Projectfiles/file
  Makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu.Əsas makroiqtisadi göstəricilər.İqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməsi
  Kurs: I qrup: 480
  Kurs: I qrup: 480
  Soyad: Səmədova Fakültə : Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Irəvan xanliĞİ
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Abdullayeva
  Kurs: I qrup: 480
  Dünya iQTİsadiyyati anlayişI
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Ətraf müHİTDƏN İSTİfadəNİn elmi-NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ İNKİŞafinin əsas məRHƏLƏLƏRİ
  Tarixi mənbələr göstərir ki, 1587-ci ildə Mürşüdqulu xan, xüsusilə, ustaclıq və şamlu tayfalarından olan qızılbaşların Xorasan qrupu Qəzvində on altı yaşlı Abbası şah elan etdilər
  ŞƏXSİYYƏTİn mahiYYƏTİ VƏ strukturu
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Kurs: I qrup: 480
  Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti oktyabr çevrilişindən sonra bölgədə hökm sürən mürəkkəb siyasi şəraitdə yaranmışdı. Həmin yeni siyasi şəraitdə, eləcə də
  Soyad: Abdullayeva
  Soyad: Abdullayeva
  Soyad: Abdullayeva
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Irəvan xanliĞİ
  Kurs: I qrup: 480
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Abdullayeva
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Fövqəladə hallarda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və ya qulluqçuların təchizat prinsipləri
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  ModernləŞMƏ, İmperiALİzm və neokoloniALİzm nəZƏRİYYƏLƏRİ
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu.Əsas makroiqtisadi göstəricilər.İqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməsi
  Soyad: Səmədova Fakültə : Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  İqtisadiyyatın əsasları
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  ModernləŞMƏ, İmperiALİzm və neokoloniALİzm nəZƏRİYYƏLƏRİ
  Kurs: I qrup: 480
  Kurs: I qrup: 480
  Kurs: I qrup: 480
  Dünya iQTİsadiyyati anlayişI
  Ətraf müHİTİN İQTİsadiyyati fəNNİNİn təTQİqat metodlari və funksiyalari
  Kurs: I qrup: 480
  Tarixi mənbələr göstərir ki, 1587-ci ildə Mürşüdqulu xan, xüsusilə, ustaclıq və şamlu tayfalarından olan qızılbaşların Xorasan qrupu Qəzvində on altı yaşlı Abbası şah elan etdilər
  Kurs: I qrup: 480
directory Projectfiles file  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə