Consiliul uniunii europeneYüklə 36,34 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü36,34 Kb.CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

10862/13

(OR. en)

PRESSE 250

PR CO 31

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3245-a reuniune a ConsiliuluiAfaceri Externe

Comerţ

Luxemburg, 14 iunie 2013


Preşedintele Dl Richard Bruton
Ministrul Ocupării Forţei de Muncă, Întreprinderilor şi Inovării al Irlandei


Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a aprobat un mandat de negociere a unui acord comercial şi de investiţii cuprinzător cu Statele Unite.

Consiliul a decis devansarea perioadei alegerilor de anul viitor pentru Parlamentul European de la începutul lunii iunie la intervalul 22-25 mai. Parlamentul solicitase această schimbare pentru a se putea organiza mai bine în vederea alegerii unui nou preşedinte al Comisiei şi a evitării începutului vacanţei de vară în mai multe state membre.

De asemenea, Consiliul a luat act de faptul că s-a ajuns la un acord cu Parlamentul European cu privire la aşa-numitele dosare Omnibus I şi II, care implică modificări normative ale procedurilor decizionale ale UE în materie de politică comercială.


CUPRINS1

PARTICIPANŢI Error: Reference source not found

PUNCTE DEZBĂTUTE

RELAŢIILE COMERCIALE UE-SUA Error: Reference source not found

NEGOCIERILE COMERCIALE UE-CANADA Error: Reference source not found

DIVERSE Error: Reference source not found  • Procedurile decizionale pentru politica comercială Error: Reference source not found

  • Condiţiile de muncă din Bangladesh Error: Reference source not found

  • Relaţiile comerciale cu China Error: Reference source not found

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI GENERALE

  • Perioada alegerilor pentru Parlamentul European Error: Reference source not found

DECIZIE ADOPTATĂ PRIN PROCEDURĂ SCRISĂ

  • OMC - Proprietate intelectuală Error: Reference source not found

PARTICIPANŢI

Belgia:

Dl Didier REYNDERS Viceprim-ministru şi Ministrul Afacerilor Externe, Comerţului Exterior şi Afacerilor EuropeneBulgaria:

Dl Dimiter ŢANTCEV Reprezentant PermanentRepublica Cehă:

Dl Milan HOVORKA Ministru Adjunct al Industriei şi ComerţuluiDanemarca:

Dna Pia OLSEN DYHR Ministrul Comerţului şi InvestiţiilorGermania:

Dna Anne Ruth HERKES Secretar de Stat la Ministerul Federal al Economiei şi TehnologieiEstonia:

Dl Matti MAASIKAS Reprezentant PermanentIrlanda:

Dl Richard BRUTON Ministrul Ocupării Forţei de Muncă, Întreprinderilor şi InovăriiGrecia:

Dl Panagiotis MITARACHI Secretar de Stat pentru Dezvoltare, Competitivitate, Infrastructură, Transporturi şi ReţeleSpania:

Dl Jaime GARCÍA-LEGAZ PONCE Secretar de Stat pentru ComerţFranţa:

Dna Nicole BRICQ Ministrul Comerţului ExteriorItalia:

Dl Carlo CALENDA Ministru Adjunct al Dezvoltării EconomiceCipru:

Dl Kornelios KORNELIOU Reprezentant PermanentLetonia:

Dl Juris PŪCE Secretar de Stat la Ministerul EconomieiLituania:

Dl Linas LINKEVIČIUS Ministrul Afacerilor ExterneLuxemburg:

Dl Christian BRAUN Reprezentant PermanentUngaria:

Dl Szabolcs TAKÁCS Subsecretar de Stat pentru Afaceri Globale, Ministerul Afacerilor ExterneMalta:

Dna Marlene BONNICI Reprezentant PermanentŢările de Jos:

Dna Lilianne PLOUMEN Ministrul Comerţului Exterior şi Cooperării pentru DezvoltareAustria:

Dl Hubert HEISS Ambasador, Reprezentant Permanent interimarPolonia:

Dl Andrzej DYCHA Subsecretar de Stat, Ministerul EconomieiPortugalia:

Dl Miguel MORAIS LEITÃO Secretar de Stat pe lângă Ministrul Afacerilor Externe, însărcinat cu Afacerile EuropeneRomânia:

Dl Manuel Marian DONESCU Secretar de Stat, Ministerul Economiei (responsabil cu comerţul exterior)Slovenia:

Dl Rado GENORIO Reprezentant PermanentSlovacia:

Dl Dušan PETRÍK Secretar de Stat la Ministerul EconomieiFinlanda:

Dl Alexander STUBB Ministrul Afacerilor Europene şi Comerţului ExteriorSuedia:

Dna Ewa BJÖRLING Ministrul ComerţuluiRegatul Unit:

Dl Vince CABLE Ministrul Afacerilor, Inovării şi CompetenţelorComisie:

Dl Karel DE GUCHT Membru

Guvernul statului aderent a fost reprezentat după cum urmează:

Croaţia:

Dl Joško KLISOVIĆ Ministru Adjunct al Afacerilor Externe şi EuropenePUNCTE DEZBĂTUTE

RELAŢIILE COMERCIALE UE-SUA

Consiliul a aprobat acordarea unui mandat Comisiei în vederea negocierii unui acord comercial şi de investiţii cuprinzător cu Statele Unite, „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii”.

Mandatul este alcătuit dintr-o decizie a Consiliului şi o decizie a reprezentanţilor statelor membre prin care se autorizează deschiderea negocierilor, precum şi din directivele de negociere a acordului. Directivele prevăd un acord alcătuit din trei componente-cheie: accesul pe piaţă; chestiuni de reglementare şi bariere netarifare; norme.

Consiliul a convenit asupra faptului că serviciile audiovizuale nu vor face parte din mandat, însă Comisia va avea posibilitatea să facă recomandări privind mandate de negociere suplimentare.

În prezent, UE este pregătită să lanseze negocierile cu SUA. Comisia va negocia în numele UE şi al statelor sale membre, prezentând periodic informaţii actualizate Comitetului pentru politică comercială şi Parlamentului European. Acordul final va fi încheiat de Consiliu şi de statele membre după obţinerea aprobării Parlamentului European.

UE este cel mai mare partener comercial al SUA, iar Statele Unite sunt al doilea partener comercial al UE, în 2011 UE reprezentând 17,6 % din comerţul cu mărfuri al SUA, iar SUA 13,9 % din cel al UE. Împreună, UE şi Statele Unite deţin aproape jumătate din PIB-ul mondial şi desfăşoară o treime din totalul schimburilor comerciale la nivel mondial.

Potrivit unei evaluări a impactului realizată de Comisie, un acord comercial şi de investiţii cuprinzător ar putea duce la o creştere a PIB-ului UE cu 0,27% până la 0,48% şi a venitului naţional brut al UE cu până la 86 de miliarde EUR.

Decizia de negociere a fost luată pe baza recomandărilor unui grup de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă şi creştere economică, instituit în urma reuniunii la nivel înalt UE-SUA de la Washington (DC) din noiembrie 2011. Obiectivul grupului de lucru a fost acela de a identifica diferite variante de intensificare a comerţului şi a investiţiilor. Co-prezidat de Reprezentantul comercial al SUA, Ron Kirk, şi de Comisarul pentru comerţ al UE, Karel de Gucht, grupul de lucru şi-a publicat raportul final în februarie 2013.

Consiliul European din februarie a solicitat Comisiei şi Consiliului să dea curs fără întârziere recomandărilor grupului de lucru la nivel înalt pe parcursul preşedinţiei actuale (irlandeze).

Negocierile vor viza un acord cuprinzător şi ambiţios, care să abordeze o serie largă de aspecte bilaterale legate de comerţ şi de investiţii, inclusiv chestiuni de reglementare, în scopul de a obţine un acces la piaţă care să depăşească ceea ce SUA şi UE au obţinut pe baza acordurilor comerciale anterioare. Înlăturarea barierelor netarifare şi a celor de reglementare inutile va fi un obiectiv-cheie.NEGOCIERILE COMERCIALE UE-CANADA

În cursul prânzului, miniştrii au fost informaţi de către Comisie cu privire la evoluţiile din cadrul negocierilor privind un acord economic şi comercial cuprinzător cu Canada.

Miniştrii şi-au confirmat sprijinul deplin pentru abordarea Comisiei privind asigurarea impulsului necesar pentru finalizarea negocierilor şi au încurajat Comisia să furnizeze în continuare, în timp util, informaţii complete privind progresele înregistrate, în aşteptarea unei finalizări rapide.

Consiliul European din februarie a afirmat că se aşteaptă ca negocierile cu Canada „să fie încheiate în foarte scurt timp”. Cea mai recentă rundă de discuţii între negociatorii-şefi a avut loc la Bruxelles în ultima săptămână din mai.

În 2011, Canada era al 11-lea partener comercial al UE, iar UE era al doilea partener comercial al Canadei, Canada reprezentând 1,8 % din comerţul exterior al UE, iar UE 12 % din cel al Canadei.

Negocierile durează de mai mult de trei ani. În aprilie 2009, Consiliul a acordat Comisiei un mandat de negociere a unui acord economic şi comercial cuprinzător (CETA) cu Canada. Negocierile au fost lansate în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Canada organizată în luna următoare la Praga. În septembrie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să iniţieze, în cadrul negocierilor respective, un dialog privind investiţiile.DIVERSE

  • Procedurile decizionale pentru politica comercială

Consiliul a salutat încheierea cu succes a negocierilor cu Parlamentul European referitoare la propunerile „Omnibus I & II” privind procedurile utilizate pentru luarea deciziilor în cadrul politicii comerciale comune a UE.

Cele două proiecte de regulament vizează modificarea unei serii de regulamente adoptate în perioada 1972 - 2009, prin adaptarea acestora la procedurile decizionale prevăzute în Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009.

În conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din TFUE, cele două regulamente necesită o majoritate calificată pentru adoptarea de către Consiliu, cu aprobarea Parlamentului. Preşedinţia a ajuns la un acord cu Parlamentul la 5 iunie.


  • Condiţiile de muncă din Bangladesh

Consiliul a discutat despre condiţiile de muncă din Bangladesh în urma recentelor accidente care au implicat lucrători din fabricile de confecţii. Consiliul şi-a exprimat regretul pentru pierderile tragice de vieţi omeneşti.

  • Relaţiile comerciale cu China

În cursul prânzului, miniştrii au discutat despre relaţiile comerciale ale UE cu China, în special despre propunerea de lansare a unor negocieri privind un acord de investiţii, precum şi despre chestiuni de protecţie comercială, inclusiv antidumping.

Consiliul European din februarie a menţionat că agenda comercială UE-China pe termen scurt ar trebui să se concentreze asupra investiţiilor, a accesului pe piaţă, a achiziţiilor publice şi a drepturilor de proprietate intelectuală. La 24 mai, Comisia a prezentat o recomandare de decizie a Consiliului privind autorizarea Comisiei de a negocia un acord de investiţii cu China.ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI GENERALE

Perioada alegerilor pentru Parlamentul European

Consiliul a adoptat o decizie de devansare a perioadei următoarelor alegeri pentru Parlamentul European de la 5-8 iunie la 22-25 mai 2014 (10101/13 + 10396/13 + ADD 1).

Decizia a fost luată în urma avizului favorabil exprimat de Parlamentul European la 21 mai. Principalul obiectiv al devansării perioadei electorale este de a asigura condiţii optime pentru desfăşurarea alegerilor şi, astfel, de a consolida legitimitatea Parlamentului European. Decizia răspunde unei solicitări din 2005 a Parlamentului. La momentul respectiv, Parlamentul a solicitat devansarea datei alegerilor către luna mai, astfel încât să se poată organiza mai bine pentru accelerarea alegerii unui nou preşedinte al Comisiei şi pentru evitarea începutului vacanţei de vară în mai multe state membre.

Pentru mai multe informaţii, a se vedea 10917/13.DECIZIE ADOPTATĂ PRIN PROCEDURĂ SCRISĂ

OMC - Proprietate intelectuală

La 10 iunie 2013, Consiliul a adoptat o decizie de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată de UE, în cadrul Consiliului TRIPS1 al OMC, cu privire la o solicitare de prelungire a perioadei de tranziţie pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, prin care acestea sunt scutite de la majoritatea obligaţiilor din cadrul TRIPS.1Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală.

PRESĂ

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10862/13RO


Yüklə 36,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə