Comerţul electronic–conţinut şi abordare conceptuală Perspective de abordare multipleYüklə 535 b.
tarix09.01.2019
ölçüsü535 b.
#94285


Comerţul modern cu produse agroalimentare în contextul globalizării COMERŢUL ELECTRONIC


Comerţul electronic–conţinut şi abordare conceptuală

 • Perspective de abordare multiple

 • perspectiva utilizatorilor: posibilitatea de a schimba bani pentru bunuri şi servicii, prin intermediul Internetului;

 • perspectiva afacerilor: metodă specifică de derulare a afacerilor şi de a atinge obiectivele întreprinderilor;

 • perspectiva instituţiilor guvernamentale: mediu puternic, global, pentru tranzacţiile comerciale dintre cumpărători şi vânzători, un cadru de implementare a noilor modele comerciale;

 • perspectiva furnizorilor de tehnologie: aceştia se concentrează asupra infrastructurii: calculatoare; reţele; mijloace electronice; software.Comerţul electronic – conţinut şi abordare conceptuală

 • demersul de cumpărare prin intermediul transmiterii de date la distanţă. Prin intermediul Internetului se dezvoltă o relaţie de schimb şi servicii între ofertant şi viitor cumparător

 • schimbul de mărfuri, informaţii şi servicii pe cale electronică prin utilizarea Internetului. Acesta reuneşte totalitatea activităţilor care susţin obiectivele de marketing ale unei organizaţii: publicitate; vânzări; plăţi; activităţi post-vânzare; servicii către clienţi etc.Comerţul electronic – conţinut şi abordare conceptuală

 • în sens restrâns: totalitatea actelor de comerţ care se desfăşoară prin mijloace electronice sau cu suport electronic

 • în sens larg: totalitatea actelor de comerţ care presupun, în desfăşurarea lor, o pondere importantă a mijloacelor electronice pentru realizarea actului de comerţ

 • în sens larg, are un impact mult mai profund asupra evoluţiei afacerilor şi cuprinde, de fapt, nu numai noile achiziţii comerciale, ci şi totalitatea activităţilor care susţin obiectivele de marketing ale unei organizaţiiComerţul electronic – conţinut şi abordare conceptuală

 • în accepţiune „tradiţională” înseamnă utilizarea în reţele cu valoare adăugată a unor aplicaţii de tipul transferului electronic de documente, a comunicaţiilor fax, codurilor de bare, transferului de fişiere şi a poştei electronice

 • pentru unii specialişti, reprezintă relaţiile de afaceri care se derulează prin reţea între furnizori şi clienţi, ca o alternativă la variantele de comunicaţii „tradiţionale” prin fax, linii de comunicaţii clasice sau alte suporturi specificeComerţul electronic – conţinut şi abordare conceptuală

 • acea manieră de a conduce activităţile de comerţ care foloseşte echipamente electronice pentru a mări aria de acoperire şi viteza cu care este livrată informaţia.

 • Comerţul electronic

 • → oferă oportunitatea de a comercializa produse în întreaga lume,

 • → sporind numărul de potenţiali clienţi, în primul rând prin eliminarea barierelor geografice dintre clienţi şi comercianţi

 • pentru unele organizaţii: orice tranzacţie financiară care utilizează tehnologia informatică

 • pentru altele: acoperă circuitul complet de vânzări, inclusiv marketingul şi vânzarea propriu-zisă.Formele de manifestare ale comerţului electronic

 • B-2-B → toate tranzactiile ce se efectuează între doi sau mai mulţi parteneri de afaceri.

 • Aceste tranzacţii se bazează, de obicei, pe sisteme extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri acţionează pe Internet prin utilizarea de nume şi parole pentru paginile de web proprii;

 • B-2-C → relaţiile dintre comercianţi şi consumatorii finali, fiind considerat comerţ electronic cu amănuntul.

 • O nouă opţiune → Business-to-Employee (B-2-E) → tranzacţiile din interiorul unei organizaţii, destinate personalului angajat şi efectuate prin sistemul intranet.Formele de manifestare ale comerţului electronic

 • C2B (consumer-to-business) → se referă la persoanele fizice (consumatori) care utilizează Internetul pentru a-şi vinde produsele sau serviciile organizaţiilor şi/sau caută vânzători care să liciteze pentru produsele sau serviciile de care au nevoie.

 • C2C (consumer-to-consumer) → se referă la consumatorii care vând direct altor consumatori.

 • Business-to-Administration (B2A sau BTA) regrupează tranzacţii dintre organizaţii şi autorităţi administrative.

 • → se află într-o fază de dezvoltare primară, dar se aşteaptă o extindere rapidă, mai ales în contextul în care guvernele şi alte autorităţi folosesc metode proprii de promovare şi dezvoltare a comerţului electronic.Formele de manifestare ale comerţului electronic

 • E-government → întâlnit în următoarele forme:

 • B2G (business-to-government) Guvernele utilizează canale de comerţ electronic pentru creşterea eficienţei operaţiunilor, îmbunătăţirea nivelului serviciilor oferite clienţilor. O arie de interes pentru guverne, în domeniul afacerilor, este utilizarea pe scară mai largă a Internetului pentru diseminarea informaţiei, a oportunităţilor, cotaţiilor primite de la vânzători/furnizori de bunuri şi servicii etc.

 • G2B (government-to-business): model de comerţ electronic în care o instituţie guvernamentală cumpără sau vinde bunuri, servicii sau informaţii de la persoanele juridice.

 • G2C (government-to-consumer): include relaţii guvern-cetăţeni la nivel de informare şi prestare servicii publice, cum ar fi, de exemplu, plata taxelor online.Perspectivele evoluţiei comerţului electronic

 • Conform statisticilor oficiale, la nivelul anilor 2000, în lume, comerţul electronic era dominat de S.U.A., unde se desfăşura circa 75% din întregul e-comerţ internaţional.

 • Se apreciază totodată că aproximativ 90% dintre siturile WEB comerciale sunt în S.U.A.. Pentru anii următori se prevăd scăderi ale ponderii S.U.A. în comerţul electronic.

 • În prezent, comercianţii pe Internet dispun încă de o serie de avantaje importante în S.U.A. faţă de Europa sau Asia, dar se semnalează şi existenţa unor factori care vor influenţa negativ comerţul electronic din S.U.A.Perspectivele evoluţiei comerţului electronic

 • Utilizarea Internetului pentru comercializarea produselor agricole este o soluţie viabilă economic?

 • Care sunt experienţele pertinente existente în lumea reală?

 • Ce învăţăminte se pot desprinde până în prezent din cazul ţărilor în curs de dezvoltare?

 •  Ce recomandări ar putea fi formulate acestor ţări?Perspectivele evoluţiei comerţului electronic

 • Internetul a servit deja schimburilor de produse agricole în mai multe ţări dezvoltate, în special în S.U.A. (pentru produse cum ar fi bumbacul, cerealele, carnea şi produsele lactate etc.).

 • La o scară mai mică, a fost utilizat şi în ţările în curs de dezvoltare pentru comercializarea cafelei ori a ceaiului.

 • Internetul ar putea să amelioreze comercializarea produselor agricole, cum a demonstrat deja experienţa anumitor ţări dezvoltate, prin reducerea costurilor de tranzacţionare şi deschiderea de noi pieţe de desfacere.Perspectivele evoluţiei comerţului electronic

 • Pentru ca societăţile comerciale agricole şi producătorii agricoli individuali din România să beneficieze de avantajele comerţului electronic, trebuie să se parcurgă mai multe etape, indispensabile unui astfel de demers.

 • Specialiştii din agricultură şi producătorii agricoli individuali trebuie să aibă o anumită formare profesională complementară, o pregătire minimă, care să le permită familiarizarea cu instrumentele specifice lucrului pe Internet.

 • O mai intensă popularizare a experienţelor altor ţări ori ale anumitor organizaţii ori persoane implicate în agricultură, de pe plan extern sau intern, ar putea să constituie unul dintre obiectivele ministerului de resort, ale organismelor sale din teritoriu şi ale mass-mediei din România.

 • Nu trebuie neglijat cadrul legal intern şi internaţional care reglementează desfăşurarea unei activităţi de comercializare electronică a produselor agricole.Perspectivele evoluţiei comerţului electronic

 • Fiecare entitate agricolă interesată de comerţ pe Internet trebuie să fie preocupată de identificarea clienţilor săi potenţiali, a preferinţelor acestora privind produsele şi modalităţile de comercializare şi să se informeze dacă şi unde pot fi aceştia localizaţi pe Internet. În funcţie de aceste criterii se va opta pentru un anumit model de afaceri comerciale pe Internet.

 • Este necesară previzionarea unui cost total al proiectului de comercializare electronică a produselor agricole.

 • Principalele probleme în dezvoltarea comerţului electronic rămân cele legate de:

 • securitate şi

 • încredere.Piaţa românească a comerţului electronic

 • Comerţul electronic cu plata online a crescut în 2010 cu 38% comparativ cu 2009, atingând un nivel de 127,8 milioane euro.

 • Numărul de tranzacţii procesate s-a majorat cu 82% faţă de 2009, ajungând la 2,26 milioane.

 • Piaţa a intrat în etapa de maturizare, caracterizată prin:

 • - ritm moderat de creştere

 • - diversificarea produselor şi serviciilor oferite

 • - creşterea numărului de cumpărători

 • - se uniformizează ponderea acţiunilor de cumpărare pe zile

 • - tot mai multe plăţi sunt făcute în week-endPiaţa românească a comerţului electronic

 • Domeniu mai puţin afectat de criză

 • Continuă să rămână o industrie cu potenţial de creştere şi în 2011

 • De-a lungul anilor profilul cumpărătorului s-a schimbat:

 • - iniţial cei familiarizaţi cu tehnologia sau “early adopters”)

 • - în 2010: creştere şi uniformizare a categoriilor de persoane care plătesc online, a crescut numărul femeilor (raporul bărbaţi / femei este 58 / 42%) şi al tinerilor (18-25 ani)

 • Cele mai multe tranzacţii online vizează:

 • - plata facturilor

 • - achitarea cartelelor prepay, a telefoanelor

 • - cumpărarea de pachete turistice şi bilete de avion

 • - produse electronice şi electrocasnice

 • - haine şi încălţăminteAvantajele comerţului electronic

 • Avantajele principale :

 • • amplificarea tranzacţiilor economice

 • • creşterea vitezei derulării operaţiilor comerciale

 • • intensificarea interacţiunii între organizaţii şi între acestea si consumatori

 • • diminuarea costurilor de fabricare şi de comercializare

 • • accesarea mai uşoară a pieţelor mai îndepărtate din punct de vedere geografic

 • • generarea de noi oportunităţi de afaceri

 • • creşterea satisfacţiei consumatorilor.Avantajele comerţului electronic

 • Se constituie în avantaje tangibile:

 • • creşterea vânzărilor (obţinerea de noi venituri)

 • • reducerea costurilor activităţii de vânzare (reducerea timpului destinat vânzărilor (acum online), service-ului, a costurilor de desfacere, a costurilor de consumabile, transmiterea informaţiilor, comunicări)

 • • reducerea costurilor lanţului de aprovizionare (reducerea nivelului stocurilor, creşterea competiţiei între furnizori, reducerea timpului ciclului de aprovizionare)

 • • reducerea costurilor administrative

 • • reducerea costurilor de marketingAvantajele comerţului electronic

 • Reprezintă avantaje intangibile:

 • • ciclu de dezvoltare al produsului mai rapid

 • • service mult îmbunătăţit

 • • noi parteneri de afaceri, îmbunătăţirea relaţiilor vechi

 • • îmbunătăţirea numelui, a imaginii organizaţiei

 • • gestiunea mult mai bună a informaţiilor despre piaţă şi clienţi

 • • obţinerea rapidă a feedback-ului

 • • comunicarea mai rapidă, marketing îmbunătăţit

 • • noi oportunităţi de desfacere a produselor.Avantajele comerţului electronic

 • Pentru organizaţii

 • • Extinderea pe pieţele internaţionale prin asigurarea de servicii şi performanţă

 • • Asigurarea unei deschideri de 360° în privinţa relaţiilor cu clienţii, definită ca o asigurare a faptului că toţi angajaţii, ofertanţii şi partenerii au o imagine completă, aceea a clientului

 • • Scăderea costului de creare, procesare, distribuire, păstrare şi găsire a informaţiei bazată pe hârtie prin crearea unei pagini web atractive, a unui magazin virtual. Siturile web personalizate, sugestiile pentru cumpărare şi ofertele speciale personalizate pot într-o oarecare măsură substitui interacţiunile de tip faţă în faţă, de tip tradiţional

 • • Creează posibilitatea modelării produselor şi serviciilor pe nevoile cumpărătorilor şi simplificarea procedurilorAvantajele comerţului electronic

 • Pentru organizaţii

 • • Costuri de comunicaţie mai mici

 • • Seriozitate şi siguranţă

 • • Creşterea competitivităţii şi raţionalizarea proceselor de afaceri, prin restructurări interne şi prin tehnologii ale informaţiei

 • • Construirea unui lanţ valoric electronic, în care să se pună accentul pe un număr limitat de competenţe nucleu - opusul unui magazin cu o singură oprire

 • Magazinele electronice pot fi speciale sau generale, dacă sunt programate corect.Avantajele comerţului electronic

 • Pentru consumatori

 • • Posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să facă tranzacţii 24 h/zi, în tot timpul anului din aproape orice locaţie

 • • Acordă consumatorilor mai multe posibilităţi de alegere a produselor şi preţurilor

 • • Consumatorilor li se dă siguranţă asupra valorii. Vânzătorii pot realiza acest lucru, oferind un produs sau o linie de produse care atrage potenţialii clienţi prin preţuri competitive, ca şi în comerţul ne-electronic

 • • Permite o livrare rapidă a produselor şi/sau serviciilor (în anumite cazuri)

 • • Consumatorii pot să primească informaţii relevante în secunde, şi nu în zile sau săptămâni

 • • Asigurarea motivaţiei consumatorilor de a cumpăra şi de a returna. Vânzările promoţionale pot implica cupoane, oferte speciale sau reduceri. Link-urile de pe alte situri web şi programele afiliate de reclame pot fi de asemenea de ajutor;Avantajele comerţului electronic

 • Pentru consumatori

 • • Face posibilă participarea în licitaţii virtuale

 • • Îndemnarea consumatorilor la consum. Comercianţii prin intermediul internetului pot asigura acest tip de ajutor printr-o amplă informare comparativă şi prin facilităţi bune de căutare

 • • Permite consumatorilor să interacţioneze cu alţi cumpărători în comunităţi electronice şi să compare experienţele

 • • Lăsând clienţii să se ajute singuri. Asigurând funcţionarea unui site de autoservire, uşor de folosit fără asistenţă, poate fi de ajutor în acest sens

 • • Facilitează competiţia, ceea ce rezultă în scăderea preţurilor

 • • Familiarizează consumatorii cu tehnologia şi îi ţine pe aceştia în pas cu ultimele schimbăriAvantajele comerţului electronic

 • Pentru societate

 • • Asigurarea simţului comunităţii prin chaturi, forumuri ce solicită implicarea clientului, scheme de loialitate şi programe de afinitate

 • • Dă posibilitatea mai multor persoane să lucreze de acasă şi să cumpere de acasă ceea ce rezultă în trafic mai mic pe străzi şi poluare scăzută a aerului

 • • Permite ca anumite mărfuri să fie vândute la preţuri mai scăzute, cu avantaje pentru cei cu venituri mai mici

 • • Creşte eficienţa şi/sau îmbunătăţesc calitatea

 • • Pune la dispoziţie o organizare suficient de atentă şi agilă, pentru a răspunde rapid la orice schimbări din mediul economic, social şi fizic.
Yüklə 535 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə