Elektron -hökümət vaxtımıza və büdcəmizə qənaətdirYüklə 34,9 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü34,9 Kb.
#8183

Elektron -hökümət vaxtımıza və büdcəmizə qənaətdir.

http://4.bp.blogspot.com/-cwz_6dy73hu/ufbq0ntmy0i/aaaaaaaacik/ezvo4ntyw58/s1600/clip_image002.gif

Elektron  hökümət  -  İKT-nin geniş  tətbiqi ilə dövlət orqanlarının  fəaliyyətinin  səmərəliliyinin və operativliyinin yüksəldilməsini və  insanların  bütün  sahələrdə əlaqələrinin asanlaşdırılımasını nəzərdə tutur.Eyni  zamanda  bütün  dövlət idarələri ilə internet  vasitəsi ilə əlaqənin  yaradılması  və şəffaflığın təmin  olunmasına şərait  yaradır.Öz iqtisadiyyatımızın  inkişaf yollarından biri müxtəlif idarəetmə sahələrində informasiya texnologiyalarının tətbiq etməkdir.


“Elektron hökumət” virtual məkanın, müasir texnologiyaların imkanlarından, dövlət orqanlarında informasiyalaşdırmanın yüksək səviyyəsindən istifadə edərək ölkə vətəndaşlarına göstərilən xidmətlərin keyfiyyətcə yeni formada təqdim edilməsinə xidmət edir.

E-hökumətin rolu mühüm problemləri həll etmək üçün cəmiyyət və dövlət arasında qarşılıqlı əlaqə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, ictimai xidmətlərin və enerji ictimai həyata təmin edilməsi üçün prosedurların sadələşdirilməsi, şəffaflığın və aşkarlığın təmin edilməsi, hökumət qərarlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, dövlət aparatının xərcləri azaltmaq əhalinin hüquqi biliklərinin artırılması və ictimai informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə hakimiyyətinin həyatda təmin etmək üçün güc, həyata, müasir informasiya cəmiyyəti qarşısında cavab verir.


Elektron hökumət” Portalı bizim cəmiyyətdə yenilikdir və bir çox dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan e-xidmətlər ilkin tətbiq mərhələsindədirlər. Hər bir dövlət qurumunda onların tam tətbiq edilməsi, daha cəlbedici formada yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Yeni e-xidmətlərin həyata keçirilməsi və vətəndaşlara təqdim edilməsi əhali arasında (cəmiyətdə) dövlət qurumunun nüfuzunu artıran amillərdəndir.
Dövlət qurumları və yerli icra hakimiyyət orqanları tərəfindən idarəetmə üsullarının keyfiyyətinin artırılması, dövlət sektoru tərəfindən yeni informasiya və komunikasiya texnologiyalarının tədbiq edilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir.

Elektron hökümətin(www.e-gov.az)   əsas  istiqamətləri:

1)E-hökumətin və onun istifadəçilərinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması

2) E-hökumət infrastrukturunun əsas komponentlərinin yaradılması

3) “Bir pəncərə” prinsipi əsasında e-xidmətlərin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi

4) Dövlət qulluqçularının, İKT üzrə mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi

5) E-hökumət infrastrukturunun və informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin, fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin olunması

6) Əhali qruplarının informasiya texnologiyaları sahəsində savadlılıq səviyyəsinin artırılması, e-hökumət xidmətlərinə çıxışının təmin olunması

7)Dövlət  idarəçiliyndə  texnologoyaların  genişlənməsi.

Belə ki, elektron dövlət, ictimai xidmətləri təmin etmək və onun birlik və ərazi bütövlüyünü təmin, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, əhalinin hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək imkanlarını təmin etmək üçün dövlət orqanları və ictimaiyyət arasında qarşılıqlı fəaliyyət metodur.

"Elektron hökumət" sadələşdirilmiş formada yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə dövlət orqanlarının və vətəndaşların xüsusi kommunikasiya infrastrukturunun genislənməsi  səbəb ola  bilər.Yeni texnologiyalar, informasiya texnologiyalarının tətbiqi şəhərlərinin inkişafı üçün çox   vacibdir .                                                                             

http://3.bp.blogspot.com/-vhsnpx6yh6s/ufbrkr2wusi/aaaaaaaacis/jsoipgzuyr8/s200/elektron.jpg"E-hökumət" anlayışı İngilis anlayışı  olan e-governmentuyğundur. Elektron hökumət bütövlükdə dövlətə müraciət müddətində  istifadə olunur.
E-hökumət infrastrukturunun əsas komponentləri 

1)E- dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu

2)E-hökumət portalı

3)E-hökumət şlüzü

4)İnformasiya resursları və sistemlərinin dövlət reyestri

5)E-imza üzrə milli infrastruktur

6)E-sənəd dövriyyəsi üzrə milli infrastruktur (hazırlanmaqdadır)

7)E-hökumət verilənlər mərkəzi (data-center) (hazırlanmaqdadır

Elektron hökumət - informasiya elektron emalı, ötürülməsi və yayılması əsasında hökumət sistemi. E- hökumət  xidmətlərinin təmin forması tam avtomatlaşdırılmış.

Ölkəmizdə belə yeniliklərin çox yerlərdə  hətda  ən ucqar  yerlerdə  bele  rast  gəlmək olar.

Gündən    günə inkişafda  olan öz  ölkəmizdə də  bunu  görmək  mumkündür. Bu  gün   demek  olar  ki  bütün sahələrdə İKT-nin  tətbiqi ilə  rastlaşırıq. Bu  xüsusi ilə  zamana  qənaət  prinisipini  heyata  keçirir. Əgər  bir  neçe  il  geriye  dönsək  ,görərik ki  indi  hər  şey  İKT-nin  tətbiqi ilə  nəqədər  hasandlaşıb.Ən  sadə  bir  misal:əgər  bir  məktub  sahibinə 1  aya  ,15  günə  çatırdırsa bugün  biz  buna İKT vasitəsi llə  1  saniyəyə nail  ola  bilərik.Bu  gün  İKT ele bir  inkişaf nöqtəsindədir ki, ayrı-ayrı  qitələrdə yaşayan qohum –qardaş  bir-birləri ilə Skype vasitəsi ilə  görüntülü  danışıq  bele edirlər. Bəli eletron  hökümət layıhəsi  bugun bütün   sahələrdə  bizim üçün  rahat  yaşamaqa  şərait  yaradıb.Hər  hansı  bir  məsələ üçün  bir şəhərdən  digərinə  artıq  getmək  zərurətində  qalmırıq ,çünki  bunların  hamısı  internet  vasitəsi ilə  həll oluna  bilir.
“Elektron hökumət” portalının gətirdiyi asanlıqlar nədir?
Qurumlar tərəfindən təqdim olunan xidmətlərə tək bir internet saytı üzərindən daxil olma imkanının təqdim edilməsidir. Həmçinin qurumların xidmətləri ilə əlaqədar doğru və aktual məlumatlara çatma imkanı təmin etməkdədir.
“Elektron hökumət” portalında yerləşdirilən bəzi elektron xidmətlər üçün (vergi, rüsum və s.) ödəniş edilməsi, lazım gəldikdə bu əməliyyatların Portal üzərindən təhlükəsiz şəkildə aparılmasının mümkünlüyü.
Elektron xidmətlər (e-xidmətlər) üçün dövlət qurumları tərəfindən hər hansı bir vergi, rüsum ödənilməsi nəzərdə tutulmayıbsa, “Elektron hökumət” portalı üzərindən istifadə ediləcək e-xidmətlər üçün əlavə bir haqq tətbiq olunmur.
http://3.bp.blogspot.com/-py5ow0frics/ufbrdn0utui/aaaaaaaaci0/ifa6knbmw7m/s320/88.jpg

Hətda  şəhər-rayon daxilində  olan komunal  ödəmələri  bele evde  oturaraq internet  vasitəsi ilə  reallaşdırmaq  mümkündür.  Biz  bugün  elektron  höküməti  səyyah şəkilində rayonlarda ,kəndlərdə  bele  görürük.Bügünlərdə  İsmayıllı  rayonunun mərkəzində  İnsanların  çox  toplanmasını  görüb  məndə  ora  yaxınlaşdım .Görün  nəqədər  bizim  ölkəmiz  inkişaf  edib-Asan xidmət  yazılıan  böyuk  avtobuslarla  bir  qrup numayəndə  əhaliyə  bütün  sahalərdə  onlara  lazım  olan  məsələləri  ən  qısa  vaxtda  həll  etmək  üçün  əllərindən  gələni  edirlər.


Bəli  bugün  gənc  ailələr qurularkənhttp://2.bp.blogspot.com/-pivudbymowg/uf4xbsneuwi/aaaaaaaacjw/heff78u9uli/s320/90.jpg

  kəbinlərini məhz www.e-gov.az(http://www.1news.az/society/20130729051150922.html )saytina  muraciət  etməklə   reallaşdıra  bilərlər.

 Təbii  ki  bunu  hər  kəs görür  və qiymətləndirir  və  işi  təşkil  edən  hər  kəsə  dərin  minnətdarlığımızı bildiririk. Biz  bu  xidmət  vasitəsi ilə dövlət  orqanlarının fəaliyyətinin  səmərəliyy  və  şəffavlığının  şahidi olduq.Həmçinin içtimai  qərarların  qəbulunda vətəndaşların  yaxından iştirakının şahidi olduq.

http://3.bp.blogspot.com/-3_sua55kjus/ufbszsjpyri/aaaaaaaacji/jehoa7ucdzu/s200/eimza.pngElektron  imza  proqramı vasitəsilə istənilən vətəndaş internet üzərindən elektron ərizə formasındakı suallara cavab verməklə və onlayn qaydada ödəniş etməklə elektron imza kartı sifariş edə bilər. Tətbiq edilən yenilik xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək, operativliyi təmin etməklə yanaşı, elektron imza sertifikatlarının alınmasında yarana biləcək vaxt itkisinin qaşısını alır.

Çox  böyük  sürətlə  inkişaf  eden texnologiyalar  dövründə təbii ki  təhsil  sahəsi de  İKT –siz qala  bilməzdi.Məhz  bunun  nəticəsidir ki  ,bu  gün  düny  mektebleri  bir  araya  gelerek  artiq  ozleri  yeni  İKT  layihelri  hazirlayaraq  dünya  arenasina  çıxırlar.

Bu  gun  bu  bir  heqiqetdir ki  kend  mektebleri  bele  İnternet  vasitəsi ile  muxtəlif  lahiyələrə  qosularaq  musabiqe  qalibleri  olurlar,ve  bütün  emeliyyatlar  İKT  vasitesi  ile  heyata  kecirilr.

 Tebii ki  biz de  mektəb  sahəsinde  çalışdiqimiz  üçün bele  lahiyerde  yaxindan  iştirak  edirik.Bele  İKT  lahiyelerinden  biride  “Elektron  tehsil”  lahiyesedir.http://2.bp.blogspot.com/-673cxo36gik/ufbu_nha7pi/aaaaaaaacjg/gs566u1heb4/s200/et.jpgElekton  təhsil  ənənəvi  təhsil ilə  muqaisədə   bir  çox .faydalı cəhətlərə  malikdir. Birinci-qənaət  demekdir.İstifadəcilər  ayrı – ayrı nöqtələrdə  yaşayaraq  yataqxana  və  nəqliyyat xərslərinə  qənaət  edirlər.Elektron  kursları  muəllimlərin  nəzarəti olmadan keçirlər.

Bu  lahiyə  2010  cu ildə baçlamışdır.Və  çox  sevindirici  haldir ki  artiq  bu  musabiqe  sayti  bir  tehsil  resursuna  çevirilmişdir.Her  kese  lazimli  materiallari  ya  yukleye ve  ya  izleye  biler.


Biz  öz  növbəmizdə məktəbimizin  bloqunu  yaratmışıq  və  çox  sevindirici  haldır  bi il  yuksək  bal  toplayaraq musabiqənin qalibi  olmusdur.(http://ismailliculyanvillagesecondaryschool.blogspot.com/)Bütün  online  ingilis dilini  öyrənənləri  bu  bloqa  dəvət  edirik.

Bugun IKT sayesinde olan inkişafin  nəticəsidir ki  xarici  olkələrdə  təhsil  almaq  istəyənlər  öz  sənədlərini,ixtisas  seçimlərini  internet  vasitəsi ilə  təqdim edirlər.http://4.bp.blogspot.com/-xzs0hp7pjs8/ufbsir0navi/aaaaaaaacjq/qz-g6gb0z7c/s200/998846_613700725329903_1013730348_n+(1).jpghttp://1.bp.blogspot.com/-k5i31rf-53m/ufbsu3aisti/aaaaaaaacja/ph_gqjvq9vc/s200/00100000846107737.jpgHəmçinin  internet  vasitəsi ilə  digər  musabiqələ  qatılaraq  sertifikatlar vəhədiyələr  əldə  edirik.                

MY NAME AROUND THE WORLD,

 

The Global Motherland Festival – 2011,  OLE project , Bütün  bu  lahiyələrə biz  internet vasitəsi ilə nail  oluruq.Elektron  hökümət (www.e-gov. az )  vaxtımıza  və  büdcəmizə  qənaətdir.
İsmayıllı rayon  Cülyan kənd  orta məktəbin  ingilis  dili  müəllimi  Şərafət Bayramov.

(Məqalə  yazılarkən  www.e-gov.az saytından  istifadə olunmuşdur)
Yüklə 34,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin