Cum să folosești acest calendar de rugăciuneYüklə 333,75 Kb.
səhifə1/7
tarix04.01.2019
ölçüsü333,75 Kb.
#90486
  1   2   3   4   5   6   7Cum să folosești acest calendar de rugăciune
Acest calendar de rugăciune se poate folosi atât pentru rugăciuni personale cât și pentru rugăciuni corporative. Esența acestor rugăciuni vine din 2 Cronici 7:14 ”dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.”
Tiparul rugăciunilor din fiecare zi se concentrează asupra trei aspecte ale trezirii spirituale:


  1. CONDIŢII ALE TREZIRII SPIRITUALE: ex. Smerenie, rugăciune, căutarea Feței lui Dumnezeu și întoarcerea de la păcat.
  1. MEDITARE: Aici suntem provocați printr-o afirmaţie a celor ce au experimentat o revărsare a harului nemărginit de bogat al lui Dumnezeu în treziri locale, naţionale sau personale. Insistă, cugetând serios asupra acestor afirmaţii și lasă ca Duhul Sfânt să miște inima ta în timp ce tu te rogi și cauți Fața lui Dumnezeu pentru trezire.
  1. RUGĂCIUNEA ZILEI: Pentru fiecare zi există o rugăciune de o propoziție. Te poți ruga această rugăciune de-alungul zilei ori de câte ori îți aduci aminte de ea, făcând din ea un strigăt al inimii, o rugăciune fără încetare către Dumnezeu.NIMENI nu a putut anticipa ce o să se întâmple în orele ce au urmat pe când un grup mic de creștini moravieni s-au adunat în Herrnhut-Germania pentru a celebra Cina Domnului într-o miercuri seara - August 13, 1727. Cei de față considerau că la ei nimic nu merge bine. Cu toate că nu se criticau unul pe altul în public așa cum o făcuseră cu doar câteva săptămâni înainte, liderul i-a provocat „să nu se mai judece unul pe altul”. Moravieni din Herrnhut erau o comunitate creștină care trăia în armonie, dar dulceața credinței lipsea din viețile lor. Totuși când s-au adunat în acea seară de vară, au experimentat prezența lui Dumnezeu. Ca rezultat, ei au fost schimbați „într-o singură clipă în oameni fericiți”. Trezirea a continuat pentru o sută de ani. Cei adunați au experimentat așa de puternic prezența lui Dumnezeu încât întâlnirile de rugăcine începute în următoarele zile au continuat 24 de ore pe zi pentru mai bine de o sută de ani. În urma acelei întâlniri de rugăciune, sute de misionari au fost trimiși să ducă evanghelia oamenilor nemântuiți din întreaga lume. (Cele mai mari 10 treziri de până acuma, Elmer Towns și Douglas Porter)PRIMA ZI

Condiții ale trezirii spirituale: „... se va smeri..„ (2 Cronici 7:14)

Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârşit faţă de Mine şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora şi Eu M-am împotrivit lor.... Şi atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri şi vor plăti datoria fărădelegilor lor... Îmi voi aduce aminte de ţară (Levetic 26:40-42).

Tată Doamne, recunoaștem păcatele noastre și ale părinților noștrii. Recunoaștem că te-am trădat prin egoismul nostru, prin autoîndreptățirea noastră. Ne smerim înaintea Ta, și cerem iertarea Ta, pe baza prețului plătit de Domnul Isus pentru păcatele noastre. Te rog adu-Ți aminte de țara noastră.

Meditează la: Adevărata trezire spirituală însemnă nimic mai puțin decât o revoluție, lepădând spiritul lumii, făcând ca dragostea lui Dumnezeu să triumfe în inima ta. (Andrew Murray)

Rugăciunea zilei: Isuse Cristoase, mă smeresc înaintea Ta.

ZIUA 2

Condiții ale trezirii: „..se va smeri...„ (Cronici 7:14)

Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia.” (2 Cronici 32:26).Tatăl nostru plin de har, ne pocăim de mândria din inimile noastre. Ne-am ridicat pe noi înșine, ignorându-ne unii pe alții și pe Tine. Am interpretat Cuvântul Tău în așa fel ca să slujească scopurilor noastre, și să favorizeze planurile noastre. Te rog să ai milă de noi și să ne ierți, și te rog să-Ți îndepărtezi azi mânia Ta de la națiunea noastră .

Meditează la: Orice întâlnire cu Dumnezeu cere o responsabilitate serioasă. Nimeni nu poate fi în prezența lui Dumnezeu fără ca să aibă un răspuns serios. Răspunsul cerut nu este un răspuns la un concept, la o lege sau la un principiu. Este un răspuns la o Persoană. (citat din: Fresh Encounter by Henry Blackaby and Claude V. King.)

Rugăciunea zilei: Oh Doamne sufletul meu tânjește după Tine.

ZIUA 3

Condiții ale trezirii: „..se va smeri..„(2 Cronici 7:14)

Când a fost la strâmtorare( Manase), s-a rugat Domnului Dumnezeului lui şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi.”(2Cronici 33:12)O Tată Dumnezeul nostru, noi suntem în strâmtorare din cauza comportamentului și atitudinilor păcătoase din țara noastră. Realizăm că trebuie să alegem să ne plecăm grumazurile înțepenite, mințile noastre pline de mândrie, și inimile autoîndreptățite înaintea Ta. Recunoaștem că nu dorim să fim găsiți răi. Umblam printre oameni exercitând un control și o autoritate falsă. Te rog iartă-ne, te rugăm să vină bunăvoința Ta peste noi!

Meditează la: Afirmația unei martore a trezirii: „ Prezența copleşitoare a lui Dumnezeu a adus un val de convingere de păcat care a făcut ca și creștinii maturi să simtă păcătoşenia lor, aducând gemete de întristare profundă și rugăciuni de pocăință din partea celor neconvertiți. Oameni puternici erau aplecați sub povara păcatelor, și se auzeau strigăte după îndurare împreună cu strigăte de bucurie ale celor ce au trecut la viaţă. (The New Hebrides Awakening 1949).

Rugăciunea zilei: Doamne, este inima mea curată? Și sunt mâinile mele curate?

ZIUA 4

Condiții ale trezirii: „se va smeri..„ (2 Cronici 7:14)

...fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruie de el.„ (Prov.6:3).Oh Dumnezeul nostru care ești plin de compasiune, recunoaștem că într-un fel sau altul am păcătuit unii împotriva altora (ca un grup etnic) sau împotriva altor grupuri etnice călcând Legile Tale. Te rog iartă-ne! Te rog ajută-ne să ne iertăm unii pe alții pentru greșelile din trecut și să putem îndrepta lucrurile care se mai pot îndrepta.

Meditează la: Trezirile spirituale nu încep cu bucurie, cu câte un zâmbet pe fața fiecăruia, având un timp bun împreună. Ele încep cu inimi zdrobite și pline de căință. (a spus Petrus Octavianus)

Rugăciunea zilei: O Doamne tu ceri o inimă zdrobită și plină de căință. Aici e inima mea, zdrobește-mă...

ZIUA 5

Condiții ale trezirii: „ se va smeri„ (2 Cronici 7:14)

Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel 2:17).

Doamne , Tu cel care ești un foc mistuitor, recunoaștem că noi nu plângem pentru oamenii din țara noastră înaintea Ta. E adevărat că oamenii spun despre noi, „Unde este Dumnezeul lor?„ Noi zilnic strigăm la Tine pentru nevoile noastre personale! Te rog iartă-ne și înmoaie-ne inimile, revigorează-ne o Doamne! Fă ca moștenirea noastră – națiunea noastră – să nu mai fie un obiect de ceartă sau de batjocură printre națiuni.

Meditează la: Nu există trezire fără lacrimi de convingere și durere. Trezirea are de-a face cu sfinţenia. ( Revival, a people saturated with God by Brian H. Edwards.)

Rugăciunea zilei: Doamne dă-mi lacrimi să plâng!

ZIUA 6

Condițiile trezirii: „se va smeri„ (2 Cronici. 7:14)

Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele şi le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu.” (Ez.22:30-31).Domnul nostru suveran, mărturisim că acest lucru este adevărat și cu privire la țara noastră: sunt puțini cei care sunt dedicați Ție și stau înaintea Ta. Atunci când stăm în spărtură pentru alții în timp ce mijlocim pentru ei, de multe ori suntem plini de mândrie față de cei pierduți sau chiar față de frații noștri în credință în modul în care ne rugăm. (Gândește-te la pilda fariseului și a vameșului). Te rog ai milă de noi și iartă-ne. Lasă-ne din nou să putem sta în spărtură. Te rog condu-ne pe cale adevărată a mijlocirii și a rugăciunii.

Meditează la: “Rugăciunea mea secretă – mă rog ca eu să devin foarte mic în ochii mei, și să nu jefuiesc pe Domnul meu de vreo parte din gloria Lui.„ (George Whitefield.)

Rugăciunea zilei: Doamne Isuse, smerește-mă!

ZIUA 7

Condițiile trezirii: „se va smeri„ (2 Cronici 7:14)

Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. „(Isaia 2:11).Dumnezeul nostru înălțat, mărturisim că suntem într-adevăr aroganți și plini de mândrie în toate căile noastre - în felul în care vorbim despre Tine și despre alţii, lucrurile pe care le facem și în mod special în felul nostru de gândire! Te rog ai milă de noi, alegem să ne smerim înaintea Ta! Fă ca aroganța și mândria să dispară din noi - din inimile, sufletele și mințile noastre- și numai Tu singur să fii înălțat!

Meditează la: “S-ar putea să avem anumite teorii cu pivire la dorința sau nedorința de a mărturisi păcatele în public. Și eu am avut-o pe a mea ; dar acum știu că atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste suflete vinovate, acolo va fi mărturisire, și nici o putere de pe pământ nu va putea să o oprească.” (Dr. Blair. Korean revival 1907).

Rugăciunea zilei: Duhule al lui Dumnezeu, vino peste noi!


David Brainerd a decis să se dedice fără rezerve rugăciunii de mijlocire. Se spune că „nopți întregi erau pretrecute în rugăciune agonizantă în pădurile întunecoase, hainele lui erau înmuiate cu sudoarea chinului său”. Dintr-o dată Duhul a fost turnat peste întreaga regiune Susquehanna. Primul său auditoriu a fost format din 4 femei si câțiva copii. Apoi a venit la el o mulțime de bărbați și femei din toate părțile care l-au îmbulzit, i-au prins calul de căpăstru, și l-au implorat cu ardoare puternică să le spună calea salvării. Cu o privire măreață și bucuroasă, i-a privit și următorul mesaj a fost pe buzele lui: „În acest loc este dragoste”. Bărbații au căzut la picioarele sale datorită chinului sufletesc. Aceștia erau bărbați care ar fi putut să suporte cea mai violentă tortură fără ezitare. Dar săgeata lui Dumnezeu i-a străpuns; durerea lor nu a putut fi ascunsă așa că au strigat în suferința lor: „ Ai milă de mine!” Pădurile au fost umplute de sunetul unui mare geamăt și fiecare om a căzut sub Cruce ca și cum ar fi fost acolo numai el singur și cu Dumnezeul Salvator. ( Manualul trezirii – H.S.Schmul)


ZIUA 8

Condițiile trezirii: „se va smeri„ (2 Cronici 7:14)

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. „ (Proverbe 11:2).

Cel Credincios și Adevărat, mărturisim mândria noastră spirituală. De multe ori ne înălțăm pe noi înșine în inimile și mințile noastre , datorită binecuvântărilor pe care ni le dai. Ne mândrim în inimile noastre, crezând că avem mai multă înțelepciune și discernământ decât chiar prietenii noștri cei mai apropiați. Ne evaluam nivelul spiritualității comparându-ne cu ceilalți. Iartă-ne Doamne, ne smerim înaintea Ta și realizăm prin lumina gloriei şi puterii Tale cât de puțin știm și cât de puțin înțelegem despre aceste lucruri.

Meditează la: Trezirea vine atunci când oamenii lui Dumnezeu îndeplinesc condițiile din 2 Cronici 7:14 – “dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele.…” Cel mai minunat exemplu în care oameni ai lui Dumnezeu se rugau se găsește în „ Laymen’s Prayer Revival of 1859„ iar rugăciunile lor au condus la trezire.

Rugăciunea zilei: Doamne, iartă-mă pentru mândrie…


Yüklə 333,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin