upload/file
  Sillabus fənnin tədris proqramıdır
upload/File
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  TƏFƏKKÜr universiteti
upload/file
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki idarəetmə VƏ texnologiya kolleci
upload/File/documents/05-2016
  Bir-birimizlə və mövzu ilə tanışlıq
upload/File/documents/12-2016
  []
upload/File/documents/03-2016
  -
upload/File
  Xülasə Tədqiqatın məqsədini
upload/File/documents/05-2016
  Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
upload/files
  Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında
upload/File
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи
upload/File/documents/12-2016
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
upload/File/documents/12-2016
  1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
admin/upload/file
  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
upload/files
  Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondunun yaradılması haqqında
  «Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il Dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
upload/File/documents/10-2016
  1 nömrəli əlavə Ali təhsil müəssisəsinin
upload/files
  “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
upload/File/documents/12-2016
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/05-2016
  Ast 1-ci HİSSƏ daxiLİ keyfiYYƏt təMİnati üÇÜn standartlar və TƏLİmatlar
upload/File
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи
upload/files
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü IL büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
  "Büdcə ili ərzində vahid xəzinə hesabında olan vəsaitin qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
upload/File/documents/05-2016
  Qərar №348 Bakı şəhəri, 24 dekabr 2013-cü IL
upload/File/documents/12-2016
  StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
upload/files
  Ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında
upload/File
  Neft-qaz sektorunun iNKİŞafinin iqtisadi artima təsirinin qiyməTLƏndirilməSI
upload/File/documents/10-2016
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Ə sasnam ə
upload/File/documents/12-2016
  ƏhaliNİN ÖMÜr uzunluğu göSTƏRİCİLƏRİNİn hesablanmasi metodologiyalari
upload/File/documents/05-2016
  TəDBİRLƏR İcra olunma üÇÜn zəruri priNSİPLƏR
upload/files
  Əhalinin bəzi kateqoriyalarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında
  “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə
  Şəki, Qəbələ, Qax və Oğuz rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında
  "İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
  İri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsi meyarlarının təsdiq edilməsi haqqında
Assets/Upload/files/FreeEx/rapoarte
  ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Acest raport a fost redactat în cadrul programului FreeEx al ActiveWatch. Programul FreeEx
upload/file
  Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci “Vergi sistemi “ fənninin iş planı (Sİllabus)
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki idarəetmə VƏ texnologiya kolleci İxtisasın şifri və adı
gazelliarthouse-original.com/upload/File
  Əziz + Kuçer
upload/File/documents/02-2016
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi
admin/upload/file
  Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
upload/File/documents/12-2016
  1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları
upload/files
  "Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımın verilməsi Qaydaları"nın və "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
  HökuməTİN 3,4 Mİlyardliq talan proqrami
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü IL büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  İQTİsadi TƏŞƏBBÜSLƏRƏ yardim iCTİMAİ BİRLİYİ Azərbaycan Respublikasının 2017-ci IL dövlət büdcəsi (proqnozu) ilə bağlı r ə y baki – 2016
upload/file
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki idarəetmə VƏ texnologiya kolleci
upload/File/documents/05-2016
  Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
assets/admin/kcfinder/upload/files
  T cruzi 1909 yılında ilk kez Carlos Chagas tarafından Triatomid böceklerin bağırsaklarında gösterilmiştir
  İlk defa, Bruno, yıldızlarında bizim güneş sistemimiz gibi, gök de asılı olarak durduğunu ve evrenin sonsuz olduğu zamanının din adamlarına ve filozoflarına karşı savundu
images/upload/files
  Arabulucuda olması gereken temel beceriler: iletişim Yrd. Doç. Dr. İdil Elveriş
assets/admin/kcfinder/upload/files
  Yaşam mekanını oluşturan çevresel öğelerin gözle görülür bozulması ve tehlikeli düzeye erişmesi toplumları uyarmış, bazı toplu ölüm olaylarının görülmesiyle de konu insanlığın önemli gündem maddesini oluşturmuştur
html/upload/files/doc_pages/77/en/the marsh agency_lbf 2015_rights guide1
  Literary fiction
upload/files
  Dağilimlari fen Bilimleri Enstitüsü
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2015-ci ildə istifadəsinin əsas istiqamətləri (proqramı)
upload/File
  Xülasə Tədqiqatın məqsədi
  Azərbaycanda metallurgiya
upload/files
  Dövlət büdcəsinin səmərəli idarə olunması imkanları
  Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən göstərilən internet, xüsusi rabitə və simmetrik rəqəmsal portdan istifadə xidmətlərinin tarifləri barədə
  Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu muzeyinin
upload/File
  TəFƏKKÜr universiteti
images/upload/files
  Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ
Assets/Upload/files
  Raportul freeex
upload/File
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи
directory upload File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə