Uploads/Ebooks
  Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Mühazirə : İqtisadi informasiyanın informasiya-hesablama mərkəzində avtomatlaşdırılmış işlənməsi texnologiyası Yeni dərsin planı
  Mühazirə. Dos.Ş.Ə. Vəliyev Mövzu 1 Fənnin məqsədi və vəzifələri. Plan : Giriş
  «MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcat
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 14. 12. 2011- ci il tarixli, 2062 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ bakis ə naye pedaqoj I texn I kumu
  1. Giriş. Materiallar müqavimətinin inkişafının əsas tarixi mərhələləri
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  MÜhaziRƏÇİ: İslamov təVƏKGÜl miRİŞ MÜhaziRƏ 2 traktor və avtomobiLLƏRİN Ümumi quruluşU,onlarin əsas mexanizm və HİSSƏLƏRİn vəZİFƏLƏRİ VƏ qarşiliqli əlaqəSİ
  Referat beynəlxalq yük daşımalarında intermodal texnologiyaların tətbiqinin analizi Fakültə: Nəqliyyat Qrup: 159a 1
  Mövzu 10. Beynəlxalq marketinq Plan
  MüNDƏRİcat
  Mtk-nın tarix müəllimi
  1918-ci il 31 mart hadisələri və onun öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti
  Dərsliк Azərbaycan Respubliкası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metоdiкi Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin
  31 mart Bakı və Şamaxı hadisələri tarixin ən faciəli səfələrindən biridir
  Pedaqogika. Əlizadə Nigar. Qrup 203
  Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası
  1918-ci il 31 mart soyqrımına aid
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu: 1 Valeybolun inkişaf tarixi Plan
  Dərslik «Çİnar-çAP»
  Dərslik «Çİnar-çAP» baki 2002 Az2 B19
  Tədqiqatın aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi özünə möhkəm yer tutmuşdur
  Cənub bölgəsində Lənkərandayam: vaxtilə zəhmətsevərliyilə Azərbaycanda tanınan bu diyarda indi bərəkətli torpaqlar əkilmir kəndlilər qoyduqları zəhmətin əvəzinə qəpik-quruş almaqdan beziblər
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ İnstitutu
  MüQƏDDİMƏ
  Statika statikanın Ysas anlayış vY aksiomları
  1918-ci il 31 mart hadisələri və onun öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti
  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
  KinematiKA
  Mühazirəçi : dos. Hüseynov İsmayıl Firuddin Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin aktiv təhlükəsizliyi istismar xüsusiyyətləri. Plan
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu 1 Güləşin tarixi Plan
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  Mövzu 3. MÜAsir döVRÜn sosial- qlobal problemləRI. saat plan
  Annotasiya
  RəHİmova aynurun
  1918-ci ilin əvvəllərində Qafqazda siyasi vəziyyət və ermənilərin milli qırğın siyasəti
  31 mart Bakı və Şamaxı hadisələri tarixin ən faciəli səfələrindən biridir
  1918-ci il 31 mart soyqrımına aid
  Marketinq
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə : İqtisadi informasiyanın informasiya-hesablama mərkəzində avtomatlaşdırılmış işlənməsi texnologiyası
  Annotasiya
  «MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcat
  T. Ş. ŞÜKÜrov, R. Ş. ŞÜKÜrov marketinq təDQİqatlari
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Mühazirəçi: b/m.,dissertant: Cəfərquliyev Kibar Məhəmməd oğlu FƏNN: keyfiYYƏt sistemi Mühazirə 7
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
directory Uploads Ebooks  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə