Concursul de granturi pentru rețelele de biblioteci descriere generalăYüklə 41,97 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü41,97 Kb.
CONCURSUL DE GRANTURI PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI

DESCRIERE GENERALĂ

Programul Novateca

Programul Novateca este finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates în cooperare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX Moldova. Programul cu o durată de 5 ani își propune scopul de a oferi acces la resurse informaționale relevante în bibliotecile publice pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, prin intermediul serviciilor inovatoare de bibliotecă, a tehnologiilor moderne și cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți. Novateca echipează bibliotecile cu tehnologii informaționale moderne, instruiește bibliotecarii, creează parteneriate, consolidează rețeaua de bibliotecari profesioniști și dezvoltă activități cu implicare guvernamentală, pentru a cataliza procesul de modernizare a bibliotecii și a îmbunătăți oportunitățile social-economice oferite cetățenilor. Adițional asigurării procesului de selecție și dotare a bibliotecii cu echipament, programul are un rol dublu: de a oferi suport bibliotecarilor în elaborarea unor servicii creative și stabilirea parteneriatelor în baza necesităților comunității, precum și crearea oportunităților de dezvoltare profesională și împărtășire a experienței profesionale pentru bibliotecari.

SCOPUL GRANTURILOR PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI

Programul Novateca lansează concursul Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci pentru a asigura suportul continuu în dezvoltarea și implementarea serviciilor moderne de bibliotecă în baza necesităților diverse ale membrilor comunității și consolidarea coordonării și colaborării între biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale din rețea.DEFINIREA SERVICIILOR MODERNE DE BIBLIOTECĂ ORIENTATE CĂTRE SATISFACEREA NECESITĂȚILOR COMUNITĂȚII

Un serviciu modern de bibliotecă orientat către satisfacerea necesităților comunității reprezintă un sistem de activități prestat de bibliotecă diferitor membri ai comunității într-un mod sustenabil, la solicitarea acestora sau în baza necesităților acestora specifice. Scopul unui serviciu modern de bibliotecă este de a atrage noi utilizatori de bibliotecă prin asigurarea serviciilor originale și creative dezvoltate în baza intereselor și necesităților utilizatorilor. Serviciile moderne de bibliotecă orientate către satisfacerea necesităților comunității pot fi prestate în următoarele domenii: activități culturale și recreative, buna guvernare, comunicare, dezvoltare economică, educație, incluziune digitală și sănătate.ELIGIBILITATE

Bibliotecile raionale, municipale sau orășenești din Republica Moldova care la momentul actual sunt incluse în rețeaua Novateca (echipate pînă la data de 31 mai 2016), în cooperare cu alte 6-8 biblioteci locale din raion sau municipiu, care au deja experiență în implementarea serviciilor moderne de bibliotecă și care sunt interesate de a dezvolta servicii inovative de bibliotecă orientate către satisfacerea necesităților membrilor comunității. Serviciul modern de bibliotecă urmează să fie implementat în parteneriat cu partenerii din comunitate (organizație nonguvernamentală, partener public sau privat).FONDUL GRANTURILOR PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI

Rețeaua de biblioteci poate aplica pentru un singur proiect în sumă de pînă la 90.000 lei.PROCESUL DE APLICARE

Pentru a aplica, biblioteca urmează să completeze integral formularul de aplicare care poate fi descărcat de pe următorul link: www.granturi.novateca.md și să remită formularul de aplicare completat (conform modelului), semnat și ștampilat de către directorul bibliotecii coordonatoare și șeful Secției Cultură la adresa de e-mail: granturi@novateca.md cu subiectul: “Concursul Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci”, pînă la data de 4 august 2016.INFORMAREA APLICANȚILOR

După remiterea formularului de aplicare completat, fiecare aplicant va recepționa un mesaj de confirmare automat la adresa de e-mail, în care va fi inclus numărul de înregistrare a formularului de aplicare. În cazul în care nu recepționați acest mesaj de confirmare, Vă rugăm să ne contactați imediat la numărul de telefon 022 22 29 92 sau la adresa de e-mail granturi@novateca.md.INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

 • Completați toate cîmpurile obligatorii;

 • Atunci cînd copiați și inserați texte lungi din alte documente, Vă rugăm să țineți cont că fiecare spațiu pentru răspunsuri este limitat la un anumit număr de caractere;

 • Vă rugăm să Vă asigurați că îndepliniți criteriile de eligibilitate pentru a participa la acest concurs, în special cele ce țin de contribuția locală;

 • Vă rugăm să Vă asigurați că formularul de aplicare remis corespunde cu criteriile de eligibilitate ale concursului;

 • Vă rugăm să păstrați o copie a formularului de aplicare completat în arhiva Dvs.

Formularele de aplicare completate parțial sau formularele de aplicare recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerație. Bibliotecile participante la concurs pot depune doar un singur formular de aplicare în numele rețelei de biblioteci aplicante.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU REMITEREA FORMULARELOR DE APLICARE

Termenul-limită pentru remiterea aplicațiilor este 4 august, 2016, ora 17:00.DURATA GRANTULUI ȘI ELIGIBILITATEA

Activitățile propuse în cadrul grantului vor fi implementate în perioada septembrie 2016-ianuarie 2017. Implementarea proiectului va fi susținută de programul Novateca pe o perioadă de 5 luni, începînd cu 19 septembrie, 2016.COSTURI ELIGIBILE

Programul Novateca va transfera fondurile într-un cont bancar deschis separat de către Secția/Departamentul Cultură pentru a procura bunurile și serviciile solicitate în formularul de aplicare. Secția/Departamentul Cultură va procura bunurile și serviciile pentru rețeaua aplicantă: biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale. Toate bunurile și serviciile solicitate trebuie să corespundă cu obiectivele și activitățile propuse. În cazul în care bunul/articolul solicitat este unul discutabil, Vă rugăm să ne contactați.Bunurile și serviciile vor fi achiziționate în baza următoarelor categorii, dar nu se limitează la acestea:
Categorii

Descriere

1

Imprimare, publicare, materiale promoționale

Materialele pe care planificați să le utilizați în cadrul programelor de instruire, pliante (materiale promoționale despre serviciile de bibliotecă propuse spre implementare), bannere (bucată mare de pânză sau de material plastic pe care sunt reprezentate un desen, imagine sau slogan despre serviciile de bibliotecă), alte materiale pentru instruire.

2

Rechizite

Hîrtie, markere, tablă, flipchart, caiete, ecusoane etc.

3

Componente hardware și software

Instrumente de învățare și componente software pentru livrarea instruirilor și asigurarea de coaching, pe care le puteți utiliza în cadrul activităților (de exemplu, software pentru asigurarea suportului în pregătirea temelor pentru acasă la matematică, chimie, software și/sau hardware pentru persoane cu deficiențe vizuale etc.).

4

Echipament1

Camere foto digitale (acestea necesită de a fi justificate prin activitățile care urmează să fie organizate), tablete/cărți electronice (este necesar de a justifica modul în care vor fi utilizate în implementarea serviciilor moderne de bibliotecă), proiector multimedia (dispozitiv tehnic compact cu o rezoluție înaltă care proiectează text, imagini, conținut audio și video și care urmează a fi utilizat în cadrul activităților) etc.

5

Mobilier1

Mobilier specializat (piese de mobilier personalizate, funcționale, atractive și versatile care urmează a fi utilizate în cadrul activităților specifice), mobilier pentru copii (piese de mobilier create în mod special pentru copii care sunt colorate, confortabile și rezistente) etc.

6

Taxa pentru serviciile contractate/consultanți

Proiectarea spațiului proiectului (angajarea unui expert în proiectarea spațiului de bibliotecă utilizat în cadrul proiectului), instruire (angajarea unui formator profesional) etc.

7

Cheltuieli administrative (nu depășesc 10% din bugetul proiectului)

Serviciile de comunicare (plata pentru operatorul de telefonie mobilă), chiria sălii de conferințe etc.

8

Cheltuieli de transport (la nivel local și național)

Rambursarea cheltuielilor de transport pentru participanții la activități, călătorii în limitele hotarelor țării etc.

9

Alte cheltuieli ce țin de implementarea proiectului

Alte bunuri și servicii (rampe pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, echipament de fitness, instrumente etc.).

NOTĂ: Programul Novateca nu va acoperi cheltuielile ce țin de achiziționarea echipamentului nou care îl va înlocui pe cel donat anterior de către program (de ex., calculatoare, imprimante, proiectoare).

Următoarele cheltuieli nu vor fi acoperite de către program: • Salariu;

 • Plata conexiunii la internet;

 • Servicii de mentenanță și renovare;

 • Suport în scop umanitar, caritate sau susținere a partidelor politice;

 • Activitate de lobby cu tematică religioasă;

 • Împrumuturi;

 • Echipament medical;

 • Băuturi alcoolice;

 • Cheltuieli de călătorie în afara hotarelor tării.

Calcularea și achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor se efectuează cu TVA 0%.

Programul Novateca va transfera fondurile direct către Secția/Departamentul Cultură pentru procurarea bunurilor și acoperirea cheltuielilor eligibile. Biblioteca coordonatoare/lider/principală poartă responsabilitatea pentru administrarea grantului atît la nivel de bibliotecă coordonatoare, cît și la nivel de biblioteci locale incluse în proiect.Contribuția locală trebuie să constituie minimum 10% din valoarea bunurilor solicitate. Contribuțiile eligibile includ: contribuții financiare (numerar sau alte resurse financiare oferite de către APL sau parteneri) și contribuții în natură (consumabile, materiale, servicii/instruiri livrate de către parteneri, voluntariat etc.). Contribuțiile urmează să fie incluse în activitățile serviciului de bibliotecă, raportate în perioada implementării serviciului și documentate. Bunurile oferite de către programul Novateca nu vor fi considerate drept contribuție locală.

Contribuțiile locale includ dar nu se limitează la:Tehnologii

Echipament tehnic si componente software care sunt utilizate în cadrul proiectului. Nu este necesar ca echipamentul să fie într-o condiție tehnică excelentă, însă acesta urmează să fie disponibil pentru a fi utilizat în cadrul acestui proiect și reevaluat pentru a stabili valoarea curentă de piață. Aici sunt incluse calculatoare, imprimante, proiectoare, software, surse de alimentare, hardware, precum și alt tip de echipament care este rezonabil și necesar pentru derularea proiectului.

Notă: Echipamentul donat de către programul Novateca sau alte proiecte/programe finanțate de către Statele Unite nu este eligibil.Suport informațional și consumabile pentru livrarea instruirilor

Pot fi incluse toate cheltuielile nemijlocite ce țin de proiect, printre care suport de curs, materiale informaționale sau consumabile. Acestea urmează să fie evaluate conform valorii de piață curente.

Spațiu

Doar cantitatea și valoarea spațiului în funcție de utilizarea acestuia în proiect poate fi inclusă. Prețul spațiului inclus în contribuția locală va fi unul rezonabil și nu va depăși valoarea curentă de piață la momentul depunerii formularului de aplicare.

Notă: Nu includeți chiria spațiului care a fost anterior indicată drept contribuție locală în cadrul programului Novateca sau alte proiecte.Contribuțiile de timp și muncă depusă

Contribuțiile voluntare în termeni de timp dedicat și muncă depusă pot fi considerate drept contribuție locală în cazul în care serviciile acestora sunt o parte componentă necesară în cadrul proiectului. Ratele pentru munca depusă de voluntari urmează a fi apreciate în conformitate cu ratele stabilite pentru alte tipuri de activitate din biblioteca aplicantă. În cazul în care în biblioteca aplicantă nu sunt stabilite ratele pentru competențele necesare respective, ratele vor fi stabilite în funcție de valoarea pe piața muncii.

Numerar

Contribuțiile în numerar pot fi recepționate de la persoane fizice, autoritățile publice locale, organizații nonguvernamentale, sau alte agenții de finanțare.

Notă: Serviciile și bunurile achiziționate cu suportul programului Novateca sau alte fonduri din partea guvernului SUA nu sunt eligibile drept contribuție locală.

EVALUAREA PROIECTULUI

O comisie mixtă care cuprinde reprezentanți ai factorilor de interes din diferite programe va selecta cele mai bune aplicații care îndeplinesc scopurile și obiectivele Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci în baza criteriilor de evaluare de mai jos. Astfel, în urma evaluării formularelor de aplicare, comisia va lua decizia de a respinge, recomanda pentru aprobare sau de a solicita modificări condiționate în modul următor: • Recomanda pentru aprobare – propunerea va fi înaintată programului Novateca pentru decizia finală de a iniția semnarea contractului;

 • Recomanda pentru aprobare condiționată, în cazul în care comisia vine cu recomandări de a modifica propunerea, în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor și activităților. Programul Novateca va informa biblioteca în privința rectificărilor recomandate. Atunci cînd un consens este atins cu aplicantul în această privință, programul Novateca va aproba proiectul propus și va iniția procedura de semnare a contractului;

 • Recomanda de a respinge propunerea, în cazul în care comisia decide să respingă propunerea de proiect.

Rezultatele procesului de selecție vor fi publicate pe site-ul www.granturi.novateca.md pînă la data de 19 septembrie, 2016. Aplicanții care nu vor fi selectați pot remite o solicitare scrisă de clarificare la adresa de e-mail granturi@novateca.md.

CONDIȚII FORMALE

Propunerile de proiecte nu vor fi evaluate în baza conținutului în următoarele cazuri: • Formulare de aplicare remise după expirarea termenului limită;

 • Formulare de aplicare depuse de către entitățile neeligibile de a participa la acest concurs;

 • Formulare de aplicare care sunt completate parțial;

 • Aplicațiile depuse de o entitate care a depășit limita numărului de aplicații care pot fi depuse de un solicitant;

 • Formulare de aplicare care indică perioada de implementare a activităților mai scurtă de 5 luni;

 • Formulare de aplicare care indică o contribuție locală mai mică de 10% din bugetul proiectului;

 • Formulare de aplicare care indică cheltuieli administrative care depășesc 10% din bugetul proiectului.

CRITERII DE EVALUARE – 100 puncte

Fiecare formular de aplicare va fi evaluat conform următoarelor criterii: • Experiența anterioară a rețelei de biblioteci aplicante în implementarea serviciului modern de bibliotecă prestat în baza necesităților membrilor comunității (15 puncte);

 • Experiența bibliotecii coordonatoare în asigurarea suportului metodologic și coordonarea rețelei de biblioteci locale (descrierea modului în care suportul metodologic este asigurat, formele și constatările autoevaluării în privința aspectelor ce necesită de a fi îmbunătățite) (15 puncte);

 • Serviciile moderne de bibliotecă în corelație cu necesitățile reale ale membrilor comunității propuse spre implementare în cadrul rețelei aplicante (20 puncte);

 • Impact considerabil asupra membrilor comunității (beneficiari direcți și indirecți) (25 puncte);

 • Propunerea de a consolida procesul de coordonare metodologică și asigurarea durabilității în cadrul rețelei (15 puncte); și

 • O divizare clară a resurselor financiare solicitate de la programul Novateca, categoriile eligibile și contribuția locală (10 puncte).

DEBURSĂRILE GRANTULUI

Fondurile vor fi alocate în trei tranșe: • Prima tranșă – 10% din suma totală vor fi alocate după semnarea contractului cu implementatorul grantului;

 • A doua tranșă – 80% din suma totală vor fi alocate în conformitate cu activitățile planificate și realizate;

 • A treia tranșă – 10% vor fi alocate la finalizarea proiectului (după prezentarea tuturor rapoartelor necesare).

Alocarea tranșelor va fi efectuată conform graficului convenit de plăți, corelat cu îndeplinirea cu succes a indicatorilor propuși, după prezentarea de către aplicant a documentelor referitoare la implementarea proiectului, inclusiv documente financiare justificative precum copii ale facturilor originale, facturi, chitanțe, contracte, dovada plăților.

Toate impozitele, taxele, penalitățile, daunele legale sau alte sume care pot apărea în rezultatul efectuării plăților sau organizării altor activități reprezintă responsabilitatea bibliotecii aplicante.IMPLEMENTAREA GRANTULUI

Activitățile proiectului selectat urmează să fie implementate pe parcursul unei perioade de 5 luni. Programul Novateca solicită implementarea strictă a activităților propuse, atenția deosebită în raportare conform graficului aprobat și îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor propuse.

Aranjamentele necesare și procurarea bunurilor vor fi efectuate de către aplicanții selectați pe parcursul implementării grantului.

MANAGEMENTUL FINANCIAR

Programul Novateca va transfera fondurile într-un cont bancar separat creat de către Secția/Departamentul Cultură pentru procurarea bunurilor și serviciilor descrise în formularul de aplicare. Secția/Departamentul Cultură va procura bunurile și serviciile pentru rețeaua aplicantă: biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale.

Beneficiarii grantului urmează să înregistreze toate veniturile și cheltuielile din fondul de grant separat de alte fonduri. Aceste documente de evidență vor include raportarea exactă, actuală și completă a veniturilor și cheltuielilor din cadrul proiectului (inclusiv ordinele de cumpărare, facturi, chitanțe, justificări pentru selecții de furnizor, etc.), pentru a fundamenta toate costurile suportate în cadrul proiectului.

Registrele contabile, înregistrările contabile, rapoartele financiare privind implementarea grantului, alte documente justificative precum facturi originale, chitanțe etc. precum si alte confirmări aferente implementării proiectului vor fi păstrate de către recipientul grantului pentru o perioadă de cel puțin un an după finalizarea grantului și vor fi prezentate la solicitare.PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

Beneficiarii grantului vor prezenta următoarele: raport intermediar și raport final (ambele includ date privind activitățile organizate și date financiare) conform prevederilor contractuale. Programul Novateca este autorizat de a monitoriza și evalua proiectul pe parcursul procesului de implementare, prin următoarele instrumente dar care nu se limitează la acestea: participarea reprezentanților programului la activitățile organizate și evaluarea indicatorilor de performanță, precum și efectuarea auditului financiar al proiectului.ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Toate detaliile privind derularea grantului pot fi accesate la www.granturi.novateca.md . Dacă aveți careva întrebări pe parcursul procesului de aplicare, Vă rugăm să le remiteți în scris la adresa de e-mail: granturi@novateca.md cu subiectul Concursul Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci.

1 Aplicantul poate solicita anumite articole de echipament, piese de mobilier sau cărți care se înscriu în limita bugetului stabilit în cadrul concursului Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci și care sunt justificate prin activitățile propuse, precum și prezintă sustenabilitate.

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 41,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə