Cerere de executare silităYüklə 24,62 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü24,62 Kb.
#24615

Cerere de executare silită
Sediul materiei:

  • Art. 663 C. proc. civ.

  • Art. 148-151 C.proc. civ.Biroul executorului judecătoresc1 .....

Domnule Executor Judecătoresc,

Subsemnatul2 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de creditor....,

sau


Subscrisa3 (denumirea .....), prin reprezentant4 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de creditor5....., formulăm

CERERE DE PUNERE ÎN EXECUTARE SILITĂ

a titlului executoriu reprezentat de6 ….. împotriva debitorului7 (nume ....., prenume ....) cu domiciliul în.....

sau

împotriva debitoarei (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin reprezentant8 (nume ....., prenume .....).

În fapt, arătăm că9 …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 663 şi art. 10..... din C. proc. civ.

Depunem prezenta într-un singur exemplar11.Anexăm titlul executoriu ....., în original/în copie legalizată12 şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare13/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant14/extras din registrul public15/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare16.

Data, Semnătura17,

Domnului Executor Judecătoresc …..

1Competenţa de a pune în executare hotărârile şi titlurile executorii aparţine executorului judecătoresc competent.

2 Menţiunea se referă la persoana fizică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. De menţionat, însă faptul că, potrivit art. 92 alin. (1) şi (5) din C. proc. civ., procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.

3Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul executoriu.

4Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

5Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv creditor.

6Se va indica în ce constă titlul executoriu şi datele de referinţă ale acestuia.

7Se va indica numele debitorului obligaţiei stabilite prin titlul executoriu.

8Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

9Se va face referire, după caz, la obiectul, valoarea sau felul prestaţiei, bunul datorat, motivele cererii (de exemplu faptul că debitorul refuză să-şi execute de bunăvoie obligaţia) şi modalităţile de executare solicitate de creditor.

10Vor fi indicate şi dispoziţiile speciale aferente formei de executare aleasă de creditor.

11Cererea se depune într-un singur exemplar, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ.

12A se vedea prevederile art. 663 alin. (4) din C. proc. civ.

13Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant convenţional/avocat/consilier juridic.

14Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului.

15Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

16Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

17Semnătura de pe cererea de executare trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Yüklə 24,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə