application/uploads/2019/07
  Qrup: 750 buraxili ş İ Ş İ
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Geyim dizaynında layihələndirmənin kosepsiyası və metodları” mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Sabah qruplari
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Devalvasiyanın bankların fəaliyyətinə təsirinin təhlili
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
application/uploads/2019/09
  Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 yubileyinə həsr edilən doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII respublika elm konfransı
application/uploads/2019/07
  Standard Insurance keysi Tələbə: Mehdi Tağıyev Elmi rəhbər: Leyla Hacıyeva unec sabah
application/uploads/2019/05
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ plastmast borular və FİTİnqləRİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2019/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti sabah məRKƏZİ
application/uploads/2019/01
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏRKƏZİ ats sistemiNİn yeniLƏNMƏSİ ÜÇÜn avadanliğIN,Lİsenziyanin və XİDMƏTİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2019/07
  Qrup: 750 buraxili ş İ Ş İ
  Müasir dövrdə maliyyə siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi” mövzusunda magistr dissertasiyasi abbaszadə Orxan Mehman oğlu baki – 2019
  Sabah qruplari
  Sabah qruplari
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Milli iqtisadiyyatın inkişafında turizm sektorunun rolu və bu sektorun dövlət tənzimlənməsi istiqamətləri Murad Şiriyev unec sabah azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Elmi rəhbər
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kommersiya təşkilatlarında qısamüddətli aktivlərin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Azərbaycan respublikasiNİn təHSİl naziRLİYİ azərbaycanda sosial sahəLƏRİn təNZİMLƏNMƏSİ İLƏ bağli döVLƏt siyasəTİNİN Əsas iSTİqaməTLƏRİ
  Sabah qruplari
  Sabah qruplari
  Kommersiya banklarının kredit bazarında riskli əməliyyatlarının təhlili
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Post-neft dövründə Azərbaycanda monetar siyasəyin effektivliyi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti “sabah” Mərkəzi
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti sabah qruplari tələbə: Yusifov Elmir Nizaməddin oğlu Mövzu
  Sabah mərkəzi İxtisas: Muhasibat uçotu və audit Tələbə
  Acknowledgements
  Azerbaijan state university of economics unec sabah center
  The Ministry of Education of Azerbaijan Republic unec sabah azerbaijan State Economic University
  Iqtisadi zonaların ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri
  MüƏSSİSƏLƏRDƏ monotonluq problemi VƏ onun həLLİ yollari
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti Fakultə : “İqtisadiyyat”
  Azerbaijan state university of economics
  Kommersiya banklarinda daxiLİ audiTİn təŞKİLİ Tələbə: Emin Hüseynzadə Elmi rəhbər: Hafis Hacıyev unec sabah iyun 2019 MÜNDƏRİcat
  Kənd Təsərrüfatının iqtisadi-statistik təhlili Elçin Abbasov unec sabah elmi rəhbər: Dosent Vüsalə Teymurova
  İlk öncə mənə diplom işi müddətində lazım olan bütün hallarda göstərdiyi dəstəyə görə elmi rəhbərim Əsgərzadə Qədir müəllimə təşəkkürümü bildirirəm
  Ministry of Education of the Azerbaijan Republic. Azerbaijan State University of Economics
application/uploads/2019/10
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq magistratura və doktorantura məRKƏZİ
application/uploads/2019/07
  Diplom iŞİ Tələbə : Bayramov Rauf Maliyyə, 4-cü kurs, bakalavr dərəcəsi Elmi rəhbər: Əsgərzadə Qədir Bakı 2019
  Sabah məRKƏZİ “vergi Sİstemi, onun priNSİPLƏRİ, modelləRİ
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq magistratura və doktorantura məRKƏZİ
  The Ministry of Education of Azerbaijan Republic The impacts of e-banking to the development of Azerbaijan economy
  Mövzusunda Dİplom iŞİ Tələbə : Rəhimli Fatma maliyyə, 4-cü kurs, bakalavr dərəcəsi Elmi rəhbər: Eldar Qocayev
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynalxalq magistatura və doktorantura məRKƏZİ
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Otel biznesində idarəetmə uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi
  Sabah məRKƏZİ “Dolayı vergilərin xüsusiyyətləri: Azərbaycan Respublikası və xarici ölkələrin (Nigeriya, Almaniya) təcrübəsi”
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kommersiya təşkilatlarında pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların uçotu və onun təkmilləşdirilməsi
  Referat İqtisadi ədəbiyyatda şirkətlərin inteqrasiya proseslərinin müəyyənləşdirilməsi və təsnifatına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. İnteqrasiya ən ümumi növlərindən biri birləşmə və satın alma əməliyyatlarıdır
  Xx əsrdə moda aləmində mövcud olan geyim üslublarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Sabah məRKƏZİ Dövlət Borcunun iqtisadi artıma və xarici investisiyalara təsirinin təhlili: Azərbaycan Nümunəsi
  İyun-2019 Mündəricat Giriş
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti sabah qruplari diplom işi
  The Ministry of Education of Azerbaijan Republic Financial control in the Republic of Azerbaijan and the directions of its improvement
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq magistratura və doktorantura məRKƏZİ
  Təhsil Nazirliyi Mövzunun adı: Azərbaycanda turizm sənayesi məhsullarının yaradılmasının əsas problemləri
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq magistratura və doktorantura məRKƏZİ
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə