İctimaiyyətlə əlaqələrYüklə 0,91 Mb.
səhifə1/6
tarix04.06.2018
ölçüsü0,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6

İctimaiyyətlə əlaqələr” fənnindən testlər

1. Təşkilatların diqqətə çarpan imic yaratmalarında ən əsas vəzifə qurumun hansı hissəsinə düşür ?

a)İctimaiyyətlə əlaqələr

b)Reklam

c)strateji idarəetmə

d)sponsorluq

e)Media işləri2. Korporativ ünsiyyətdə , xalqla əlaqələrin uğurlu olması üçün idarəçilərin əhəmiyyət verməsi lazım olan prioritet hansıdır ?

a)İdarəçilər , xalqla əlaqələrin əhəmiyyətini anlamış olmalıdır

b)İdarəçilər , təşkilat imicini təşkil etməlidir

c)İdarəçilər , təşkilatlarını daxili və xarici ətrafa tanıtmalıdır

d) İdarəçilər təşkilatlarını tanıdıcı reklam etməlidir

e)İdarəçilər , daxili ətrafla möhkəm əlaqə qurmalıdır3.Təşkilatların xalqla necəəlaqələr quracağı mövzusu siyasi bir qərardır . Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı bu qərarın içində düşünülməz ?

a )İctimaiyyətlə əlaqələrdə personal siyasətinin necə olacağı

b) İctimaiyyətlə əlaqələrin nə olacağı , nələrin təməl alınacağı

c ) İctimaiyyətlə əlaqələrin necə tətbiqi

d ) İctimaiyyətlə əlaqələrin hansı sahələri əhatə edəcəyi

e )İctimaiyyətlə əlaqələrdə hansı meyarın nəzərdə tutulacağı4. Aşağıdakılardan hansı xalqla əlaqələr mütəxəssislərinin funksiyalarından deyil ?

a)araşdırmaçı Jurnalist

b )Əlaqə Provayder

c ) Nasazlıqların tapılması Mütəxəssisi

d ) Əlaqə Texnikası

e )mütəxəssis Reçeteci5. Aşağıdakılardan hansı təşkilatın idarəetmə rollarında biridir ?

a)liderlik

b) müşahidəçi

c) qabaqcıllıq

d) hərəkətlilik

e) Planlama6. Aşağıdakılardan hansı xalqla əlaqələrdə təşkilat Içi hədəf kütlədir ?

a )Təchizatçılar

b ) çalışanlar

c )Cəmiyyət Təşkilatları

d) Müştərilər

e) digər təşkilatlar7.Aşağıdakılardan hansı təşkilat içi ünsiyyət variantlarından biri deyil?

a) məlumat formaları

b) Azad ifadə proqramı

c)Əlaqə

d) Açıq qapı tətbiqi

e)Görüşalma araşdırmaları8.Aşağıdakılardan hansı bir təşkilatın ictimai məsuliyyət səylərindən biridir?

a)Tullantılarla ətrafı kirlətməmək

b) Təşkilat içi tənzimləmə

c)təşkilat bağçasını təmizləmə

d)Mediada yer alma

e)Müştəri məmnuniyyətini qazanmaq9.Çalışanlarla (Təşkilat İçi) ünsiyyətdə hansı vasitələr istifadə olunmaz?

a) Ümumi televiziya, radio

b)Müəssisə qəzetləri, broşuralar

c)əl Kitabçaları, məktublar

d)Arzu qutuları, elan lövhələri

e)Hesabatlar, məktublar10.Aşağıdakılardan hansı təşkilatdan qaynaqlanan böhranın səbəbi deyil?

a) qanuni dəyişikliklər

b) məhsul səhvləri

c)Təşkilatın əl dəyişdirməsi

d) Təşkilat içi dedi-qodu

e)Təşkilat içi cinsi təcavüz11. Aşağıdakılardan hansı təşkilatların hədəf kütləsi ola bilər?

a) Hər quruluşun və qurumun özünə aid (spesifik)bir hədəf kütləsi

b)ümumi hədəf kütləsi

c)Siyasi hədəf kütləsi

d)sosial hədəf kütləsi

e)kütləvi informasiya vasitələri12.Təşkilatların ümumiyyətlə iki hədəf kütləsi vardır. Bunlar hansılardır?

a)daxili və xarici

b)siyasi və sosial

c)ümumi və xüsusi

d)alt və üst

e)heç biri13.Daxili hədəf kütləyə hansılar daxildir?

a) təşkilatın işçiləri, tərəfdaşları və peşələr

b)müşteriler ve kurumla hər hansı bir şekilde əlaqəsi olan birileri

c) təşkilatın rəhbəri

d) təşkilatın müştəriləri

e) təşkilatın mətbuat qurumu14.İctimaiyyətlə əlaqələr necə iş sahəsidir?

a)sənayeləşmə nəticəsində meydana çıxan iş sahəsidir

b)idarə edənlərlə idarə olunanlar arasında bir uçurumdur

c)idarə edənlərin tətbiq etdiyi iş sahəsidir

d)istehsalçılarla şirkət rəhbərlərinin müştərək iş sahəsidir

e)xidmət göstərənlər üzərində nəzarətdir15.İctimaiyyətlə əlaqələr işinin ən önəmli məqsədi nədir?

a)firmanın imicini ictimaiyyət arasında yüksəkdə tutmaq və onu qoruyub-saxlamaq

b)propaqanda mütəxəssislərini müdafiə etmək

c)sahibkarların nüfuzunu artırmaq

d)idarə edənlərin idarə olunanlar üzərində hakimliyini təmin etmək

e)bunların hamısı16.ictimaiyyətlə əlaqələr funksiyasını digər idarəetmə funksiyalarından fərqləndirən əsas xüsusiyyəti nədir?

a)onun həm qurumun daxili, həm də xarici mühiti ilə ünsiyyət qurub aparmaqdan

b)bütünlüyü parçalamaqdan

c)daxili mühitlə ünsiyyət yaratmaq

d)xarici mühitlə ünsiyyət yaratmaq

e)mürəkkəb iş bölgüsü aparmaqdan17.İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisinin iş sahəsinə aşağıdakılardan hansı aidiir?

a)daxil olan informasiyaların məqsədinə müvafiq şəkildə izah etməsi

b)intensiv informasiya yağışına məruz qoymaq

c)informasiyanı ətrf mühitə dağıtmaq

d)informasiyanı gizlətmək

e)daxili struktur ilə ətraf mühit arasında əlaqəni pozmaq18.İctimaiyyətlə əlaqələr neçə istiqamətli prosesdir?

a)2


b)3

c)4


d)5
19.İctimaiyyətlə əlaqələr prosesinin tərəfləri deyərkən nə başa düşülür?

a)şəxs və ya qurum və ictimaiyyət

b)şəxs və qurum

c)ictimaiyyət

d)şirkət

e)əhali


20. İctimaiyyət deyərkən nə başa düşülür?

a)əhali, müştəri, şəriklər və qruplar

b)əhali və şəriklər

c)müştəri və xüsusi qrup

d)əhali və şəriklər

e)idarə edənlər və əhali21.İctimaiyyətlə əlaqələr işi hansı ölkələrdə inkişaf etmşdir?

a)demokratiyanın mövcud olduğu ölkələrdə

b)təhsil səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə

c)ictimai rəyin inkişaf etmədiyi ölkələrdə

d)demokratiyanın mövcud olmadığı ölkələrdə

e)ictimai rəyin önəmsiz olduğu ölkələrdə22.Kütləni inandırmağın hansı yolları var?

a)güc tətbiq etmək,pul ilə almaq, inandırmaq

b)güc tətbiq etmək

c)güc tətbiq etmək və pul ilə almaq

d)inandırmaq

e)pul ilə almaq23.Aşağıdakılardan hansı ictimaiyyətlə əlaqələr işi mütəxəssisinin xüsusiyyətləridir?

a)yaradıcı, operativ, tədqiqatçı

b)obyektiv

c)subyektiv

d)tənqidçi

e)hamısı


24.İctimaiyyətlə əlaqələr işinin 4 xüsusiyyəti var.Bunlar hansılardır?

a)idarəetmə funksiyası, fəlsəfəsi,qarşılıqlı anlayış, siyasət və fəaliyyətin ictimaiyyətə açıqlanması

b)funksiya və siyasət

c)siyasət və fəaliyyətlər

d)qarşılıqlı anlayış və açıqlama

e)idarəetmə və siyasət25. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislər necə bir iş sahəsi yaratmalıdırlar?

a)mənfi fikirlərə səbəb olmayan iş şəraiti yaratmalıdır

b)əmrlər verməlidir

c)sahibkarı məlumatlandırmalıdır

d)tabe olanları cəzalandırmalıdır

e)işdən qovmaqla təhdid etməlidir26.İctimaiyyətlə əlaqələr işi üzrə mütəxəssislər bunları bilməlidir:

a)insanın davranış xüsusiyyətlərini anlamalı və öyrənməlidirlər

b)insanların mənfi xüsusiyyətlərini

c)insanların yaşadığı sosial mühiti

d)insanların fərdi xüsusiyyətlərini

e)bunların heç biri27. İctimaiyyətlə əlaqələr işindəreklam işinin əsas məqsədi nədir?

a)hədəf kütlə ilə ünsiyyətin təmin olunmasıdır

b)kütləyə yanlış məlumatların verilməsi

c)mal satmaq

d)daha çox gəlir əldə etmək

e)məhsulların satışını reallaşdırmaq28.Ünsiyyətin hansı prinsipləri var?

a)şəffaflıq, dürüstlük, diqqət

b)şəffaflıq, operativlik

c)dürüstlük,şəffaflıq, obyektivlik

d)dürüstlük, şəffaflıq, subyektivlik

e)diqqət və subyektivlik29.Ünsiyyət modelininhansı amilləri var?

a)göndərən, mesaj, kanal, qəbul edən, reaksiya və gurultu

b)göndərən,mesaj, qəbul edən, gurultu

c) göndərən,mesaj, qəbul edən

d)reaksiya, gurultu, kanal, mesaj

e) göndərən,qəbul edən30.İctimaiyyətlə əlaqələr işində müxtəlif fikirləri önəmli edən nədir?

a) onu istehsal edənin yaradıcılıq qabiliyyəti

b) tənqid

c) plan hazırlamaq

d) cəmiyyətlə əlaqə yaratmaq qabiliyyəti

e)qarşılıqlı anlayış31..Aşağıdakılardan hansı ictimaiyyətlə əlaqələr işinə aiddir?

a) qurum haqqında məlumat yayır

b) hər hansı mal və ya xidmətin satışını artırmaq

c) hədəf kütləsi sadəcə müştəriləri əhatə edir

d)məhsul və ya xidmətlər haqqında məlumatlar yayır

e)kommersiya xarakterli reklamlardan istifadə edir32.İctimaiyyətlə əlaqələr işində əsas prinsip nədir?

a)dürüstlük

b)mal satışı

c)yanlışlıq

d)diqqət çəkmək

e)heç biri33.Aşağıdakılardan hansı ictimaiyyətlə əlaqələr işinə aid deyil?

a)tək istiqamətlidir

b)iki istiqamətlidir

c)həqiqəti açıqlamaq yolu ilə inandırmağa çalışır

d)müzakirəyə açıq və demokratikdir

e)əsas doğru məlumatdır34.Ünsiyyət nədir?

a)Ünsiyyət, informasiya, fikir,mövqe və hisslərin bir fərd və ya qrup tərəfindən digər fərd və ya qruplara müvafiq simvollar istifadə edilərək çatdırılmasıdır

b)daxil olan informasiyaların məqsədinə müvafiq şəkildə izah etməsi

c)sənayeləşmə nəticəsində meydana çıxan iş sahəsidir

d)İctimaiyyətlə əlaqələrdə personal siyasəti

e)heç biri35.Aşağıdakılardan hansı ictimaiyyətlə əlaqələr işinin əsas amillərindən biri hesab edilir?

a)ünsiyyət

b)diqqət çəkmək

c)propaqanda

d)yalan informasiya

e)təhdid


36.İctimaiyyətlə əlaqələr işi prosesinin başa çatması nə vaxt baş verir?

a)ünsiyyətdə göndərilən mesajın kütlə tərəfindən qavranılması zamanı

b)ünsiyyətdə göstərilən mesajın kütlə tərəfindən müzakirəsi zamanı

c)ünsiyyətdə göstərilən mesajın kütlə tərəfindən imtinası zamanı

d)ünsiyyətdə göstərilən mesajın kütlə tərəfindən təhdidi zamanı

e)ünsiyyətdə göstərilən mesaja kütlənin etinasızlığı


37.Aşağıdakılardan hansı ünsiyyətin başlanğıc nöqtəsidir?

a) göndərən

b)mesaj

c)kanald)qəbul edən

e)reaksiya38.Müvəffəqiyyət nə vaxt yüksəlir?

a)göndərənin hörməti,etibarı yüksəkdirsə

b)simvollar seçilmişsə

c)fikir irəli sürülmüşsə

d)mesaj göndərilmişsə

e)təkrara yol verilmişsə39.Mesajlar hazırlanırkən nələri nəzərə almaq lazımdır?

a)hədəf qrupların sosial,mədəni,iqtisadi və siyasi strukturu nəzərə alınaraq

b)rəhbərlərin nüfuzu nəzərə alınmaqla

c)tabe olanların siyasi mənsubiyyəti nəzərə alınmaqla

d)büdcə nəzərə alınmaqla

e)informasiya simvolları ilə40.İstifadə ediləcək metod və texnologiyalar necə olmalıdır?

a)seçilmiş vasitəyə müvafiq olmalıdır

b)yazılı olmalıdır

c)şifahi olmalıdır

d)leqal olmalıdır

e)q/leqal olmalıdır41.Göndərilən mesaj hədəf kütlə tərəfindən necə başa düşülməlidir?

a)tam və doğru

b)yanlış

c)tez


d)kütləvi

e)fərdi


42.Mesajın göndərilməsi prosesində qurum hansı vəzifəni yerin yetirməlidir?

a)hədəf kütlə haqqında məlumatlar əldə etməlidir

b)dini qurumlarla iş aparmalıdır

c)siyasi təşkilatlarla iş birliyi yaratmalıdırlar

d)QHT-lər haqqında məlumat toplamalıdırlar

e)rəhbərin göstərişlrini yerinə yetirməlidirlər43.Büdcənin formalaşdırılması neçə istiqamətdə həyata keçirilməlidir?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 7

e) 5


44.Dar çərçivəli büdcə nəyə səbəb ola bilər?

a)rüb ərzində çətinliklərin meydana çıxmaına səbəb ola bilər

b)köçürülmənin düzgün aparılmamasına

c)rəhbərlər tərəfindən tənqidə

d)əlavə büdcə tərtibinə

e)inflyasiyaya45.Gələcək planlar üçün ən qiymətli material nədir?

a)analizlərin-təhlillərin nəticələri

b)büdcənin tərtibi

c)kompaniyaların təşkili

d) informasiyanın yayılması

e) kütlənin inamı46.Dünyada ilk dəfə ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Konstitusiya Agentliyi nə vaxt qurulub?

a)1920


b) 1923

c) 1917


d) 1908

e) 1743


47.Mesajın insanların yaddaşında qalması və unudulmaması məqsədilə hansı prinsipdən istifadə edilir?

a)təkrar etmə

b)inandırma

c)dürüstlük

d)inandırma və dürüstlük

e)dürüstlük və təkrar etmə48.Aşagıdakılardan hansı ictimaiyyətlə əlaqələr işinin III mərhələsinə aiddir?

a)Ön tətbiq vasitəsilə proqram həyata keçirilir və ortaya çıxan nöqsanlar düzəldilir

b)əldə edilən məlumatlardan istifadə etməklə iş planı hazırlanır

c)kompaniyanın məqsəd və strategiyasının hazırlanması

d)mesajların və vasitələrin hazırlanması

e)informasiyanın toplanması49.Aşagıdakılardan hansıictimaiyyətlə əlaqələr işinin I mərhələsinə aiddir?

a)İctimaiyyətlə əlaqələr proyektlərinin istiqamətləndiyi hədəf kütlənin araşdırılması

b)Ön tətbiq vasitəsilə proqram həyata keçirilir və ortaya çıxan nöqsanlar düzəldilir

c)əldə edilən məlumatlardan istifadə etməklə iş planı hazırlanır

d)mesajların və vasitələrin hazırlanması

e)kompaniyanın məqsəd və strategiyasının hazırlanması50.Aşagıda göstərilənlərdən hansı informasiyanın toplanılması metodlarına aiddir?

a)sorğuların keçirilməsi

b)dürüstlük

c)informasiya toplamaq

d)ədəbiyyat araşdırmaları

e)planlaşdırma51.Aşağıdakılardan hansıinformasiyanın toplanılması metodlarına aid deyil?

a)dürüstlük

b)məktub və müraciətlər

c)anketlərin doldurulması

d)sorğuların keçirilməsi

e)təkbətək görüşlərin keçirilməsi52.Aşağıdakılardan hansıinformasiyanın toplanılmasının effektiv metodlarına aiddir?

a)fərdlərlə tək-tək keçirilən görüşlər

b) dürüstlük

c)məktub və müraciətlər

d)anketlərin doldurulması

e)sorğuların keçirilməsi53.İnformasiyanın araşdırması mərhələsində rəhbərlərin araşdırmaya qarşı çıxmasının səbəblərindən biri hansı variantda verilmişdir?

a)araşdırmanın bahalı olması düşüncəsi

b)ehtimalların təsbit olunması

c)anlayış və terminlərin tərifinin müəyyən edilməsi

d)informasiyanın analiz edilməsi

e)problemlərin müəyyən edilməsi54.İctimaiyyətlə əlaqələr işinin planlaşdırılması neçə mərhələdən ibarətdir?

a)5


b) 6

c) 7


d) 2

e) 3


55.Mövcud vəziyyəti müəyyən etmək üçün hansı suallara cavab vermək lazımdır?

1.Tşkilatın ictimai rəyi həqiqətdə nə fikirləşir?

2.Mən nə etməliyəm?

3.İctimaiyyətin tənqidləri nədir

4.Bu hadisə haqqında nə fikirləşirsiniz?

5.Qəbahət bizdədirmi? Səhvləri necə düzəldə bilərik?

a)1,3,5

b) 1,2,5


c) 2,3,5

d) 1,2,4


e) 1,3,4

56.İctimaiİctimaiyətlə əlaqələr işinin istifadə etdiyi ən intnsiv nəşr hansıdır?

a) qəzetlər

b) məktublar

c) hesabatlar

d) bülletenlər

e) broşurlar57. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən həkimlərə, orta tibb işçilərinə və əczaçılara əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilməlidir?

a) 30;


b) 36;

c) 21;


d)42;

e) 10.


58.İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Beynəlxalq Assosiasiyası nə vaxt təsis edilmişdir?

a)1955 mayın 1-i

b) 1964 mayın 2-si

c) 1961-ci ilin may ayı

d)1968 aprel

e)1989 aprel59.Afina kodeksi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

a)1965


b) 1964

c) 1961


d)1968

e)1989


60.Afina kodeksinə görə hər bir ictimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın üzvü nələrə riayət etməlidir?

a)na

b)xüsusi göstərişlərə

c)rəhbərliyin dediklərinə

d)kütlənin tələblərinə

e)ictimai asayişin qorunmasına

61.Firmaların hər hansı neqativ tanıtmaya məruz qalmasının səbəbləri hansılardır?

a)rəhbərlə bağlı skandallar və aşağı səviyyəli və formula malik məhsul iatehsalı

b)sərt əxlaq qaydaları

c)maddi və texniki vəsaitin ayrılması

d)xüsusi göstərişlər

e)kütlənin tələbləri62.Firma hər hansı səbəbdən cəzalandırılırsa nə baş verir?

a)səhmlərinin qiyməti aşağı düşür

b)səhmlərin qiyməti normal səviyyədə olur

c)səhmlərin qiyməti artır

d)səhmlər etibarsız olur

e)işçi problemi meydan çıxır63. Əsaslı bir səbəb olmadan yüksələn və düşən səhm qiymətləri effektiv olmayan.................................................... işarəsidir.

a)ictimaiyyətlə əlaqələr proqramının

b)səriştəsiz rəhbərliyin

c)informasiya qıtlığının

d)qeyri-demokratik prinsiplərin

e)istehsalın64.Öncə və sonrakı araşdırma metodu niyə az istifadə edilir?

a)çox xərc tələb etdiyi üçün

b) rəhbərlik icazə vermədiyi üçün

c)İstehlakçılar imtina etdiyi üçün

d)istehsal aşağı olduğu üçün

e)işçi problemi olduğu üçün65.Hansı şirkətlər yüksək səviyyəli kadr baxımımdan korluq çəkməzlər?

a)ictimaiyyətlə əlaqələr işinə önəm verən

b)informasiya bolluğundan istifadə edən

c)səhmlərinin qiyməti yüksək olan

d)reklam şirkətləri ilə əlaqədə olan

e)yüksək məvacib ödəyən66.Aşağıdakılardan hansı mətbuat bülletenlərində dərc olunmalıdır?

a)həqiqətən xəbər xüsusiyyəti olan məlumatlar

b)elanlar

c)reklamlar

d)məruzələr

67.Aşağıdakılardan hansı mətbuat bülleteni hazırlanarkən riayət edilməli olan qaydalara aiddir?

1.ad,yer və zaman məlumatları yazılmalıdır

2.xəbərlər mümkün qədər qısa yazılmalıdır

3.bütün mətbuata göndərilməlidir

4.reklamlar yerləşdirilməlidir

5.elanlar çox olmalıdır

a)1,2,3

b)1,4,5


c)1,3,4

d)2,3,5


e)1,3,5

68.Mətbuat konfransı nə vaxt keçirilə bilər?

a)çox əhəmiyyətli bir mövzunun incəlikləri ilə bildirilməsi zərurəti yarandıqda

b)münaqişələr yarandıqda

c)mətbuat bülletenləri ilə çatdırılan mövzuları müzakirə etmək üçün

d)məlumat qəzetdə çap olunduqda

e)heç biri69.Broşur nədir?

a)asan oxunan bir tanıtma vasitəsi

b)qrafiklə zənginləşdirilən kitab

c)müəyyən bir oxucu kütləsinə istiqamətlənən nəşr

d) elmi əsər

e)publisistik nəşr70.Şirkət qəzetlərində nəyə icazə verilmir?

a)şirkət və ya rəhbərin təbliğinə

b)müxtəlif mövzuların dərcinə

c)elanların dərcinə

d)mədəniyyət xəbərlərinin dərcinə

e)iqtisadi xəbərlərin dərcinə71.Şirkət qəzeti necə paylanmalıdır?

A)pulsuz


b) əhaliyə pulsuz

c)işçilərə pul ödəməklə

d)pensiyaçılara pul ödəməklə

e)rəhbər işçilərə pulsuz72.Şirkət qəzetlərində nələr dərc olunmamalıdır?

a) yalnız tezislər vəelmi əsərlər

b)şirkətin istehsal, satış və maliyyə vəziyyəti kimi mövzular

c) rəhbərlərin dəyişməsi və vəzifədə yüksəlmələr

d)maraq kəsb edən xobbilər

e)idman xəbərləri73.Mətbuatla əlaqələrdə riayət edilməsi vacib qaydalara aid deyil?

a)həyata keçirilməsi imkansız olan tələbləri irəli sürmək

b)əlaqə qurulacaq şəxsi doğru seçmək

c)dürüst olmaq

d)təqliddən qaçmaq

e)maraq kəsb edən xəbərlər vermək74.Bunlardan hansı nəşr edilməyən vasitələrə aiddir?

a)üz-üzə və telefonla söhbət

b) qəzetlər

c)jurnallar

d)broşurlar

e)bülletenlər75.Telefonla müqayisədə üz-üzə söhbətin üstünlüyü nədədir?

a)qarşıdakı şəxsin davranış və mimikalarından nəticə çıxarmağa imkan verir

b)elmi cəhətdən əsaslı olmasında

c)problemin tam çözülməsində

d)maraq kəsb edən xəbərlərin verilməsində

e)reklamdan istifadə edilməməsində76.İctimaiyyətlə əlaqələr işində aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

a)qısa metrajlı filmlər

b)tezislər

c)elmi məqalələr

d)elmi-kütləvi nəşrlər

e)heç biri77.Respublikamızda ictimaiyyətlə əlaqələr işinin avadanlıqları nələr hesab edilir?

a)xarici şirkətlərdir

b)mətbuatdır

c)məktəblərdir

d)səhmdar cəmiyyətləridir

e)k/t müəssisələridir78.Hansı sırada Azərbaycanda ictimaiyyətlə əlaqələr işi aparan xarici şirkət göstərilmişdir?

a) BP Amoco

b) ”Xəzər”

c) Kaspi


d) Finca

e) Final


79.BP Amoco Azərbaycanda öz bizness bölməsini nəvaxt açmışdır?

a)1992


b)1994

c)1995


d)1996

e)1998


80.BP Amoco-nun İƏD-nin neçə işçisi var?

a)9


b)10

c)7


d)12

e)11


81.Aşağıdakılardan hansı, ictimaiyyətlə əlaqələrin köklərinin söykəndiyi bir intizamdır?

a) təbliğat

b) Reklam

c)Marketinq

d) Satış artırıcı səylər

e) maliyyə82.Aşağıdakılardan hansı, ictimaiyyətlə əlaqələr anlayışının ilk ortaya çıxdığı və bir intizam olaraq ələ alındığı ölkədir?

a)Amerika Birləşmiş Ştatları

b)Türkiyə

c)Yaponiya

d) İngiltərə

e)İtaliya83.İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə və müəssisələr baxımından əhəmiyyəti aşağıdakı hadisələrdən hansı ilə ortaya çıxmışdır?

a) 1929 Böyük Böhranı

b)İnternetin əhəmiyyət qazanması

c)1-ci Dünya müharibəsi

d)mətbəənin icadı

e)II Dünya müharibəsi84.Qadın hüquqları, istehlakçı hüquqları və ətraf mühitə istiqamətli həssaslığın artması kimi inkişaflar xalqla münasibətlərdə hansı dəyişikliklərlə əlaqədardır?

a) Cəmiyyətdəki dəyişmə, qarşıdurma və üzləşmənin artması

b) Böyük şirkətlərin inkişafı

c)İctimaiyyətin gücünün artması

d) World Wide İnternetdə inkişafı

e)İnsanların düşüncələrinin artması85.Aşağıdakılardan hansı, məqsədin təbliğat olduğu və ünsiyyətin dinləmə yerinə izah üzərinə cəmləndiyi İctimaiyyətlə əlaqələr mərhələsini müəyyən edir?

a)mətbuat spikerliyi

b)ictimaiyyəti məlumatlandırma

c)İki istiqamətli asimmetrik ünsiyyət

d) İki istiqamətli simmetrik ünsiyyət

e)Tək istiqamətli simmetrik ünsiyyət86.Aşağıdakılardan hansı, yaxşı bir təşkilati performansın yaxşı bir duyurum təməlinə söykəndiyini düşünən İctimaiyyətlə əlaqələr uygulayıcısıdır?

a) Ivy Lee

b)Rex Harlow

c) Edward Bernays

d) P. T. Barnum

e) Arthur W. Page87.Aşağıdakılardan hansı, Türkiyədə İctimaiyyətlə əlaqələr peşəsinin gerçək mənada tətbiq edildiyi ilk vahididir?

a) Dövlət Planlaşdırma Təşkilatı

b)Mərkəzi Hökumət Təşkilatı

c)Əhali Planlaması Ümumi Müdirliyi

d) Inzibati İslahat Məsləhət heyəti

e)İctimaiyyətlə Əlaqələr Dairəsi Başçılığı
Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə