images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/20182019 Portal/FK124 Kimya biologiya
  ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/əyani
  ##book id= 599//book name= Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Təhsildə sosial psixoloji xidmət/az
  ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat və informatika
  ##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat/qiyabi
  ##Fakültənin adi Riyaziyyat və informatika ## İxtisas Riyaziyyat, riyaziyyat və informatika muəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Texnologiya/qiyabi
  ##Fakültə: Fizika və texnologiya ##Kafedra: Texnologiya və onun tədrisi metodikası
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/əyani
  ##Fakültənin adı: İbtidai təhsil
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Məktəbəqədər təlim tərbiyə/əyani
  ##Fakültə: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İnformatika
  ##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet
  Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Portal/Musiqi/FK130
  M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat və informatika
  ##fk=132//ks=03//fn=650// sumalltest= 295 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: İnformatika müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Təhsildə sosial psixoloji xidmət/az
  ##İxtisas: Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ##Qrup: 412, 413, 414 ##Bölmə: Azərbaycan
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat və informatika
  ##book id= 191//book name= Mülki Müdafiə 1// ##fk=106//ks=02//fn=191// sumalltest= 300
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat/qiyabi
  ##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Portal
  1. ##num=1// level= 1// sumtest=20// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələri
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Təhsildə sosial psixoloji xidmət/az
  ## İxtisas: Psixologiya ## Qrup: 412, 413, 414 ## Bölmə
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Texnologiya/əyani
  ##Fakültə: Fizika və texnologiya ##Kafedra: Texnologiya və onun tədrisi metodikası ##İxtisas: Texnologiya müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/qiyabi
  ##book id= 215//book name=Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası II
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Fizika/FK102
  ##book id=152//book name= FİZİkanin təDRİSİ metodikasi // ##fk=102//ks=03//fn=152// sumalltest= 322 // ##Fakultə: Fizika və texnologiya
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Texnologiya/əyani
  ##Fakültənin adı: Fizika və texnologiya ##İxtisas: Texnologiya müəllimliyi ##Fənnin adı
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/əyani
  Fakültənin adı: Pedaqoji TƏSDİq ediRƏM
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/qiyabi
  ##Fakültənin adı: İbtidai təhsil fakültəsi ##İxtisas: İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Riyaziyyat və informatika
  ##book id=473//book name= Müasir proqramlaşdırmanın əsasları Excel&vba
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/20182019 Portal/FK205 Tarix (qiyabi)
  ##Fakültənin adı: Tarix və Coğrafiya ## Ixtisas: Tarix müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Portal/FK124 Kimya biologiya məllimliyi
  ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/İbtidai/əyani
  ##book id=901//book name= Texnologiya və onun tədrisi metodikası
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Fizika/FK102
  ##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları // ##fk=102//ks=04//fn=096// sumalltest=300 // ##fakultə: FİZİka və texnologiYA
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/Portal/FK103 Kimya müəllimliyi
  ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
images/PORTAL QARISIQ VARİANT 2018-2019 QIS/FK134 Tarix və Cografiya müəllimliyi-
  ##İxtisas: Tarix və Coğrafiya ##Fənnin adı: XVIII xix əsrlərdə Rusiyanın Qafqaz siyasəti ##Bölmə: Azərbaycan
images/PORTAL/YENI
  ##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası
images/PORTAL/YENI TEST_2/Informatika FK132
  ##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi
images/PORTAL/KREDİT/FK103 Kimya
  ##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya
  ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
images/PORTAL/YENI TEST_2/Informatika FK132
  ##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi
images/PORTAL/dovlet imtahani/İnformatika FK132
  ## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim
images/PORTAL/YENI
  ##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
images/PORTAL/KREDİT/FK124 Kimya Biologiya
  ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
images/PORTAL/YENI TEST_2/Informatika FK132
  Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
images/PORTAL/dovlet imtahani/Riyaziyyat və İnformatika FK115
  ##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup
images/PORTAL/YENI
  ##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi
images/PORTAL/KREDİT/FK204 Biologiya (qiyabi)
  ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
images/PORTAL/YENI
  ##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları
images/PORTAL/KREDİT/Mektebeqeder (qiyabi) FK208
  Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
images/PORTAL/KREDİT/Tehsilde sosial psixoloji xidmet FK126
  ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
images/PORTAL/RIYAZIYYAT YENI
  ##book id= 064//book name=Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
images/PORTAL/FK238 Biologiya rus
  ##book id=065//book name= Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
images/PORTAL/KREDİT/Korreksiyaedici telim FK125
  B – qarışıq variant
images/PORTAL/KREDİT/FK103 Kimya
  ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya
images/PORTAL
  İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi
images/PORTAL/20182019PORTALYAY/20182019PORTALYAY/FK107Filologiya
  1. ##num=1// level= 1// sumtest=23// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələri
images/PORTAL/dovlet imtahani/İnformatika FK132
  ##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: İnformatika müəllimliyi ##Bölmə: Azərbaycan bölməsi
images/PORTAL/KREDİT/FK104 Biologiya
  ## Fakultə: Kimya və Biologiya ## İxtisas: Biologiya
images/PORTAL/KREDİT/FK123 Fransz
  ##book id= 114//book name= Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları
images/PORTAL/YENI
  ##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyi
images/PORTAL/YENI TEST_2/Tehsilde sosial psixoloji xidmet FK126
  ##book id= 327//book name= // Uşağın anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası
images/PORTAL/KREDİT/FK204 Biologiya (qiyabi)
  ##Fakültə: Biologiya ##İxtisas: Biologiya
images/PORTAL/KREDİT/FK123 Fransz
  ##Fakültə: Filologiya ##İxtisas: Xarici dil (fransız) müəllimliyi
images/PORTAL/KREDİT/FK104 Biologiya
  ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya
images/PORTAL/FK238 Biologiya rus
  ##book id=065//book name= Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
images/PORTAL/20182019PORTALYAY/20182019PORTALYAY/Musiqi müəllimliyi FK130
  ##book id= 91//book name= Mülki Müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (buraxılış)
images/PORTAL/KREDİT/FK124 Kimya Biologiya
  ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
images/PORTAL/20182019PORTALYAY/20182019PORTALYAY/FK107Filologiya
  ##Fakültə adı: Filologiya ##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ##Fənnin adı: Türk dillərinin müqayisəsi
images/PORTAL/20182019PORTALYAY/20182019PORTALYAY/FK104Biologiya
  ##Fakültə : kimya və biologiya ##Bölmə : azərbaycan əyani, qiyabi
images/PORTAL/KREDİT/FK122 İngilis
  Təsdiq edirəm
images/PORTAL/KREDİT/FK104 Biologiya
  Fakültənin adı : Kimya və Biologiya İxtisas: Biologiya
images/PORTAL/KREDİT/FK103 Kimya
  ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
images/PORTAL/YENI
  ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi
images/PORTAL/KREDİT/Tehsilde sosial psixoloji xidmet FK126
  ##book id=175//book name= Defektologiya və Loqopediyanın əsasları
images/PORTAL/RIYAZIYYAT YENI
  ##book id= 064//book name=Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
directory images PORTAL  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə