D. 3 5/80 Y. I. M. 244/80 Yuksek Idare Mahkemesi Olarak Oturum YapanYüklə 24,6 Kb.
tarix08.05.2018
ölçüsü24,6 Kb.
#50337

D. 35/80 Y.İ.M. 244/80

Yüksek İdare Mahkemesi Olarak Oturum Yapan

Yüksek Mahkeme Huzurunda.


Mahkeme Heyeti: Şakir Sıdkı İlkay, Niyazi F. Korkut, Aziz Altay. Anayasanın 118. Maddesi hakkında.
Müstediler: 1. Aytan İmamzade, Namık Kemal Sok. K.63, Güzelyurt.

2. Fevzi Uçaner, Namık Kemal Sok. K.63, Güzelyurt.

3. Tahir Gündoğdu, Namık Kemal Sok. K.63, Güzelyurt.

4. Sonay Sonuç, Namık Kemal Sok. K.63, Güzelyurt.

5. Pembe Ramadan, Namık Kemal Sok. K.63, Güzelyurt.

- ile -


Müstedaaleyhler: 1. İmar İskân ve Rehabilitasyon Bakanlığı vasıtasıyle

KTFD c/o Başsavcılık Lefkoşa.  1. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı vasıtasıyle KTFD c/o

Başsavcılık Lefkoşa.
A R A S I N D A.
Müstedi namına: O. Örek ve Talât Refiker.

Müstedaaleyh namına: M. A. Şefik.

İlgili şahıs namına: Hüseyin Malyalı.
Yasa Maddesi: Anayasanın 118(2) maddesi.
İstemin Özeti: Müstediler işbu başvurularında blok halinde inşa edilen

ve kendilerine tahsis edilen dükkânların arasında bulunan ve ile-

ride yapılacak olan üst kata çıkış merdiveni olarak kullanılacak

olan yerin 3. bir kişiye tahsisi kararının hükümsüz ve etkisiz

olacağına ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına karar verilmesi

isteminde bulundular.


OLAY: Müstediler blok halinde inşa edilmiş bulunan 6 dükkânın tahsisli

sahipleridir. Dükkânların arasında ileride üst kata çıkış yeri

olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş merdiven yeri vardır. Diğer

dükkânların elektrik sayaçları da bu yerin içinde olup, üstü ahşap

ve oluklu amyanttan kurulu bir çatı ile örtülüdür. Müstedaaleyh

söz konusu yeri 3. bir şahsa tahsis etme yönünde karar aldıkla-

rından Müstediler meşru menfaatlerinin olumsuz yönde etkilendiğini

ileri sürerek tahsis kararına karşı çıktılar.


SONUÇ: Şahadetten, merdiven yerinin Müstedilerin veya onların herhangi

birinin tahsis veya kirasında olmadığı, merdiven yerini mütecaviz

sıfatıyle işgal ettikleri görülmektedir. 118(2) maddesine göre

başvuru sahibinin menfaatinin olumsuz yönde ve doğrudan doğruya

etkilenmiş olması gerekir. Söz konusu yer Müstedilerin tahsis veya

kirasında olmadığına göre üçüncü bir şahsa verilmesi ile meşru

menfaatleri olumsuz yönde etkilenmez. Merdiven yerinde elektrik

sayaçlarının bulunması, buranın başkasına verilemeyeceği veyamüstakil olarak kullanılamayacağı anlamına gelmez.
Sonuç olarak başvuru reddolunur.


H Ü K Ü MŞakir Sıdkı İlkay: Bu başvuruda Mahkemenin hükmünü sayın Yargıç Aziz Altay verecektir.
Aziz Altay: Müstediler Güzelyurt’ta Namık Kemal Sokağında bir blok halinde inşa edilen K59, K60, K61, K62 ve K63 iskân numaralı dükkânların tahsisli sahibidirler. K61 ile K62 numaralı dükkânların arasında ileride üst kısmına inşa edilecek binaya çıkabilmek için yapılan müstakil bir merdiven yeri vardır. Takriben 14 m2’lik bir boşluktan ibaret olan ve müstedilerin tahsisinde bulunan dükkânlara ait elektrik sayaçlarının bulunduğu bu merdiven yerinin üstü ahşap ve oluklu amyanttan kurulu bir çatı ile örtülüdür. Takriben 1 Nisan 1980 tarihinde Müstedaaleyhler söz konusu merdiven yerinin Fikri Aslan adında üçüncü bir şahsa tahsis edilmesi yönünde bir karar aldıklarından müstediler bu başvuruyu dosyaladılar ve alınan kararın hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğuramıyacağına karar verilmesini istediler.
Müstedaaleyhler dosyaladıkları itiraznamede ihtilâf konusu merdiven yerinin müstedilerin herhangi birinin tahsisinde veya kirasında bulunmadığı cihetle söz konusu yerin başka bir şahsa tahsis edilmesi ile müstedilerin herhangi bir meşru menfaatlarının olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilenmediğini, elektrik sayaçlarının bu merdiven yerinde bulunmasının ise müstedilere herhangi bir menfaat bahşetmediğini ileri sürdüler. Fikri Aslan da ilgili taraf sıfatıyle aynı mealde bir itirazname dosyalayarak başvurunun reddedilmesini istedi. Başvurunun duruşması sırasında sadece (1). müstedi şahadet verdi, müstedaaleyhler tarafından da bir şahit çağrıldı.
(1). müstedi şahadetinde müstedilerin istida konusu merdiven yeri için herhangi bir tahsisleri bulunmadığını kabul etmiş ancak bir süreden beri boş kutu kullanılmayan eski raf gibi eşyalarını oraya koyduklarını, müstedilere tahsis edilen dükkânların elektrik sayaçlarının da bu yerde bulunduğunu bir süre önce karşı binada oturan bir şahsın motosikletini oraya koyması üzerine bu yerin kendisine tahsis edilmesi hususunda yaptığı müracaatta mahkemeye Emare VII olarak ibraz edilen 28.2.1978 tarihli yazı ile olumsuz cevap verildiğini, buna rağmen orasının emniyetini sağlamak maksadıyle kapıya kilit koyduğunu söyledi. Tamir için dükkânların damlarına söz konusu merdiven yerinden çıkıldığını söyleyen (1). müstedi geçmişte bu maksatla, müstedilere tahsis edilen dükkânların mütemmim cüzünü teşkil eden bu merdiven yerinden iki defa dama çıkıldığını iddia ettiği halde istintakı sırasında çalıştırdığı ustanın dama nasıl çıktığını bilmediğini ancak portatif merdivenle de çıkmış olabileceğini kabul etti.
Müstedaaleyh tarafından şahit olarak çağrılan ve halen Güzelyurt’ta I. sınıf İskân memuru olarak görev yapan İbrahim Partalcı üstü ahşap ve amyant ile örtülü olan merdiven yerinden istense de dama çıkılamadığını söyledi. Bu şahit küçük bir iş yeri olarak kullanılmaya müsait olan bu merdiven yerine Fikri Aslan’ın yerleştirilmesi için talimat aldığını doğruladı.
Şahadetten başvuruya konu teşkil eden merdiven yerinin müstedilerin veya onların herhangi birisinin tahsis veya kirasında olmadığı, onların merdiven yerini mütecaviz sıfatıyle işgal ettikleri görülmektedir. Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasasının 118(2) maddesine göre başvuru sahibinin meşru bir menfaatinin olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilenmiş olması gerekir.
Söz konusu madde aynen şöyledir:
“118(1) ....................
118(2) Böyle bir başvuru yapmak, sahip olduğu meşru bir men-

faati, bu gibi karar veya işlem veya ihmal yüzünden

olumsuz yönde doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafın-

dan yapılabilir."


Söz konusu merdiven yeri müstedilerin tahsis veya kiralarında bulunmadığına göre bu yerin üçüncü bir şahsa verilmesi ile müstedilerin meşru menfaatlerinin olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilendiği söylenemez. Müstediler başvurunun duruşması sırasında (1). müstediye gönderilen Emare VII yazıda söz konusu merdiven yeri için müstedilere hak tanındığını iddia ettiler ve meşru menfaatlarının bu yazıda kendilerine tanınmış olan bu haktan kaynaklandığını ileri sürdüler. Halbuki Emare VII yazıda merdiven yerinin tahsisini isteyen (1). Müstediye kendisinin iş yerinin müstakil olması ve başka iki iş yerinin elektrik sayaçlarının da söz konusu merdiven yerinde bulunması nedeniyle kendisine tahsis yapılamayacağı şeklinde bir mazaret ileri sürülmüş olup gerek (1). müstediye gerekse diğer müstedilere herhangi bir hak tanınmış değildir.

Müstedilere tahsis edilen dükkânların damlarına çıkmak için kullanılan ve dükkânların mütemmin bir cüzü’nü teşkil ettiği ileri sürülen merdiven yerinde müstedilerin meşru menfaatleri bulunduğu iddia edilmiştir. Ne var ki (1). müstedi ile İbrahim Partalcı merdiven yerinin ileride dükkânların üstüne yapılacak binaya çıkış için yapıldığını kabul etmişlerdir. 1974 öncesinden ahşap ve amyant ile örtülü olan ve o zamandan beri aynı iş yeri olarak kullanıldığı veya kullanılabileceği ifade edilen merdiven yerinin, sadece içerisinde dükkânlara ait elektrik sayaçlarının bulunması nedeniyle, dükkânlardan müstakil olarak kullanılamayacağı veya başkasına tahsis veya kiralanamayacağı anlamına gelmez. Esasen yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu merdiven yeri üzerinde müstedilerin, kendilerine tahsis edilmediği veya kiralanmadığı cihetle meşru bir menfaatları bulunduğu söylenemez.


Yukarıda belirtilenler ışığında müstediler başvurularında muvaffak olamadıklarından başvurunun reddedilmesi gerekir.
Sonuç olarak başvuru reddolunur.

(Şakir Sıdkı İlkay) (Niyazi F. Korkut) (Aziz Altay)Yargıç Yargıç Yargıç
1 Ağustos 1980
- 166 -

Yüklə 24,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə