Democracy commission small grantsYüklə 35,63 Kb.
tarix24.06.2018
ölçüsü35,63 Kb.
#54644


Katibliyin qeydləri üçün

Qeydiyyat nömrəsi ____________

Qeydiyyat tarixi “____” ___________ 20_______ il


Qeydə alan məsul şəxs:

Adı və soyadı ___________________________

Vəzifəsi ____________________________ İmzası _________________


Mövzu ____________________________________
Şifahi müsahibə aparan:

Adı və soyadı ______________________________

Vəzifəsi __________________________________

Müsahibə tarixi “____”____________ 20_____ il

İmzası __________________
Ekspertlərin ümumi rəyi _____________________

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA

QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASINDAN

MALİYYƏ YARDIMININ ALINMASI ÜÇÜN


ƏRİZƏ FORMASI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının (bundan sonra Şura adlanacaq) maliyyə yardımı müsabiqəsi üçün ərizə formasını (o cümlədən elektron variantını) Şuranın katibliyindən əldə edə bilərsiniz.


  1. ÜMUMİ MƏLUMAT

Layihənin adı
Layihənin mövzusu
Layihənin rəhbəri (adı və soyadı) və onun təşkilatda tutduğu vəzifəsi
Təşkilatın adı
Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi
Bank rekvizitləri
Poçt ünvanı və indeksi
Təşkilatın rəhbərinin adı, soyadı və atasının adı
İş telefonu
Ev telefonu
Mobil telefonu
Elektron poçt ünvanı
Layihənin müddəti
Layihənin ümumi məbləği
Şuradan tələb olunan məbləğTəqdim olunan ərizədə məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm.
Möhür yeri Təşkilatın rəhbərinin imzası _________________

Tarix: “____” ____________ 20______ il

  1. TƏŞKİLAT HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT    1. TƏŞKİLATIN ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ (Missiyası)    1. TƏŞKİLATIN TƏQDİM ETDİYİ LAYİHƏ ÜZRƏ TƏCRÜBƏSİ

Bu bölmədə layihədə göstərilən ictimai problemin həlli sahəsində təşkilatınızın iş təcrübəsi, həyata keçirdiyi tədbirlər və layihələr, mütəxəssis potensialı haqda məlumatlar qeyd edilir (məlumatın həcmi 1 səhifədən (A-4) çox olmamalıdır).    1. TƏŞKİLATIN HƏYATA KEÇİRDİYİ LAYİHƏLƏR

Bu başlıq altında aşağıdakı formaya uyğun olaraq təşkilatınızın son 3 ildə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verilməlidir.

Layihənin adı

Həyata keçirilmə müddəti

Məbləği

Donoru

1

2


LAYİHƏNİN YAZILIŞ QAYDASI

EKSPERTİZAYA TƏQDİM OLUNAN MƏLUMAT

Katibliyin qeydləri üçün

Qeydiyyat nömrəsi ____________

Qeydə alan məsul şəxs:

İmzası _________________

Adı və soyadı ___________________________

Vəzifəsi ____________________________Mövzu ______________________________

Ekspertiza aparan:

1) Adı və soyadı _____________________________

Ekspertiza tarixi “____”__________ 20______ il

Rəyi ______________________________

İmzası __________________

2) Adı və soyadı _____________________________

Ekspertiza tarixi “____”__________ 20______ il

Rəyi ______________________________

İmzası __________________

3) Adı və soyadı _____________________________

Ekspertiza tarixi “____”__________ 20______ il

Rəyi ______________________________

İmzası __________________
LAYİHƏNİN ADI

Layihənin adını aydın şəkildə yazın.


PROBLEMİN TƏSVİRİ

Layihədə həllinə çalışmaq istədiyiniz problemi (məsələni) təsvir edin. Problemin Azərbaycan cəmiyyəti üçün aktual olduğunu əsaslandırın (məlumatın həcmi 1 səhifədən (A-4) çox olmamalıdır).


LAYİHƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Layihənin məqsədini və qarşıya qoyduğu vəzifələri göstərin.


LAYİHƏDƏN FAYDALANANLAR

Layihənin ünvanlandığı əhali qrupu haqqında məlumat verin.


LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR

Layihə çərçivəsində göstərilən məsələnin həlli üçün hansı işlər görəcəyinizi ardıcıllıqla qeyd edin və hər bir fəaliyyətin qısa şərhini verin.


İCRA PLANI

Xronoloji ardıcıllıqla cədvəl şəklində layihənin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan fəaliyyəti, onun icra vaxtını, yerini və icraya məsul şəxsi qeyd edin.


GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏLƏR

Layihənin icrasından əldə olunacaq konkret nəticələri qeyd edin. Layihə təsvir edilən problemin həllinə necə təsir edəcək?


LAYİHƏNİN MONİTORİNQİ VƏ DAVAMLILIĞI

Layihənin icrası və nəticələri haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması və informasiya əldə etmək yollarını göstərin. Layihənin icrası başa çatdıqdan onun davamlılığının təmin olunması istiqamətində görəcəyiniz işləri qeyd edin.


LAYİHƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ HESABATLIĞI

Layihənin qiymətləndirmə meyarlarını və hesabatlılıq formalarını qeyd edin.


BÜDCƏ

Büdcə Microsoft Excel Proqramında tərtib olunmuş ayrıca sənəd şəklində layihəyə əlavə olunmalıdır.

Yüklə 35,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə