afaceri_europene/CE/2016
  Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
  Dintre canada, pe de o parte
  Introducere
  Rezumat Error: Reference source not found
afaceri_europene/CE/2017
  Rezumat Error: Reference source not found
afaceri_europene/CE/2015
  O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri_europene/CE/2011
  1. Introducere
  Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri_europene/CE/2014
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 27 2010
afaceri_europene/CE/2016
  Introducere Context 3
afaceri_europene/CE/2015
  Aa. Tabel sinoptic 110 >AB. Tabele standard 118
afaceri_europene/CE/2011
  Expunere de motive
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2017
  Raport al comisiei către consiliu, parlamentul european, comitetul economic și social european și comitetul regiunilor asupra punerii în aplicare a directivei 2000/53/ce privind vehiculele scoase din uz pentru perioadele 2008-2011 ȘI
  Roadmap (Template)
afaceri_europene/CE/2012
  1. Introducere
afaceri_europene/CE/2016
  Raport al comisiei către parlamentul european și consiliu salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în ue raportare privind monitorizarea și evaluarea elementelor avansate de siguranță ale vehiculelor
afaceri_europene/CE/2017
  Regatul belgiei, republica bulgaria, republica ceh
afaceri_europene/CE/2016
  1. Introducere
afaceri_europene/CE/2011
  Decizie a consiliului
afaceri_europene/CE/2016
  Protocoalele și protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare”
afaceri_europene/CE/2015
  Decizie a Comitetului mixt ue-andorra nr
afaceri_europene/CE/2010
  Document de lucru al serviciilor comisiei
  Comisia europeană Bruxelles, 14 2010
afaceri_europene/CE/2016
  Comunicare comună CĂtre parlamentul european şi consiliu o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică introducere
afaceri_europene/CE/2015
  National Promotional Banks – Their role and challenges in facilitating access to finance
afaceri_europene/CE/2016
  1. Introducere: Angajamentul ue privind dezvoltarea durabilă
afaceri_europene/CE/2015
  Raport al comisiei către parlamentul european și consiliu privind progresele realizate în ceea ce privește crearea de zone marine protejate [în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2008/56/ce
afaceri_europene/CE/2014
  Principalele rezultate ale Consiliului Servicii portuare
afaceri_europene/CE/2015
  Fișă rezumat Evaluarea impactului privind dezvoltarea sigură a operațiunilor cu drone în ue
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 21. 12. 2010
afaceri_europene/CE/2012
  A blue print for a deep and genuine emu 19
afaceri_europene/CE/2016
  1. Introducere
afaceri_europene/CE/2011
  1. Introducere Prin publicarea Cărții albe privind transporturile
  1. Introducere Error: Reference source not found
afaceri_europene/CE/2016
  State of Play Communication on the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration
  Directiva (UE) 2016/… a parlamentului european și a consiliului din … privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
afaceri_europene/CE/2012
  1. Educația și competențele – un activ strategic pentru creșterea economică
afaceri_europene/CE/2017
  Document de ședință A8-0049/2017
afaceri_europene/CE/2013
  Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4
afaceri_europene/CE/2011
  1. Motivare și condiții prealabile pentru obligațiunile de stabilitate1
afaceri_europene/CE/2017
  Introducere a. Eficiență, transparență, cooperare 3
afaceri_europene/CE/2015
  Raport al comisiei către parlamentul european și consiliu raport anual privind punerea în aplicare a părții a patra din Acordul de asociere ueAmerica Centrală
afaceri_europene/CE/2017
  Introducere Misiunea ias: Independență, obiectivitate și răspundere. Obiectivele și domeniul de aplicare a raportului 2
afaceri_europene/CE/2016
  Anexa I definiții tehnice
afaceri_europene/CE/2015
  Fișă rezumat Evaluarea impactului cu privire la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne A. Necesitatea de a acționa
  Europa trebuie să acționeze imediat: pentru a relansa creșterea economică și a-i imprima un caracter durabil și pentru a spori numărul de locuri de muncă; pentru a reduce deficitul de investiții
afaceri_europene/CE/2017
  Expunere de motive context temeiurile și obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 21. 12. 2009
afaceri_europene/CE/2012
  Consiliul uniunii europene
afaceri_europene/CE/2014
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2017
  La data de 9 septembrie 2015, Comisia a adoptat Planul de acțiune al ue privind returnarea
afaceri_europene/CE/2010
  Decizie a consiliului
afaceri_europene/CE/2011
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2016
  Comunicarea comisiei
afaceri_europene/CE/2017
  Ue se confruntă cu creșterea instabilității și a numărului conflictelor din vecinătatea sa și apar noi amenințări la adresa securității. Este puțin probabil ca această situație să se schimbe în viitorul apropiat
  Commission staff working document
afaceri_europene/CE/2011
  În perioada 2002 2008, economia României a înregistrat o creștere puternică, cu o rată medie de creștere a pib-ului real de 6,3%, care depășea creșterea potențială
afaceri_europene/CE/2014
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2017
  Eforturile hotărâte depuse la toate nivelurile au început să dea roade
afaceri_europene/CE/2013
  1. Introducere Context
afaceri_europene/CE/2010
  Ro comisia europeană Bruxelles, 20. 12. 2010 com(2010) 769 final comunicare a comisiei către consiliu, CĂtre parlamentul european și către comitetul economic și social european
afaceri_europene/CE/2011
  Expunere de motive
  Comunicare a comisiei către parlamentul european și către consiliu primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a ue
afaceri_europene/CE/2018
  Expunere de motive contextul propunerii • Temeiurile și obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2013
  Expunere de motive contextul propunerii 1 Obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2017
  Secțiunea 1 Rezumat
afaceri_europene/CE/2018
  Fișă rezumat Evaluarea impactului revizuirii Directivei 2003/98/ce privind reutilizarea informațiilor din sectorul public1 A. Necesitatea de a acționa
afaceri_europene/CE/2017
  Recomandare a consiliului
afaceri_europene/CE/2018
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2010
  Agri-2008-61264-00-00-en-rev-00
afaceri_europene/CE/2017
  Sante/11772/2016-en rev, 1
afaceri_europene/CE/2010
  Uniunii europene bruxelles, 15 februarie 2010
afaceri_europene/CE/2011
  Raportul urmează aceeași structură a rapoartelor din anii precedenți
afaceri_europene/CE/2014
  Brainstorming Paper
afaceri_europene/CE/2015
  Protocolul I
afaceri_europene/CE/2017
  Expunere de motive contextul propunerii • Motivele și obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2016
  Directiva (UE) 2016/… a parlamentului european și a consiliului din … de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/ce și de abrogare a Directivei 2006/87/CE
afaceri_europene/CE/2018
  Anexă partea I — indicatori
afaceri_europene/CE/2011
  Expunere de motive
afaceri_europene/CE/2014
  Principalele rezultate ale Consiliului Ucraina
afaceri_europene/CE/2016
  Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
  Regulamentul (UE) 2016/… al parlamentului european și al consiliului
  Anexa I notă preliminară Rezerve pentru măsurile și angajamentele de liberalizare existente
afaceri_europene/CE/2012
  Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic și serviciile online
afaceri_europene/CE/2016
  Recomandare a consiliului
  Recomandare a consiliului
  În 2015, Comisia a continuat să pună în practică prin diferite moduri angajamentul său ferm față de o transparență sporită
afaceri_europene/CE/2013
  Raport al comisiei
  Consiliul uniunii europene
afaceri_europene/CE/2015
  Expunere de motive contextul propunerii
afaceri_europene/CE/2014
  Wlb solicitarea ce nr. 1161 + 1199 (Franța)
afaceri_europene/CE/2016
  1. myanmar/birmania: rolul ue într-o tranziție democratică reușITĂ De la reformele lansate în 2011, Myanmar/Birmania a fost martora unor schimbări majore
afaceri_europene/CE/2010
  Raport al comisiei
afaceri_europene/CE/2017
  Consiliul Uniunii Europene
afaceri_europene/CE/2011
  Agricultură și dezvoltare rurală Error: Reference source not found
afaceri_europene/CE/2018
  Strategia de securitate cibernetică a ue
afaceri_europene/CE/2010
  Ro comisia europeană Bruxelles, 12 2010 com(2010)370 final cartea albă privind schemele de garantare a asigurărilor
afaceri_europene/CE/2011
  Document de lucru al serviciilor comisiei
afaceri_europene/CE/2018
  Expunere de motive contextul propunerii
afaceri_europene/CE/2017
  Listă de acronime anabi
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 15 2010
afaceri_europene/CE/2017
  Cuprins a. Introducere 3 b. Avantajele care rezultă din Regulamentul privind sprijinul de urgență 4
afaceri_europene/CE/2011
  Economisti Associati
afaceri_europene/CE/2014
  Principalele rezultate ale Consiliului Educație
afaceri_europene/CE/2011
  Carte verde iluminând viitorul Accelerarea implementării tehnologiilor de iluminare inovatoare
afaceri_europene/CE/2014
  Raport al comisiei către consiliu și parlamentul european al patrulea raport de monitorizare a evoluției pieței feroviare cuprins
afaceri_europene/CE/2017
  La 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat o Carte albă privind viitorul Europei. Aceasta a constituit punctul de plecare pentru o dezbatere amplă cu privire la viitorul Uniunii Europene cu 27 de state membre
afaceri_europene/CE/2011
  Ro comisia europeană Bruxelles, 28 2011 com(2011) 144 final carte albă Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor
afaceri_europene/CE/2017
  Introducere piața unică
afaceri_europene/CE/2015
  Listă de acronime
  Anexă la Propunerea de decizie a consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană
afaceri_europene/CE/2014
  Anexa I note introductive privind lista prezentată În anexa II nota 1
afaceri_europene/CE/2017
  Prezentul document referitor la valorificarea oportunităților oferite de globalizare este al doilea document din această serie
afaceri_europene/CE/2015
  Recomandare a consiliului
afaceri_europene/CE/2018
  1. Temei juridic
afaceri_europene/CE/2016
  1. Introducere Context Regulamentul (UE) nr. 181/20111
afaceri_europene/CE/2017
  Poliția de frontieră Și garda de coastă la nivel european instituirea unei protecții consolidate a frontierelor externe
afaceri_europene/CE/2011
  1. Definirea problemei: o rețea fragmentată neadecvată scopului
  Comisia europeană Bruxelles, 2011
  Expunere de motive contextul propunerii 1 Contextul general
afaceri_europene/CE/2016
  Rapoartele Comisiei vizând progresele înregistrate
afaceri_europene/CE/2018
  Expunere de motive contextul propunerii • Motivele și obiectivele propunerii
  Cuprins pagina Adoptarea ordinii de zi 3 Deliberări legislative
afaceri_europene/CE/2017
  Prezentul raport îndeplinește două cerințe
afaceri_europene/CE/2013
  Introducere reafirmarea obiectivelor cerului unic european
afaceri_europene/CE/2015
  Comunicarea Comisiei din 2011 Comunicarea Comisiei privind „instituirea unui sistem de management al siguranței aviației pentru Europa”
afaceri_europene/CE/2016
  Comitetul mixt ue-oaci
afaceri_europene/CE/2018
  1. Economia din Sahara Occidentală
afaceri_europene/CE/2011
  1. contextul propunerii dispozițiile din tratat
afaceri_europene/CE/2010
  Directivă a parlamentului european și a consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european
afaceri_europene/CE/2018
  Persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii
afaceri_europene/CE/2014
  1. Cercetare și inovare: sursele viitoarei creșteri
afaceri_europene/CE/2018
  Cooperarea în materie de reglementare cu privire la reglementarea financiară
afaceri_europene/CE/2016
  Introducere Scopul prezentei comunicări este de a prezenta un cadru de politici menit să prevină prelungirea strămutărilor forțate și pentru a pune capăt treptat
afaceri_europene/CE/2010
  Ro comisia europeană Bruxelles, 2010 com(2010)365 final carte verde
afaceri_europene/CE/2014
  Expunere de motive contextul propunerii
afaceri_europene/CE/2017
  Raport al comisiei către parlamentul european și consiliu privind examinarea comună a punerii în aplicare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite
afaceri_europene/CE/2018
  Introducere prezentare generală a constatărilor principale 8
afaceri_europene/CE/2012
  Raport al comisiei
afaceri_europene/CE/2015
  Expunere de motive contextul propunerii • Motivele și obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2013
  I directiva 2007/64/CE
afaceri_europene/CE/2012
  Carte albă o agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile
afaceri_europene/CE/2015
  1. Rezumat Prezentul raport inițiază a cincea rundă anuală a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (pdm)
afaceri_europene/CE/2017
  Construirea unei economii europene a datelor”
afaceri_europene/CE/2012
  1. Necesitatea de a combate schimbările climatice acum
afaceri_europene/CE/2018
  Consolidarea identității europene prin educație și cultură
afaceri_europene/CE/2015
  Puncte pentru deliberare publică 1 Pagina deliberări legislative
afaceri_europene/CE/2013
  The european union
afaceri_europene/CE/2018
  Anexa I parametri șI Öcerințe minime privind õparametrii valorici
afaceri_europene/CE/2016
  Expunere de motive contextul propunerii
afaceri_europene/CE/2011
  Obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020
afaceri_europene/CE/2013
  Propunerea de decizie a consiliului
afaceri_europene/CE/2014
  Comunicare a comisiei către parlamentul european, consiliu, comitetul economic și social european și comitetul regiunilor progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei
afaceri_europene/CE/2016
  1 Introducere
afaceri_europene/CE/2018
  De la ultimul raport al Comisiei din noiembrie 2017
  Punctul 1 de pe ordinea de zi – Alegerea președintelui și a vicepreședintelui
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 10. 12. 2010
  Ro comisia europeană Bruxelles, 14 2010 com(2010) 382 final raport al comisiei către consiliu și parlamentul european protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei –Raportul anual 2009
afaceri_europene/CE/2013
  Consiliul uniunii europene
afaceri_europene/CE/2011
  Programul safa al uniunii europene
afaceri_europene/CE/2013
  Sanco/11820/2012-en rev
afaceri_europene/CE/2016
  I. Introducere
afaceri_europene/CE/2012
  1. Controlul integrării pieței unice
afaceri_europene/CE/2018
  Vii.În consecință
afaceri_europene/CE/2017
  1 Introducere
  Expunere de motive contextul propunerii
afaceri_europene/CE/2010
  Comisia europeană Bruxelles, 27 2010
afaceri_europene/CE/2018
  Privind definirea conceptului de „produse originare și metodele de cooperare administrativă
afaceri_europene/CE/2012
  Raport al comisiei către parlamentul european și consiliu privind aplicarea Directivei 94/80/ce de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege
afaceri_europene/CE/2011
  2. Definirea problemei
afaceri_europene/CE/2014
  Error: Reference source not found
afaceri_europene/CE/2017
  Prezentul raport prezintă rezultatele evaluării necesității de a revizui Regulamentul (CE) nr. 1222/2009
afaceri_europene/CE/2018
  Comunicare a comisiei către parlamentul european, consiliu și banca centrală europeană Al treilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea creditelor neperformante și la reducerea în continuare a riscurilor în uniunea
afaceri_europene/CE/2011
  Document de lucru al serviciilor comisiei
afaceri_europene/CE/2018
  Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017
afaceri_europene/CE/2015
  Sante/11129/2015-en rev
afaceri_europene/CE/2018
  Piața unică este una dintre realizările cele mai importante ale proiectului european
afaceri_europene/CE/2011
  1 contextul propunerii motivele și obiectivele propunerii
afaceri_europene/CE/2015
  Regulamentul (UE) 2015/… al parlamentului european și al consiliului din de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului
afaceri_europene/CE/2017
  1 Creștere durabilă: Resurse naturale (Rubrica bugetară 2)95
directory afaceri europene  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə