public/documente/130/anexe
  Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 abrevieri
public/documente/138
  Tabelul divergenţelor la proiectul Legii cu privire la biblioteci
public/documente/140/sinteza
  La prevedere Observaţia, recomandarea Autor
public/documente/119/anexe
  Parlamentul republicii moldova
public/documente/119/sinteza
  Tabelul divergențelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
public/documente/130
  Guvernul republicii moldova
public/documente/119/anexe
  Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
  Notă informativă la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea efectivului-limită și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției
public/documente/137
  A examenelor de bacalaureat
public/documente/120
  A. Titlul actului comunitar, subiectul reglementat şi scopul acestuia
public/documente/137
  Lege pentru modificarea şi completarea Codului educației al Republicii Moldova
public/documente/143
  Guvernul republicii moldova
public/documente/137
  Capitolul I
public/documente/130
  Potențialul de utilizare a cogenerării ca măsură de economisire a energiei este, în prezent, insuficient folosit în majoritatea țărilor lumii, inclusiv în Republica Moldova
public/documente/120/anexe
  Tabelul divergenţelor
public/documente/151
  Directiva de punere în aplicare 2014/78/UE
public/documente/119/sinteza
  Tabelul divergenţelor
public/documente/151
  Titlul analizei impactului
public/documente/140
  Guvernul republicii moldova
public/documente/120/anexe
  Guvernul republicii moldova
public/documente/121/anexe
  Analiza impactului
public/documente/151
  `guvernul republicii moldovahot ă r î r e nr din Chișinău cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
public/documente/122
  Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016 – 2020 Chişinău, 2015
public/documente/140
  Proiect guvernul republicii moldova
public/documente/130
  Analiza impactului de reglementare
public/documente/119/anexe
  Nota informativă
public/documente/120
  National Climate Change
public/documente/130
  H o t ă r â r e nr din 2017 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova prin fuzionarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” cu Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”
public/documente/134
  Republica Moldova
public/documente/137
  Guvernul republicii moldova
public/documente/130
  Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023
public/documente/140/anexe
  Notă informativă la proiectul Hotărârii de Guvern al Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind bazinele de înot
public/documente/121/anexe
  Cuprins Cuprins 2 Introducere 3
public/documente/120
  Ghid privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă canal I. Introducere
public/documente/130
  Tabelul de sinteză
public/documente/137
  Republiciimoldov a
public/documente/140/anexe
  Notă informativă la proiectul
public/documente/130
  Proiectul Reforma şi îmbunătăţirea eficienţei sectorului energetic din Moldova
public/documente/134
  Analiza anchetei publice
public/documente/151
  Analiza preliminară a Impactului de Reglementare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2025 privind
public/documente/130
  Guvernul Republicii Moldova hotăRÎre №
public/documente/143
  Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
public/documente/120
  Mun. Chişinău 2017 cuprins: Capitolul Clauze/condiţii generale
public/documente/124
  Strategia de integrare a minorităŢilor naţionale a republicii moldova pentru anii 2015-2020 cuprins
  Strategia de integrare a minorităŢilor naţionale a republicii moldova 2015-2020 cuprins
public/documente/130
  Guvernul republicii moldova
public/documente/119
  Notă informativă la proiectul legii privind regimul materialelor explozive cu destinaţie civilă
public/documente/119/sinteza
  Tabelul divergenţelor
public/documente/130
  Art. I. – Articolul I1 din Legea privind modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor se modifică și se complectează după cum urmează: La alineatul (4)
  Formularul tipizat al actului de analiză a impactului de reglementare
public/documente/130/sinteza
  Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la Proiectul
public/documente/119/anexe
  Notă informativă la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne și a efectivului-limită al acestuia
public/documente/130
  Guvernul republicii moldova
public/documente/132
  Planul naţional de acţiuni pentru implementarea
public/documente/140
  Al republicii moldova
public/documente/137
  Concepţia manualului digital Chişinău 2015 Cuprins
public/documente/121/sinteza
  Sinteza 29. 02. 2016 rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice
public/documente/130
  Proiect guvernul republicii moldova
  Analiza impactului de reglementare
  Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate la exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
public/documente/137
  Strategia de Descentralizare în Sectorul Educației Introducere Educaţia  o competenţă partajată
public/documente/151
  `guvernul republicii moldovstrreplĂ r î r e nr din Chișinău cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
public/documente/143/anexe
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „dar 1+3” Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite
public/documente/143
  Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
public/documente/130
  Abrevieri și acronime
  Notă informativă la proiectul de Lege cu privire la investigația accidentelor şi incidentelor în transporturi
  Lista actelor permisive propuse spre excludere din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Legea nr. 160/2011
  Privind modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii
public/documente/137
  Proiect instrucțiune de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului Capitolul I dispoziţii generale
public/documente/130
  Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul
public/documente/137
  Clasificaţia sportivă unică a republicii moldova
public/documente/154/anexe
  Notă informativă
public/documente/121
  Nota informativă la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017
public/documente/140
  Proiect codul săNĂTĂŢii al republicii moldova parlamentul adoptă prezentul cod
public/documente/140/sinteza
  Tabelul Comentariilor air
public/documente/141
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr din
public/documente/151
  Al republicii moldova
public/documente/130
  Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru anii 2016-2020
  Proiect ConcepŢiа dezvoltĂrii clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova Chişinău 2012
  Art. I. – Articolul I1 din Legea privind modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor se modifică și se complectează după cum urmează: La alineatul (4)
public/documente/119/anexe
  Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
public/documente/130
  Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
  Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
  Sinteza obiecţiilor la proiectul Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor şi proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative parvenite de la Autorităţi şi Instituţii interesate
  Anexa nr. 2 la nr. 08/1- din Sinteza obiecțiilor și a propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Metrologie
public/documente/151
  Foaia de parcurs privind promovarea economiei verzi în republica moldova
public/documente/130
  Notă infomativă la proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative
public/documente/137
  Public-private partnership agreement
public/documente/130
  Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate la exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
public/documente/137
  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din instituțiile de îNVĂŢĂMÎnt general
public/documente/121/anexe
  Tabelul divergenţelor
public/documente/130
  Proiectul Reforma şi îmbunătăţirea eficienţei sectorului energetic din Moldova
public/documente/143/anexe
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „dar 1+3” Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „dar 1+3”
public/documente/132
  Nr articol-ului din Acord
public/documente/137
  Strategia
  Clasificaţia sportivă unică a republicii moldova
public/documente/121/sinteza
  Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
public/documente/119
  Cat/C/aus/Q/5/crp
directory public documente  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə