direct, a activitătii de colectare de la nivelul AFP-urilor teritoriale au dus la creşterea gradului de colectare a sumelor din arieratele acumulate istoric de către contribuabili, diminuarea evaziunii fiscale. Astfel în perioada 01.01.2012-31.12.2012 suma încasată din arieratele bugetare rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2011 a fost de 68,43 mil. lei reprezentând 48,73 % din totalul arieratelor bugetare rămase de recuperat la data de 31.12.2011.

Din analiza arieratelor bugetare recuperabile înregistrate la data de 31 decembrie 2012 în sumă totală de 123,04 mil. lei, pe baza datelor din clasificarea arieratelor, indicatori de gestiune arierate şi creanţe incerte, din aplicaţia informatică SIACF, au rezultat urmatoarele: 87,22 mil.lei, respectiv 70,89 % în totalul arieratelor bugetare recuperabile, reprezintă arierate bugetare certe, din acestea 50,27 mil. lei (57,64%) sunt arierate aferente bugetului de stat;4,50 mil.lei, respectiv 3,66 % în total arierate bugetare recuperabile, reprezintă arierate bugetare ale contribuabililor declaraţi inactivi; 31,32 mil.lei, respectiv 25,46 % în total arierate bugetare recuperabile, reprezintă arierate bugetare incerte, iar din acestea 22,15 mil. lei (70,72%) sunt arierate aferente bugetului de stat. Din arieratele incerte 14,92 mil.lei provin din arieratele aflate în soldul la finele anului 2011, iar 16,41 mil.lei din cele înregistrate în anul curent.

Din totalul de 31,32 mil.lei arierate incerte: 18,47 mil. lei, respectiv 58,97 %, reprezintă creanţe fiscale pentru care s-au formulat contestaţii în instanţă; 12,59 mil. lei, respectiv 40,20%, reprezintă creanţe fiscale pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei conform Legii nr. 85 /2006; 0,27 mil. lei, respectiv 0,73 %, reprezintă creanţe fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către organele de inspecţie fiscală.

Măsurile asiguratorii instituite de inspecţia fiscală crează premise pentru încasarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a inspecţiei fiscale şi realizarea programului de încasări.

În perioada ianuarie-decembrie 2012, din totalul creanţelor fiscale înscrise în deciziile de impunere emise în sumă de 106,5 mil. lei din care a fost scăzut TVA fără drept de rambursare stabilită urmare inspecţiilor fiscale, au fost instituite măsuri asiguratorii pentru obligaţii de plată în sumă de 40,7 mil. lei respectiv 388,25 %.

In anul 2012 s-au efectuat 1.279 acţiuni neprogramate din care: 455 controale inopinate, 229 controale încrucişate şi 595 cercetări la faţa locului.Cu privire la urmarirea si combaterea fraudelor vamale s-au realizat urmatoarele:

 • 1284 controale la toate declaratiile vamale prelucrate de DJAOV Bacau

 • 5 controale la sediul agentilor economici care declara marfurile in procedura simplificata.

 • 5 controale la sediul agentilor economici care deruleaza sau au in derulare operatiuni vamale din categoria regimurilor vamale economice.

 • 27 actiuni de urmarire a respectarii Planului de supraveghere vamala locala.

 • 240 verificari selective, pe anumite perioade si incadrari tarifare a declaratiilor vamale

inregistrate si prelucrate, tinand cont de concluziile si informatiile rezultate din Risk Information Form

 • 26 verificari, prin sondaj sau ori de cîte ori există dubii rezonabile, a dovezilor de origine care acoperă mărfuri la punerea în liberă circulaţie

 • 132 controale vamale a operaţiunilor de punere în liberă circulaţie, care au atasat criteriul "MARFURI CU RISC", pentru care este necesar a se consulta baza de date a autorităţii vamale

 • 1867 de controale fizice totale amănunţite la operaţiunile de punere în liberă circulaţie de mărfuri avînd ca ţară de expediţie China,Turcia, Thailanda, Federaţia Rusă, Belarus, R. Moldova, Taiwan, Serbia, cu mijloacre de transport rutiere aparţinînd companiilor de transport din Turcia, R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, Serbia, etc.

 • 1113 controale fizice amănunţite la operaţiunile de punere în liberă circulaţie care au ataşat criteriul „MRF CONTRAFĂCUTE” în vederea identificării mărfurilor susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală.

In ceea ce priveste urmarirea si combaterea fraudelor cu produse accizabile s-au realizat:

 • 765 actiuni de control inopinat la agentii economici privind comercializarea produselor supuse regimului de accizare;

 • 2169 actiuni de monitorizare si supraveghere a intrarilor si iesirilor din antrepozitele fiscale;

 • 53 actiuni de monitorizare a traficului de marfuri accizate in zona de competenta;

 • 157 de controale mixte, in trafic, piete, targuri, oboare pentru verificarea legalitatii

documentelor de provenienta pentru bunurile accizate transportate, detinute, comercializate;

 • 523 de actiuni de supraveghere fiscala periodica la producatorii de bauturi spirtoase, produse intermediare, bere si uleiuri minerale precum si la depozitele de produse accizate;

 • 742 controale inopinate a mijloacelor de transport aflate in trafic rutier;

 • 55 controale inopinate la sediul agentilor economici autorizati, in vederea verificarii conditiilor initiale de autorizare;

 • 19 controale inopinate la sediul antrepozitarilor autorizati care au autorizatiile suspendate, revocate sau anulate;

 • 13 actiuni de identificare eventuale spatii clandestine de productie si/sau depozitare a alcoolului, bauturilor alcoolice si tigaretelor.


CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
În vederea realizării unei viziuni unitare privind acţiunile de promovare în domeniul accesării fondurilor comunitare, Institutia Prefectului Judetul Bacau a realizat Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene. Trimestrial, s-a întocmit un raport privind stadiul implementării acestuia. Dintre acţiunile implementate în anul 2012, precizăm:

 • pe site-ul Institutiei Prefectului- judetul Bacau, lunar, se publica oportunitatile de finantare;

 • au fost realizate baze de date cu proiectele depuse de autoritatile publice locale din judetul Bacau

 • s-au intocmit 12 rapoarte privind stadiul absorbtiei fondurilor europene;

 • identificarea/eliminarea din legislatia emisa si adoptata la nivel local in anul 2012 a obstacolelor in calea liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de stabilire a persoanelor, concretizata in 4 rapoarte de monitorizare trimestriala;

 • monitorizarea Planului de Actiune pentru Promovarea Accesarii Fondurilor Europene in judetul Bacau, in anul 2012, concretizata in 4 rapoarte de monitorizare trimestriala.

In judetul Bacau se implementeaza 95 de proiecte cu finantare din fonduri de preaderare si respectiv post-aderare , de catre UAT-uri si institutiile publice din judet , in valoare de 589,4 mil eur, astfel :

 • Programul ISPA : 2 proiecte in valoare de cca 91 mil euro

 • Programul PHARE : 1 proiect in valoare de 13 mil eur

 • Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative : 14 proiecte in valoare de 2,6 mil eur

 • Program Operational Regional : 29 proiecte in valoare de 80,7 mil eur

 • Programul National de Dezvoltare Rurala: 29 proiecte in valoare de 56,7 mil eur

 • Program Operational Dezvoltarea Resurselor Umane : 6 proiecte in valoare de 5711,6 mii eur

 • Program Operational Cresterea Competitivitatii Economice: 1 proiect in valoare de 475 mii eur

 • Program Operational Mediu – 6 proiecte in valoare de 338,1 mil eur

 • Program Operational Pescuit -2 proiecte in valoare de 428,1 mii eur

 • Programe Cooperare transfrontaliere : 1 proiect in valoare de 63 mii eur

 • Alte Programe : 4 proiecte in valoare de 179,1 mii eur.

Totodata precizam si faptul ca au fost depuse 268 proiecte in valoare de 1.007 mil euro , din care au fost aprobate 103 de proiecte in valoare de 692,4 mil euro.
CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE

In cursul anului 2012 in judetul Bacau s-au desfasurat urmatoarele programe de sanatate cu rol important in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei: • Program national de oncologie -obiectivul programului este tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice.Numarul de doze de vaccin HPV administrate in 2012 este de 4634.

 • Program national de sanatate mintala - au fost desfasurate activitati de terapie cognitiv-

comportamentală pentru copiii cu tuburări în spectrul autist. Finantarea primita a fost de 20.000 lei

 • Program national de diabet zaharat : consta in tratarea medicamentoasa a bolnavilor cu DZ I si II,gestational si alte tipuri de DZ; preventia secundara a DZ prin depistare precoce a complicatiilor DZ (Dozarea Hb glicozilate);- automonitorizarea bolnavilor cu DZ insulinodependent;- realizarea Registrului National de DZ. Finantare primita: 10000 lei

 • Program national de boli endocrine – -tratamentul bolnavilor cu distrofie tireopată (hipertiroidie şi hipotiroidie) aflaţi în evidenţa secţiei şi a cabinetului Endocrinologie din Ambulatoriu; numărul persoanelor participante la screening pentru diagnosticarea afectiunilor tiroidiene in 2012 a fost de 1506 persoane.

 • Program national de sanatate a femeii si copilului. S-au avut in vedere urmatoarele obiective si activităţi : Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere (Numar copii beneficiari de administrare de vitamina D in 2012: 3137) ; prevenirea deceselor neonatale ; depistarea precoce a deficientelor de auz la nou nascuti ; profilaxia sindromului de izoimunizare Rh (44 persoane vaccinate)

 • Program national de tratament in strainatate: 1 dosar trimis la Ministerul Sanatatii in anul 2012; 1 dosar recomandat la comisia de specialitate;Finantare primita : 447000 lei; Numar pacienti pentru care s-a primit finantare : 2 ( 1 dosar din anul 2011, si un dosar din anul 2012)

 • Program national de asistenta comunitara si actiuni pentru sanatate - in judetul Bacau,

activitatea de asistenta medicala comunitara a fost asigurata de catre 12 asistenti medicali comunitari si 8 mediatori sanitari.Mediatorii sanitari comunitari si-au desfasurat activitatea in localitatile: Moinesti, Comanesti, Buhusi (2 mediatori), Blagesti, Gura Vaii-Temelia, Valea Seaca si Parincea.

 • Programul national de prevenire a bolilor transmisibile : in cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor infectioase prevenibile prin vaccinare s-a avut ca principal obiectiv realizarea imunizarilor in conformitate cu Programul National de Imunizare.

In perioada analizata s-a procedat la monitorizarea calitatii apei de baut din mediu urban si rural provenita atat din reteaua de distributie a sistemelor centralizate cat si din instalatiile centrale , bazine de acumulare, microcentrale rurale, fantani publice, izvoare captate, pompe. Au fost efectuate 127 controale la nivelul instalatiilor centrale de apa de pe raza judetului Bacau si 184 controale la nivelul microcentralelor rurale autorizate sanitar sau in curs de autorizare.

Pentru supravegherea calitatii aerului au fost recoltate 60 probe de pulberi sedimentabile din orasele Bacau, Comanesti, Moinesti; nu s-au inregistrat depasiri.

Monitorizarea toxiinfecţiilor alimentare (TIA ) : s-au înregistrat 3 focare familiale de TIA: 2 focare in municipiul Bacau si 1 focar in Hemeius. La niciunul din focarele anchetate nu s-au înregistrat decese.

In cadrul programului privind monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare s-a întocmit catagrafierea unităţilor luate în evidenţă şi s-a procedat la realizarea unei baze de date cuprinzând un număr de 53 suplimente alimentare. S-a procedat la recoltarea unui număr de 4 suplimente alimentare şi 8 teste de sanitaţie.

Au fost identificate şi înregistrate un număr de 96 de produse alimentare cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe. Au fost investigaţi conform metodologiei 100 de subiecţi persoane fizice şi s-au completat 100 chestionare cu răspunsurile acestora.

Referitor la monitorizarea radioactivitatii apei potabile si alimentului :s-au recoltat 172 probe de mediu si 15 probe alimentare : 33 probe de apa potabila , 9 probe apa ploaie,4 probe de apa reziduala, 2 probe apa suprafata ,4 probe de zapada ,72 probe depuneri atmosferice, 29 probe aerosoli,6 probe vegetatie, 1 proba de cenusa CET,1 proba zgura ,2 probe materiale de constructii, 4 probe de fosfogips, 5 probe de radon din aer ,5 probe lapte,4 probe meniu ,1 proba rosii,1 proba morcovi,2 probe de paine,1 proba de mere,1 proba carne de vita ,la care s-au efectuat masuratori alfa global ,beta global ,activitatea masurata este sub CMA.

In cadrul masurilor de prevenire a bolilor profesionale si de identificare a factorilor de risc ce stau la baza aparitiei afectiunilor cu caracter profesional sau legate de profesiune s-au efectuat activitati specifice de medicina muncii si toxicologie industriala inregistrandu-se 6 cazuri de imbolnaviri profesionale.

S-au efectuat la cererea unitatilor : 363 determinari ale intensitatii zgomotului global la locul de munca din care peste 60 % au reprezentat depasiri peste limita maxima admisa de 87 dbA ; 485 determinari de luxmetrii + microclimat; 296 de buletine de determinare prin expertizare; 518 noxe (pulberi,acetona,acetat de etil, toluen, alcool etilic, acid sulfuric, formaldehida, hidrocarburi alifatice, amoniac, acid azotic, hexan). In cadrul programului de monitorizare a absenteismului profesional datorat imbolnavirilor profesionale s-au inregistrat un numar de 19 concedii medicale (pentru afectiuni mai vechi si noi)cu un numar de 303 zile concediu medical.

In perioada analizata , Casa de Asigurari de Sanatate Bacău a încheiat un numar de 697 acte aditionale cu furnizorii de servicii medicale, pe toate domeniile de asistenţă medicală, ce se afla deja in relatie contractuala pentru tot anul 2012 si 11 contracte cu noi furnizorii ce au dorit sa intre in relatie contractuala.

Casa de Asigurari de Sanatate Bacău deruleaza 119 contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru Programele/subprogramele naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, în conformitate cu H.G. 1388/2010 pentru aprobarea Programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012; Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr.1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sănătate pentru anii 2011-2012

Pana la data de 1 iulie 2012 s-a tinut evidenţa şi colectarea contribuţiilor la fondul de sanatate de către CAS Bacău pentru liber profesionişti, agricultori, persoane nesalariate, persoane ce se asigură facultativ şi s-au aplicat măsurile de executare silită pentru recuperarea contribuţiilor datorate şi a majorărilor de întârziere, pentru debitori. Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepând cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine ANAF. Au fost predate bazele de date pe 03 iulie 2012. Numarul total de dosare predate la ANAF a fost de 21.839. Primirea-predarea dosarelor a fost incheiata pe 5.10.2012

S-au emis un numar de 2.964 acte administrative - „Decizii de impunere referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii aferente Titlurilor executorii active” conform art.44 al. 3 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pentru debitorii la FNUASS.

Au fost evaluati 173 de furnizori de servicii medicale care au contract cu CAS Bacău conform normelor metodologice privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale pentru cei ce le-au expirat dovada evaluării, dar şi pentru furnizorii noi care-şi manifestă dorinţa de a intra în contract cu CAS Bacău. Conform Legii 95/2006 pot intra în contract cu casele de asigurări de sănătate numai furnizorii de servicii medicale care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS si MS.

Crearea cadrului informatic necesar punerii în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical, privind obligatia utilizarii mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul raportarii on-line a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

In perioada 1 iulie-31 decembrie 2012 s-a implementat gradual Prescriptia electronica. Astfel au fost eliberate 120.603 retete electronice de catre 317 medici ce au prescris retete electronice. Reteta electronica este operationala si a devenit obligatorie incepand cu 01.01.2013. S-au efectuat 4 sedinte de instruire a 215 medici de familie privind eliberarea si utilizarea Cardului national de asigurari de sanatate.

Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului în scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu. Beneficiarii programului guvernamental sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună. Compensarea de 90% din preţul de referinţă se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări (50%) şi respectiv bugetul Ministerului Sănătăţii (40%). Numar beneficiari unici - 26.154. Numar total retete - 109.157

Au fost emise 116 formulare E- si s-au eliberat 8007 carduri (inclusiv Certificate provizorii).

In anul 2012 s-a actionat pentru asigurarea sigurantei alimentare prin: • Monitorizarea şi evaluarea periodică a rezultatelor analizelor parametrilor de calitate a laptelui

crud. Masurile stabilite au condus la imbunatatirea calitatii laptelui materie prima astfel incat laptele materie prima procesat de unitatile de procesare a laptelui din jud Bacau este conform in procent de 100%.

 • Evaluarea unităţilor cu privire la înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/ sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală. Au fost inregistrate 578 unitati de vanzare cu amanuntul si 34 producatori particulari pentru vanzare directa.

 • Implementarea legislatiei sanitare veterinare în vigoare privind protectia si bunăstarea

animalelor în ferme, pe timpul transportului si la sacrificare. In cursul anului 2012 au fost organizate un număr de 7 întâlniri cu administratorii unitătilor zootehnice unde s-a prezentat Ghidul privind protectia si bunăstarea animalelor pe specii si categorii.

 • Implementarea legislatiei sanitare veterinare privind autorizarea/înregistrarea unitătilor si a mijloacelor de transport. Au fost înregistrate un număr de 39 unităti si autorizate 47 exploatatii.

 • Verficarea periodică în trafic a circulatiei animalelor în privinta existentei documentatiei ce atestă deplasarea acestora precum si respectarea normelor de protectie si bunăstare pe timpul transportului. Au fost efectuate în cursul anului 2012 un număr de 9 astfel de verificări în echipe mixte fiind aplicate cu această ocazie si sanctiuni contraventionale pentru neconformitătile constatate.


CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI
Productia industriala totala realizata pe cumulat 1.I.-30.XI.2012 a crescut fata de perioada corespunzatoare din anul 2011 cu 0,1% datorita cresterilor înregistrate în industria prelucratoare (+1,5%). Cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a fost mai mare cu 18,2% fata de perioada corespunzatoare din anul 2011.

Volumul total de investitii pe cumulat 9 luni 2012, realizat de catre agentii economici aflati in esantion , a fost in crestere cu 41,2% fata de cumulat 9 luni 2011. În structura investitiilor cea mai mare pondere o detin unitatile cu proprietate integral privata cu 69,4% ( fata de 73,6% pe cumulat 9 luni 2011). Celelate forme de proprietate detin urmatoarele ponderi in volumul de investitii realizat la nivelul judetului: proprietatea publica de interes national si local 24,7% (fata de 20,5% in perioada 9 luni 2011), proprietatea integrala straina 2,1% (fata de 5,1% cumult 9 luni 2011), proprietatea mixta 3,7% (fata de 0,7% cumulat 9 luni 2011), proprietatea cooperatista 0,04% (fata de 0,06% cumulat 9 luni 2011). In structura, 58,3% sunt lucrari de constructii, 24,7% sunt utilaje cu montaj si fara montaj, 10,5% sunt mijloace de transport si 6,5% alte cheltuieli de investitii.

Valoarea lucrarilor de constructii a fost in scadere cu 28,2% in perioada 01.01-30.09 2012, fata de aceeasi perioada a anului 2011. Pe cumulat 9 luni 2012 s-au dat in folosinta 807 locuinte (144 in mediul urban si 663 in mediul rural), mai mic cu 203 locuinte fata de perioada corespunzatoare a anului 2011. La data de 30 septembrie 2012 erau in curs executie un numar de 2715 locuinte din fonduri private si 150 locuinte executate prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Volumul exportului dupa sediul agentului exportator a fost in primele 9 luni din anul 2012 de 268.683 mii Euro FOB, cu 4,4% mai mare decât perioada corespunzatoare a anului 2011.

Cea mai mare pondere în volumul marfurilor exportate îl detin “materiile textile si articole din acestea ” (28,6%) urmate de sectiunile “produse din lemn, pluta si împletituri din nuiele” (22,2%) si “masini si dispozitive medicale, masini si aparate si echipamente electrice“(9,4%).

Volumul importului dupa sediul agentului importator a fost in primele 9 luni din anul 2012 de 328.721 mii Euro FOB, cu 6,4% mai mare decât perioada corespunzatoare a anului 2011.Cele mai mari ponderi în total importuri le detin “materiile textile si articole din acestea“ (15,3%),urmate de sectiunile “masini si dispozitive mecanice;masini, aparate si echipamente electrice” (13,8%) si“metale comune si articole din acestea “ (12,7%).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (FOB/FOB) a fost în perioada 1.I.—30.IX.2012 de 88,6%, fata de 89,3% înregistrat la nivelul tarii.

La sfarsitul lunii noiembrie 2012 efectivul de salariati din judetul Bacau a fost de 106.344 persoane, mai mult cu 16 persoane decat la sfarsitul lunii octombrie 2012 si cu 2074 persoane mai multe fata de finele lunii noiembrie 2011.

Câstigul salarial mediu net a fost în judetul Bacau de 1.296 lei (RON)/persoana, cu 279 lei (RON)/persoana mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei nationale (-17,7%).Salarii medii nete egale cu media judetului sau peste s-au înregistrat în activitatile:”agricultura,vanatoare si servicii anexe, silvicultura si pescuit si “servicii”, iar sub media salariului din judet fiind activitatea “industrie si constructii”.

In primele 11 luni ale anului 2012 s-a obtinut o productie de carne din sacrificari si vanzari pentru sacrificare de 60.812 tone, mai mica cu 22.889 tone comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2011. În sectorul privat 92,2% din productia de carne s-a vândut la piata (direct sau unitatilor de crestere,îngrasare, industrializare), diferenta de 7,8% fiind consum familial. De asemenea, s-au mai obtinut 971,7 mii hl lapte de vaca si 112,2 milioane bucati oua consum.

In cursul anului 2012 s-au efectuat 2878 de acţiuni de control desfăşurate la instituţii publice , operatori economici , persoane fizice autorizate pentru supravegherea calităţii produselor şi serviciilor destinate populaţiei ; 163 de acţiuni de control în unităţile vamale, s-au cercetat şi soluţionat 941 reclamaţii şi sesizări primite din partea consumatorilor , cu privire la calitatea produselor şi serviciilor ;

Au fost oprite definitiv produselor neconforme de la comercializare în valoare totală 117.995,1 lei. Au fost realizate 32 acţiuni de informare , educare şi consiliere a consumatorilor şi operatorilor economici în mass-media. In urma controalelor efectuate s-a constatat încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în 68% din cazuri pentru care s-au încheiat un număr de 1956 procese verbale de constatare a contravenţiei . Principalele abateri constatate au fost : lipsa unor elemente necesare pentru informarea completă şi corectă a consumatorilor , comercializarea de produse cu data durabilităţii minimale depăşită , nerespectarea clauzelor contractuale în contractele încheiate cu prestatorii de servicii , nerespectarea prevederilor legale privind garanţia produselor , etc . Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare la protecţia consumatorilor , s-au aplicat amenzi în valoare de 871.800 lei .

De asemeni, s-au desfăşurat un număr de 40 controale tematice care au vizat diverse domenii cum ar fi : modul de respectare a prevederilor L. 349/2002 pentru prevenirea efectelor consumului produselor din tutun ; respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor de montare a repartitoarelor de costuri pentru contorizarea individuală a consumului de energie termică cât şi de repartizare a costurilor ;respectarea conformităţii , calităţii , condiţiilor de comercializare şi etichetare a alimentelor comercializate în unităţile de comercializare şi în unităţile de alimentaţie publică din mediul rural , a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale ;respectarea prevederilor legale privind comercializarea materialelor de construcţii , produselor cosmetice , a produselor alimentare şi nealimentare în târguri şi oboare , a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte ; respectarea drepturilor consumatorilor la încheierea contractelor cu furnizorii de semnal TV prin cablu , telefonie , internet , cu societăţile furnizoare de gaze naturale , cu agenţiile de turism , etc.

Pentru asigurarea dreptului cetăţenilor de a fi informaţi cu privire la calitatea şi securitatea produselor şi serviciilor , precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori , Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău a acordat o atenţie deosebită colaborării cu mass-media , concretizată prin publicarea a 32 articole în presa locală si realizarea a 11 emisiuni radio – TV.


Yüklə 272,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin