images/muhazireler
  2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
  Mühazirə İnformasiya emalının inkişaf tarixi İnformasiya sistemlərinin inkişaf tarixi
  1. Cinayət hüququnun anlayışı və vəzifələri. Cinayət qanunu və cinayətin anlayışı. Cinayət məsuliyyətinin anlayışı və əsasları
  MÖvzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  1. Mülki hüququn anlayışı və sistemi. Mülki qanunvericilik. Mülki hüquq münasibətlərinin anlayışı, növləri və məzmunu
  Mövzu 7: ekspert sistemləRİ
  Dos. İ. K. Musayev iQTİsadiyyatda sistem thliLİ mühazirY mYtni (30+30 saat)
  Mövzu 8 : İqtisadi hüququn əsasları İnzibati hüququn anlayışı, predmeti, metodu
  Mövzu 9: BİLİKLƏRİn təQDİm ediLMƏSİNİn semantiK ŞƏBƏKƏ modeli
  Mövzu 5: qeyri-səlis münasibəTLƏr və onlar üZƏrində ƏMƏliyyatlar plan
  İnformasiya iqtisadiyyatının yaranması tarixi. Müasir cəmiyyətin sosioloji konsepsiyaları
directory images muhazireler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə