Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Miokard infarktı zamanı qanda troponinlərin miqdarı necə saatdan sonra maksimal artır ?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə20/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

864) Miokard infarktı zamanı qanda troponinlərin miqdarı necə saatdan sonra maksimal artır ?

A) 3 saatdan sonra

B) 2-3 saatdn sonra

C) 24-48 saatdan sonra

D) 5-6 satdan sonra

E) 2 saatdan sonra


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007.
865) Sol mədəciyin ön divarının yayılmış transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) I, AVL, V3-V6

B) I, AVL, V5, V6

C) I, AVL, V1-V6

D) II, III, AVF, V7, V8, V9

E) I, II, III, AVL, AVF, V3-V6


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004.
866) Sol mədəciyin arxa bazal nahiyəsinin transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) II, III, AVF, V7, V8, V9

B) II, III, AVF, V5, V6

C) II, III, AVF

D) II, III, AVF, V1-V3

E) V7, V8, V9


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004.
867) Sol mədəciyin arxa yan nahiyəsinin transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilir?
A) Ι,AVL, V4-V6 aparmalarında

B) V7-V9 aparmalarında

C) ΙI,ΙΙΙ AVF aparmalarında

D) ΙI,ΙΙΙ, AVF, V1,V2

E) ΙI,ΙΙΙ AVF, V4-V6 aparmalarında
Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004
868) Əgər tənəffüs çatışmazlığı ilə gedən kəskin koronar sindrom ağrılarda seçim preparatı hansıdır ?

A) Fentanil

B) Baralqin

C) Analqin

D) Promedol

E) Droperidol


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007.
869) Kəskin koronar sindromun əvvəlində istifadə olunan, ağrı sindromunu götürən və insan ömrünü uzadan preparatı və onun istifadəsini göstərin?

A) Izosorbid 5 mononitratın təyini

B) Metoprololun venadaxili qəbulu 100-200 mq dozada

C) Nitroqliserinin yaxud nitrosorbidin nəzarət edilən (AT, UDS) infuziyası

D) Verapamilin venadaxili təyini

E) Dihidropiridin kalsium antaqonistləri ilə monoterapiya


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
870) Kəskin koronar sindromla müşahidə edilən xəstələrdə hansı β - blokatorlarla müalicənin effekti təsdiq edilib?

A) Sotalol

B) Labetalol

C) Oksprenolol

D) Asetobutalol

E) Metoprolol


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
871) Kəskin koronar sindrom zamanı β-blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır ?

A) Kəskin ürək çatışmazlığı

B) Nəzərə çarpan periferik simptomlar

C) Reflektor sinus taxikardiyası

D) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya

E) Arterial hipotoniya


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
872) Kəskin miokard infarkt zamanı trombolitiklərlə terapiyanın tam əks göstərişlərinə hansılar aiddir?

A) Tam atrioventrikulyar blokada idioventrikulyar ritmlə

B) Ağ ciyərlərin ödemi

C) Insult, aortanın laylanan anevrizması

D) Səyrici aritmiya

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
873) Miokard infarktı və atrioventrikulyar ritmlə müşahidə edilən tam AV blokada zamanı xəstələrdə terapiya seçimi hansıdır?

A) α –adrenostimulyatorların təyini

B) Xolinolitiklərin təyini

C) β–blokatorların təyini

D) Fenilalkilamin grup kalsium antagonistlərinin təyini

E) Digidropiridin grup kalsium antagonistlərinin təyini


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
874) Miokard infarktı və mədəcik daxili blokadası olan xəstələrdə terapiya seçimi hansıdır?

A) Kalsium antaqonistlərinin təyini

B) Xolinolitiklərin təyini

C) β–blokatorların təyini

D) Əsas xəstəliyin müalicəsi

E) Ürək qlikozidlərinin təyini


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
875) Hansı preparat qeyri düz antikoaqulyantlara aiddir?

A) Streptokinaza

B) Heparin

C) Varfarin

D) Fondaparinuks

E) Fraksiparin


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
876) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə preparat seçimi

A) Nitrosorbit

B) Adenozintrifosfat

C) Amiodaron

D) Amlodipin

E) Novokainamid


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
877) Aterosklerozun erkən morfoloji əlamətləri hasıdır?

A) Fibroz pilək

B) Piyli zolaq

C) Divar ətrafı tromb

D) Lipid nüvə

E) Kalsifikasiya


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сГ. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-с
878) Aortanın aterosklerozuna hansı əlamət aiddir?

A) Bağırsağın infarktı

B) Barmaqların qanqrenası

C) Qəfləti ölüm

D) Aortanın anevrizması

E) Aritmiya


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
879) Hiperlipidemiyaların hansı tipi aterogen sayılır?

A) I tip


B) VI tip

C) V tip


D) IV tip

E) VII tip


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
880) Hansı ürək damar xəstəlikləri zamanı gərginlik stenokardiyası rast gəlir?

A) Mitral qapağın çatmamazlığı

B) Xroniki miokardit

C) Dilyatasion kardiomiopatiya

D) Aorta dəliyinin stenozu

E) Trikuspidal stenoz


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
881) III funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyası zamanı ağrı nə vaxt əmələ gəlir?

A) II mərtəbəyə qalxarkən

B) Nəzərə çarpan fiziki iş zamanı

C) Sakitlikdə

D) I mərtəbəyə qalxanda və yaxud 500 m çox piyada yol gedərkən

E) 100-300 metr düz yol piyada gedərkən və I mərtəbəni qalxarkən


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007.
882) Stenokardiyanı sübut edən EKQ əlamətləri hansıdır?

A) ST seqmentinin ətraf və döş aparmaların birində 1,0 mm çox olan depressiyası və anginal ağrı

B) ST seqmentinin I-III, V2-V6 aparmalarında qalxması və anqinal ağrı

C) Patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi

D) QR kompleksinin EKQ voltajının azalması

E) QRS kompleksini davamiyətinin 0,12-n çox artması


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004
883) Uzunmüddətli təsirə malik olan kalsium kanallarının antaqonistlərinə hansı aiddir?

A) Nifedipin

B) Verapamil

C) Diltiazem

D) Amlodipin

E) İzoptin


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2007
884) Sinus bradikardiyası və atrioventrikulyar blokadaların müalicəsində antianqinal preparatın seçimi

A) Kalsium antaqonistlərin dihidropiridin qrup preparatları

B) Propranalol, nadolol

C) Metoprolol, atenolol

D) Nitrosorbid

E) Verapamil, diltiazem


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2002
885) II funksional sinif gərginlik stenokardiyasının əlamətlərınə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Adi fiziki aktivlik məhdudlaşmır

B) Stenokardiya tutmaları nadir rast gəlir

C) Adi fiziki yükə nəzərə çarpan məhdudlaşma

D) Sakitlik zamanı stenokardik tutma

E) Stenokardiya tutmaları yaranır 500 m çox düz yerdə piyada yol gedərkən və II mərtəbəyə çıxarkan


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
886) Avropa və Amerika kardioloji cəmiyyətlərin birləşmiş komitəsi tərəfindən Q dişli miokard infarktının diaqnostikasının kliniki kriteriləri hansıdır?

A) ST seqmentinin depressiyası və kardiospesifik fermentlərin yüksəlməsi

B) Döş qəfəsində anginal ağrı və diskomfort, EKQ–də ST seqmentinin qalxması və patolji Q dişçiyinin əmələ gəlməsi

C) EKQ-də patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi,qanda protrombinin artması

D) Sidikdə mikroalbuminuriya

E) Xolesterinin qanda artması


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
887) Miokard infarktı zamanı qanda troponinin normallaşmasının müddəti nə qədərdir?

A) 2 həftədən sonra

B) 5-6 gündən sonra

C) 3 həftədən sonra

D) 8-12 gündən sonra

E) 2-3 gündən sonra


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
888) Sirkulyar miokard infarktının EKQ əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) I, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

B) II, III, AVF, V7, V8, V9

C) I, II, III, AVL, AVF, V1, V2

D) I, II, III, AVL, AVF, V3, V4,V5,V6

E) I, AVL, V1-V4


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004
889) Arxa bazal miokard infarktının EKQ əlamətləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) I, AVL, V1, V2, V3

B) V7, V8, V9

C) II, III, AVF

D) II, III, AVF, V7, V8, V9

E) II, III, AVF, V5, V6


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004
890) Sol mədəciyin ST seqmentinin qalxması olmayan miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) ST seqmentinin izoxətdən 2 mm çox yuxarı qalxmsı və mənfi T dişçiyinin qeyd edilməsi

B) Patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi

C) ST seqmenti izoxətdə və müsbət koronar T dişçiyinin qeyd edilməsi

D) ST seqmenti izoxətdə, mənfi koronar T dişçiyi və ST seqmentinin izoxətdən aşağı enməsi, koronar mənfi T dişçiyinin qeyd edilməsi

E) ST seqmentinin izoxətdən 2 mm çox yuxarı qalxması və müsbət T dişçiyinin qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: В. Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М. : Медицина, 2004
891) Kəskin koronar sindrom fonunda əgər ağ ciyərlərin ödemi ağrı sindromu ilə müşahidə edilirsə preparat seçimi hansıdır?

A) Promedol

B) Fentanil

C) Morfin

D) Diklofenak

E) Analqin


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
892) Sağ mədəcik infarktı zamanı ağrı sindromunu götürmək üçün preparat seçimi hansıdır?

A) Analqin

B) Morfin

C) Diklofenak

D) Promedol

E) Fentanil


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
893) Miokard infarktının kəskin mərhələsində streptokinazanın optimal dozası hansıdır?

A) 3 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhluluda 30-60 dəqiqə ərzində

B) 750 min V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

C) 300 min V, sonra 1,2 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

D) 500 min V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində

E) 1,5 mln V v/d damcı üsulu ilə 100 ml 0,9% fizioloji məhlulda 30-60 dəqiqə ərzində


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
894) ST seqmentinin qalxması olmayan kəskin koronar sindrom zamanı aspirinlə hansı preparatın terapiyası məqsədə uyğundur?

A) Aşağı molekulyar heparin və yaxud fondaparinuks

B) Klopidoqrel

C) Heparin

D) Qeyri düz antikoaqulyant

E) Trombolitik


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
895) Dopaminin infuziyasının maksimal sürəti kardiogen şok olan xəstələrdə nə qədərdir?

A) 7,5 mkq/kq/dəqiqə

B) 30 mkq/kq/dəqiqə

C) 25 mkq/kq/dəqiqə

D) 20 mkq/kq/dəqiqə

E) 15 mkq/kq/dəqiqə


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
896) Kəskin miokard infarktı zamanı səyrici aritmiyanın medikamentoz müalicəsi hansıdır?

A) Venadaxili β-blokatorların təyini əgər əks göstərişləri yoxdursa

B) Venadaxili diqitalizasiya

C) Ivabadrin 5 mq 1 həb x 2 dəfə

D) Verapamil, diltiazem-per os

E) Asparkam 2 həb gündə 3 dəfə


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007 .
897) Miokard infarktı və ritm və keçirilicik pozulmaları olan xəstələrdə ürəyin müvəqqəti elektrokardiostimulyasiyaya göstərişləri hansıdır?

A) Mobits I tipli 2 dərəcəli AV blokada

B) His dəstəsinin sağ ayaqcığının və sol ön şahənin kəskin əmələ gələn və proqressivləşən blokadası

C) Tam AV blokada və mədəcik kompleksinin nəzərə çarpan genişlənməsi

D) Sinus bradikardiyası və hipotoniya, mədəcik ekstrasistoliyası

E) Tam AV blokada və normal mədəcik kompleksləri


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007 .
898) Miokardın ağrısız işemiyasına nə aiddir?

A) Stenokardik tutma ST seqmentinin nəzərə çarpan depressiyası ilə müşayət edilir

B) ST seqmentinin nəzərə çarpan depressiyasının epizodları stenokardik tutma ilə müşahidə edilmir

C) Ağrı sindromu ST seqmentinin depresssiysı ilə müşayət edilir

D) Ağrı sindromu aritmiya ilə müşayət edilir

E) Fiziki yük sınağından sonra ST seqmentinin depressiyası qeyd edilmir


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
899) Reyno sindromlu stenokardiyalı xəstələrdə, antianqinal preparatların seçimi hansıdır?

A) Nitratlar (monoterapiya)

B) AÇF inhibitoru

C) Molsidomin

D) β-blokatorlar

E) Kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005.
900) Supraventrikulyar aritmiyalar zamanı antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) Metoprolol, atenolol

B) Amlodipin

C) Nitratlar

D) Preduktal MR

E) Molsidomin


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
901) Mitral və aortal stenoz zamanı antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) Verapamil, diltiazem

B) AÇF inhibitoruı

C) Dihidropiridin qrupdan kalsium antaqonistləri

D) Kardioselektiv β-blokatorlar

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
902) Mitral və aortal çatmamazlıq zamanı antianqinal preparatın seçimi hansıdır?

A) Kardioselektiv β-blokatorlar

B) Kalsium antaqonistlərinin dihidropiridin qrupu

C) Verapamil, diltiazem

D) AÇF inhibitorları

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
903) ST seqmentinin qalxması olmayan kəskin koronar sindromun əlamətlərinə hansı aiddir?

A) ST seqmentinin 1 aparmada 2 mm qalxması

B) Patoloji Q dişinin iki aparmada qalxması

C) ST seqmentinin 2 mm və çox V1-V3 kimi aparmalarda qalxması

D) Iki qonşu aparmalarda mənfi T dişinin olması

E) I, AVL aparmalarında ST seqmentinin 2 mm az olmayan qalxması


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2005
904) Kəskin koronar sindromun müalicəsində vena daxili təyinat üçün β–blokatorların seçimi hansıdır?

A) Vazodilyatasiya təsirli kardioselektiv β-blokatorlar

B) Vazodilyatasiya təsirli qeyri selektiv β-blokatorlar

C) Yüksək kardioselektiv uzunmüddətli β–blokatorlar

D) Daxili simpatomimetik fəallığı olan β–blokatorlar

E) Yüksək kardioselektiv qısa müddətli β–blokatorlar


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
905) Kəskin koronar sindromla olan hansı xəstələrə trombolitiklər təyin edilir?

A) Kəskin Q dişli miokard infarktlı xəstələrdə xəstəliyin əvvəlindən 12-18 saat keçəndən sonra

B) Əgər kəskin Q dişsiz miokard infarktı qeyd edilir

C) Əgər ST seqmenti izohətdən qalxmayib

D) Əgər kəskin Q dişli miokad infarktı olan xəstədə xəstəliyin əvvəlindən 24 saat keçəndən sonra

E) Əgər ST seqmeti iki qonşu və daha çox aparmalarda izoxəttdən yuxarı qalxıb


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
906) Miokard infarktının terapiyası zamanı hansı trombolitiklər daha çox letallığı azaldır?

A) Urokinaza

B) Streptodekaza

C) Plazminoqenin aktivatorları

D) Trombolitiklərin hamısı eyni dərəcədə letallığı azaldırlar

E) Streptokinaza


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005
907) Ağ ciyərlərin ödemini götürmək üçün kiçik qan dövranınında damarlarında təzyiqin artması zamanı preparat seçimi hansıdır?

A) Oksiqenin inhalyasiyası

B) Prednizolonun vena daxili təyini

C) Kalsium xloridin vena daxili təyini

D) Nitroprussid natriumun vena daxili infuziyası normal və yüksək arterial təzyiqi olan xəstələrdə

E) 20 mq furosemidin vena daxili təyini


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
908) Aterosklerozun inkişafında modifikasiya olunan (dəyişən) risk faktorlarına hansı aid deyil?
A) tütün çəkmək

B) arterial hipertenziya

C) piylənmə

D) qanda xolesterinin, triqliseridlərin və aterogen lipoproteinlərin artması

E) 50 – 60 yaşdan yuxarı yaş həddi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 301
909) Aterosklerozun inkişafında modifikasiya olunan (dəyişən) risk faktorlarına hansı aid deyildir ?
A) karbohidrat mübadiləsinin pozğunluğu (hiperqlikemiya, şəkərli diabet)

B) hipodinamiya

C) hiperhomosisteinemiya

D) yüksək sıxlıqlı lipoproteinlərin aşağı düşməsi

E) ilişikli irsiyyət
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 301
910) Ürəyin işemik xəstəliklərində ən aşağı ölüm həddi ümumi xolesterinin hansı qatılığından az olduqda müşahidə olunur (mq/dl)?
A) 500

B) 400


C) 600

D) 200


E) 300
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 301
911) Ürəyin işemik xəstəliklərində ölüm göstəricisinin mülayım yüksəlməsi ümumi xolesterinin hansı həddində müşahidə olunur (mmol/l)?
A) 4, 2 - 5, 2

B) 6, 7 - 7, 3

C) 8, 3 - 9, 5

D) 5, 3 - 6, 5

E) 7, 4 - 8, 2
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 301
912) Ürəyin işemik xəstəliklərində ölümlə nəticələnmənin sayının birdən artması ümumi xolesterinin qatılığının hansı həddinnən yuxarı olduqda qeydə alınır (mmol/l)?
A) 6, 5

B) 5, 8


C) 4, 8

D) 7, 2


E) 7, 8
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 301
913) Triqliseridlərin əsas daşıyıcı formasından biri hansı hissəcikdir?
A) Xilomikronlar

B) Apoprotein A - I

C) Lipoprotein A

D) Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər

E) Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
914) Xolesterinin əsas daşıyıcı forması hansı hissəcikdir?
A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

B) Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər

C) Apoprotein A - II

D) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

E) Xilomikronlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
915) Fosfolipidlərin əsas daşıyıcı forması hansı hissəcikdir?
A) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

B) Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

C) Xilomikronlar

D) Apoprotein C

E) Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
916) Xilomikronlar 80 - 95% triqliseridlərdən ibarət ekzoqen (qida) triqliserid daşıyıcılarıdır. Onlar triqliseridləri nazik bağırsaqdan hara daşımırlar?
A) miokarda

B) mimiki əzələlərə

C) piy toxumasına

D) saya əzələlərə

E) skelet əzələlərinə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
917) Aterosklerozun formalaşmasına (ateroqenez) hansı proses aid deyil?
A) lipid zolaqların əmələ gəlməsi

B) fibroz piləyin əmələ gəlməsi

C) birləşdirici toxumanın əmələ gəlməsi

D) fəsadlaşmış aterosklerotik piləyin formalaşması

E) lipid ləkələrin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 313
918) Kliniki təcrübədə aterosklerozun əsasən hansı forması daha ağır fəsadlar törətmir?
A) periferik arteriyaların aterosklerozu

B) koronar arteriyaların aterosklerozu

C) qarın aortası və onun şaxələrinin aterosklerozu

D) döş aortası və onun şaxələrinin aterosklerozu

E) periferik venaların aterosklerozu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 316Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə