Denetimde açıklıkYüklə 12,61 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü12,61 Kb.
#44664

ÖZET

Bu araştırma, Ankara' daki ilköğretim okullarında, denetçilerin "denetimde açıklık" ilkesine uymaları konusunda, denetçi, yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın evrenini, 1996-1997 öğretim yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ilköğretim okulları ve ilkokullardaki yöneticiler, öğretmenler ve bu ilde görevli ilköğretim denetçileri oluşturmaktadır.

Araştırmanın verilerini söz konusu evrenden seçilen 894 öğretmen, 90 yönetici ve 186 denetçiden anket yoluyla alınan görüşler oluşturmaktadır.

Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalamalar, varyans analizi ve Tukey testi kullanılmış; ikişerli gruplar arası karşılaştırmalar 0.01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir

Araştırmanın bulguları şöyle özetlenebilir;

1. Denetçi, yönetici ve öğretmenlerin tümü, denetimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, denetçilerin "denetimde açıklık" ilkesine "her zaman" uymadıkları görüşündedirler.

2. Denetim süreçlerinde "denetimin açıklık" ilkesine uyulması " konusunda, denetçi görüşleri, yönetici görüşleri ve öğretmen görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır.

a) Planlama sürecinde "denetçilerin hangi amaçla ve ne zaman okula geleceklerini haber verme" işini denetçiler "çok az" gerçekleştirdiklerini belirtirken, yöneticiler denetçilerin bunu "çoğunlukla", öğretmenler ise "bazen" gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir.

b) Diğer süreçlerde denetçiler, yönetici ve öğretmenlere göre

"denetimin açıklık" ilkesine daha fazla uyulduğunu belirtmişlerdir.

c) Tüm süreçlerde denetçiler, "her zaman" hoşgörülü ve güleryüzlü olduklarını belirtirlerken, yönetici ve öğretmenler, denetçilerin "çok az" hoşgörülü ve güleryüzlü olduklarını belirtmişlerdir.

Bu Bulgulara dayanılarak denetçi, yönetici ve öğretmenelerin denetim uygulamalarını farklı algıladıkları ortaya çıkmış, denetçilerin planlama, danışma, iletişim-insan ilişkileri, işbirliği, motivasyon, demokratik denetim anlayışı konularında, yönetici ve öğretmenlerin planlama, denetimin gerekliliği, iletişim-insan ilişkileri, danışma konularında eğitilmelsi, denetim raporları, daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi ve denetlenenlere ulaştırılması sağlanmalıdır.

SUMMARY

The aim of the study was to specify the views of elementary school inspectors, directors and teachers about inspectors conveying the “openness principle" in inspection.

The population of the research consisted of the directors and teachers of elementry schools and primary schools in 1996-1997 semester and the elementary school inspectors in Ankara

i The views gathered via interviews witch 894 teacher, 90 director and 186 inspector subjects wich were drawn from that population.

in the analysis of data, frequency and percentage distributions, means, analysis of variance and Tukey's test were used and variances between two groups were analyzed at 0.01 significance level.

The findings of the study can be summarized as follows;

1. All the inspectors, directors and teachers stated that inspectors do not "always" convey the openness principle at planning, applying and evaluation processes.

2. The views of the inspectors about conveying openness principle significantly differed from the directors and teachers

a) In respect with the planning process, inspectors stated that they "little" inform when and why they will go to school but directors stated that they "sometimes" inform when and why they will go to school.

b) In respect with the other processes, inspectors stated that they

convey openness principle more than the directors and the teachers think.

c) In respect with all the processes, inspectors stated that they are "always" tolerant and smiling where as the directors and teachers stated that inspectors are "little" tolerant and similing.In the light of these findings it is stated that inspectors, principles and teachers percived inspection processes differenly. So it is suggested that inspectors should be educated in respect with planning, advising, communication and human relationship, cooperation, motivation and democratic compretension. Principles and teachers should also be educated in respect with planning, necessity of inspection, communication and human relationship and advising. In addition inspection reports should be formed more detailed and people who are inspected should be informed from the results

Yüklə 12,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə