CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257266002e2220/$FILE
  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425740f0047748b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425727b00234484/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cac0038d4ed/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d640034ec0c/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f95002a920e/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805e002f5ce1/$FILE
  []
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec42575c800175fe1/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42572e50027959b/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cbb001e5827/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec4257289002d1809/$FILE
  «Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası»na əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/3f8a08a76a0c874288258079002fa04c/$FILE
  Azərbaycan respublikasinin standartlaşdirma, metrologiya və patent üZRƏ
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/12b2ca9a3c42d43f88258081002ba24f/$FILE
  Qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f61003f8c71/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257368004100a3/$FILE
  Təsdiq edilmişdir uyğunluq sertiFİkatinin formasi azs miLLİ sertiFİkatlaşdirma sistemi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257be2003e264b/$FILE
  1 nömrəli əlavə İstehlakçıların elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniKİ ŞƏrtləR №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/52adc818ff00cfd788257c23003d7ae2/$FILE
  1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f24004484c3/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f0a0043f551/$FILE
  Təsdiq edilmişdir İri, orta və kiçik sahibkar meyarları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42571950039fbbf/$FILE
  1 nömrəli əlavə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon (şəhər) şöbəsinə Pensiya və müavinət verilməsi üçün 199 cu ilin ayı üçün tələb olunan vəsait haqqında rayon (şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin s I f a r I Ş İ
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42572c900401658/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Peşə məktəblərinin və peşə litseylərinin nümunəvi ştatları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42573fd00447d76/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2008-ci ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin d ö V l ə tproqram I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d5d0025cf14/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Dispanserizasiyadan keçiriləcək uşaqlara göstərilməli olan tibbi yardımın həcmi və keyfiyyət standartları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b9500270963/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Malın mənşəyi haqqında sertifikat
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574f8003b2b89/$FILE
  Vəsiqə № seriya "İ"
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f41003adb1a/$FILE
  Forma 9 “Dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəlik
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257ee000423456/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425739a0044f12a/$FILE
  1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d64003d7b85/$FILE
  Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə Nəzarət markasının nümunəsi " Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları"
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c4256f10003e7d79/$FILE
  №-li meşƏ Bİleti
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e442575f30023ac6b/$FILE
  5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/021ba09b06bc0498882581af003fb3a6/$FILE
  Qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti sərhədi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/0a9f980b607cda4b882581b8003c743a/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257fa100254cae/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257273002b8210/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət fitosanitar müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec42575c9003ba5e5/$FILE
  Birgə bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına alınması Qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574d70033ba13/$FILE
  Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f69004ae0e2/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f3a00261ad8/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574ff00262619/$FILE
  1. TƏŞKİlati TƏDBİRLƏR
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574dd0037b4ae/$FILE
  Copyright
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c425710a003e9fb9/$FILE
  Qaydalar «Elektron imza və elektron sənəd haqqında»
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257394002d65ec/$FILE
  Normativ-hüquqi aktın dövlət qeydiyyatı haqqında Ş Ə h a d ə tnam ə №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574970025c303/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci IL 21 iyul
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425725f003991a7/$FILE
  Тясдиг едилмишдир Fİtosanitar sertiFİkatinin nümunəVİ formasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e44257666003cb874/$FILE
  Ə sasnam ə I. ÜMumi MÜDDƏalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4256ed1003d1461/$FILE
  Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində rüsumların və ödə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574c2001fb0bf/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə malin məNŞƏYİ haqqinda sertiFİkat forma ct-1
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eb500406c75/$FILE
  Bənd “Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı” təsdiq edilsin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42575350042c523/$FILE
  Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257be20043b700/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəa
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c4257110002f04f7/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Qanın, qan komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d6b003e5edc/$FILE
  Təsdiq edilmişdir b I l d I r I Ş
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f4c003a7e05/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/2498dd6748bcf67bc42579d600384e12/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257ec70037c8b5/$FILE
  Sudan istifadə Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805e002f5ce1/$FILE
  3 nömrəli əlavə azərbaycan respublikasi ilk peşƏ-İXTİsas təHSİLİ haqqinda sert I f I k a t as №000000
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec4256f400020cd15/$FILE
  Feldyeger rabitəsi orqanı əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası haqqında Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cf5003cdef1/$FILE
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr at №
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr ar №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4256fe1003a2564/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f79002a8da6/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eff0029a3a7/$FILE
  Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec42575cf003aa31c/$FILE
  Qaydaları na 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257439003ed297/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə 6 Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 16 fevral tarixli 787 saylı «Dövlət Yol Fondu haqqında»
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f24003b1db8/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Dəniz Limanları Reyestrinin aparılması qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cf5003cdef1/$FILE
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr at №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec42573140038ee5e/$FILE
  Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi üçün komissiyanın a k t
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425739f002759cb/$FILE
  Rayonu (şəhəri) üzrə Dövlət Vergi Müfəttişliyin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c4256f86003cafe1/$FILE
  Qərar Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində «Fizika problemləri» Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yaradılması haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42572d700284555/$FILE
  Təsdiq edilmişdir «1996-cı ilin birinci yarısında ölkənin iqtisadi inkişafının yekunları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qarşısında duran başlıca vəzifələr haqqında»
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f3700398e5b/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c4257019001eed7a/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574250020d81e/$FILE
  Respublikası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f220045fed8/$FILE
  İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4256eca003bffd1c4256ed100197148/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4256eca00412342/$FILE
  Təbii inhisar subyektləri tərəfində
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/43c020beda5826e988257cad0025c0e9/$FILE
  İpoteka müqaviləsinin qeydiyyata alınması ilə əlaqədar daşınar əmlakın müvafiq rəsmi reyestrindən çıxarışın Nümunəvi Forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c42574f1002ae868/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vəsaitlərinin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/13c1eb6b71bf2b4dc42576ce00286770/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88258088003bd6ff/$FILE
  Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e442576a300423840/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Yaşayış sahəsinin (qeyri-yaşayış sahəsinin) qeyri-yaşayış sahəsinə (yaşayış sahəsinə) keçirilməsi (keçirilməsindən imtina) haqqında bildirişin forması və məzmunu
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009ec42575bc001f46a9/$FILE
  1 nömrəli əlavə (üz qabığı) Kinoloji xidmət itlərinin narkotik vasitələrin axtarışı üzrə aparılan təlimlərində istifadə olunan narkotik vasitələrin qeydiyyatı jurnali
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257570004dafaf/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257c3e0030e91f/$FILE
  M haqqinda akt
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88258081002ba24f/$FILE
  Qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b9f003c3fd4/$FILE
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f69004959c1/$FILE
  Tibbi-sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eed003b399e/$FILE
  984 nömrəli Sərəncamının 1
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257363001ef715/$FILE
  Baş vermiş qəza nəticəsində yaralananların hər birinə 3000 (üç min) manat
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c425722f001f028a/$FILE
  Magistr diplomu ali təhsil və elmi dərəcə haqqında dövlət sənədidirmna 000 000
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/a896bcebcf2c172488257c47004503f1/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Fİtosanitar sertiFİkatinin nümunəVİ formasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e442575df00374b49/$FILE
  Əlavə Ərizə-Anket Application form
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/b1a800a5b760b98f88257cbe0043fab2/$FILE
  Təsdiq edilmişdir İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunanların istehsalatda yerinə yetirilən əmək funksiyalarının xarakterinə görə kateqoriyalar üzrə bölgüsünün
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4256eca00411c31/$FILE
  Arxiv xidməti təşkilatlarının maddi-texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, arxiv xidmətinin lazımi binalarla təmin olunması, mövcud arxiv binalarında təmir və bərpa işlərinin aparılması
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d5d0025cf14/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Dispanserizasiyadan keçiriləcək uşaqlara göstərilməli olan tibbi yardımın həcmi və keyfiyyət standartları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/36c761e68b423184c42579d6002011b1/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b95003dc91b/$FILE
  Orqanlarında qeydiyyatdan
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/5b37e8261b292dad882581c3003d1dea/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə (şəhəri, rayonu) “ ” 20 il Vergi partnyorluğu Sazişinin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eed00429e65/$FILE
  Ovçuluq biletinin forması, qeydiyyatı və ovçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərə verilməsi qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f2300455d1f/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e44257690003cf501/$FILE
  Sıra №-si T
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/b254ae6f3a64176e882581bd002cd1ca/$FILE
  Əlavə Malların götürülməsi haqqında akt
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805f0023c4cf/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı IL 27 oktyabr tarixli 420 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c4257155003d5462c4257395002381da/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 998-ci IL aprel
directory LDB LegalDB.nsf  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə