Concept al mecanismului de compensare a cheltuielilor de transport suportate de către avocat în legătură cu deplasarea într-o altă regiune în vederea acordării asistenței juridice calificate garantate de statYüklə 28,68 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü28,68 Kb.
#66549

Concept

al mecanismului de compensare a cheltuielilor de transport suportate de către avocat în legătură cu deplasarea într-o altă regiune în vederea acordării asistenței juridice calificate garantate de stat

De regulă, din momentul semnării contractului cu Oficiul Teritorial, avocatul îşi ia angajamentul de a acorda asistenţa juridică calificată pe cauzele pe care este desemnat de coordonatorul Oficiului Teritorial respectiv, în limita unei anumite circumscripţii (sector al mun. Chişinău sau raion). Însă, sunt cazuri când un avocat dintr-o anumită circumscripţie ar putea acorda asistenţă juridică unui beneficiar din altă circumscripţie (de exemplu: din cauza numărului insuficient de avocaţi în raionul respectiv) sau când circumstanţele impun ca avocatul să se deplaseze într-o altă regiune, decât cea de bază, în vederea acordării asistenţei juridice (de exemplu: acordarea asistenţei juridice în faţa Curţilor de Apel sau a Curţii Supreme de Justiţie sau alte organe care îşi au sediul într-o altă regiune.)


În art. 68 alin. 4) din Codul de procedură penală este consfinţit principiul continuităţii activităţii apărătorului pe o cauză penală. În virtutea acestui principiu, apărătorul nu este în drept se renunţe nemotivat la apărare, să înceteze de sine stătător împuternicirile sau să transmită altei persoane împuternicirile sale. Din aceste considerente, decizia emisă de coordonator cu privire la desemnarea unui avocat în vederea acordării asistenţei juridice calificate este valabilă în egală măsură pentru toate fazele procesului penal, contravenţional sau civil. Din păcate, avocaţii din raioane, care au acordat asistenţa juridică calificată la faza de urmărire penală şi judecata în prima instanţă, refuză să acorde asistenţa juridică în faţa Curţilor de Apel sau a Curţii Supreme de Justiţie, motivele invocate fiind, pierderea timpului legat de deplasare dintr-o regiune în alta şi lipsa unui mecanism de compensare a cheltuielilor legate de transport.
Aceleaşi motive sunt invocate şi în cazul în care avocaţii sunt solicitaţi să acorde asistenţă juridică calificată în raioanele învecinate, în legătură cu numărul insuficient de avocaţi în raioanele respective (de exemplu: Basarabeasca – 1 avocat; Cimişlia, Dubăsari, Şoldăneşti – 2 avocaţi; Orhei, Sîngerei, Făleşti, Donduşeni, Briceni, Bender, Leova – 3 avocaţi).
În legătură nu necesitatea acordării asistenţei juridice de către avocaţi într-o altă regiune decât cea de bază, apare problema cu privire la compensarea timpului consumat şi a cheltuielilor de transport suportate de către avocat în legătură cu deplasarea într-o altă regiune. Este de menţionat faptul că, cheltuielile de transport nu sunt unica problema, în egală măsură fiind invocată şi problema timpului care se pierde în legătură cu deplasarea, plus disconfortul pe care îl au avocaţii atunci când merg într-o altă regiune. Orice deplasare a avocatului dintr-o regiune în alta consumă în mediu 3-4 ore (tur-retur), plus aşteptarea, care este inventabilă dacă vorbim despre Curţile de Apel. Astfel, avocaţii motivează refuzul de a se deplasa într-o altă regiune prin aceea că, timpul pe care îl pierd în legătură cu deplasarea, ar fi putut util şi eficient, inclusiv financiar, utilizat de ei, râmând să activeze în acea zi în localităţile lor de bază. Prin urmare, pe lângă faptul că suportă cheltuieli de transport, care la moment nu sunt compensate, avocaţii mai sunt lipsiţi şi de posibilitatea de a obţine un eventual venit în acea zi.
Actul normativ care reglementează regulile de remunerare a activităţii prestate de către avocaţi este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330423).
În redacţia iniţială, în pct. 7 şi 17 ale Regulamentului au fost stipulate următoarele prevederi: “În cazul în care acordarea asistenţei juridice calificate implică deplasarea avocatului care acordă asistenţă juridică la cerere în altă localitate, acestuia i se compensează cheltuielile de deplasare în conformitate cu normele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.”
Însă, aceste norme s-au dovedit a fi ineficiente şi aproape inaplicabile din mai multe considerente. Norma dată face trimitere la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012.
Ţinând cont de faptul că, avocaţii nu au statut de salariat în cadrul Oficiilor Teritoriale, nu era posibilă respectarea tuturor formalităților legate de justificarea şi decontarea cheltuielilor de transport. Totodată, actul normativ la care se făcea trimitere, pune mai mult accent pe utilizarea transportului public, dar această modalitate de deplasare nu permite ca avocaţii să îşi îndeplinească rolul aşa cum prevede legislaţia. În primul rând, programul transportului public de pasageri nu poate să coincidă cu programul acţiunilor procesuale pe care trebuie să le realizeze avocatul (uneori există numai o rută pe zi interraională). Mai mult decât atât, în cazul asistenţei juridice de urgenţă, nu este exclusă necesitatea acordării asistenței juridice şi pe timp de noapte, adică atunci când transportul public nu funcţionează.
Aceste impedimente, au determinat CNAJGS să abroge prevederile din pct. 7 şi 17 ale Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, prin modificările operate prin hotărârea nr. 32 din 29.07.2013. Totodată, a fost stabilit un obiectiv de a elabora un mecanism eficient şi viabil de compensare a cheltuielilor suportate de avocaţi în legătură cu necesitatea acordării asistenţei juridice într-o altă regiune, decât cea de bază.
Instituirea unu mecanism viabil şi eficient de compensare a cheltuielilor de transport şi a timpului consumat de avocat în legătură cu acordarea asistenţei juridice garantate de stat într-o altă localitate decât cea de bază, ar duce la:

 • motivarea avocaţilor din alte raioane să acorde asistenţă juridică în raioanele unde se înregistrează un deficit sau există riscul să apară un deficit de prestatori de servicii;

 • motivarea avocaţilor de a continua acordarea asistenţei juridice la faza examinării cauzelor la Curţile de Apel şi Curtea Supremă de Justiție, fapt care ar duce la respectarea principiului continuităţii activităţii apărătorului, sporind astfel calitatea asistenţei acordate.

În acest sens, de către Aparatul administrativ al CNAJGS a fost elaborat un concept, care conţine în sine câteva opţiuni ale noului mecanism.
La baza opţiunii propuse spre atenţie stă ideea potrivit căreia, acordarea asistenţei juridice calificate de către un avocat într-o altă regiune (raion) decât cea de bază constituie un criteriu de complexitate a cauzei, dat fiind faptul că, pentru acordarea unei asemenea asistenţe se consumă de către avocat mai mult timp şi resurse, decât în cazul acordării acesteia în raionul în care îşi are activitatea de bază. Durata timpului necesar pentru realizarea unei activităţi constituie constitui un indicator obligatoriu de măsurare a complexităţii pentru orice tip de activitate.
Aceste criteriu de complexitate urmează a fi alăturat celorlalte criterii, care deja se regăsesc în pct. 5 şi 6 ale Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, precum ar fi:

 • Acordarea asistenţei juridice calificate în cazul unor infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave;

 • Acordarea asistenţei juridice calificate în cazul în care beneficiar al asistenţei juridice este un minor.

Datorită caracterului complex al cauzelor, remunerarea pentru unele acţiuni realizate de către avocat se măreşte cu anumite suplimente. Suplimentele pot fi acordate pentru fiecare acţiune realizată sau prin adăugarea acestuia la remunerarea totală.
În cazul nostru, calcularea suplimentului se va face în dependență de timpul consumat în legătură cu deplasarea efectuată într-o altă localitate în vederea acordării asistenței juridice calificate. Totodată, timpul consumat va fi direct proporțional distanței parcurse dintr-o localitate în alta.
În acest sens se propune un sistem plafonat de acordare suplimentului pentru acest criteriu de complexitate a cauzei, după cum urmează:

 1. Pentru distanţa parcursă până la 50 de km (inclusiv) – suplimentul va constitui 2.5 unităţi convenţionale (50 de lei)1;

 2. Pentru distanţa parcursă între 51-100 km (inclusiv) – suplimentul va constitui 5 unităţi convenţionale (100 lei)

 3. Pentru distanţa parcursă între 101-150 km – suplimentul va constitui 7.5 unităţi convenţionale (150 lei).

 4. Pentru distanţa parcursă mai mult de 150 km – suplimentul va constitui 10 unităţi convenţionale (200 lei).

Calcularea distanței parcurse urmează să fie efectuată conform datelor oficiale, ci nu în baza datelor oferite de avocați, iar la compensarea cheltuielilor de deplasare să fie luate în calcul distanța parcursă tur-retur.
De asemenea, la aplicarea acestui mecanism, urmează să se ţină cont de următoarele:

 • Necesitatea acordării asistenţei juridice într-o altă localitate, mai degrabă este o excepţie, decât regula generală;

 • Acest mecanism de compensare se va aplica numai pentru cazurile în care avocatul s-a deplasat într-un alt raion, decât cel în care, de regulă, activează, nefiind aplicabil pentru cazurile de deplasare în limitele circumscripţiei sale de bază;

 • La desemnarea avocatului în vederea acordării asistenţei într-un alt raion se va ţine cont în mod obligatoriu de avocaţii din raioanele învecinate, ar căror distanţă parcursă ar fi cea mai mică;

 • Decizia privind desemnarea avocatului în vederea acordării asistenţei juridice de către avocat într-un alt raion o va lua în exclusivitate Coordonatorul Oficiului Teritorial, ci nu avocatul, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată;

 • Calcularea distanţei parcurse o va face Oficiul Teritorial, nu avocatul, în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobat de Coordonator, bazându-se pe date oficiale;

 • Suma, corespunzătoare plafonului, va fi inclusă de către avocat în raportul de activitate pentru cauza respectivă, făcând expres referire la acţiunea sau acţiunile procesuale care a au fost realizate într-un alt raion şi au necesitat deplasarea avocatului. Suplimentul va fi acordat pentru fiecare caz de deplasare a avocatului într-o altă localitate în vederea acordării asistenței juridice calificate garantate de stat, dar nu mai mult decât o singură dată pe zi;

 • Dacă în aceeași zi avocatul a participat la mai multe acțiuni procesuale sau ședințe de judecată, acesta va fi primi suplimentul doar o singură dată. Dacă în aceeași zi, în aceeași localitate avocatul va participa la acțiuni procesuale sau ședințe de judecată pe mai multe cauze pentru care a fost desemnat, suplimentul se va acorda pentru o singură cauză. Altfel spus, se va aplica următoarea regulă: o deplasare – un supliment, indiferent de numărul de dosare, acţiuni procesuale sau şedinţe;

 • Oficiul teritorial va verifica de fiecare dată, justificarea deplasării, corectitudinea datelor privind distanţa parcursă şi aplicarea corecta a plafoanelor;

În acest sens se propune introducerea în Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, a unui nou punct, cu următorul conținut:


61. Prin derogare de la prevederile punctului 3, avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere într-o altă regiune (raion), decât cea de bază, se remunerează pentru acea zi cu un supliment, calculat conform distanţei tur –retur, după cum urmează:

 1. până la 50 de km (inclusiv) – suplimentul va constitui 2.5 unităţi convenţionale;

 2. între 51-100 km (inclusiv) – suplimentul va constitui 5 unităţi convenţionale;

 3. între 101-150 km – suplimentul va constitui 7.5 unităţi convenţionale;

 4. Pentru distanţa parcursă mai mult de 150 km – suplimentul va constitui 10 unităţi convenţionale.

Dacă în aceeași zi, avocatul a participat în aceeași localitate la acțiuni procesuale sau ședințe de judecată pe mai multe cauze pentru care a fost desemnat, suplimentul se va acorda pentru o singură cauză.1 Potrivit Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, 1 unitate convenţională este egală cu 20 lei;

Yüklə 28,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin