upload/File/documents/05-2016
  Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
  Bir-birimizlə və mövzu ilə tanışlıq
upload/File/documents/12-2016
  []
upload/File/documents/03-2016
  -
upload/File/documents/05-2016
  Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
upload/File/documents/10-2015
  Direktoru: A. Y. Məmmədov
upload/File/documents/12-2016
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
upload/File/documents/12-2016
  1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
upload/File/documents/10-2016
  1 nömrəli əlavə Ali təhsil müəssisəsinin
upload/File/documents/12-2016
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/05-2016
  Ast 1-ci HİSSƏ daxiLİ keyfiYYƏt təMİnati üÇÜn standartlar və TƏLİmatlar
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri
upload/File/documents/06-2016
  Direktoru: A. Y. Məmmədov
upload/File/documents/05-2016
  Qərar №348 Bakı şəhəri, 24 dekabr 2013-cü IL
upload/File/documents/12-2016
  StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
upload/File/documents/10-2016
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Ə sasnam ə
upload/File/documents/12-2016
  ƏhaliNİN ÖMÜr uzunluğu göSTƏRİCİLƏRİNİn hesablanmasi metodologiyalari
upload/File/documents/05-2016
  TəDBİRLƏR İcra olunma üÇÜn zəruri priNSİPLƏR
  Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
  Azərbaycan respublikasi
upload/File/documents/02-2016
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi
upload/File/documents/12-2016
  1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları
  1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair Müqəddimə
  Müəssisə və əhali müayinələrində seçmə məcmunun əlaqələndirilməsinə və rotasiyaya dair
upload/File/documents/05-2016
  Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
  Twinning azerbaijan
  Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi (az-ad-ehea)
upload/File/documents/06-2017
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ hesabat
upload/File/documents/05-2016
  Qərar №348 Bakı şəhəri, 24 dekabr 2013-cü IL
upload/File/documents/02-2016
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri M. C. Mərdanov və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri S. S. Mehbalıyev tərəfindən 26 noyabr 2008-ci ildə təsdiq edilmişdir
upload/File/documents/05-2016
  Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq
upload/File/documents/06-2017
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ hesabati
directory upload File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə