Din punct de vedere al prelucrărilor vba, fişierele sunt de două categoriiYüklə 461 b.
tarix06.09.2018
ölçüsü461 b.
#78146din punct de vedere al prelucrărilor VBA, fişierele sunt de două categorii

 • din punct de vedere al prelucrărilor VBA, fişierele sunt de două categorii

  • fişiere în formatul specific aplicaţiilor Office
   • .doc(x) în Word, .xls(x) în Excel etc.
  • fişiere utilizator
   • accesate la nivel de caracter/octet/înregistrare
 • nu este recomandat accesul de nivel jos la fişierele din prima categorie

  • poate duce la coruperea acestora


similar altor limbaje

 • similar altor limbaje

 • deschidere

  • instrucţiunea Open
 • citire/scriere

  • diverse instrucţiuni, care vor fi discutate în continuare
 • închidere

  • instrucţiunea Close


acces secvenţial

 • acces secvenţial

  • moduri de dechidere: Input, Output, Append
  • utilizat în special pentru fişiere text
 • acces aleator

  • mod de deschidere: Random
  • permite accesul în orice punct al fişierului
  • accesul se face la nivel de înregistrare
 • acces binar

  • mod de deschidere: Binary
  • accesul se face la nivel de octet


în modurile Output, Append, Random şi Binary, dacă fişierul deschis nu există deja, este creat

 • în modurile Output, Append, Random şi Binary, dacă fişierul deschis nu există deja, este creat

 • modurile Input, Random şi Binary permit deschiderea unui fişier în mai multe moduri simultan

  • prin mai multe instrucţiuni Open diferite
  • pentru celelalte moduri, fişierul trebuie închis şi apoi redeschis în alt mod


Open pathname For mode [Access access] [lock] As [#]filenumber [Len=reclength]

 • Open pathname For mode [Access access] [lock] As [#]filenumber [Len=reclength]

 • argumente

  • pathname: numele fişierului
  • mode: modul de acces la fişier; implicit Random
  • access: operaţiunile I/O permise pentru fişier
   • valori posibile: Read, Write, Read Write
  • lock: operaţiile asupra fişierului permise altor procese când fişierul este deschis
   • valori posibile: Shared, Lock Read, Lock Write, Lock Read Write


argumente (continuare)

 • argumente (continuare)

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului prin deschidere
   • va fi utilizat în continuare de operaţiunile asupra fişierului
   • următorul număr disponibil este obţinut prin apelul funcţiei FreeFile
  • reclength: lungimea înregistrării în cazul accesului aleator, respectiv lungimea bufferului asociat fişierului în cazul accesului secvenţial
   • nu are semnificaţie în cazul accesului binar


Write #filenumber, [outputlist]

 • Write #filenumber, [outputlist]

 • argumente

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului
   • acesta trebuie să fie deja deschis
  • outputlist: listă de expresii de tip numeric sau şir de caractere
 • elementele scrise sunt separate prin virgule, iar şirurile de caractere sunt incluse între ghilimeleinstrucţiunea Write scrie la final combinaţia CR+LF (final de linie)

 • instrucţiunea Write scrie la final combinaţia CR+LF (final de linie)

 • scrierea diverselor tipuri de date

  • numeric: foloseşte punctul ca separator zecimal
  • Boolean: #TRUE# sau #FALSE#
  • dată/timp: #yyyy-mm-dd hh:mm:ss#
   • dacă unele părţi sunt omise, pentru ele nu se afişează nimic
  • Null: #NULL#
  • Empty: nu se scrie nimic
  • Error: #ERROR errorcode#


Print #filenumber, [outputlist]

 • Print #filenumber, [outputlist]

 • similară cu instrucţiunea Write

 • permite un control mai precis al afişării din partea programatorului

  • nu sunt inseraţi separatori, iar şirurile de caractere nu sunt încadrate de ghilimele
 • în lista de expresii de afişat pot apărea şi

  • Spc, Spc(n) - inserează numărul indicat de spaţii
  • Tab, Tab(n) - inserează numărul indicat de caractere Tab


Put [#]filenumber, [recnumber], varname

 • Put [#]filenumber, [recnumber], varname

 • argumente

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului
  • recnumber: numărul înregistrării (modul Random) sau numărul octetului (modul Binary) unde începe scrierea
   • prima poziţie este 1
   • dacă nu este precizat, se scrie în poziţia curentă
  • varname: numele variabilei a cărei valoare se scrie în fişier


Input #filenumber, varlist

 • Input #filenumber, varlist

 • argumente

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului
  • varlist: listă de variabile în care se depun valorile citite din fişier
   • numele variabilelor sunt delimitate prin virgulă
   • nu pot fi: tablouri; obiecte din ierarhia Office
   • pot fi: elemente de tablou; variabile din tipuri utilizator
 • utilizată în general pentru a citi date scrise cu instrucţiunea Writevalori primite de variabilele destinaţie în cazuri speciale

 • valori primite de variabilele destinaţie în cazuri speciale

  • linie vidă: Empty
  • #NULL#: Null
  • #TRUE#/#FALSE#: True/False
  • dată/timp: data/timpul corespunzătoare
  • #ERROR errornumber#: numărul (codul) erorii
 • lucrează pe linii cu câmpuri clar delimitate

  • nu este recomandată pentru a citi date scrise cu instrucţiunea Print


Line Input #filenumber, varname

 • Line Input #filenumber, varname

 • argumente

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului
  • varname: numele variabilei în care se preia şirul de caractere citit din fişier
 • utilizată pentru a citi date scrise cu instrucţiunea PrintGet [#]filenumber, [recnumber], varname

 • Get [#]filenumber, [recnumber], varname

 • argumentele sunt similare celor de la instrucţiunea Put

 • cele două instrucţiuni sunt complementareSeek [#]filenumber, position

 • Seek [#]filenumber, position

 • argumente

  • filenumber: identificatorul numeric asociat fişierului
  • position: poziţia în cadrul fişierului a înregistrării sau octetului la care se va realiza următoarea operaţie de citire/scriere
   • număr între 1 şi 2147483647
   • instrucţiunile Get şi Put care precizează argumentul recnumber nu folosesc poziţia curentă
   • poziţionare dincolo de sfârşitul fişierului - următoarea instrucţiune Put (fără recnumber) va extinde fişierul


Close

 • Close

  • închide unul sau mai multe fişiere deschise prin instrucţiuni Open
  • se pot indica unul sau mai multe identificatoare numerice de fişier
  • dacă nu se indică nici un identificator, se închid toate fişierele deschise
 • Reset

  • închide toate fişierele deschise prin instrucţiuni Open


EOF

 • EOF

  • returnează True atunci când
   • se ajunge la sfârşitul fişierului (fişiere secvenţiale)
   • ultima instrucţiune Get executată nu a putut citi o înregistrare întreagă (fişiere aleatoare sau binare)
  • nu funcţionează corect la utilizarea instrucţiunii Input pe fişiere binare
 • LOF

  • returnează dimensiunea fişierului în octeţi
  • pentru fişiere nedeschise există funcţia FileLen


Loc

 • Loc

  • returnează poziţia curentă în fişier
  • în funcţie de modul de acces
   • secvenţial: poziţia curentă împărţită la 128
   • aleator: numărul ultimei înregistrări scrise sau citite
   • binar: poziţia ultimului octet citit sau scris
  • poate fi utilizată împreună cu funcţia LOF pentru a determina când s-a ajuns la sfârşitul unui fişier binar


FileAttr

 • FileAttr

  • returnează modul de deschidere al fişierului
  • valori: 1 (Input), 2 (Output), 4 (Random), 8 (Append), 32 (Binary)
 • SetAttr, GetAttr

  • modifică/returnează atributele unui fişier
  • valori corespunzătoare atributelor: vbNormal, vbReadOnly, vbHidden, vbSystem, vbDirectory, vbArchive
  • pot fi setate mai multe atribute simultan
cooperarea între aplicaţii implică în principal transferul de date

 • cooperarea între aplicaţii implică în principal transferul de date

  • prin intermediul fişierelor
   • aplicaţiile Office nu-şi recunosc formatele de fişier proprii între ele
   • există unele formate recunoscute de toate (text, CSV)
  • prin Clipboard
   • limitat, deoarece nu permite controlul precis al formatului datelor
  • prin accesul la obiecte ActiveX
   • permit comunicarea directă între aplicaţii


fiecare aplicaţie are biblioteci pentru propriile ierarhii de obiecte

 • fiecare aplicaţie are biblioteci pentru propriile ierarhii de obiecte

  • dar aici se pune problema de a accesa ierarhiile altor aplicaţii
 • există bibliotecile necesare şi pentru accesul la celelalte aplicaţii

  • dar nu sunt disponibile în mod implicit
  • trebuie stabilite corect referinţele în mediul VBE


meniurile VBE: Tools - References

 • meniurile VBE: Tools - References

  • se alege din listă biblioteca dorită şi se bifează
   • pot fi incluse mai multe biblioteci
  • ex.: în Excel 2007 se alege Microsoft Word 12 Object Library
   • evident, permite accesul la obiectele Word
 • atenţie

  • macrourile care folosesc acest mecanism de comunicare nu pot rula pe alte versiuni de Office
   • deoarece conţin referinţe la alte versiuni ale bibliotecilor
   • soluţie - preluarea codului prin clipboard şi rescrierea sa


odată încărcată biblioteca specifică altei aplicaţii, obiectele corespunzătoare pot fi utilizate în cod

 • odată încărcată biblioteca specifică altei aplicaţii, obiectele corespunzătoare pot fi utilizate în cod

  • prefixate de numele aplicaţiei
  • ex.: Word.Application
  • funcţionează şi autocompletarea din mediul VBE
 • utilizarea prefixului este posibilă şi pentru obiectele aplicaţiei curente, dar nu e necesară

  • ex.: în Excel putem scrie Worksheet sau Excel.Worksheet, cu acelaşi efect


de fapt, putem accesa orice obiect pe baza numelui său, fără prefix

 • de fapt, putem accesa orice obiect pe baza numelui său, fără prefix

 • problema apare atunci când obiecte cu acelaşi nume sunt definite în aplicaţii diferite

  • care este cel folosit?
  • bibliotecile sunt parcurse în ordinea în care sunt afişate în lista din meniul Tools - References
   • se consideră primul obiect găsit astfel
  • biblioteca aplicaţiei curente este întotdeauna plasată înaintea celor ale altor aplicaţii


se pot folosi direct tipurile definite în biblioteci

 • se pot folosi direct tipurile definite în biblioteci

 • crearea se face prin instrucţiunea Set, utilizând cuvântul-cheie New

 • exemplu

 • Dim xa As Excel.Application

 • Set xa = New Excel.Application

 • alternativ

 • Dim xa As New Excel.Application

  • nu mai este necesară instrucţiunea Set
  • dar nu avem control asupra momentului creării


există situaţii în care mecanismul anterior nu poate fi folosit

 • există situaţii în care mecanismul anterior nu poate fi folosit

  • aplicaţia care se doreşte a fi lansată este instalată în reţea, nu pe maşina locală
  • dorim să putem verifica dacă aplicaţia respectivă este disponibilă
  • dorim să obţinem accesul la o instanţă deja existentă a aplicaţiei respective
  • dorim să deschidem un fişier Office şi să obţinem o referinţă la aplicaţia cu care a fost deschis


CreateObject(class, [servername])

 • CreateObject(class, [servername])

 • parametri

  • class - şir de caractere conţinând numele aplicaţiei şi tipul obiectului creat
  • servername - şir de caractere conţinând numele serverului pe care se va crea obiectul
   • dacă parametrul este omis sau vid, obiectul va fi creat pe maşina locală
 • pentru obiectele înregistrate ca single-instance se va crea o singură instanţă, indiferent de numărul de apeluri CreateObjectse recomandă a se porni prin crearea obiectului Application corespunzător aplicaţiei dorite

 • se recomandă a se porni prin crearea obiectului Application corespunzător aplicaţiei dorite

  • care de obicei este single-instance
  • pornind de la acesta se pot crea obiectele de pe nivelele următoare, cu ajutorul metodelor specifice aplicaţiei respective
 • alternativ, se poate crea direct un obiect de nivel mai jos

  • implicit se va crea şi obiectul Application
  • dar controlul asupra acestuia este problematic


din Word este creată o foaie de calcul Excel

 • din Word este creată o foaie de calcul Excel

 • se scrie valoarea 5 în celula A1

 • apoi foaia este salvatăDim xls As Object

 • Dim xls As Object

 • Set xls = CreateObject("Excel.Sheet")

 • xls.Application.Visible = True

 • xls.Application.Cell(1, 1).Value = 5

 • xls.SaveAs "newfile.xlsx"

 • accesul se realizează de multe ori prin intermediul obiectului Application - incomod

 • ce se întâmplă cu aplicaţia Excel la terminarea macroului curent?Dim xa As Excel.Application

 • Dim xa As Excel.Application

 • Dim xb As Excel.Workbook, xs As Excel.Worksheet

 • Set xa = CreateObject("Excel.Application")

 • Set xb = xa.Workbooks.Add

 • Set xs = xb.Worksheets(1)

 • xa.Visible = True

 • xs.Cell(1, 1).Value = 5

 • xs.SaveAs "newfile.xlsx"

 • accesul se realizează cât mai mult posibil prin metodele puse la dispoziţie de ExcelGetObject([pathname] [, class])

 • GetObject([pathname] [, class])

 • parametri

  • pathname - calea şi numele fişierului care conţine obiectul
  • class - numele aplicaţiei şi tipul obiectului
 • lansează aplicaţia asociată cu fişierul precizat prin parametrul pathname şi activează obiectul corespunzător

  • pe baza parametrului class
  • sau pe baza tipului de fişier indicat de pathname


dacă parametrul pathname este şirul vid, se returnează o nouă instanţă a obiectului indicat de parametrul class

 • dacă parametrul pathname este şirul vid, se returnează o nouă instanţă a obiectului indicat de parametrul class

 • dacă parametrul pathname este omis, se returnează obiectul activ din tipul indicat de parametrul class

  • sau se generează o eroare, dacă nu există nici un obiect activ din tipul respectiv


funcţiile CreateObject şi GetObject pot lucra fără a trebui stabilite referinţe la bibliotecile corespunzătoare aplicaţiilor utilizate

 • funcţiile CreateObject şi GetObject pot lucra fără a trebui stabilite referinţe la bibliotecile corespunzătoare aplicaţiilor utilizate

  • dacă se lucrează cu variabile de tip Object
  • late binding - tipul obiectelor este determinat la momentul execuţiei
 • dacă se lucrează cu variabile din tipurile specifice aplicaţiilor, referinţele sunt necesare

  • early binding - tipul obiectelor este determinat la momentul compilării


pentru aplicaţia nou creată este indicată setarea valorii True pentru proprietatea Visible

 • pentru aplicaţia nou creată este indicată setarea valorii True pentru proprietatea Visible

  • altfel, la apariţia unei erori, aplicaţia devine inaccesibilă
 • în momentul în care aplicaţia nou creată şi-a îndeplinit sarcinile (inclusiv salvarea documentului creat)

  • va apela metoda Quit
  • variabila care referă aplicaţia va primi valoarea Nothing


unele aplicaţii Office permit scrierea de cod care va fi apelat automat la crearea/deschiderea unui document

 • unele aplicaţii Office permit scrierea de cod care va fi apelat automat la crearea/deschiderea unui document

  • Word: evenimentele Open, New asociate unui document
  • Excel: evenimentul Open asociat unui caiet
 • uneori ne dorim ca un asemenea cod să nu ruleze la lansarea aplicaţiei prin program, de către altă aplicaţienu se poate interzice efectiv rularea codului asociat evenimentelor

 • nu se poate interzice efectiv rularea codului asociat evenimentelor

 • dar acesta poate fi scris astfel încât să ţină cont de modul în care a fost lansată aplicaţia

 • se poate folosi proprietatea UserControl a obiectului Application

  • semnificaţia exactă a valorii sale poate fi uşor diferită în funcţie de aplicaţie
toate aplicaţiile Office au acces la biblioteca Microsoft Scripting Runtime

 • toate aplicaţiile Office au acces la biblioteca Microsoft Scripting Runtime

  • pentru a putea fi folosită, trebuie setată în Tools - References
 • conţine două ierarhii de obiecte, având în vârf

  • Dictionary
  • FileSystemObject
 • asemenea obiecte pot fi create

  • prin apelul funcţiei CreateObject
  • prin instrucţiunea Set, folosind cuvântul-cheie New


structură de date care reţine perechi de tipul cheie-valoare

 • structură de date care reţine perechi de tipul cheie-valoare

 • metode/proprietăţi utile

  • Add
  • Remove, RemoveAll
  • Key
  • Keys
  • Item, Items
  • Exists


Set dct = CreateObject("Scripting.Dictionary")

 • Set dct = CreateObject("Scripting.Dictionary")

 • dct.Add "a", "Item 1"

 • dct.Add "b", "Item 2"

 • k = dct.keys

 • For i = 0 To dct.Count -1

 • MsgBox k(i)

 • Next i

 • If dct.Exists("c") Then

 • dct.Remove("c")

 • End Ifpermite accesul la fişiere şi directoare

 • permite accesul la fişiere şi directoare

 • obiecte subordonate (şi colecţii aferente)

  • Drive (Drives)
  • Folder (Folders)
  • File (Files)
  • TextStream
 • pentru utilizarea metodelor specifice acestor obiecte, se recomandă consultarea sistemului de helpSet fs = New FileSystemObject

 • Set fs = New FileSystemObject

 • Set dc = fs.Drives

 • For Each d In dc

 • If d.IsReady Then

 • s = s & d.DriveLetter & ": "

 • n = d.FreeSpace

 • s = s & CStr(n) & vbCrLf

 • End If

 • Next d

 • MsgBox s

pot fi accesate prin intermediul bibliotecii Microsoft VBScript Regular Expressions

 • pot fi accesate prin intermediul bibliotecii Microsoft VBScript Regular Expressions

  • pentru a putea fi folosită, trebuie setată în Tools - References
  • se recomandă includerea celei mai recente versiuni
 • această bibliotecă pune la dispoziţie obiectul RegExpproprietăţi

 • proprietăţi

  • Pattern
   • reţine expresia regulată sub forma unui şir de caractere
  • Global
   • True - se doreşte găsirea tuturor potrivirilor în şirul în care se face căutarea
   • False - se caută doar prima potrivire
  • IgnoreCase
   • False - se face diferenţa între literele mari şi mici
  • MultiLine
   • True - şirul în care se face căutarea are mai multe linii


metode

 • metode

  • Test
   • returnează True dacă s-a găsit cel puţin o potrivire
  • Execute
   • returnează un tablou cu informaţii despre potrivirile găsite
  • Replace
   • returnează un nou şir de caractere, în care potrivirile găsite sunt înlocuite cu un şir dat ca parametru


Set re = New RegExp

 • Set re = New RegExp

 • With re

 • .Pattern = "[a-z]+"

 • .Global = True

 • .IgnoreCase = True

 • .MultiLine = False

 • End With

 • Set e = re.Execute("ab3cd5ef")

 • For Each f In e

 • MsgBox(f.FirstIndex & " : " & f.Value)

 • Next f
Yüklə 461 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə