Davaci: DÂVÂLI: 1 M. OtelciLİk a.ŞYüklə 10,77 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü10,77 Kb.
#95295

powerpluswatermarkobject536854775


DOSYA NO:641-01-05-1302
T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2010/5202

KARAR NO: 2012/77
DAVACI:

DÂVÂLI:1 – M.OTELCİLİK A.Ş.

2-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 31.12.2009 tarih ve 2009/468-2009/926 sayılı karar aleyhinde davalılardan M.Otelcilik A.Ş. vekili ile katılma yoluyla davacı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve; yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline ait M. Oteli'nin 30.10.2002 tarihli sözleşme ile davalı M.Otelcilik A.Ş.'ne kiralandığını, ancak otelin inşa edilmesi için gereken finansmanın temin edilememesinden ötürü sözleşmenin yürürlüğe girmediğini, bu duruma rağmen anılan davalı tarafından kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirildiğini ileri sürerek, sözleşmenin yürürlüğe girmediğinin ve hükümsüz olduğunun tespitine, tapu kaydındaki yolsuz kira şerhinin terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece Dairemizin 15.1.2009 tarihli bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı M. Otelcilik A.Ş. aleyhinde açılan davanın kabulü ile taraflar arasında imzalanan 30.10.2002 tarihli otel kira sözleşmesinin hükümsüzlüğüne, tapu kaydındaki kira şerhinin terkinine, davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhinde açılan davanın ise husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.


Kararı davalı M.Otelcilik A.Ş. vekili ile katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Davalı M. Otelcilik A.Ş. vekilinin, yerel mahkemenin 22.12.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 21.12.2012 havale tarihli dilekçesiyle temyiz isteminden feragat ettiği, vekâletnamesinde HMK'nun 74. maddesinde öngörüldüğü üzere temyizden feragat yetkisinin bulunduğu görülmüş olup, davalı M. Otelcilik A.Ş. vekilinin temyiz isteminin vaki feragat nedeniyle HMK'nun 432/4. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.
2-Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin katılma yoluyla temyiz istemine gelince; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan 15.1.2009 tarihli bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, ileri sürülen temyiz nedenlerinin sözü edilen bozma ilamının kapsamı dışında bırakılan hususlar ile; bozma ilamına uyulmakla kesinleşen hususlara yönelik olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılardan Maçka Otelcilik A.Ş. vekilinin temyiz isteminin 1086 sayılı HMK'nun 432/4. maddesi uyarınca reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin katılma yoluyla ileri sürdüğü bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve; kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, davacı taraf harçtan muaf olduğundan harç alınmasına mahal olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilahî harcının temyiz edenden alınmasına, 06.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yüklə 10,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə