Data: 20 martie 2014 Clasa: I / a iii-a ÎnvăţătorYüklə 103,17 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü103,17 Kb.


treble clef


Unitatea de învăţământ:http://blogs.trb.com/community/news/davie/forum/music.gif

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAKOSSI LAJOS - TIRIMIAData: 20 martie 2014

Clasa: I / a III-a

Învăţător : Şuteu Adela


Clasa: I

Aria curriculară: Arte

Disciplina : Muzică și mișcare
Unitatea de învăţare: Trăistuța cu povești

Tema: Sunetul muzical

Tipul lecţiei: recapitularea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

Scopul lecţiei:

 • Formarea deprinderilor de exprimare prin muzică


Competențe specifice:

2.1. cântrea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm

3.1. manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcție de conținutul și caracterul muzicii
Obiective operaţionale:


 • Cogniv-formative:

O1: să explice noțiuni de teorie muzicală;

O2: să analizeze comparativ sunete de diferite durate și înălțimi;

O3: să intoneze cântece învățate exemplificând cu mâna în aer înălțimea sunetelor muzicale;

O4:să ordoneze corect cuvinte date pentru a forma o propoziție ;

O5: să realizeze obiecte prin decupare/colorare/lipire;

O6: să interpreteze cântece individual, pe grupe; • Psiho-motorii:

OP1: să participe la intonarea cântecelor/jocurilor de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi; • Afectiv-atitudinale:

OA1: să trăiască bucuria descoperirii de lucruri noi , bucuria reuşitei ;

OA2:să manifeste interes în realizarea sarcinilor de învăţare propuse,

individual, pe grupe ;

OA3: să participe activ la interpretarea rolurilor și cântecelor carnavalului


Strategia didactică:

a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia de verificare, exerciţiul, jocul didactic, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, învăţare prin descoperire, joc de rol;

b) Mijloace de învăţământ: fişe cu cântece, fișe de lucru, lipici, foarfecă, laptop-video-proiector,măști de carnaval ;

c) Forma de organizare: individual, frontal; pe grupe ;


 • Evaluare: formativă, orală, practică;
 • Durata: 50 min

 • Loc de desfăşurare: sala de clasaBibliografie:

M.E.C.T, Programa şcolară clasa I, Bucureşti, 2013

Scornea, A. Drăgan, M.- 1998, Ghidul învățătorului. Educație muzicală- clasele a III-a și a IV-a , Ed. Sigma Primex, București


Clasa: a III-a

Aria curriculară: Arte

Disciplina : Educaţie muzicală
Unitatea de învăţare: Sunetul muzical

Tema: Înălțimea sunetului muzical

Tipul lecţiei: recapitularea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

Scopul lecţiei:

 • Formarea deprinderilor de exprimare prin muzică


Obiective de referinţă:

1.1.să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi dicţii corecte

1.3.să diferenţieze auditiv şi în cântare calităţile sunetului muzical (înălţime, intensitate, durată şi timbru)
Obiective operaţionale:

Cogniv-formative:

O1: să explice noțiuni de teorie muzicală;

O2: să analizeze comparativ sunete de diferite durate și înălțimi;

O3: să recunoască și numească înălțimea sunetelor muzicale, precizând locul lor pe portativ;

O4: să completeze măsuri de doi timpi cu note de durate și înălțimi sugerate;

O5: să citească ritmic și melodic fraze muzicale, cântece învățate;

O6: să interpreteze cântece individual, pe grupe;


Psiho-motorii:

OP1: să adopte o poziţie corectă şi comodă la scriere;

OP2: să participe la intonarea cântecelor/jocurilor de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi;
Afectiv-atitudinale:

OA1: să trăiască bucuria descoperirii de lucruri noi , bucuria reuşitei ;

OA2: să lucreze cu interes individual ;

OA3: să participe activ la interpretarea rolurilor și cântecelor carnavalului


Strategia didactică:

a)Metode şi procedee: observaţia, conversaţia de verificare, exerciţiul, jocul didactic, explicaţia,demonstrația, problematizarea, joc de rol;
b) Mijloace de învăţământ: fişe cu cântece, fișă de evaluare, laptop-video-proiector, manual, măști de carnaval;

c) Forma de organizare: individual, frontal;


 • Evaluare: formativă, orală, scrisă, practică;
 • Durata: 50 min

 • Loc de desfăşurare: sala de clasăBibliografie:

M.E.C.T , Programa şcolară clasele III-IV, Bucureşti, 2004

Scornea, A. Drăgan, M.- 1998, Ghidul învățătorului. Educație muzicală- clasele a III-a și a IV-a , Ed. Sigma Primex, București
CLASA I

CLASA a III-a

Etapele lecţiei

/Ob. op.


Conţinut instructiv- educativ

1.Moment organizatoric

OA1


Se asigură climatul psihopedagogic necesar desfăşurării în condiţii optime a lecţiei.Se pregăteşte materialul didactic.

Se organizează colectivul de elevi.
2.Captarea atenţiei
- activități introductive -

O1

OA1O3

La plimbare”

(poveste însoţită de cântece)

„Copii, astăzi vom face o plimbare printr-o poveste imaginară.

Iată că a sosit momentul să pornim !

Ne urcăm cu toţii în maşină... Motorul se ambalează „brum - brum (copiii vor pronunţa de câteva ori) ........... Pornim la drum.

Facem viraje ! (propunţarea silabei „vu” pe diferite înălţimi; mimarea mişcării spre stânga – dreapta şi invers.

Claxonăm ! (exerciţiul joc pentru pronunţarea silabei „ti” pe diferite înălţimi însoţită de mimarea mişcării).
Ex.1 ex.2

TI,ti,ti...

Am ajuns.Coborâm din mașină și inspirăm aerul curat , mirosim florile, suflă vântul, umflăm baloane, etc . (exerciţii de respiraţie - mâinile sunt pe şold, cu degetul mare în faţă).

Am găsit un melc pe o frunză. Haideți să cântăm cântecul melcului ( Anexa 1) și să exemplificăm cu mâna în aer înălțimea sunetelor muzicale.

Se execută concomitent cu elevii ambelor clase.


3.Anunţarea temei şi a obiectivelor


Se prezintă obiectivele într-o manieră accesibilă elevilor:

 • recapitularea cunoștințelor referitoare la sunetul muzical

 • interpretarea cântecelor învățate în orele anterioare și prezentarea personajelor din poveștile lui Creangă, totul sub forma unui carnaval

4. Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior

O1
O2Activitate integrată

CLR

AVAP

O4,O5


OA2

O5

OP1A.D.

Întrebări:

Ce este sunetul muzical? Cine îl produce?

Ce diferență este între sunetul muzical și zgomot?

Ce calități are un sunet muzical?

Se analizează comparativ sunete de diferite durate și înălțimi.A.I.

Activitate integrată CLR, AVAP: activitate în echipă – fișă de lucru ( Anexa 2)

 1. Ordonați cuvintele pentru a obține o propoziție. (În punguță erau doi bani)

 2. Transcrieți propoziția.

 3. Decupați punguța și lipiți bănuții.


A.D.

- verificarea rezolvării sarcinilor de lucru

- interpretarea cântecului ,,Cocoșul,, , se exemplifică cu mâna în aer înălțimea sunetelor cântate.

- interpretarea cântecului ,,Ursul,, Sofica Matei , se exemplifică cu mâna în aer înălțimea sunetelor cântate.
4. Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior

O1
O2

O3

O5


O4

OA2


OP1

O5

OP2

A.D.

Întrebări: • Ce este sunetul muzical? Cine îl produce?

 • Ce diferență este între sunetul muzical și zgomot?

 • Ce calități are un sunet muzical?

Se analizează comparativ sunete de diferite durate și înălțimi.

 • Ce este portativul?

 • Unde se scriu pe portativ cheia sol, notele do1,

mi, sol, la, do2? ( se exemplifică la tablă, cu note de diferite durate, se completează măsuri de doi timpi, se tactează/intoneză anumite măsuri)

A.I. –fișă de evalure ( Anexa 3)

1. Scrieți sub fiecare notă numele ei.

2. Completați măsurile de doi timpi cu durate corespunzătore, scrise pe aceeși notă.
A.D.

- citirea ritmică și melodică a cântecului ,,Ursul,, Sofica Matei, interpretarea cântecului exemplificând cu mâna în aer înălțimea sunetelorObţinerea performanţei

O6

OA3
Se pune în scenă carnavalul personajelor lui Creangă, elevii recitând versuri și interpretând cântecele înșușite în orele anterioare.

(Anexa4)


Anumite cântece sunt însoțite de negative.

La final elevii sunt recompensați cu emoticoane.ACTIVITATE PE GRUPE

Ordonează corect cuvintele pentru a forma o propoziție. Transcrie propoziția.

avea , punguța , bani , doi.

img_0004
http://www.codrosu.ro/wp-content/uploads/2009/03/plansa_de_colorat_pasari_cocos.jpg

Decupează punguța și lipește-o lângă cocoș, iar bănuții pe punguță.

.................................................................................................................................

http://img2.stockfresh.com/files/o/olgacov/m/24/1445901_56417858.jpghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr0rmobj3jug5m44fmrsa6humwrqlmfamwxsky9hizo-hgexytfjqhttp://img2.stockfresh.com/files/o/olgacov/m/24/1445901_56417858.jpg

Cocoșul


Cucurigu, cucurigu

L-a răzbit pe semne frigul,

Sărmănelul de cocoș

N-are pantaloni prea groși.


răz

L-a -bit

pe

sem-

-ne

fri- gul


- ri
Cu- cu - gu

m ă - ne - lul

Săr - de co - coș

Melc, melc


Melc co – do - scoa – te bo – u-

melc - belc coar - ne - rești


Și te bal - și bea cal

du la -tă a - pă - dă


Și te Du – nă- și bea tul - bu-

du la - re a – pă - re


Și te pe buș- și mă- le - uș-

su – ie -tean -nân - că - tean.

Melc, melc
Melc co – do - scoa – te bo – u-

melc - belc coar - ne - rești


Și te bal - și bea cal

du la -tă a - pă - dă


Și te Du – nă- și bea tul - bu-

du la - re a – pă - re


Și te pe buș- și mă- le - uș-

su – ie -tean -nân - că - tean.Carnaval – LUMEA POVEȘTILOR LUI CREANGĂ
Carnaval,carnaval

Vesel carnaval,

Măştile ce le vedeți

Toate vin la bal!


Pe acest cântec toate măştile intră în scenă Se cântă refrenul carnavalului.

Carnaval,carnaval

Vesel carnaval,

Să vedem,acum ce măşti

Au sosit la bal…”
În lumea poveștilor lui Creangă

Noi , la școală-am poposit

Și personaje minunate

Cu toții-am întâlnit.


Intră în scenă,îmbrăcate în costume naţionale,Fata moşului şi Fatababei.


Fata moşului:

“Eu de muncă nu mă sperii!

Curăţ,perii şi gătesc,

Dar mămica mea şi sora

Tot mereu mă necăjesc.

Şi-am să plec acum în lume,

Dar tătuca m-a-nvăţat

Să fiu harnică şi bună

Şi voi urma al său sfat.”
Fata babei:

“Cum să spăl cu mâna-mi fină

Javra asta de căţea?

Cum să-mi rup ia cea nouă

Cocoţându-mă în păr?

Iar fântâna cea murdară

Şi cuptorul cel stricat,

Cu aceste mâini gingaşe,

Cum să le fi curăţat?”


Toţi(cântă): refrenul carnavalului

 

“Știu că cele ce urmeazăÎn povești s-au petrecut,

Într-o lume de demult

.Acolo animalele vorbesc

Şi se poartă ca şi oamenii.”


Dragii caprei iezişori,

Capra pleacă după flori.

Pleacă unde-i iarbă mare

Să v-aducă de mâncare.

Lapte bun o să v-aducă,

Câteva frunze de nucă.

Și-apoi după mâncare,

Vă dă capra nişte sare. 

Înainte de culcare,

O să vină-n grabă mare

Toţi şcolarii pe cărare

Şi-o s-aducă pentru voi:

Note mari,ghiozdane noi.”
În acest timp cei trei iezi stau retraşi,zburdând;cei mari sunt puţin neastâmpăraţi.


Iedul mare: Mie vreau ca să-mi aducă

Cărucior din coji de nucă,

Bicicletă cu rotile,

Să joc şi să cânt îmi vine.”


Iedul mijlociu:Şi mie vreau să-mi aducă

Coşuleţe din nuiele

Ca să pun ciuperci în ele.

Şi-o socotitoare mare

Ca să socotesc la soare,


Să rezolv problemele

Tot puşcând din degete.”

 • Cântec: Școlărei și școlărițe

Școlărei și școlărițe
Băieței și voi fetițe
Hai la școală să-nvățăm
Și bine să ne purtăm.

Să-nvățăm ca să citim ,
Să scriem , să socotim
Să-nvățăm să ne purtăm
Pe părinți să-i bucurăm


Iedul mic: “Mie vreau să îmi aducă

O vază mare,frumoasă

Să pun florile pe masă.

Să le dau mamei cu drag

Când va trece-al casei prag.

Şi să-i spun că o iubim,

Din suflet îi mulţumim!


 • Cântec: Am cules cu bucurie

1.         Am cules cu bucurie                                     Refren:  Dragă-mi ești mămico,

            Busuioc și iasomie.                                                Drag îți sunt și eu.

            Ghiocei și viorele                                                   Și-ți închin mereu

            Să le dau măicuței mele .   Orice gând al meu.

          Draga mea mămică

Să cresc mare-aș vrea

2. Dacă-aș fi un pic mai mare,                                    Pentru fericirea ta.

            Aș culege flori din soare                                       

            Și din lună-aș lua mărgele                                      

Să le dau măicuței mele.


Capra:“Bine,toate le primiţi,

Însă voi să fiţi cuminţi,

Uşa să fie încuiată.

Căci lupul rău de va veni,

O să vă mănânce-ndată

Voi sunteţi mai mititei

Şi vă-nghite pe toţi trei.

Eu mă întorc în curând

Şi la uşă o să vă cânt:“


Trei iezi cucuieţi,

Uşa mamei descuieţi!

Că mama v-aduce vouă

Drob de sare în spinare

Mălăieş în călcâieş

Cred că mă cunoaşteţi:

Sunt lupul cel vestit

Şi pe iezișorii caprei

Fără milă,eu i-am înghiţit.

Mi-a venit însă de hac ,cumătra capră,

Când în foc m-a pîrjolit

Şi să ştiţi,de-atunci,prieteni,

Jur pe păr:m-am cuminţit!” Refrenul carnavaluluiUrsuleţul: Ştiţi eu am avut o coadă

Lungă,mare şi stufoasă.

Şi astăzi o mai aveam

Dacă nu mă lăcomeam

Să prind peşte mult din baltă,

Aşa cum vulpea m-a-nvăţat.

De asta am un ciot de coadă

Şi…sunt tare supărat.”


Vupea:Vai ce greu e să fi vulpe,

Căci toţi mă vorbesc de rău!

Spun că-s hoaţă,că-s vicleană,

Ori că mint.Şi-mi pare rău!

M-aţi văzut,copiii,vreodată

Cu-o găină de furat?

Uite,sacu-i gol acuma,

De trei zile n-am mâncat!”
 • cântec ,,Ursul,,

Strigă ursul mor, mor, mor,

Că de miere-i este dor

Miere el nu a găsit

Nota DO a îndrăgit.

Mor, mor, mor, mor
Strigă ursul mor, mor, mor,

Că de pește-i este dor

Pește el nu a găsit

Vulpea rea l-a păcălit.

Mor, mor, mor,mor • cântec“Vulpea şi gâsca”


Vulpe tu mi-ai furat gasca bis
Da-mi-o inapoi
Ca de nu eu vin cu pusca si cu trei copoi bis
Lele vulpe fii cuminte 
Nu mai tot fura bis
Gaste fripte si placinte
Nu-s de dumneata bisÎn ogradă – un moș și-o babă,

O găină și-un cocoș.Are baba multe ouă,
Că găina s-a ouat.
Moșul, bietul, cere și el...

Că-i sărac de pielea lui
Însă baba-i nemiloasă:
"Ia mai pune-ți pofta-n cui!"

Moșul, și-a bătut cocoșul

Iar cocoșul.... l-a salvat

Când în curte i-a vărsat

Bogății nemăsurate

Și-acum nu mai e sărac.

Cocoșul:Cucurigu, boieri mari,

Da-ți punguța cu doi bani!

Una-ntr-una am strigat

Până punga înapoi am căpătat

Și cu alte bogății

În curte, la moș m-am dus, copii.


Găina:Capul eu mi l-am întors
Ca să strig și la cocoș:
Cotcodac! Cotcodac!
Uite, oul eu îl fac!

Dar am făcut doar o mărgică

Și acuma-mi este frică

Baba-i rea, nevoie mare

N-o să-mi mai dea de mâncare

 • cântecul ,,Cocoșul,,

Cucurigu! Cucurigu!

L-a răzbit se pare, frigul.

Sărmănelul de cocoș,

N-are pantaloni prea groși.
În lumea poveștilor lui Creangă

Cu toții am intrat

Și personaje minunate

Azi am interpretat.

Ș-am încălecat pe-o șea

Și v-am spus povestea așa.


Refrenul carnavalului :Carnaval,carnaval

Vesel carnaval,

Măştile ce le vedeți

Toate au fost la bal!

Fișă de evaluare


Scrie sub fiecare notă muzicală numele ei. Completează apoi fiecare măsură scriind aceeași notă însă având durata corespunzătoare care întregește măsura.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

URSUL

Strigă ursul mor, mor, mor,Că de miere-i este dor

Miere el nu a găsit

Nota DO a îndrăgit.

Mor, mor, mor, mor

Strigă ursul mor, mor, mor,

Că de pește-i este dor

Pește el nu a găsit

Vulpea rea l-a păcălit.Mor, mor, mor,mor

-gă

Stri - ur-

 • sul

mor, mor, mor Mor, mor, mor, mor.

Yüklə 103,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə