İctimaiyyətlə əlaqələr


Aşağıdakılardan hansı Sem Blekə görə, bələdiyyənin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin fəaliyyətinin qulluq etdiyi 4 əsas məqsəddən biri deyil?Yüklə 0.91 Mb.
səhifə3/6
tarix04.06.2018
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

164.Aşağıdakılardan hansı Sem Blekə görə, bələdiyyənin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin fəaliyyətinin qulluq etdiyi 4 əsas məqsəddən biri deyil?

a)Şəxsin müsbət imicini yaratmaq

b)Daimi əsasda əhalini bələdiyyənin siyasətindən və gündəlik fəaliyyətdən xəbərdar etmək

c)İctimaiyyətə hansısa mühüm qərarın qəbul olunmasına qədər onunla əlaqədar öz fikrini bildirmək üçün şərait yaratmaq

d)İctimaiyyəti yerli özünüidarəetmə sisteminin işi barədə maarifləndirmək, insanları onların hüquq və vəzifələri barədə məlumatlandırmaq

e)İnsanlarda vətəndaşlıq qüruru hissini inkişaf etdirmək165.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmas kim tərəfindən həyata keçirilir ?

a) dəftərxana və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar ;

b)kadrlar bölməsi ;

c)maliyyə şöbəsi ;

d)nəzarət bölməsi ;

e)dəftərxana və ya xüsusi nəzarət bölməsi ;166.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi vəzifəsini kim daşıyir ?

a)onların tabe olduqları təşkilatlar

b)onların daxili nəzarət şöbələri ;

c) onların ümumi şöbələri ;

d) Prezident Administrasiyasının Ümumi şöbəsi ,

e)onların şöbələr arasındakı əlaqələr ;167.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair işlər və ya icrada olan sənədlər nə vaxt akt üzrə qəbul edilir və təhvil verilir?

a)Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə ;

b) hər rübün sonunda ;

c )hər ilin sonunda ;

d) hər beş ildən bir.

e)hər təşkilatın və strukturun rəhbəri;168..“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlıqın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən işdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri kimə və hansı sənəd üzrə təhvil verməlidir ?

a) bu vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə, akt üzrə;

b) təşkilat rəhbərinə, əmr üzrə ;

c) struktur bölmənin rəhbərinə ,akt üzrə ;

d)heç kimə;

e) təşkilat rəhbəri;169.Dövlət idarəetmə aparatında və müəssisələrin fəaliyyətində kargüzarlıq prosesi zamanı çoxlu sayda sənədlər hüquqa əsasən hansı halda saxlanılmalıdır ?

a) arxivlərdə sənədlərin saxlanmasının təşkili ;

b)əvvəlcədən sənədlərin saxlanmasının təmin edilməsi ;

c) sənədlərin etibarli saxlanilmasi ;

d) sənədlərin arxivlərdə qruplaşdırılmasını təşkil etmək

e)sənədləri arxivə verilməsini ;170.Rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq ,işgüzar səndlər dövlət sənədi hesab edilirmi?

a) dövlət əhəmiyyəti daşımır ;

b) qanuni əhəmiyyəti daşımır ;

c)hüquqi əhəmiyyətə malik deyıldir

d)möhürlə təsdiqlənmir;

e)imza ilə təsdiqləmək;171.İndiki dövrdə üslublar arasında ən çox istifadə olan yazı üsubu hansıdır?

a)işgüzar;

b) rəsmi;

c)qeyri-rəsmi ;

d)həvəskar;

e)kargüzarliq;172.İdarə, təşkilat və müəssisələrin kargüzarlığın aparılmasına məsuliyyət daşıyan şöbə hansıdır?

a) dəftərxana şöbəsi;

b)tədris şöbəsi ;

c) kadrlar şöbəsi ;

d) maliyyə şöbəsi;

e) istehsalat şöbəsi;173.Müəssisələr, təşkilatlar, idarələr, dövlətlər arasında münasibətlər nə ilə qaydaya salınır ?

a) iş sənədlərinin, işgüzar yazışmaların köməyilə ;

b)işçilərin davamiyyəti ilə;

c)məlumatların ötrülməsi ilə ;

d) rəsmi məktubların yerindəcə icra olunması ilə ;

e)fəaliyyətin ardıcıl aparılması ilə ;174.İdarə,təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən təşkilatlarda sərəncam mahiyyətli sənədlərin yaranmasının hüquqi əsasları hansılardır ?

a) yuxarı təşkilatların konkret tapşırıqları ;

b) qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələbləri ;

c) təşkilat tərəfındən onun üzərin düşən vəzifələrin icra edilməsi ;

d) təşkilati- sərəncamverici tələbləri ;

e) inzibati- təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ;175.İdarə, təşkilat və müəssisələrində məktubu göndərərkən əsas diqqətli olmalardan biri nədir ?

a)məktubu ünvanladiğiniz təşkilatin adini səhv salmayin ;

b) məktubu ünvanladığınız məsələnin adını səhv salmayın

c) ünvanladiğiniz insanin adini səhv salmayin ;

d) məktubu ünvanladığınız yerin adını səh salmayın

e) məktubu ünvanladığınız poçtun adını səhv salmayın176.Fiziki şəxslərin və ya insanın təhsilindən asılı olmayaraq gündəlik həyatında daha çox təsadüf edilən yazı növü hansıdır ?

a) məktub;

b) teleqram ;

c)sənəd;


d) əmr;

e)protokol;177.Reklam hansı məqsədlə istifadə edilir ?

a)istelak mallarının xüsusiyyətləri və müxtəlif xidmət növləri haqqında informasiya verməklə onları realizə etmək və onlara tələbat yaratmaq;

b)müəyyən çəxsi , müəssisəni ,ədəbiyyat və incəsənət əsərini və s. reklamı;

c)müəyyən incəsənət əsərini və s. populyarlaşdırmaq məqsədilə onlar haqqında məlumat yaymaq.

d)müəyyən şəxsi ədəbiyyat əsərini və s. haqqında məlumat yaymaq;

e)müxtəlif xidmət növləri haqqında verməklə reklam ;178..Gündəlik işimizdə əməli yazıların ən geniş yayılmış və daha çox rast gəldiymiz növlərindən biri nədir?

a)məktub;

b)əmr;

c) teleqram;d)sənəd;

e)protokol.179.Məlumat –arayış sənədlərinin xüsusiyyətlərinə görə neçə növü var?

a)3


b)2

c) 4


d) 5

e) 7


180. Kommersiya əqdlərinin və münasibətlər qurmaq üçün nə lazımdır?

a) işgüzar yazişma;

b) işgüzar danışıqlar ;

c)işgüzar idarəetmə ;

d) işgüzar fəaliyyət ;

e)işgüzar kolektiv181.İdarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri yazdıqları məktubun müraciət hissəsini neçə baçlamalıdır ?

a)xahiş;


b)məğzi;

c)ştamp;


d)ümumi ;

e) müraciət.182.Cavabı tələb edən məktublar hansılardır ?

a) xahişnamələr , müraciətlər ,təkliflər , tələblər , iradlar , dəvətlər və s..;

b) sorğu məktubu , dəvətlər, tələblər , təsdiq , sərəncam məktubu və s.

c) müraciət ,təkliflər, yadasalma ,sorğu məktubu , iradlar və s.;

d) dəvətlər, müraciətlər, təsdiq, iradlar , sərəncam məktubu və s.;

e)tələblər.iradlar ,yadasalma və s.;183.Yazışmalar iqtisadi, hüquqi, maliyyə və müəssisənin digər fəaliyyət növü üzrə aparılırsa , onda bunlar neçə adlanır?

a) işgüzar məktublar;

b) işgüzar yazışmalar ;

c) əməli yazışmalar;

d) rəsmi yazışmalar;

e) əməli –rəsmi yazışma.184.Əgər yazışmalar material- texniki təchizat və satış üzrə aparılırsa, onda bunlara neçə adlanır?

a) kommersiya məktubları ;

b) kollektiv məktub;

c) işgüzar məktub ;

d)xidməti məktub ;

e) sadə məktub.185.Məktubun başlıca məqsədi nədir ?

a) başa salmaq , sübut etmək , izah vermək ;

b)kiməsə kömək etmək :

c)kömək istəmək ;

d)hər hansı işi sona çatdırmaq;

e)bir mövzunu yazılı olaraq müzakirə etmək.186.Xarici ticarət əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi üçün hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?

a)xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə ;

b) ixrac qiyməti;

c) haqqında sənədlər;

d)istehalçı arayışı ;

e) ixracatçı sənədi.187.Müəssisələr arasında şifahi danışıqlar çətinliklə aparılırsa hansı məktub növündən istifadə ounur?

a) xidməti məktubdan ;

b)rəsmi məktublar;

c)qeyri-rəsmi məktublar;

d) kollektiv məktublar ;

e) işgüzar məktublar188.İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisi üçün nə vacibdir?

a)Gözlənilməyən problemin öhdəsindən gəlmək

b)Problemi yerindəcə çözmək

c)Problem yaradanları cəzalandırmaq

d)İcra orqanlarına müraciət etmək

e)Hec biri


189.Elan hansı sənəd formasıdır?

a) bu və ya məlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaqla təşkiledici missiyanı yerinə yetirir.

b) məlumatın vaxtı , saatı dəqiq göstərilməlidir ;

c) tədbirin keçiriləcəyi yer;

d)məlumatın kim tərəfindən verilməsi göstərilməlidir ;

e) ünvan və ya telefon nömrəsi göstərilir190.Hesabat hazırlanarkən hansı tələblər yerinə yetirilməlidir ?

a)verilən tapşırığı yerinə yetirən şəxsin özü tərəfindən yazılmalı , hesabatın əvvəlində onu yazan şəxsin soyadı adı və atasının adı göstərilməli , sonunda isə imza qoyulmalıdır;

b) hesabat inandırıcı olmalı , görülən işlər ardıcıllıqla sadalanmalıdır ;

c)hesabatda faktlar və rəqəmlər dəqiq verilməli ;

d) rəqəmlər sözlə də göstərilməlidir ?

e) ictimai xarakterli olmalıdır;191.Rəsmi sənədlər kimlər tərəfindən hazırlanır ?

a) mütəxəssislər;

b) alimlər;

c) elektron yazı vasitəsilə ;

d)poçt rabitəsi vasitəsilə ;

e) rabitə vasitələri192.İşçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürənin təqdimatına həmkarlar ittifaqı neçə gün ərzində cavab verməlidir ?

a) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci on gün ;

b) təqdimat daxil olduğu dündən ən geci beş gün ;

c) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci üç gün ;

d) belə müddət nəzərdə tutulmayıb;

e) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci iki gün193.Sərəncam özündə nəyi əks etdirir ?

a)hər hansı məsələni həlletmək səlahiyyəti vəzifəli şəxs tərəfindən verilən göstərişləri ;

b)rəhbər tərəfindən verilən tapşırıqları ;

c)rəhbər tərəfindən verilən göstəriçləri ;

d)rəhbər tərəfindən verilən əmrləri ;

e)rəhbər tərəfindən verilən təlimat qaydaları .194.Protakol hansı sənəd formasıdr ?

a)kollegiyal orqanlar tərəfindən müzakirə olunur məsələlərin dedişini ardıcıl, ardıcıl qeyd edildiyi sənəd formasıdır ;

b)pratakol kollegiyal orqanların fəaliyyətlərinin müəyyən edən sənəd formasıdır;

c)pratakol kollegiyal orqanın vəzifələrini müəyyən edən sənəd formasıdır ;

d)pratakol kollegiyal orqanın hüquqlarını müəyyən edən sənəd formasıdır ;

e)pratakillar kollegiyal orqanın məsuliyyətini özündə əks etdirən sənəd formasıdır.195.Pratakol kim tərəfindən imzalanır?

a)sədr və katib ;

b)katibə ;

c)müəssisə rəhbəri ;

d) baş mühasib ;

e) baş iqtisadçı


196. Arayışlar hansı məqsəd üçün tərtib edilir ?

a)məlumat vermək məqsədi üçün ;

b)hesabat vermək məqsədi ücün

c)məlumat almaq məqsədi üçün

d)tapşırıq almaq məqsədi üçün ;

e)göstəriş almaq məqsədi üçün ;197.İzahat vərəqləri hansı sənəd formasıdır ?

a)müəyyən edilmiş proqram və ya qaydadan kənarlaşmaya səbəb fakt və fəaliyyəti üzrə aydınlaşdırma şərh edilən sənəd formasıdır ;

b)işə gecikməyin səbəblərini aydınlaşdıran sənəd formasıdır ;

c)işdən tez getməyin səbəblərini aydınlaşdiran sənəd formasıdır ;

d)istehasl planlarıın yerinə yeririlməməsinaydınlaşdıran sənəd formasıdır ;

e)satış planını yerinə yetirməməyin səbəblərini aydınlaşdıran sənəd formasıdır .198.Reklam lövhələrə hansı yerlərdə asılır ?

a) camaatın cəmləşdiyi meydanlarda ;

b) uca yerlərdə ;

c) ucadan oxunur;

d) ilk reklam bürosunu;

e) əsas reklam ;199.Müəsisə və təşkilatların fəaliyyəti nə ilə rəsmləşdirilir?

a)Sənəd vasitəsi ilə

b)Təlimat vasitəsi ilə

c)Əmr vasitəsi ilə

d)Qərar vasitəsi ilə

e)Akt vasitəsi ilə200.Dinamik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr aiddir?

a)Səssiz kino lentləri və video yazılı maqnit lentləri

b)Səssiz kinolar

c)Səsli kinolar

d)Peyk rabitə sistemi

e)Abonent rabitə sistemi201.Peşəkar bir İctimaiyyətlə əlaqələr işi üzrə mütəxəssis mərasim tərtib edilərkən nəyi bacarmalıdır?

a)tərtib edilən mərasimə başqalarının gözü ilə baxmağı

b)koordinatları göstərməyi

c)şirkətə təklif olunan stendin vəziyyətini öyrənməyi

d)sərginin təşkil olunduğu yerin fiziki vəziyyətini öyrənməyi

e)maraq kəsb edən xəbərlər verməyi


202.Festival və müsabiqələr....

a)qurumun yerləşdiyi regionu və qurumu tanıtmanın təsirli vasitələrindən biridir

b)şirkətin hədəf kütləsi ilə əməkdaşlıq halında fəaliyyət göstərməsi üçün imkan yaradır

c)qurumun adını eşitdirmək üçün əhəmiyyətsiz vasitədir

d)prestij təmin etmək məqsədilə təşkil olunur

e)qısametrajlı filmlərin nümayişi üçün təşkil olunur203.İctimaiyyətlə əlaqələr işi üçün aşağıdakılardan hansı uğur hesab olunur?

a)radio və TV-lərin reportaj efirlərinə çıxmaq

b)qısa metrajlı filmlər nümayiş etdirmək

c)bülletenlər nəşr etdirmək

d)sponsorluq

e)informasiya dağıtmaq204.PR sahəsində uğurlu fəaliyyət üçün təkcə təhsil bəs etmir. Aşağıdakılardan hansı imtahanlar vasitəsilə dəqiq müəyyənləşdirilməsi mümkün olmayan bacarıqlardan biri deyil?

a)bilik


b)sağlam düşüncə

c)mükəmməl təşkilatçılıq qabiliyyətləri

d)məntiqi fikir, obyektivlik və iti tənqidi qavrama

e)Soyuqqanlılıq205. Məhsulun satılmasında, və müştərilər arasında yayılmasında şirkətə yardım göstərən firmalar nə adlanır?

a) marketinq vasitəçiləri

b)marketinq üzrə məsləhətçi firmalar

c)kredit-maliyyə idarələri

d)ünsiyyət auditoriyaları

e)reklam agentlikləri206.Aşağıdakılardan hansı Şirkətə öz əmtəəsini münasib bazarlara daha dəqiq yönəltməkdə və irəlilətməkdə yardım edən vasitələrdən biri deyil?

a)kredit maliyyə idarələri

b)reklam agentlikləri

c) marketinq üzrə məsləhətçi firmalar

d)marketinq tədqiqatları firmaları

e)marketinq üzrə məsləhətçi firmalar207.Aşağıdakılardan hansı vəziyyətin analizi və vəzifələrin formalaşdırılması üçün əvəzedilməz mərhələdir?

a)araşdırma

b)ünsiyyət

c)qiymətləndirmə

d)hərəkət

e)iqtisadi mərhələ208.. Təşkilatı sənədlərə hansı sənədlər aiddir?

a) əsasnamə , nizamnamə , təlimat və qaydalar ;

b) əmr və sərəncamlar

c) pratokollar və xidməti məktublar ;

d) aktlar və qeydiyyat vərəqləri

e)müqavilələr və nizamnamələr .209.Akustik rabitə sistemindən müəsisə və təşkilatlarda hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

a)Şifahi məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

b)Yazılı məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

c)İnformasiyaların verilməsi üçün

d)İnformasiyaların işlənməsi üçün

e)İnformasiyaların icraçılara çatdırılması üçün210.Müəssisələr hansı sənəd əsasında fəaliyyət göstərirlər?

a)Əsasnamə və nizamnamə əsasında

b)Təlimat və qaydalar əsasında

c)Əmr və sərəncamlar əsasında

d)Qərarlar əsasında

e)Tapşırıq və göstərişlər əsasında211.Aşağıdakılardan hansı, xalqla əlaqələrin köklərinin söykəndiyi birintizamdır?

a)təbliğat

b)Reklam

c)Marketinq

d)Satış artırıcı səylər

e)maliyyə212.Aşağıdakılardanhansı, xalqla əlaqələranlayışınınilkortaya çıxdığı və birintizamolaraq ələ alındığı ölkədir?

a)Amerika Birləşmiş Ştatları

b)Türkiyə

c)Yaponiya

d) İngiltərə

e)İtaliya213.İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə və müəssisələr baxımından əhəmiyyəti aşağıdakı hadisələrdən hansı ilə ortaya çıxmışdır?

a)1929 Böyük Böhranı

b)İnternetin əhəmiyyət qazanması

c)Dünya müharibəsi

d)mətbəənin icadı

e)Şərq Blokunun yıxılması214.Qadın hüquqları, istehlakçı hüquqları və ətraf mühitə istiqamətli həssaslığın artması kimi inkişaflar xalqla münasibətlərdə hansı dəyişikliklərlə əlaqədardır?

a)Cəmiyyətdəki dəyişmə, qarşıdurma və üzləşmənin artması

b)Böyük şirkətlərin inkişafı

c)İctimaiyyətingücününartması

d) WorldWideWeb'ininkişafı

e)İnsanların farkındalıkları və düşüncələrinin artması215.Aşağıdakılardan hansı, yeni bir məhsulu dəstəkləmək ya da var olan məhsulları yenidən canlandırmaq üçün istifadə olunur?

a)Marketinq məqsədləri üçün İctimaiyyətlə əlaqələr

b)hadisə rəhbərliyi

c)Maliyyə İctimaiyyətlə əlaqələr

d) sərmayəçi əlaqələri

e)böhran rəhbərliyi216.Aşağıdakılardan hansı problem həll etməkdən çox fürsət axtaran və müdafiə yerinə önləyici olan İctimaiyyətlə əlaqələr növüdür?

a)Aktiv İctimaiyyətlə əlaqələr

b)Reaktiv İctimaiyyətlə əlaqələr

c)birliklərlə əlaqələr

d) işçilərlə əlaqələr

e)Media ilə əlaqələr217.Aşağıdakılardan hansı, internet saytları, TV kanalları və mətbuat təşkilatları üçün İctimaiyyətlə əlaqələr şirkəti tərəfindən hazırlanan ətraflı məhsul tanıtımlarıdır?

a)mətbuat məqalələri

b)məhsul qətnamələri

c)idarəçi Bildirişləri

d) mətbuat-açıqlamaları

e)mətbuat konfransları218.Aşağıdakılardan hansı, investorlar, bankirlər, məsləhətçilər, birja və maliyyə mediaya istiqamətli ünsiyyəti təşkil edən İctimaiyyətlə əlaqələr sahəsidir?

a)Maliyyə - İctimaiyyətlə əlaqələr

b)sponsorluq

c)Korporativ sosial məsuliyyət

d) lobbiçilik

e)Marketinq məqsədləri üçün İctimaiyyətlə əlaqələr219.Aşağıdakılardan hansı, bir maliyyə İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisinin məsul olduğu işlərdən biri deyil?

a)Mövcud məhsulları canlandırmaq

b)Maliyyə birliklərə istiqamətli müsbət münasibət yaratmaq

c)Şirkətə maraq çəkmək

d) Şirkətə istiqamətli fikir yaratmaq

e)Hissə sənədi sahibinin təsdiqini qazanmaq220.Aşağıdakılardan hansı, maliyyə İctimaiyyətlə münasibətlərdə istifadə edilən bir vasitə deyil?

a)idarəçi bildirişləri

b)görüş çağırışları

c)Media əlaqələri və media monitorinqi

d) illik yığıncaq

e)Üç aylıq hesabat221.Aşağıdakılardan hansı, sənətçiləri qoruma, himayə etmə tətbiqlərinin günümüzdəki qarşılığıdır?

a)sponsorluq

b)Marketinq məqsədləri üçün İctimaiyyətlə əlaqələr

c)etibar rəhbərliyi

d) birliklərlə əlaqələr

e)lobbiçilik222.Aşağıdakılardan hansı, sponsorluğun təşkilati ünsiyyət hədəflərindən biri deyil?

a)maarifləndirmə yaradılması

b)Işçilərə qarşı hədəflər

c)Qərar verici durumdakılara qarşı hədəflər

d) Ümumi ictimaiyyətə istiqamətli hədəflər

e)Ticarət əlaqələrə yönəlmiş hədəflər223.Aşağıdakılardan hansı, təşkilatların cəmiyyətdən aldıqlarını cəmiyyətə geri vermə anlayışını əks etdirir?

a)korporativ vətəndaşlıq

b)strateji planlaşdırma

c)Proseslərə görə rəhbərlik

d)İdarə danışmanlığı

e)Taktik planlaşdırma224.Aşağıdakılardan hansı, sponsorluq ilə reklam arasındakı bənzərliklərdən biri deyil?

a)Hər ikisi də eyni ünsiyyət vasitələrini istifadə edir

b)Hər ikisi də diqqət artırır

c)Hər ikisi də marka imicini əks etdirir

d) Hər ikisi də mesaj ötürür

e)Hər ikisi də məhsul və xidmətləri hədəf bazarlara ötürür225. Planlanmış hədəflərə çatmaq üçün müəyyənləşdirilmiş hədəf kütlələrini təsir, razı etmək məqsədiylə açıq, aydın, dəqiq, gerçək məlumatlara söykənən və təsirli bir şəkildə mesaj meydana gətirməyə nə ad verilir?

a)İctimaiyyətlə əlaqələr yazıçılığı

b)Marketinq

c)Reklam


d) Satış təşviqi

e)Əlaqə


226. “İctimaiyyətlə əlaqələr” ingilis dilindən hansı terminin tərcüməsidir?

a)”public relations”

b) “Airtours”

c) ”Kampeyn inkorporeyted”

d) ”publicity”

e) “public involvement”227.PR barədə ilk kitab neçənci ildə işıq üzü görüb?

a)1923


b) 1919

c) 1907


d) 1921

e) 1924


228.Aşağıdakılardan hansı qeyri-demokratik dövlətlərə aiddir?

a)İctimaiyyətlə əlaqələr işinə ehtiyac yoxdur

b) dövlət fəaliyyətini ictimai rəylə nizamlayır

c) KİV üzərində monopoliya yoxdur

d) Çoxpartiyalı sistemdir

e)Bunların hamısı229.Aşağıdakılardan hansı PR fəaliyyətinin strukturuna dairRACE sisteminin açıqlamasıdır?

1Research

2.Action

3.Communication

4. Evaluation

5.Composition

a) 1,2,3,4,

b) 1,3,5


c) 1,2,5

d) 2,3,5


e) 1,3,4,5

230.Aşağıdakılardan hansı problem həll etməkdən çox fürsət axtaran və müdafiə yerinə profilaktik olan xalqla əlaqələr növüdür?

a)Reaktiv İctimaiyyətlə əlaqələr

b)Aktiv İctimaiyyətlə əlaqələr

c)birliklərlə əlaqələr

d) işçilərlə əlaqələr

e)Media ilə əlaqələr231.İctimaiyyət ilə yaxşı ünsiyyət qurmaq istəyirsənsə hara müraciət etmək lazımdır?

a)ictimaiyyətlə əlaqələr işinə

b)hüquqi şəxsə

c)təşkilat rəhbərinə

d)ictimaiyyətə

e)bələdiyyələrə232.İctimaiyyətlə əlaqələr hər hansı bir fabrikada tətilin qarşısını almaq və ya fəhlələrin qurum haqqında mənfi şəkildə düşünmələrinə mane olmaq üçün nə etməlidir?

a)tətil və ya mənfi fikirlərə səbəb olmayan iş şəraiti yaradıb onu davam etdirmək

b)İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisə əmr verməlidir

c)Təşkilatda çalışanlara cəza vermək

d)rəhbərliyə əmr vermək

e)işçiləri işdən qovmaq233.Təşkilat işçiləri nə tələb edir?

a)rahat iş şəraiti və yüksək maaş

b) keyfiyyət və normal qiymət

c)daimi və yüksək qazanc

d)düzgün informasiya

e) mənfəət234.Təşkilatın ortaqları nə tələb edirlər?

a)daimi və yüksək qazanc

b)rahat iş şəraiti və yüksək maaş

c)düzgün informasiya

d)keyfiyyət və normal qiymət

e) mənfəət235.Müştərilər nə tələb edirlər?

a)keyfiyyət və normal qiymət

b)daimi və yüksək qazanc

c) rahat iş şəraiti və yüksək maaş

d)düzgün informasiya
236.”İctimaiyyətlə əlaqələr işi bir şirkətin, özəl və ya dövlət qurumunun əlaqə qurduğu və ya qurmaq istədiyi şəxs yaxud da qrupların anlayış, simpatiya və dəstəyini qazanmaq və bunu davam etdirmək üçün həyata keçirdiyi daimi və təşkilatlanmış bir idarəetmə funksiyasıdır”Bu tərif hardan götürülmüşdür?

a)Beynəlxalq İctimaiyyətlə Əlaqələr Birliyinin (İnternational Public Relations Association) 1954 ildə keçirilən konqresi

b)Webster’s New International Dictionary

c)Encyklopedia Britannica

d)Fondation for Public Relations Research and Education

e) Dictionary Socioloji.237.İctimaiyyətlə əlaqələr işi üzrə işləmək istəyənlər nəyi mütləq bilməlidirlər?

a)insanın davranış və xüsusiyyətlərini

b)Reklam işini

c)propaqandanı

d)rəhbərin səxsi keyfiyyətlərini

e)təşkilatın strukturunu238.Aşağıdakılardan hansı xalqla əlaqələr araşdırmalarında istifadə edilə biləcək üsullardan biri deyil?

a)dost yığıncaqları

b)müştəri / istehlakçı məktublarının analizi

c)ictimaiyyət liderləriylə görüşlər

d)məsləhət forumları

e)üz-üzə görüşmələr

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə