CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c13003ee8b3/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42579d00039c94f/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425740b002dcfd1/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425725000494488/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4256eca003bffd1c425711b004183b8/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425722f001f028a/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/297ab97ce0f5b93288257c320027cc89/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257ec70037c8b5/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/071f568ea0d6904588257bf300272911/$FILE
  TiKİNTİ ÜÇÜn podrat müqaviLƏSİ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425756a003b5d3e/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2009-cu ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572e3003b6394/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4256eca003bffd1c425704500330fca/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Sudan İstifadəedənlər Birliyinin xidmət göstərdiyi ərazidə yerləşən dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin Birliyin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425734f00346ef8/$FILE
  1 nömrəli əlavə İdmançıların və idman tədbirlərinin digər iştirakçılarının yemək təminatının xərc normaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f0a0039fc0c/$FILE
  Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42579b30041db3b/$FILE
  Əlavə Əqli və ya fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425729d004120fc/$FILE
  Təsdiq edilib Əlavə Bakı metropolitenində baş vermiş qəza ilə əlaqədar respublika nəqliyyat sahələrində
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/ab6178192c2299dac4256eca0040a793/$FILE
  Bağlı tədbirlərin maliyyələ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42573af0040a37c/$FILE
  Təsdiq edilib Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılıb 13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarla Üz tərəfi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257a6f001d10b0/$FILE
  Əlavə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük auditinin həyata keçirilməsinin nəticələrinə dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825801a002b1a55/$FILE
  “Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin və gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin forması və
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f48002ac9ad/$FILE
  Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425704500330fca/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Sudan İstifadəedənlər Birliyinin xidmət göstərdiyi ərazidə yerləşən dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin Birliyin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f50003d65eb/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/fa7dd5888761c74fc42579b30041db3b/$FILE
  Əlavə Əqli və ya fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257a71003ccbb3/$FILE
  Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/bb2d0e9560c99a47c42573070022dfea/$FILE
  1 nömrəli əlavə Xüsusi buraxılış vərəqəsinin nümunəsi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257edd0037a7ab/$FILE
  Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə daxilolmanın halları və Qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42575af0034009e44257681002b072c/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Xüsusi iqtisadi rejimdən istifadə üçün şəhadətnamənin alınması məqsədi ilə podratçı (subpodratçı) tərəfindən təqdim edilən
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42576cd004070ea/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4256eca00411b32/$FILE
  Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələ rin saxlanılması
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257784001dbcad/$FILE
  Azərbaycan Respublikasından Cənubi Qazaxıstan vilayətinə 1993-cü ildə göndəriləcək mühüm növ məhsulların həcmi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572870024d8e3/$FILE
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572e50026641c/$FILE
  Faydalı qazıntıları çıxaran müəssisələrin, dağ-mədən qazmalarının, buruq quyularının və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların ləğv və ya konservasiyasının zəruriliyi haqqında r ə Y
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42575af0034009ec42575b00034147d/$FILE
  1 nömrəli əlavə Avtovağzala/ avtostansiyaya/ pasportun verilməsi üçün ərizənin nümunəvi forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/62e3dde8c131cac6c425740c004b5fde/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425713300494d62/$FILE
  İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında akt №
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42579d000223e10/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc425789200427a13/$FILE
  Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42573fc0043349a/$FILE
  5. Əlillərin sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572f90038a516/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Bakı şəhəri Xətai rayonu ərazisində 2980-2981-ci məhəllədə inşa edilən 16 mərtəbəli 128 mənzilli yaşayış binası ətrafında baş vermiş torpaq sürüşməsinin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər proqramı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c1200387697/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42575af0034009e442575f500238ca6/$FILE
  1-ci əlavə «TƏSDİq ediRƏM» İz formasi müəssisənin rəhbəri zərərçəkən, sex rəisinə, əmək mühafizəsi şöbəsinin (bürosunun) (imza, familiyası, inisialları) rəisinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581f600315420/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc425771500378c37/$FILE
  1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun XƏrclər smetasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42575af0034009ec42575c9003c90ad/$FILE
  Bağlı tədbirlərin maliyyələ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42579870045db71/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4257264003cdf1d/$FILE
  Kabinetinin 2005-ci IL 13 aprel tarixli 70 nömrəli qərarı ilə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425722600313b17/$FILE
  Haqqinda akt
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42575cf0045bb56/$FILE
  Mülki aviasiyanın fəaliyyətinin qanunsuz müdaxilə aktlarından qorunması
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425720600221ccf/$FILE
  1 nömrəli əlavə Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müraciət etmək üçün ərizənin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425736a00386e2d/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən tədris müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825820f00467b17/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin və aparatlarının işçilərinin aylıq
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4257242003db37d/$FILE
  1 nömrəli əlavə İcbari ekoloji sığorta m ü q a V i L ə s I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/078f46fe4d435753c42573550043049a/$FILE
  Copyright
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42573550043049a/$FILE
  Copyright
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257ef200280646/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən və obyektlərindən elmi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/b8f542e6fcd09f6188257c30002fc26a/$FILE
  Ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali təhsil
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425726c0026573d/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən respublika və beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi Qaydaları və Normaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257990002c88ca/$FILE
  Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42575610020abbb/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425735b0028fec9/$FILE
  Copyright
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/9def692cf3555f9ac42572e50025f1f0/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257fc6001febc9/$FILE
  Təsdiq edilmişdir. Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42577f30021e251/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2011-2015-ci illər üçün şəkərli diabet üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88258074003d3351/$FILE
  Təsdiq edilmişdir “Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya 1 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4256eca003bffd1c42570e60038e488/$FILE
  1 nömrəli əlavə azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn yanindadaşinmaz əmlakin döVLƏt reyestri XİDMƏTİ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42573760022f4d3/$FILE
  7. Atçılığın inkişafı üzrə Proqramın həyata keçirilməsi üçün 2008-2012-ci illər üzrə tədbirlər planı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/1a8b8202adc9f3b1c425735b0028fec9/$FILE
  Copyright
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42575af0034009e44257694004a1f8c/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257a850038993b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə göstərilən illik tibbi yardımın (o cümlədən zəruri olan müayinələrin) həcmi, inyeksiya vasitələrinin və digər dərman preparatlarının siyahısı və miqdarı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4257563004410f9/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/068be70927f2f97588257b95002d25cf/$FILE
  Suların dövlət uçotunun qaydas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c22002a212d/$FILE
  1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f442575ec00260cdc/$FILE
  Əlavə Ərizə-Anket Application form
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825804b002c00fe/$FILE
  Təsdiq edilmişdir. Xüsusi status almış mədəniyyət təsisatlarının işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/fd7a1ce6713df840c4257a3a001c6993/$FILE
  Kabinetinin 2005-ci IL 13 aprel
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581f600315420/$FILE
  Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42574dd0029e301/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən tədris müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc425793c002c313b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257d6c0038f231/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi qaydas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825801a002b1a55/$FILE
  “Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin və gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin forması və
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42573a70024cd63/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4257401002985c5/$FILE
  Hava əlaqəSİ haqqinda azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Gürcüstan Respublikası Hökuməti arasında imzalanmış s a z I Ş Ə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572c7002cdd83/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc4257a6f00286fd9/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c8d0042aeb2/$FILE
  1 nömrəli əlavə Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581ae002b274f/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c42572830040b063/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2007-ci ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/ed34655005cae512882581ae0046e8bc/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c4257434003dbeca/$FILE
  TiKİNTİ ÜÇÜn podrat müqaviLƏSİ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299fc42572c7002cdd83/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825821a00438be4/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425735a001d70bf/$FILE
  Республика тохужулуг, эюн вя хяз-дяри хаммалынын кейфиййяти цзря Дювлят Мцфяттишлийи Идарясинин Дювлят Стандартлашдырма вя метролоэийа мяркязинин табелийиня верилмяси щаггында
directory LDB LegalDB.nsf  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə