Școala gimnazială "traian dârjan" cluj-napoca plan de dezvoltare instituțională 2014-2018 plan de dezvoltare instituţionalăYüklə 459,92 Kb.
səhifə1/4
tarix31.10.2017
ölçüsü459,92 Kb.
#24213
  1   2   3   4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"TRAIAN DÂRJAN"

CLUJ-NAPOCA
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2014-2018

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ


 1. PRELIMINARII
  1. Acte normative care reglementează funcţionarea instituţiei

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă legislația în vigoare:

 • Legea 1/2011, Legea Educației Naționale

 • O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ

 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.

 • Programul de Guvernare pe perioada 2015 – 2020, capitolul Educație

 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 • Regulamentul de Organizare Internă a Școlii Gimnaziale ,,Traian Dârjan” Cluj Napoca

 • Ordinul MEN nr. 4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

 • Raportul I.S.J. Cluj, privind starea învățământului în județul Cluj în anul şcolar 2014/2015

 • Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Județean Cluj pentru anul şcolar 2014/2015

 • OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

 • OMECS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

 • Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte

 • Metodologii și Regulamente privind descentralizarea financiară și administrativă, publicate în Monitorul Oficial

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din invățământul preuniversitar

 • Ordinele, notele, notificările și precizările Ministerului Educației Naționale

 • Buletinele Informative ale Ministerului Educației Naționale

 • Metodologii și Regulamente privind descentralizarea financiară și administrativă, publicate în Monitorul Oficial

 • Management educațional pentru instituțiile de învățământ, Șerban Iosifescu, Editura ProGnosis, 2001

 • Buletine informative ale Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, Ștefan Iosifescu, 2000

 • HG 1534/2008 – Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

 • HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităților de învățământ preuniversitar Standarde de autorizare a unităților de învățământ preuniversitar  1. Plasarea şcolii în contextual socio- economic şi cultural


Dezvoltarea socio-economică a zonei

Satul Someșeni devine cartier al municipiului Cluj-Napoca după cel de-al doilea război mondial.

El este delimitat de stația IRA (V), platforma industrială a orașului (NV), Serele Someșeni, Cartierul ” Între Lacuri”, Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, un retailer cunoscut și Unitatea Militară (S).

Accesul în zonă se realizează pe șoseaua E 576 cu ajutorul mijloacelor de transport în comun: autobuzele numerele 8 , M 41, M 42, M 43 și troleibuzul numărul 5.

Cartierul cunoaște o continuă extindere și dezvoltare, mai ales în ultimii zece ani atât în plan teritorial, dar și în plan social și economic. În ultimii ani s-au dezvoltat, în spațiul generos oferit de relief, infrastructură și rețea hidrografică, blocuri noi de locuințe, sedii de firme (produse apicole, naturiste, mobilă, parbrize, betoniere, balastiere, colectare deșeuri, utilaje agricole, stivuitoare, prefabricate din beton, pardoseli, instalații electice, termice, instalații sanitare, firme de materiale publicitare, firme de construcții, sisteme de ambalare, încălțăminte etc), parcuri logistice, magazine alimentare, ateliere cu specific divers, service-uri auto sau de alte tipuri, showroom-uri, spații de depozitare, magazine instalații termice, electrice, materiale de construcții, supermaket în imediata vecinătate a cartierului, firme de curierat etc. În anul 2013 a fost inaugurată oficial Stația de Epurare din cartierul Someșeni, Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Sectorial (POS) Mediu. Stația deservește municipiul Cluj-Napoca și comunele din amonte de Florești, Gilău, Baciu, Săvădisla.

Cartierul Someșeni se înscrie în categoria cartierelor din municipiul Cluj-Napoca. Beneficiază de Secție 7 de Poliție, o Primărie de Cartier, Dispensar Medical, Cabinet Veterinar, Farmacii, Cimitir (două), Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică, Biserica ”Salem”, Cămine pentru Bătrâni (două), Oficii Poștale (două), Stație de Cale ferată Cluj-Napoca Est, Grădinițe, Stadionul ”Victoria”, benzinării, filiale bancare, restaurante, pensiuni, centre de înfrumusețare, florărie, Școala Gimnazială ”Traian Dârjan”.

La ieșirea din cartier, în estul orașului se află Aeroportul Internațional “Avram Iancu” și Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale, puncte nodale pentru municipiul Cluj-Napoca.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Cultura organizaţională a şcolii “Traian Dârjan” are la bază:

1. - simbolul şcolii, personalitate - model a celui de-al doilea război mondial, adj. aviator Traian Dârjan, localnic şi fost elev al şcolii;

2. - relaţiile de sprijin şi cooperare între cadrele didactice ale secțiilor română și rromani, între cadrele didactice ale ciclului primar și gimnazial, între cadrele didactice și profesorii de sprijin, logoped, psiholog;

3.- celebrarea “Zilelor Școlii”-18 noiembrie (18 noiembrie-Botezul Școlii);

4.- încurajarea comportamentelor pozitive ale elevilor, în școală și în comunitate;

 1. PREZENTAREA ȘCOLII

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN DÂRJAN” CLUJ-NAPOCA

TIPUL INSTITUȚIEI: Școală Gimnazială

LIMBA DE PREDARE: limba română și limba rromani;

FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT: cursuri zi și frecvență redusă;

ADRESA: Str. Traian Vuia, nr. 76, Cluj-Napoca

Telefon: 0264416137, 0733690640

Fax: 0372251007

E-MAIL : scoaladarjan@yahoo.com

ADRESA SITE WEB: www.scoalatraiandarjan.ro

DIRECTOR: prof. MIHAELA MARIA PĂVĂLUȚĂ

COORDONATELE ȘCOLII 1. Şcoala este situată în Cartierul Someşeni. Cartierul se înscrie în subunitatea Dealurile Clujului si Dejului, la 4 km de zona centrală a municipiului Cluj-Napoca și la 2 km de Cartierul Mărăşti.

 2. Cartierul este delimitat de IRA (V), platforma industriala a oraului, Someșul Mic și Pârâul Becaș.

 3. Localitatea Someşeni (situată în partea estică a Municipiului Cluj-Napoca, pe malul drept al Someşului Mic) apare atestată documentar de la 1280. Numele german al localităţii (menţionat pe harta lui Johannes Honterus) provine de la numele familiei nobiliare Mikola.

 4. În Someşeni au existat descoperiri arheologice referitoare la populaţiile migratoare – (ostrogoţi), precum şi morminte tumulare aparţinând populaţiei slave care a convieţuit cu populaţia autohtonă.

 5. Un obiectiv turistic care a adus faimă zonei îl constituie Băile Someșeni, acestea fiind reorganizate ca stațiune de către bine-cunoscutul profesor Dominic Stanca în 1927, proprietarul stațiunii. Nămolul și apele minerale de la Someșeni Băi au fost folosite însă cu mult înainte pentru tratament. După 1989, stațiunea s-a degradat continuu și, deși au existat mai mult tentative de reamenajare, până în prezent nici una nu s-a concretizat. Băile Someșeni beneficiază însă de un potențial turistic uriaș, care ar putea atrage turiști din zonă, din țară și din străinătate. În prezent este cunoscut un proiect de mare amploare pentru renovarea stațiunii care își propune, printre altele, înființarea unui aqua-parc, însă acesta nu a fost demarat din pricina lipsei fondurilor.

ISTORICUL ȘCOLII

 • Şcoala din Someşeni a luat fiinţă în anul 1761, probabil în urma activităţii reprezentanţilor „Şcolii ardelene”. Locaţie: în cimitirul vechi, pe locul „Monumentului eroilor din 1918” de azi. Întreţinători - preoţii Macavei şi Gavrilă;

 • În anul 1890: Şcoală confesională ortodoxă cu patru clase - învăţător, preot: Ioachim Trifu;

 • 1912: „Şcoala primară de stat Someşeni”, (amplasamentul actual). (1919 - 1940, director Ioan Biji);

 • 1926: „Şcoala elementară cu 7 clase, Someşeni”;

 • 1928: începe clasa I Traian Dârjan – învăţător, George Prodan;

 • 1939: a început construcţia noului local, lucrări stopate în 1940 ;

 • 1 decembrie: 1944 se reiau cursurile Şcolii româneşti din Someşeni, înv.I. Dezmireanu;

 • 1945: 368 elevi (60 maghiari)- director dl. Ştefan Matieşan;

 • 1948: începe reconstrucţia şcolii (451 de elevi, lb. de predare - română şi maghiară);

 • 1950: „Şcoala de 7 ani Mixtă nr. 28” oraşul Cluj;

 • 1955: a fost terminată construcţia, (două clădiri, 13 săli de curs);

 • 1961: „Şcoala de 7 ani nr. 28” oraşul Cluj;

 • 1962: „Şcoala Generală nr. 12 Cluj”;

 • 1963 -714 elevi: / 42 de cadre didactice;

 • 1964-1965: 788 elevi/25 de clase (144 elevi/8 clase cu predare în lb maghiară);

 • 1972 se construia atelierul-şcoală şi sala de sport;

 • 1972-1973: 763 de elevi;

 • 1975-1976 se extinde corpul etajat, se realizează termoficarea;

 • 1980- 2003 – director, prof. Dumitru Gaje;

 • 1985-1990 - director adjunct, prof. Ghinguleac (Cârdan) Gloria;

 • 1982-1983: 567 elevi (după desfiinţarea secţiei maghiare). Se definitivează împrejmuirea curţii şi amenajarea terenului de sport cu pistă pentru alergări;

 • 1985 - modernizarea sălii de sport, cabinetului medical, realizarea canalizării;

 • 1 sept. 1991- 18 nov. 2004: „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12” Cluj-Napoca;

 • 1995 se reface faţada clădirii central;

 • 1995 începe şcolarizarea copiilor de la Pata-Rât. Efective: 414 elevi, (24 de elevi / în 2 clase integrate de învăţământ special);

 • 1996 se amenajează Cabinetul de Informatică;

 • 1997: 484 de elevi (54 elevi / 6 clase de învăţământ integrat);

 • 1997-1998 se consolidează şi se etajează atelierul-şcoală pentru crearea de clase în regim de semiinternat, necesar elevilor cu nevoi speciale din comunitatea Pata-Rât. Se va da în folosinţă parterul şi etajul I în anul 2000;

 • 1 octombrie 1999 este numită director adjunct – prof. Lenuţa Duma. În anul 2002 începe a doua etapă de finisaje la parter, etajul I şi hol clădirea veche;

 • 2003 se termină finisajele interioare şi instalaţii la mansarda corpului „E”;

 • 1 septembrie 2003 - director profesor Dorina Stan, director adjunct este profesor Lenuţa Duma, consilier educativ - profesor Zamfira Bucin;

 • PHARE 01.04.02/10: se compartimentează etajul II al corpului E de clădire, se asigură dotarea cu echipamente moderne de predare, mobilier, se introduc activităţile remediale şi de consiliere;

 • EDU 2000+ (al treilea an de derulare), asigură elevilor şcolii echipamentele şi rechizitele necesare desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate;

 • 18 noiembrie 2004 - adoptare unui patron spiritual al şcolii, atribuindu-i-se numele eroului din cel de-al doilea război mondial, adj. aviator Traian Dârjan, localnic şi fost elev al şcolii;

 • Iunie 2004 - vizita Comisarului European, Gűnter Verheugen, împreună cu ministrul Integrării Europene, Alexandru Fărcaş, negociatorul-şef cu UE, Vasile Puşcaş, şi cu şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, Jonathan Scheele ;

 • 15 septembrie 2004 – Deschiderea noului an şcolar 2004-2005 se face în prezenţa primarului nou ales al municipiului Cluj Napoca, domnul Emil Boc şi a inspectorului general adjunct – al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj – domnul prof. Ioan Todea,

 • La 1 septembrie 2004: 380 elevi/22 de clase, (73 de elevi/ 6 clase de înv. integrat) consilier educativ prof. Alexandrina Vulpe;

 • 2006-2007: 305 elevi / 18 clase (16 elevi / 2 clase integrate);

 • 2007-2008: 278 elevi / 16 clase;

 • 2008-2009: 274 elevi / 16 clase;

 • 2009-2010: 295 elevi / 16 clase învăţământ de masă, 100 elevi / 4 clase frecvență redusă, total: 395 elevi;

 • 2010-2011: 426 elevi/ 17 clase, 4 clase frecvență redusă;

 • 2011-2012: 326 elevi/ 16clase învăţământ de masă, din care 4 clase frecvență redusă;

 • 2012-2013: 305 elevi/ 18 clase învăţământ de masă, din care 4 clase frecvență redusă;2013-2014: 328 elevi/18 clase învăţământ de masă, din care 4 clase frecvență redusă. Director, profesor Loşonţi Silvia Ana, consilier educativ - profesor Roşca Gabriela Alexandrina;

 • 2014-2015: 363 elevi/ 18 clase învăţământ de masă, din care 3 clase frecvență redusă. Director, prof. Ciurtea Adriana-Manuela;

 • 2015-2016: 317 elevi/ 18 clase învăţământ de masă, din care 2 clase frecvență redusă. Director, prof. Păvăluţă Mihaela Maria;

 • 2016-2017: 334 elevi/ 21 clase învăţământ de masă, din care 4 clase frecvență redusă. Director, prof. Păvăluță Mihaela Maria.


ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV REFERITOARE LA UNITATEA ȘCOLARĂ ȘI COMUNITATE
Zona- urbană

Date sociale ale populației școlare/situația familiilor


SITUAȚIA FAMILIALĂ A ELEVILOR DIN ȘCOALA ”TRAIAN DÂRJAN”

Nr. crt.

CLASA

NUMĂR CLASE ABSOLVITE

(Notați cu a = o clasăsauniciuna, b = școalaprimară, c= școalagimnazială, d - liceul, e = postliceala, f= universitatea)

Exemplu:

a=3 părinți, b= o, f= 1 părinte

NUMĂR FAMILII

MONOPARENTALE

NUMĂR ELEVI NAVETIȘTI

NUMĂR PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE

MAMA

TATA

MAMA

TATA

1.

O A

a=4,b=3,c=5,

d=2


a=3,b=4,c=4,

d=3


2

-

1

Italia


1

2.

O B

a=7, b=2,c=1,d=2

a=6, b=2,d=2

-

-

-

-

3.

I A

a=4, c=2, d=8,

f=9


b=3, c=4, d=9

1

1

-

-

4.

IB

a=6

b=6


c=4

a=3

b=4


c=3

6

14

-

-

5.

I C

a=4, b=5, c=2

a=3, b=4, c=3.d=2

-

3

-

-

6.

II A

a=2, b=1, c=9, d=3

b=3, c=4, d=9

-

-

-

-

7.

II B

a=9

b=11


c=3

d=1


a=6

b=11


c=2

d=1


-

-

-

-

8.

III A

a=1, b=2, c=5, d=2, e=1

b=1, c=8, d=2

-

-

-

-

9.

III B

a=11, b=8, c=1

a=13, b=7

-

-

1

1

10.

IV A

d=14,e=1,c=1

c=3,d=13,f=1

-

1

-

-

11.

IV B

a= 5

b= 5


c=4

a= 5

b=4


c=5

-

-

-

-

12.

V A

a=7, b=2, c=3, d=1, f=1

a=5, b=4, c=3, d=2, e=1, f=1

2

3

1

Portugalia-

13.

V B

a=4, b=4, c=6

a=3, b=4, c=7

-

15

-

1

14.

VI A

a=1

b=12


c=6

d=5b=4

c= 8


d=10

f=13

3

1

1

15.

VII A

c=4

d=8


f=2

b=1

c=1


d=6

e=4


f=2


-

3

1

-

16.

VIIIA

b=2

c=4


d=8


b=2

c=4


d=7

f=1


2

-

3

1


2.3 Resurse materiale

Personalul școlii în anul școlar 2015-2016:

 • Corpul profesoral:

- Profesori învățământul primar: 2 persoane;

- Profesori învățământul gimnazial: 23 persoane;

- institutori: 1 persoană;

- învățători calificați: 2 persoane;

- învățătoari fără studii de specialitate cu studii superioare: 3 persoane;

- învățătoari fără studii de specialitate cu studii medii: 3 persoane;

- logoped: 1 persoană;

- psiholog: 1 persoană; • Personal didactic auxiliar:

- Administrator financiar: 1 persoană;

- administrator patrimoniu: 1 persoană;

- secretar: 1 persoană;

- bibliotecar: 1 persoană;

- mediator școlar: 1 persoană;


 • Personal nedidactic:

- muncitor întreținere/ fochist: 1 persoană;

- agent pază: 1 persoană;

- îngrijitoare de curățenie: 3 persoane.
Numărul de clădiri și dispersia în teritoriu a acestora: 5 corpuri de clădire situate la adresa din strada Traian Vuia nr.76, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Structura bazei materiale în activități didactice și extracurriculare


 • săli de clasă: 13

 • cabinete: 9 (limba română/limbi străine, matematică, istorie, religie, biologie, geografie, logopedie, asistență educațională(sprijin)- 2,

 • laboratoare: 1 (fizică-chimie)

 • tehnologia informației: 3(sala AEL, Multimedia, Multiculturală)

 • spații destinate activităților sportive: 2 (sala de sport, folosită și ca sală de spectacol, teren de sport)

 • spații complementare procesului educativ: 6 (sala profesorală, sală Consiliul elevilor, CEAC, sala CPPESE, birou, direcțiune, cabinet mediator)

 • spații administrative funcționale cu mobilier ergonomic și dotări speciale - 2 (secretariat, contabilitate)

 • cabinet medical autorizat individual (sală de așteptare, sală de tratament) - izolator, sală de consultații, dotări corespunzătoare destinației

 • spațiu pentru depozitarea materialelor didactice auxiliare

 • bibliotecă (7262 volume)

 • alte spații: 7 (atelier de întreținere, spațiu centrală termică, spațiu personal de pază, arhivă, magazie, dușuri pentru elevi-2)

Proprietar: Primăria Muncipiului Cluj-Napoca

Natura construcțiilor: stare relativ bună, curțile interioare și gardul școlii în stare deplorabilă, teren de sport degradat • 2 corpuri din 1939 (clădirile vechi și sala de gimnastică)

 • 2 corpuri din 1955 și 1996 (clădirea nouă cu laboratoare și cabinete)

Dotare cu tehnologie informatică și de comunicare:


 • calculatoare – 54 bucăți dintre care 42 calculatoare pentru elevi și 12 pentru profesori;

 • imprimante-14(cabinete, sala MM, sala TIC, sala profesorală, sala multiculturală, bibliotecă, mediator, administrator);

 • copiatoare/ multifuncționale, 6 bucăți (3 elevi/profesori + 3 secretariat, contabilitate, director);

 • videoproiectoare – 13 bucăți;

 • tablă Smart (Smartboard) – 1 buc.;

 • aparatură video și dvd: 1video + televizor, 2 DVD-uri;


Existența, pentru întreaga suprafață a școlii a supravegherii video

- camere de supraveghere internă: 7

- camere de supraveghere exterioară: 31

Devizul estimativ al lucrărilor executate în ultimii ani:

2013-42.000 lei;

2014-196.000 lei;

2015-154.000 lei;

2016- 99.956,40 lei;

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. PROFILUL ȘCOLII.

STRUCTURI ȘCOLARE
Şcoala Gimnazială ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca şcolarizează elevi în ciclul primar (cu predare în limba română și limba rromani) şi gimnazial- învățământ de zi și frecvență redusă. Cursurile învățământ zi, funcționează într-un singur schimb, dimineața.

Cursurile învățământ gimnazial și frecvență redusă funcționează în program de după- amiaza.

În anul şcolar 2015-2016, şcoala a avut înscriși 317 elevi, repartizați în 18 clase. Structura pe niveluri de învățământ a claselor:


Nivelul

Număr clase

Număr elevi

Primar – limba română

5

74

Primar – limba rromani

6

104

Gimnazial ZI

5

90

Gimnazial FR

(simultane V-VII, VI-VIII)2

49

INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV

Populația școlară,

Mediul de proveniență: cartierul Someșeni, Colonia Pata Rât,Colonia Dalas, str. Cantonului

Număr de elevi: In perioada 2014-2018 Şcoala Gimnazială ,,Traian Dârjan” Cluj-Napocafuncționează conform actualelor reglementări legale, astfel :


 • clase la învățământul primar limba română - clasa pregătitoare și clasele I-IV;

 • clase la învățământul primar limba rromani - clasa pregătitoare și clasele I-IV;

 • învățământul gimnazial ZI - clase V-VIII;

 • învățământul gimnazial FR – clasele V-VIII.
 1. Învățământul primar

Invățămânul primar funcționează cu clase independente în Școala Gimnazială ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca, astfel:
- învățământ primar cu predare în limba română:

Anul școlar

Total clase

Număr elevi

Total elevi

CP

I

II

III

IV
2014-2015

5

20

14

18

20

22

94

2015-2016

5

14

17

15

11

17

74

2016-2017

5

15

14

17

16

11

73

2017-2018

5

15

15

14

17

16

77

- învățământul primar cu predare în limba rromani:

ANUL ŞCOLAR

Total clase

Număr elevi

CP

I

II

III

IV

total

2014-2015

5

19

22

28

21

14

104

2015-2016

6

13

30

27

20

14

104

2016-2017

6

15

13

30

27

20

105

2017-2018

6

15

15

13

30

27

100
 1. Învățământ gimnazial

Invățămânul gimnazial ZI, funcționează cu clase independente în Școala Gimnazială ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca, astfel:

ANUL ȘCOLAR

Nr. clase clase

Număr elevi

V

VI

VII

VIII

total

2014-2015

5

40

17

14

18

89

2015-2016

5

38

24

14

14

90

2016-2017

6

31

39

25

14

109

2017-2018

7

30

31

39

25

125

Invățămânul gimnazial FR, funcționează cu clase independente în Școala Gimnazială ,,Traian Dârjan” Cluj-Napoca, astfel:ANUL ȘCOLAR

Total clase

Număr elevi

V

VI

VII

VIII

total

2014-2015

3

13

20

20

23

76

2015-2016

2

8

15

13

13

49

2016-2017

4

15

15

16

13

59

2017-2018

4

15

15

15

16

61


Cadre didactice

- an școlar 2014-2015


Specialitatea

Total

Din care

Grade didactice

Titulari

Suplinitori

C.

N.

I

II

Def.

Deb.

Învățători

6

2

-

4

-

-

2

4

Institutori

2

-

2

-

-

-

2

-

Profesori pentru învățământul primar

2

1

1

-

1

-

1

-

Profesori

24

11

12

1

9

8

1

6

Legendă(C= calificat; N= necalificat)

- an școlar 2015-2016


Specialitatea

Total

Din care

Grade didactice

Titulari

Suplinitori

C.

N.

I

II

Def.

Deb.

Învățători

8

-

3

5

-

-

1

7

Institutori

1

-

1

-

-

-

1

-

Profesori pentru învățământul primar

2

1

1

-

1

-

1

-

Profesori

23

9

14

-

11

3

5

4


Personal didactic-auxiliar


Nr. crt.

Funcția

Treapta profesională

Nr. posturi

1

Administrator financiar

I

1,00

2

Administrator de patrimoniu

I

0,50

3

Secretar

IA

1,00

4

Bibliotecar

I

0,50

5

Mediator școlar

I

1,00


Personal nedidactic


Nr. crt.

Funcția

Treapta profesională

Nr. posturi

1

Muncitor întreținere/fochist

I

1,00

2

Agent pază

I

1,00

3

Îngrijitoare de curățenie

I/II

3,00


Indicatori de evaluare a performanțelor școlare


 1. Rezultate la învățătură 2014-2015:
Înscriși

Rămași

Promovați

Repetenți

Primar

limba română89

88

79

(89,7%)


9

(10,3%)


Primar

limba rromani99

98

83

(84,6%)


15

(15,4%)


Gimnaziu ZI

84

82

58

(70,7%)


24

(29,3%)


Gimnaziu FR

56

69

28

(40,5%)


41

(59,5%)


Total școală

328

337

248

(73,5%)

89

(26,4%)
 1. Rezultatele la Evaluare națională, clasa a VIII-a, 2014-2015:

Număr absolvenți

Limba și literatura română

Matematică

Număr participanți

Media notelor la simulare

Media mediilor clasei a VIII-a

media notelor la EN

Număr participanți

Media notelor la simulare

Media mediilor clasei a VIII-a

media notelor la EN

27

13

5,48

7,23

6,78

13

3,24

6,92

5,76
 1. Admitere liceu, școala profesională

Elevi inscriși în clasa a VIII-a

Promovați

Admiși liceu

Admiși

Șc. Prof.

Neînscriși

ZI

FR

ZI

FR

ZI

FR

ZI

FR

ZI

FR

16

29

15

11

12

4

1

3

-

4 1. Diagnoza

3.1. Diagnoza mediului extern

Pata Rât

Școala Gimnazială ”Traian Dârjan” poate fi catalogată ca o școală cu multe necesități, dar mai ales nivelul socio-economic, de proveniență al elevilor este scăzut și precar comparativ cu al altor școli de masă din localitate. Aproximativ 80 % dintre elevii acestei școli sunt de etnie rromă, o mare parte dintre aceștia provenind din comunitatea de rromi Pata Rât, situată în apropierea orașului, comunitate mult mai apropiată de Școala Gimnazială ”Vaida Voevod”.Comunitatea Pata Rât este o comunitate formată din aproximativ 2000 persoane de etnie rromă. Reprezintă o comunitate marginalizată, accesul membrilor săi la utilități este inadecvat. Comunitatea Pata Rât reflectă, de fapt, patru comunități, respectiv: Comunitatea veche Dallas Pata Rât, Comunitatea Cantonului F.N., Comunitatea din Rampa de Deșeuri (Gunoi), și în proxima vecinătate a orașului Cluj-Napoca, Comunitatea rromilor evacuați din oraș de pe Strada Coastei.

La nivelul comunității este extrem de vizibilă sărăcia absolută. Majoritatea celor ce locuiesc aici, supraviețuiesc de pe urma celor obținute prin vânzarea de deșeuri reciclabile. Locurile de muncă puține, distanța de la comunitate până la serviciile publice precum și discriminarea sunt o parte din barierele care definesc comunitatea Pata Rât ca fiind o comunitate unică, cu statut aparte. S-a încercat implementarea mai multor proiecte de anvergură la nivelul comunității, dar din păcate, puține dintre ele și-au reflectat utilitatea, rezolvând problema la suprafață și nu în profunzime.

În comunitate există un cabinet medical cu un medic o dată pe săptămână, un centru multifuncțional de zi, subordonat Fundației ”Pro Rroma”, o biserică neoprotestantă și una ortodoxă. Dar acestea acoperă doar o parte din nevoile majore ale comunității.

În vederea dezvoltării abilităților și aptitudinilor școlare ale elevilor, la nivelul Școlii ”Traian Dârjan” activează și șase cadre didactice de etnie rromă. În ultimii ani se evidențiază o oarecare imbunătățire a calificativelor școlare, dar asta nu înseamnă suficient. Facilitățile acordate elevilor rromi: hrană, transport, dar și sprijinul primit pentru igienizare și asigurarea de îmbrăcăminte, reprezintă un plus în integrarea lor.

În vederea asigurării actului educațional și formativ pentru acești copii în școală lucrează 40 de persoane (profesori, învățători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, etc).

Funcția de mediator școlar, a fost adoptată în anul 2004, când la nivelul județului Cluj, în baza unui proiect inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Consiliul Județean, proiect care a avut ca scop reducerea abandonului școlar în comunitățile de rromi.Mediatorul școlar în unitatea noastră activează din anul 2006 și acesta reprezintă puntea de legatură dintre comunitate, elevi și părinți, unități școlare, dar și instituții publice, sponsori, fundații, organizatii neguvernamentale.

Mediul social de provenienţă al elevilor s-a degradat pe masură ce situaţia economică a majorităţii populaţiei a devenit tot mai grea. Elevii provin, în mare măsură, din familii cu o sursă de venit mediu/mic pentru 4-10 membri. O parte dintre copii provin din familii dezmembrate, monoparentale, părinţi plecaţi în străinătate, părinţi cu cazier, etc.

Copiii din familii de rromi sunt în număr mare în şcoală şi în cazul acestora, venitul constă în ajutoare sociale, alocaţiile copiilor, ajutoare de la ONG-uri, fundaţii, colectare şi valorificare PET-uri şi alte materiale reciclabile din Groapa de Gunoi Pata Rât.

Starea materială precară a familiilor, dezinteresul acestora pentru actul educaţional,populaţia nomadă în comunităţile de rromi, precum şi lipsa unei legislaţii care să oblige familia să-şi trimită copiii la şcoală, au făcut ca fenomenul absenteismului şi cazurile iminente de abandon să ia amploare, cu toate eforturile şi demersurile întreprinse de şcoală în acest sens. Atitudinea părinţilor, în general, este denigratoare, dezinteresată, unii dintre aceștia chiar refuză colaborarea cu şcoala.

Atitudinea cadrelor didactice faţă de elevii cu CES, faţă de elevii rromi

Demersul didactic se doreşte a fi centrat pe elev. Se urmăreşte implicarea elevului în propria învăţare şi dezvoltare. În şcoală există un număr mare de elevi cu deficienţe de învăţare, cărora li se acordă asistenţă educaţională sporită din partea a doar trei cadre didactice itinerante. Acestea îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu cadrul didactic de la clasă (parteneriat), sau individual cu elevul sau grupul de elevi identificaţi. Există o colaborare strânsă între cadrele didactice de sprijin şi personalul didactic de la clasă, în vederea eficienizării activităţii şi ameliorării/înlăturării lacunelor în învăţare.

Totuşi numărul mare de elevi cu multiple carenţe, nu permite ca elevii care posedă capacitatea de învăţare şi absorbţie a informaţiei şcolare să se dezvolte şi să progreseze facil. Aceştia trebuie să manifeste mecanisme de apărare, acomodare permanentă şi chiar imitarea comportamentelor indezirabile.

Acelaşi grad de dificultate îl întâmpină şi cadrele didactice, întregul personal al şcolii, care trebuie să facă faţă mereu conflictelor din cadrul grupurilor de elevi cu interese diferite în acelaşi spaţiu.O colaborare reuşită este cea dintre consilierul şcolar, logopedul şcolii, cu învăţătorii şi diriginţii claselor. Cu menţiunea că norma acestora este legată de activitatea în ale şcoli, grădiniţe şi doar una sau două zile în şcoala noastră.

Modul de comunicarela nivelul şcolii şi comunităţii

 • Informaţii referitoare la activitatea şcolii sunt postate pe site-ul şcolii www.scoalatraiandarjan.ro .

 • Există afişat program de audienţe şi relaţii cu publicul (direcţiune, secretariat, diriginţi, consilier educativ).

 • Există proceduri de informare a grupurilor de interese (panouri, scrisori, biblioraft, email, telefon).

 • Există proceduri privind activitatea de relaţii publice.

 • Există proceduri de mediatizare a şcolii şi ofertei educaţionale în comunitate (grădiniţă, alte instituţii).

Analiza PESTE

    1. Factori politici:

 • Legislația

 • Lipsa cadrelor didactice calificate la secția cu predare în limba rromani, afectează desfășurarea normală a activității educative

 • Încadrarea deficitară cu personal didactic auxiliar: bibliotecar ½ normă, administrator de patrimoniu, agent de pază, îngrijitoare de curățenie;

 • Politici educaționale

 • Pregatirea suplimentară a elevilor la disciplinele limba română și matematică pentru îmbunătățirea rezultatelor

 • Pentru pevenirea delicvenței timpurii,școala colaborează cu Secția 7 Poliție, DASM, Protecția Copilului, CJRAE
 • Gradul de ocupare a părinților elevilor în activitatea economică este foarte scăzut datorită șomajului în continuă creștere, lipsei motivației de a munci, gradului de pregătire profesională scăzut;

 • Majoritatea părinților ce au un loc de muncă, lucrează în servicii de salubritate, colectare și valorificare deșeuri, întreținere spații verzi, construcții;

 • Firmele private numeroase din comunitate nu oferă oportunități de sponsorizare a școlii;

 • Politica bugetară locală asigură resurse financiare suficiente pentru desfășurarea normală a procesului de învățământ;
    1. Factori socio- culturali

 • Atitudinea față de muncă- atitudine negativă, dezinteresată a majorității părinților;

 • Ajutoare sociale;

 • Familii dezmembrate - familii monoparentale, dezmembrate, părinți plecați în străinătate, părinți cu cazier;

 • Nivelul educational- majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire sub medie;

 • Concurența- în proximitatea cartierului există alte două școli gimnaziale care absorb o parte dintre elevii de etnie română din comunitate;

 • Atitudinea față de etnie și religie- coexistența pașnică între indivizi apaținând diferitelor religii și etnii;
    1. Factori tehnologici

 • Dotarea și baza materială a școlii - crește interesul părinților pentru noile tehnologii

 • acces la internet, TV, sală multimedia

 • existența dotărilor și a utilităților necesare desfășurării în foarte bune condiții a procesului instructiv- educative

 • Supraveghere video totală în incinta școlii și în curți;

 • Influența negativă a mijloacelor mass-media asupra copiilor

 • Lipsa unui cadru didactic de specialitatea informatică și faptul că elevii nu au formate deprinderile de utilizare corectă a echipamentelor informatice existente a determinat uzarea fizică și morală a acestora
    1. Factori ecologici

 • Posibilitatea deschiderii unei Rampei de Gunoi ecologizate, de colectare selectivă a deșeurilor

3.2. Diagnoza mediului intern

Ambianța din unitatea școlară

Ambientul din școală: plăcut, curat, coridoarele îmbrăcate în faianţă, covor termosudabil, tarchet, coridoarele şi toate clasele dotate cu geamuri termopan, lambriuri.

Dotările materiale ale şcolii/claselor/cabinetelor sunt foarte bune. Spaţiile igienizate, mobilier modular, personalizat, culori plăcute, săli luminoase, jaluzele.

Dotare: sala Multimedia (cu tabla SMART), sala de calculatoare (TIC), videoproiectoare în săli de clasă, cabinete, laboratoare, sală de sport, teren de sport, supraveghere video, cabinet de logopedie, 2 cabinete de sprijin, cabinet psihologie, sală de mese, sală multiculturală.

Ambianţa în şcoală este bună, atmosfera de colaborare şi colegialitate se menţine în bune condiţii. Există şi o sală unde profesorii se pot întâlni în pauza mare la o cafea sau pentru a face schimburi de idei. Se organizează activități de loisir cu ocazia zilelor de naștere, inspecțiilor, evenimentelor de promovare în carieră sau evenimentelor personale, sărbătorilor legale.

Relațiile dintre diferitele categorii de personal

În școală s-a reușit, foarte bine, construirea unui înalt angajament afectiv, adică un angajament bazat pe identificarea persoanei cu organizarea și implicarea ei și chiar un angajament normativ, adică un angajament bazat pe o ideologie sau un sentiment de obligație, fidelizare față de școală și munca prestată, chiar identificarea persoanelor mai vechi în școală, cu problemele școlii, școala devenind, astfel, pentru aceștia, a doua familie. Această situație se observă la persoanele cu vechime în școală, care cunosc și înțeleg identitatea, etosul școlii. Cadrele nou-angajate, fluctuația lor, nu permite fidelizarea acestora, nici aprecierea efortului facut de către vechii angajați ai unității.

În relația director-profesori, director-învățători, profesori-profesori, inegalitatea este inexistentă, directorul este apropiat și accesibil, neexistând diferențe de putere, fiecare având posibilitatea de ași susține, democratic, ideile.

În relația director-personal administrativ, profesor-celelalte categorii de personal, între persoanele încadrate ca personal administrativ, inegalitatea de putere este acceptată ca fiind naturală.

Consiliul de Administrație și directorul, au față de angajații școlii un comportament de recompensă, care oferă angajatului-cadru didactic sau nu- complimente,valorizare personală, recunoaștere.

Între personalul școlii și părinți este- în general- o relație de colaborare(în cazul elevilor cu părinți interesați de dezvoltarea propriilor copii). Majoritatea părinților vin, însă, la școală doar în condițiile în care sunt solicitați și nici atunci (în cazul problemelor disciplinare sau de învățătură).

Yüklə 459,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə